Förfarande : 2020/2685(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0194/2020

Ingivna texter :

B9-0194/2020

Debatter :

PV 17/06/2020 - 21
CRE 17/06/2020 - 21

Omröstningar :

Antagna texter :


<Date>{16/06/2020}16.6.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0194/2020</NoDocSe>
PDF 143kWORD 44k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av uttalanden av rådet och kommissionen</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om protesterna mot rasism till följd av George Floyds död</Titre>

<DocRef>(2020/2685(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Fotyga, Cristian Terheş, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Kruk, Jorge Buxadé Villalba, Alexandr Vondra, Zdzisław Krasnodębski, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Bogdan Rzońca, Adam Bielan</Depute>

<Commission>{ECR}för ECR-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0194/2020

Europaparlamentets resolution om protesterna mot rasism till följd av George Floyds död

(2020/2685(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Georg Floyds död är ett resultat av en enskild polismans brutalitet som har framkallat ett internationellt ramaskri i hela Nordamerika och Europa, vilket har lett till upplopp och protester.

B. Alla poliser som var ansvariga för hans död avskedades omedelbart och den polis som var direkt ansvarig åtalas för mord av andra graden och dråp, medan de andra poliserna som deltog i gripandet anklagas för medverkan till mord.

C. Polisbrutalitet är ett ihållande problem i hela USA och i många länder runt om i världen.

D. De poliser som är ansvariga för George Floyds död företrädde den lokala poliskåren i Minneapolis i Minnesota.

E. Alla de 15 500 polismyndigheterna i USA:s städer, distrikt och delstater ansvarar för utgallringen av sökande samt för disciplinåtgärder och utbildning av poliser. Polismaktens roll, uppgifter, organisation och auktoritet varierar från stat till stat, bland annat när det gäller befogenheter, ansvarsområden och finansiering, vilket betyder att de federala myndigheternas roll är begränsad.

F. Den systemiska rasismen i det amerikanska straffrättsliga systemet är fortfarande ett allvarligt problem som endast amerikanska medborgare av alla raser, religioner och etniska grupper kan lösa tillsammans.

G. De legitima protesterna mot rasism och polisens brutalitet undergrävs av Antifas och andra radikala organisationers deltagande, som endast syftar till att göra demonstranternas uppförande mer okontrollerat, provocerar de brottsbekämpande organen och ökar risken för våld.

H. Tillsynen över att lagen följs är ytterst krävande och farlig i USA, eftersom poliserna är tvungna att kämpa med en hög brottslighet, utbredd tillgång till vapen och öppen fientlighet.

I. Dödligheten bland poliser är mycket större i USA än i Europa. Sådana höga dödstal kan inte endast förklaras av övermilitarisering av polisen och rasistiska fördomar. Polisverksamheten i USA är av många skäl mer farlig och stridsinriktad.

J. Antifa och andra vänsterradikala grupper använder demonstrationer för att pracka på sin radikala vision av historien, vilket yttrar sig i förstörelse av monument, bland annat sådana som hedrar minnet av allmänt kända hjältar som Tadeusz Kościuszko eller Winston Churchill.

K. USA är ett demokratiskt land med långa traditioner och välutvecklade kontroller och motvikter mellan olika institutioner.

1. Europaparlamentet fördömer kraftfullt rasism, främlingsfientlighet och diskriminering i alla dess former.

2. Europaparlamentet stöder rätten till yttrandefrihet och rätten till fredliga protester.

3. Europaparlamentet beklagar den oursäktliga förlusten av liv och uttrycker sitt deltagande med George Floyds familj och gemenskap.

4. Europaparlamentet lovordar Minneapolis polisstyrka för att den snabbt reagerade på händelsen och avsatte de fyra berörda poliserna från sina tjänster och vidtog rättsliga åtgärder mot dem.

5. Europaparlamentet noterar de nya förslag som president Donald Trump har lagt fram för en polisreform, däribland ökade investeringar i utbildning och rekrytering av poliser samt lokalt engagemang.

6. Europaparlamentet beklagar djupt kravallerna, plundringen och vandaliseringen som bröt ut efter dödandet och som för närvarande pågår över hela Nordamerika och Europa.

7. Europaparlamentet noterar att USA:s motståndare, däribland Kina, Ryssland och Iran, använder detta tragiska fall i propagandaverksamhet, delvis i syfte att trappa upp protesterna mot den amerikanska administrationen och dess utrikespolitik.

8. Europaparlamentet fördömer att Antifa och andra radikala organisationer har lagt beslag på de legitima protesterna och att de har förvandlat dem till våldsamma demonstrationer, som orsakar oroligheter och allvarliga skador på egendom samt äventyrar människors liv genom att uppmana dem att delta i massprotester, trots coronapandemin och i tydlig strid med regler, förordningar och råd från hälsoexperter.

9. Europaparlamentet betonar att alla fall av polisbrutalitet måste lösas inom landet av de behöriga myndigheterna.

10. Europaparlamentet erinrar om att denna tragedi inträffade i ett lokalt polisdistrikt och snabbt åtgärdades av myndigheterna. Parlamentet varnar därför för att använda den för politiska ändamål som en ursäkt för att angripa och fördöma brottsbekämpningen som helhet.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Förenta staternas president, ledamöterna i Förenta staternas kongress och senat, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, kommissionen, samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

 

Senaste uppdatering: 17 juni 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy