Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0194/2020Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0194/2020

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl antirasistinių protestų po George’o Floydo mirties

16.6.2020 - (2020/2685(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

Anna Fotyga, Cristian Terheş, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Kruk, Jorge Buxadé Villalba, Alexandr Vondra, Zdzisław Krasnodębski, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Bogdan Rzońca, Adam Bielan
ECR frakcijos vardu

Procedūra : 2020/2685(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B9-0194/2020
Pateikti tekstai :
B9-0194/2020
Balsavimas :
Priimti tekstai :

B9‑0194/2020

Europos Parlamento rezoliucija dėl antirasistinių protestų po George’o Floydo mirties

(2020/2685(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Georgeʼo Floydo mirtį lėmė vieno policijos pareigūno brutalus elgesys ir dėl to Šiaurės Amerikoje ir Europoje kilo tarptautinio masto nepasitenkinimas, kuris peraugo į riaušes ir protestus;

B. kadangi už jo mirtį atsakingi policijos pareigūnai buvo nedelsiant atleisti, o vienam tiesiogiai atsakingam pareigūnui buvo pareikšti kaltinimai dėl antrojo laipsnio žmogžudystės ir neatsargaus gyvybės atėmimo, o kiti jį suėmę pareigūnai buvo apkaltinti pagalba ir bendrininkavimu įvykdant žmogžudystę;

C. kadangi policijos brutalumas tebėra nuolatinė problema JAV ir daugelyje pasaulio šalių;

D. kadangi už Georgeʼo Floydo mirtį atsakingi policijos pareigūnai atstovavo Mineapolio (Minesotos valstija) municipalinės policijos pajėgoms;

E. kadangi kiekvienas iš 15 500 JAV miesto, apygardos ar valstijos lygmens policijos padalinių yra atsakingas už pareiškėjų tikrinimą, drausmės ir mokymo pareigūnų skyrimą; kadangi policijos vaidmuo, pareigos, organizacija ir įgaliojimai įvairiose valstijose skiriasi, be kita ko, galių suteikimo, atsakomybės ir finansavimo srityse, todėl federalinės valdžios vaidmuo išlieka ribotas;

F. kadangi sisteminis rasizmas JAV baudžiamojo teisingumo sistemoje tebėra itin svarbi problema, kurią drauge gali išspręsti tik visų rasių, religijų ir etninių grupių JAV piliečiai;

G. kadangi teisėtiems protestams prieš rasizmą ir policijos brutalumą kenkia ANTIFA ir kitų radikalių organizacijų, kurios tik nepaprastai paskatina protestuotojų nepastovumą, provokuoja teisėsaugos pareigūnus ir didina smurto galimybes, dalyvavimas;

H. kadangi dirbant JAV teisėsaugos institucijose reikia įdėti labai daug pastangų ir šis darbas yra labai pavojingas, nes pareigūnai yra priversti kovoti su aukštu nusikalstamumo lygiu, dideliu šaunamųjų ginklų prieinamumu ir atviru priešiškumu;

I. kadangi policijos pareigūnų mirtingumas JAV yra daug didesnis nei Europoje; kadangi tokio didelio mirtingumo negalima paaiškinti vien pernelyg dideliu policijos pajėgų militarizavimu ir išankstiniu nusistatymu dėl rasės; kadangi Jungtinėse Valstijose viešosios tvarkos palaikymas dėl daugelio priežasčių yra pavojingesnis ir labiau orientuotas į kovą;

J. kadangi ANTIFA ir kitos radikalios kairiosios grupuotės naudojasi protestais siekdamos primesti savo radikalų požiūrį į istoriją, o tai pasireiškia niokojant paminklus, įskaitant paminklus, kuriais įamžintas visuotinai pripažintų didvyrių, pvz., Tado Kosciuškos arba Winstono Churchillio, atminimas;

K. kadangi JAV yra demokratinė šalis, turinti ilgalaikes tradicijas ir gerai išvystytą tarpinstitucinę stabdžių ir atsvarų sistemą;

1. griežtai smerkia visų formų rasizmą, ksenofobiją ir diskriminaciją;

2. pasisako už teisę į saviraiškos laisvę ir teisę rengti taikius protestus;

3. apgailestauja dėl nepateisinamos Georgeʼo Floydo mirties ir reiškia užuojautą jo šeimai bei bendruomenei;

4. palankiai vertina tai, kad Mineapolio policijos pajėgos greitai reagavo į incidentą ir nušalino nuo pareigų jame dalyvavusius pareigūnus bei pareiškė jiems kaltinimus;

5. atkreipia dėmesį tai, kad prezidentas Donaldas Trumpas pateikė naujus pasiūlymus dėl policijos reformos, įskaitant didesnes investicijas į policijos pareigūnų mokymą, įdarbinimą ir bendruomenės dalyvavimą;

6. apgailestauja dėl po nužudymo kilusių riaušių, plėšimų ir vandališkų veiksmų, kurie šiuo metu vyksta įvairiose Šiaurės Amerikos ir Europos šalyse;

7. pažymi, kad vykdydami savo propagandinę veiklą, šiuo tragišku atveju naudojasi JAV priešininkai, įskaitant Kiniją, Rusiją ir Iraną, taip pat iš dalies siekdami paskatinti protestus prieš JAV administraciją ir jos užsienio politiką;

8. smerkia tai, kad ANTIFA ir kitos radikalios organizacijos užgrobė teisėtus protestus ir tai, kad jos protestus pavertė smurtinėmis demonstracijomis, dėl kurių prasidėjo neramumai ir buvo padaryta didelės žalos turtui, taip pat kilo pavojus žmonių gyvybėms, nes jie buvo raginami dalyvauti masiniuose protestuose nepaisant koronaviruso pandemijos ir akivaizdžiai nepaisant taisyklių, reglamentų ir sveikatos priežiūros ekspertų rekomendacijų;

9. pabrėžia, kad bet kokius brutalaus policijos elgesio atvejus turi spręsti atitinkamos institucijos šalies viduje;

10. primena, kad ši tragedija įvyko vietos policijos prižiūrimoje teritorijoje ir valdžios institucijos į ją greitai reagavo; todėl įspėja, kad negalima ja naudotis politiniais tikslais kaip pasiteisinimu užsipulti ir pasmerkti visą teisėsaugą;

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentui, Jungtinių Amerikos Valstijų Kongreso ir Senato nariams, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

 

Atnaujinta: 2020 m. birželio 17 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika