Procedura : 2020/2685(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0194/2020

Teksty złożone :

B9-0194/2020

Debaty :

PV 17/06/2020 - 21
CRE 17/06/2020 - 21

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


<Date>{16/06/2020}16.6.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0194/2020</NoDocSe>
PDF 149kWORD 45k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie protestów antyrasistowskich po śmierci George’a Floyda</Titre>

<DocRef>(2020/2685(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Fotyga, Cristian Terheş, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Kruk, Jorge Buxadé Villalba, Alexandr Vondra, Zdzisław Krasnodębski, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Bogdan Rzońca, Adam Bielan</Depute>

<Commission>{ECR}w imieniu grupy ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0194/2020

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie protestów antyrasistowskich po śmierci George’a Floyda

(2020/2685(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że śmierć George’a Floyda była wynikiem brutalności funkcjonariusza policji oraz że w całej Ameryce Północnej i Europie wywołała oburzenie na skalę międzynarodową, które doprowadziło do zamieszek i protestów;

B. mając na uwadze, że funkcjonariusze odpowiedzialni za jego śmierć zostali natychmiast zwolnieni oraz że ten z nich, który ponosi bezpośrednią odpowiedzialność, został oskarżony o morderstwo drugiego stopnia i spowodowanie śmierci, a pozostali funkcjonariusze uczestniczący w aresztowaniu zostali oskarżeni o pomocnictwo w morderstwie;

C. mając na uwadze, że brutalność policji niezmiennie jest problemem w USA i wielu innych krajach świata;

D. mając na uwadze, że funkcjonariusze odpowiedzialni za śmierć George’a Floyda należeli do oddziałów straży miejskiej w Minneapolis w stanie Minnesota;

E. mając na uwadze, że każda spośród 15 500 jednostek policji w poszczególnych miastach, hrabstwach i stanach USA jest odpowiedzialna za selekcję kandydatów, utrzymywanie dyscypliny wśród funkcjonariuszy i szkolenie ich; mając na uwadze, że rola, zadania, organizacja i uprawnienia sił policyjnych różnią się w poszczególnych stanach, w tym jeśli chodzi o uprawnienia, obowiązki i sposób finansowania, co oznacza, że rząd federalny odgrywa w tej dziedzinie tylko ograniczoną rolę;

F. mając na uwadze, że rasizm systemowy w sądach karnych w USA jest nadal krytycznym problemem, który rozwiązać mogą tylko działający wspólnie obywatele USA wszystkich ras, wyznań i grup etnicznych;

G. mając na uwadze, że uzasadnionym protestom przeciwko rasizmowi i brutalności policji szkodzi zaangażowanie organizacji Antifa i innych radykalnych ugrupowań, których celem jest tylko maksymalna radykalizacja protestujących, prowokowanie sił porządkowych i zwiększanie potencjału przemocy;

H. mając na uwadze, że służba w organach ścigania w USA jest niezwykle wymagająca i niebezpieczna, ponieważ funkcjonariusze muszą stawiać czoła wysokiej przestępczości, powszechnej dostępności broni i otwartej wrogości;

I. mając na uwadze, że odsetek ofiar śmiertelnych wśród policjantów jest w USA znacznie wyższy niż w Europie; mając na uwadze, że odsetka tego nie można wyjaśniać tylko nadmierną militaryzacją policji i uprzedzeniami rasowymi; mając na uwadze, że służba w policji w USA jest z wielu powodów niebezpieczniejsza i bardziej ukierunkowana na działania bojowe;

J. mając na uwadze, że Antifa i inne radykalne grupy lewicowe wykorzystują protesty do narzucenia własnej, radykalnej wizji historii, przejawiającej się niszczeniem zabytków, w tym pomników upamiętniających powszechnie uznanych bohaterów, takich jak Tadeusz Kościuszko czy Winston Churchill;

K. mając na uwadze, że USA to państwo o długich tradycjach demokratycznych, z dobrze rozwiniętym systemem kontroli i równowagi między instytucjami;

1. zdecydowanie potępia wszelkie formy rasizmu, ksenofobii i dyskryminacji;

2. popiera wolność słowa i prawo do pokojowych protestów;

3. ubolewa z powodu śmierci, której nie można wybaczyć, i składa wyrazy współczucia rodzinie George’a Floyda i wspólnocie, do której należał;

4. pochwala szybką reakcję policji w Minneapolis na ten incydent, usunięcie ze służby czterech funkcjonariuszy, którzy brali w nim udział, oraz postawienie im zarzutów;

5. przyjmuje do wiadomości nowe propozycje prezydenta Donalda Trumpa dotyczące reformy policji, w tym większych inwestycji w szkolenia policji, a także rekrutacji i zaangażowania miejscowych społeczności;

6. wyraża ubolewanie z powodu zamieszek, grabieży i aktów wandalizmu, do których doszło po zabójstwie i do których nadal dochodzi w całej Ameryce Północnej i Europie;

7. zauważa, że przeciwnicy USA, w tym Chiny, Rosja i Iran, wykorzystują ten tragiczny przypadek w swojej propagandzie, po części w celu podsycenia protestów przeciwko administracji amerykańskiej i jej polityce zagranicznej;

8. potępia przejęcie kontroli nad uprawnionymi protestami przez Antifę i inne radykalne organizacje oraz przekształcenie tych protestów w brutalne demonstracje, które przerodziły się w zamieszki i przyniosły poważne szkody materialne, co ponadto stanowi narażenie życia ludzkiego na ryzyko przez nakłanianie ich do udziału w masowych protestach mimo pandemii choroby koronawirusowej i w wyraźnej sprzeczności z zasadami, regulacjami i radami ekspertów do spraw zdrowia;

9. podkreśla, że wszelkie przypadki brutalności policji muszą być rozstrzygane na szczeblu krajowym przez właściwe organy;

10. przypomina, że tragedia ta wydarzyła się na terenie działania miejscowej policji, a władze szybko zajęły się sprawą; przestrzega zatem przed wykorzystywaniem jej do celów politycznych, jako usprawiedliwienia ataków na służby porządkowe i potępiania ich en bloc;

11. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji prezydentowi Stanów Zjednoczonych, kongresmenom i senatorom tego państwa, wiceprzewodniczącemu Komisji i wysokiemu przedstawicielowi Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

 

Ostatnia aktualizacja: 17 czerwca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności