Rezolūcijas priekšlikums - B9-0194/2020Rezolūcijas priekšlikums
B9-0194/2020

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par protestiem pret rasismu pēc Džordža Floida nāves

16.6.2020 - (2020/2685(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu

Anna Fotyga, Cristian Terheş, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Kruk, Jorge Buxadé Villalba, Alexandr Vondra, Zdzisław Krasnodębski, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Bogdan Rzońca, Adam Bielan
ECR grupas vārdā

Procedūra : 2020/2685(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B9-0194/2020
Iesniegtie teksti :
B9-0194/2020
Pieņemtie teksti :

B9-0194/2020

Eiropas Parlamenta rezolūcija par protestiem pret rasismu pēc Džordža Floida nāves

(2020/2685(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā Džordža Floida nāves iemesls bija viena policista nežēlīga rīcība, kas radīja starptautiska mēroga sašutumu visā Ziemeļamerikā un Eiropā, izraisot nemierus un protestus;

B. tā kā visi par viņa nāvi atbildīgie policisti nekavējoties tika atlaisti un vienam tieši atbildīgajam policistam tika izvirzīta apsūdzība par otrās pakāpes slepkavību un nonāvēšanu, bet pārējiem arestā iesaistītajiem policistiem izvirzīta apsūdzība par līdzdalību slepkavībā;

C. tā kā policijas brutalitāte vēl arvien ir pastāvīga problēma visā ASV un daudzās pasaules valstīs;

D. tā kā par Džordža Floida nāvi atbildīgie policisti pārstāvēja Minesotas štata Mineapolisas pilsētas vietējos policijas spēkus;

E. tā kā ikviens no ASV pilsētu, apgabalu vai štatu 15 500 policijas departamentiem ir pats atbildīgs par pretendentu pārbaudi, policistu disciplīnas uzturēšanu un viņu apmācību; tā kā policijas spēku loma, pienākumi, organizācija un pārvaldība dažādos štatos atšķiras, tostarp pilnvaru, atbildības un finansēšanas jomā, savukārt federālās valdības loma ir ierobežota;

F. tā kā sistēmisks rasisms ASV krimināltiesiskajā sistēmā joprojām ir kritiska problēma, kuru var kopīgi atrisināt tikai visu rasu, reliģiju un etnisko grupu Amerikas iedzīvotāji;

G. tā kā likumīgos protestus pret rasismu un policijas brutalitāti grauj “Antifa” un citu radikālu organizāciju iesaistīšanās, kuru mērķis ir vienīgi radikalizēt protestētājus, provocēt tiesībaizsardzības spēkus un palielināt vēlmi izmantot vardarbību;

H. tā kā darbs ASV tiesībaizsardzības jomā ir ar ļoti augstām prasībām un bīstams, jo policisti ir spiesti saskarties ar augstu noziedzības līmeni, plašu piekļuvi ieročiem un atklātu naidīgumu pret viņiem;

I. tā kā ar policijas darbību saistītu nāves gadījumu skaits ASV ir daudz augstāks nekā Eiropā; tā kā tik augstus rādītājus nevar izskaidrot vien ar policijas pārmērīgu militarizāciju un rasu aizspriedumiem; tā kā kārtības uzturēšana ASV daudzu iemeslu dēļ ir bīstamāka un vairāk vērsta uz cīņu;

J. tā kā “Antifa” un citas radikāli kreisās grupas izmanto protestus, lai uzspiestu savu radikālo vēstures redzējumu, kas izpaužas pieminekļu iznīcināšanā, tostarp graujot pieminekļus tādiem vispāratzītiem varoņiem kā Tadeušs Kostjuško vai Vinstons Čērčils;

K. tā kā ASV ir demokrātiska valsts ar senām tradīcijām un labi attīstītu kontroli un līdzsvaru starp dažādām institūcijām,

1. stingri nosoda rasismu, ksenofobiju un jebkāda veida diskrimināciju;

2. atbalsta tiesības uz vārda brīvību un tiesības uz miermīlīgiem protestiem;

3. pauž nožēlu par neattaisnojamo cilvēka dzīvības zaudēšanu un izsaka līdzjūtību Džordža Floida ģimenei un kopienai;

4. atzinīgi vērtē Mineapolisas policijas spēku ātro reakciju uz notikušo un četru iesaistīto policistu atcelšanu no amata un apsūdzēšanu;

5. atzīmē prezidenta Donalda Trampa jaunos priekšlikumus par policijas reformu, tostarp attiecībā uz lielākiem ieguldījumiem policijas apmācībā, personāla atlasi un kopienas iesaisti;

6. pauž nožēlu par nemieriem, laupīšanu un vandālismu, kas sākās pēc nogalināšanas un pašlaik turpinās visā Ziemeļamerikā un Eiropā;

7. atzīmē, ka šo traģisko gadījumu izmanto ASV pretinieku, tostarp Ķīnas, Krievijas un Irānas, propagandas darbībās, daļēji ar mērķi pastiprināt pret ASV administrāciju un tās ārpolitiku vērstos protestus;

8. nosoda “Antifa” un citu radikālu organizāciju rīcību, pārņemot likumīgus protestus un pārvēršot tos vardarbīgās demonstrācijās, rīkojot nemierus un radot būtiskus zaudējumus īpašumiem, kā arī pakļaujot cilvēku dzīvību riskam, jo viņus mudina piedalīties masu protestos, neskatoties uz koronavīrusa pandēmiju un rīkojoties pilnīgā pretrunā ar prasībām, noteikumiem un veselības speciālistu ieteikumiem;

9. uzsver, ka jebkādi policijas brutalitātes gadījumi ir jāatrisina attiecīgajām iestādēm pašu valstī;

10. atgādina, ka šī traģēdija notika vietējās policijas iecirknī un iestādes uz to ātri reaģēja; tāpēc brīdina to neizmantot politiskiem mērķiem kā attaisnojumu, lai uzbruktu tiesībaizsardzības sistēmai kopumā un to nosodītu;

11. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Amerikas Savienoto Valstu prezidentam, Amerikas Savienoto Valstu Kongresa un Senāta locekļiem, Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 17. jūnijs
Juridisks paziņojums - Privātuma politika