Postup : 2020/2685(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0195/2020

Předložené texty :

B9-0195/2020

Rozpravy :

PV 17/06/2020 - 21
CRE 17/06/2020 - 21

Hlasování :

Přijaté texty :


<Date>{16/06/2020}16.6.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0195/2020</NoDocSe>
PDF 147kWORD 45k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení Rady a Komise</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o protestech proti rasismu v návaznosti na smrt George Floyda</Titre>

<DocRef>(2020/2685(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Christine Anderson, Marco Campomenosi, Nicolaus Fest, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky, Marco Zanni</Depute>

<Commission>{ID}za skupinu ID</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0195/2020

Usnesení Evropského parlamentu o protestech proti rasismu v návaznosti na smrt George Floyda

(2020/2685(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na čl. 6 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

 s ohledem na článek 1 Listiny základních práv Evropské unie,

 s ohledem na společný postoj Rady ze dne 27. prosince 2001 o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu (2001/931/CFSP),

 s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/20 ze dne 13. ledna 2020, kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí (SZBP) 2019/1341,

 s ohledem na prohlášení Rady a Komise ze dne 17. června 2020 o protestech proti rasismu v návaznosti na smrt George Floyda,

 s ohledem na své usnesení ze dne 15. března 2001 o situaci v Afghánistánu včetně zničení jeho kulturního dědictví[1],

 s ohledem na své usnesení ze dne 30. dubna 2015 o ničení kulturních památek příslušníky ISIS/Dá‘iš[2],

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že George Floyd zemřel dne 25. května 2020 po policejním zásahu v Minneapolis ve Spojených státech amerických; vzhledem k tomu, že existuje videozáznam incidentu, který se hromadně šíří po sociálních sítích a který šokoval celý svět;

B. vzhledem k tomu, že Mezinárodní pakt o občanských a politických právech uznává právo na pokojný protest v článku 21;

C. vzhledem k tomu, že smrt George Floyda zneužily krajně levicové skupiny pro své vlastní temné cíle; vzhledem k tomu, že tyto skupiny podporovaly násilné protesty v USA a v Evropě; vzhledem k tomu, že hnutí Antifa organizuje a uskutečňuje násilné útoky ve Spojených státech a v jiných oblastech pod záminkou protestů proti smrti George Floyda;

D. vzhledem k tomu, že o hnutí Antifa je známé tím, že podněcuje a páchá násilné činy v Evropě; vzhledem k tomu, že v souvislosti s úmrtím George Floyda došlo k závažným událostem ve Francii, které vedla extrémní levice a skupiny, které jsou známé jako Antifa; vzhledem k tomu, že tyto kroky byly podporovány zejména stranou La France Insoumise, která je součástí politické skupiny GUE/NGL;

E. vzhledem k tomu, že po smrti George Floyda se uskutečnily protesty Black Lives Matter (Na černých životech záleží) napříč Spojenými státy a Evropou, a to i navzdory pandemie COVID-19; vzhledem k tomu, že protesty vyústily do davového násilí, nepokojů a drancování, které nezvratně poškodily veřejný a soukromý majetek;

F. vzhledem k tomu, že hnutí Black Lives Matter využívá diskriminační rétoriku; vzhledem k tomu, že obětmi výjimečných případů policejní brutality jsou osoby jakéhokoliv původu; vzhledem k tomu, že motto Na černých životech záleží, zapomíná na to, že záleží na všech životech;

1. vyjadřuje hlubokou soustrast rodině a přátelům z George Floyda a důrazně odsuzuje skutečnost, že George Floyd zemřel v důsledku nepřiměřeného zásahu policie;

2. odsuzuje několik známých případů policejní brutality, jejichž obětmi jsou lidé každého původu; podporuje policejní síly jako základní nástroj prosazování právního státu;

3. připomíná, že trestní stíhání spadá do působnosti soudní suverenity každého státu; domnívá se, že neexistuje důvod domnívat se, že by právní systémy v USA nebyly dostatečně vybaveny na to, aby mohly pachatele postavit před soud; domnívá se dále, že jakákoli forma davové spravedlnosti je nepřijatelná;

4. odsuzuje násilné a destruktivní protesty, které vypukly po celém světě po smrti George Floyda, která posloužila jako záminka pro násilí a které způsobily nevypočitatelnou ekonomickou, a v některých případech i fyzickou újmu; je šokován ničením a drancováním, které jsou mimo jiné podporovány levicovými a radikálními levicovými skupinami; co nejdůrazněji odsuzuje veškeré projevy násilí a ničení; vyzývá ty, kteří chtějí protestovat, aby tak učinili pokojným způsobem;

5. s hrůzou sleduje ikonoklastický a sektářský posun progresivismu, který připomíná Talibán; odsuzuje vandalismus a poškozování soch a jiných předmětů, které jsou součástí světového uměleckého a kulturního dědictví a které se staly cíli násilných útoků zaměřených na vymazání nebo využívání jejich významu a historické hodnoty;

6. připomíná zásadu individuální trestní odpovědnosti za závažné trestné činy a v této souvislosti vyjadřuje solidaritu s většinou policistů, kteří dodržují zákony a plní základní úlohu spočívající v udržování veřejné bezpečnosti, a většinu času ve velmi nepřátelském prostředí;

7. domnívá se, že většina zpráv mainstreamových sdělovacích prostředků týkajících se smrti George Floyda a následných protestů byla zkreslená a podnítila polarizaci společnosti;

8. vyjadřuje znepokojení nad masovými protesty, k nimž došlo po celém světě v důsledku smrti George Floyda bez ohledu na pravidla pro omezení sociálních kontaktů mezi lidmi, což by mohlo mít vážný dopad na boj proti pandemii COVID-19; vyzývá orgány, aby dodržovaly zásadu rovného uplatňování práva, neboť četné dřívější protesty musely plně dodržovat pravidla pro omezení sociálních kontaktů mezi lidmi, která omezují svobodu shromažďování;

9. považuje rasismus za mnohotvárný problém, přičemž pachatelé a oběti mohou mít jakýkoliv původ; odsuzuje pojmy jako „bílá výsada“ a „kolektivní historická vina“ jako rasistické teorie; domnívá se, že by se nikdo neměl ospravedlňovat ani klanět před jinými z důvodu barvy pleti; připomíná, že v článku 1 Listiny základních práv Evropské unie se uvádí, že lidská důstojnost je nedotknutelná, takže záleží nejen na černých životech, ale i na všech ostatních životech;

10. poukazuje na to, že v Nigérii zabili radikální islamisté, např. ze sekty Boko Haram, tisíce černých křesťanů, a nikdo z hnutí Black Lives Matter se těchto obětí nezastal; dále poukazuje na to, že od skončení apartheidu bylo v Jižní Africe zavražděno více než 2 000 bílých farmářů, přičemž mezinárodní společenství přivírá oči ve snaze o politickou korektnost;

11. vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Radu, aby výslovně odsoudili veškeré formy rasismu a vyjádřili se, že záleží na všech životech;

12. vyjadřuje svou podporu Spojeným státům, pokud jde o zajištění veřejného pořádku během demonstrací, a podporuje začlenění násilných organizací, které ohrožují veřejnou bezpečnost, na seznam teroristických organizací; vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele, aby navrhl Radě přezkum seznamu teroristických organizací uznaných EU s cílem přijmout nezbytná protiopatření;

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedovi Komise, Radě, úřadujícímu zástupci USA v EU a Sněmovně reprezentantů Spojených států amerických a vládě Spojených států amerických.

 

[1] Úř. věst. C 343, 5.12.2001, s. 208.

[2] Úř. věst. C 346, 21.9.2016, s. 55.

Poslední aktualizace: 17. června 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí