Процедура : 2020/2685(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0197/2020

Внесени текстове :

B9-0197/2020

Разисквания :

PV 17/06/2020 - 21
CRE 17/06/2020 - 21

Гласувания :

Приети текстове :


<Date>{16/06/2020}16.6.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0197/2020</NoDocSe>
PDF 155kWORD 48k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията</TitreSuite>

<TitreRecueil>внесен съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно протестите срещу расизма след смъртта на Джордж Флойд </Titre>

<DocRef>(2020/2685(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Михаел Галер, Изабел Визелер‑Лима, Роберта Мецола, Сандра Калниете</Depute>

<Commission>{PPE}от името на групата PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0197/2020

Резолюция на Европейския парламент относно протестите срещу расизма след смъртта на Джордж Флойд

(2020/2685(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид предишните си резолюции относно расизма, антисемитизма и омразата срещу малцинствата в света,

 като взе предвид пресконференцията по видеовръзка след смъртта на Джордж Флойд, проведена на 2 юни 2020 г. от заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи,

 като взе предвид размяната на мнения относно случая с Джордж Флойд, проведена на 5 юни 2020 г. в своята подкомисия по правата на човека,

 като взе предвид изявлението на върховния комисар на ООН по правата на човека, Мишел Башле от 28 май 2020 г., осъждащо убийството на Джордж Флойд,

 като взе предвид Международната конвенция за ликвидиране на всички форми на расова дискриминация,

 като взе предвид Протокол № 12 към Европейската конвенция за защита на правата на човека (ЕКПЧ),

 като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

 като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че на 25 май 2020 г. Джордж Флойд, афро-американски мъж, е бил заподозрян за използване на фалшива банкнота от 20 щатски долара и впоследствие е бил арестуван от полицията извън магазин в Минеаполис, Минесота; като има предвид, че полицейският служител Дерек Шовин е коленичил върху врата на Джордж Флойд за няколко минути, действие, довело до неговата смърт;

Б. като има предвид, че Дерек Шовин е обвинен в убийство втора степен и в причиняване на смърт по непредпазливост, обвинения, които водят до 35 години комбинирана максимална присъда; като има предвид, че трима други полицейски служители, участвали в задържането на Джордж Флойд, са били уволнени и са обвинени в помагачество и съучастничество;

В. като има предвид, че тази смърт предизвика поредица от антирасистки протести във всички 50 щата на САЩ и във Вашингтон и се разпространи в различни части на земното кълбо; като има предвид, че демонстранти също така се събраха пред полицейския участък в Минеаполис, където е било седалището на служителите, участвали в задържането на Джордж Флойд, и го подпалиха; като има предвид, че ожесточените сблъсъци между полицията и протестиращите бързо се разпространиха в различни градове в Съединените щати и че беше изпратена националната гвардия;

Г. като има предвид, че репортерът на CNN Омар Хименес и неговите колеги са били задържани, докато са отразявали протестите в Минеаполис, и че по-късно са били освободени след потвърждение, че са членове на медиите; като има предвид, че голям брой журналисти нямаха възможност свободно да отразяват демонстрациите, въпреки че на видно място са били поставили своите медийни акредитации, и че десетки са били нападнати от полицейските сили, някои от които са претърпели сериозни наранявания;

Д. като има предвид, че след двуседмични непрекъснати протести в Съединените щати демонстрациите срещу расизма се разпространиха по света; като има предвид, че в десетки държави демонстрантите изразиха спешната необходимост от правосъдие, реформа на полицията и равенство на расите;

Е. като има предвид, че демократичната международна общност, включително Европейският съюз, категорично отхвърли прекомерното използване на сила, осъди насилието и расизма от всякакъв вид и призова при всички подобни инциденти да се вземат мерки бързо, ефективно и при пълно зачитане на принципите на правовата държава и правата на човека;

Ж. като има предвид, че насилието и разрушаването на имущество няма да решат проблема с вкоренената дискриминация и следва да бъдат категорично осъдени; като има предвид, че протестиращите трябва да изразят исканията си за справедливост мирно и че полицията и другите сили за сигурност трябва да се въздържат от допълнително ескалиране на настоящата напрегната ситуация чрез използване на прекомерна сила;

З. като има предвид, че правото на мирен протест е залегнало в членове 18 – 22 от Международния пакт за граждански и политически права и в ЕКПЧ и е защитено от Първата поправка на Конституцията на САЩ; като има предвид, че държавите са длъжни да зачитат, защитават и спазват правото на мирен протест;

И. като има предвид, че ЕС се ангажира да зачита свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, както и свободата на мирни събрания и на сдружаване;

Й. като има предвид, че упражняването на тези свободи, доколкото е съпроводено със задължения и отговорности, може да бъде обусловено от процедури, условия, ограничения или санкции, които са законово предвидени и са необходими в едно демократично общество в интерес на националната и обществената сигурност или на териториалната цялост, за предотвратяването на безредици или престъпления, за защитата на здравето или морала, както и на репутацията или правата на другите, за предотвратяване разкриването на информация, получена доверително, или за гарантиране на авторитета и безпристрастността на правосъдието, както се посочва в член 10 от ЕКПЧ;

К. като има предвид, че съгласно член 4, параграф 2 от Договора за Европейския съюз ЕС „зачита съществените функции на [държавите членки] и по-специално онези, които имат за цел да осигуряват [тяхната] териториална цялост, да поддържат обществения ред и да опазват националната сигурност“; като има предвид, че „по-специално, националната сигурност остава единствено в рамките на отговорността на всяка държава членка“;

1. заявява, че животът на чернокожите има значение;

2. отхвърля всеки вид насилие, дискриминация, явна и скрита расова пристрастност и неравното упражняване на човешките и основните права, превръщащо се в структурен расизъм; посочва, че много репресирани групи все още се сблъскват с институционални и системни форми на дискриминация въз основа на техния етнически произход, в области като достъп до правосъдие, образование, здравеопазване и заетост; подчертава, че много от тези групи са мишена на расистки изказвания, подбуждащи към омраза, и престъпления от омраза;

3. остро осъжда смъртта на Джордж Флойд и изразява пълната си солидарност с неговите роднини и приятели; настоятелно призовава американските органи да разследват старателно този и подобните му случаи и да подведат отговорните лица под съдебна отговорност;

4. припомня правото на мирен протест на всеки човек, залегнало в международните договори и в Конституцията на САЩ; настоява, че правото на свобода на събранията, правото на свобода на сдружаване и правото на свобода на словото трябва да бъдат безусловно защитени в целия свят;

5. осъжда случаите на плячкосване, палежи, вандализъм и разрушаване на обществена и частна собственост, причинени от някои демонстранти, склонни към насилие; осъжда екстремистките и антидемократичните сили, които умишлено злоупотребяват с мирните протести, за да влошат конфликтите с намерението за разпространение на безредици и анархия;

6. призовава държавите по света да предприемат ефективни действия в отговор на престъпленията от омраза, включително да разследват мотивите за престъпления, породени от предубеждения въз основа на раса, гражданство или етнически произход, и да гарантират, че престъпленията от омраза срещу чернокожи хора и други общности се регистрират, разследват, преследват по съдебен път и санкционират;

7. припомня необходимостта от разработване на международни стратегии за борба с расизма, които да вземат мерки по отношение на положение на хората от потиснати общности в сравнение с останалата част от населението в области като образование, жилищно настаняване, предприемачество, здравеопазване, заетост, полицейска дейност, социални услуги, правосъдна система и политическо участие и представителство;

8. призовава за прекратяване на профилирането на расова и етническа основа във всичките му форми в областта на правоприлагането, предотвратяването на престъпността и мерките за борба с тероризма, както и за официалната забрана на практики на незаконна дискриминация и насилие чрез обучение на органите за борба с расизма и предразсъдъците;

9. отбелязва важната роля на журналистите и на фотожурналистите при отразяването на случаи на непропорционално насилие и осъжда всички случаи, в които те са били целенасочено нападани; подчертава, че държавите имат положително задължение да защитават журналистите в ЕС и в целия свят;

10. настоява, че правителствата трябва да приемат и прилагат вътрешна правна и политическа рамка за използването на сила от правоприлагащите органи и да гарантират, че всички правоприлагащи органи спазват изцяло международното право в областта на правата на човека и международните стандарти в областта на полицейските дейности, по-специално Основните принципи на ООН за употреба на сила и огнестрелно оръжие от правоприлагащите органи;

11. призовава Комисията да поддържа тясна връзка с международни фактори като Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, ООН, Африканския съюз и Съвета на Европа, както и с други международни партньори, с цел борба срещу расизма на международно равнище;

12. осъжда факта, че екстремистките и ксенофобските политически сили по цял свят все по-често си служат с изопачаване на историческите, статистическите и научните факти и използват символи и реторика, които възпроизвеждат аспекти на тоталитарната пропаганда, включително расизъм, антисемитизъм и омраза към малцинствата;

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на президента на САЩ Доналд Тръмп и на неговата администрация, както и на Конгреса на САЩ.

Последно осъвременяване: 17 юни 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност