Prijedlog rezolucije - B9-0197/2020Prijedlog rezolucije
B9-0197/2020

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o prosvjedima protiv rasizma nakon smrti Georgea Floyda

16.6.2020 - (2020/2685(RSP))

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije
u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika

Michael Gahler, Isabel Wiseler‑Lima, Roberta Metsola, Sandra Kalniete
u ime Kluba zastupnika PPE-a

Postupak : 2020/2685(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B9-0197/2020
Podneseni tekstovi :
B9-0197/2020
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

B9‑0197/2020

Rezolucija Europskog parlamenta o prosvjedima protiv rasizma nakon smrti Georgea Floyda

(2020/2685(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o rasizmu, antisemitizmu i mržnji prema manjinama u svijetu,

 uzimajući u obzir videokonferenciju za tisak koju je održao potpredsjednik Komisije/Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove 2. lipnja 2020. nakon smrti Georgea Floyda,

 uzimajući u obzir razmjenu mišljenja od 5. lipnja 2020. o slučaju Georgea Floyda u Pododboru za ljudska prava,

 uzimajući u obzir izjavu visoke povjerenice Ujedinjenih naroda za ljudska prava Michelle Bachelet od 28. svibnja 2020. kojom je osudila ubojstvo Georgea Floyda,

 uzimajući u obzir Međunarodnu konvenciju o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije,

 uzimajući u obzir Protokol 12. uz Europsku konvenciju o ljudskim pravima (EKLJP),

 uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966.,

 uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948. godine,

 uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da je George Floyd, Amerikanac afričkog podrijetla 25. svibnja 2020. osumnjičen za upotrebu krivotvorene novčanice od 20 USD te da ga je potom policija uhitila ispred trgovine u Minneapolisu u saveznoj državi Minnesoti; budući da je policijski službenik Derek Chauvin nekoliko minuta koljenom pritiskao vrat Georgea Floyda, što je za posljedicu imalo njegovu smrt;

B. budući da je Derek Chauvin optužen za ubojstvo drugog stupnja i ubojstvo iz nehaja, za što je predviđena kombinirana najviša kazna zatvora od 35 godina; budući da su tri druga policijska službenika koja su sudjelovala u uhićenju Georgea Floyda otpuštena i optužena za pomaganje i sudioništvo u ubojstvu;

C. budući da je ta smrt pokrenula lanac prosvjeda protiv rasizma u svih 50 saveznih država SAD-a i Washingtonu, D.C. te se proširila na različite dijelove svijeta; budući da su se prosvjednici okupili i ispred policijske postaje u Minneapolisu, u kojoj su svoju dužnost obavljali službenici koji su sudjelovali u uhićenju Georgea Floyda, te ju zapalili; budući da je u mnogim gradovima u Sjedinjenim Američkim Državama došlo do nasilnih sukoba između policije i prosvjednika te je intervenirala i Nacionalna garda;

D. budući da su novinar CNN-a Omar Jimenez i njegovi kolege uhićeni tijekom izvještavanja s prosvjeda u Minneapolisu te su pušteni iz pritvora nakon što je potvrđeno da su članovi novinarske ekipe; budući da je velikom broju novinara onemogućeno slobodno izvještavanje o prosvjedima, unatoč tome što su vidljivo pokazali svoje novinarske iskaznice, a njih na desetke pretrpjelo je napade policijskih snaga, u kojima su neki i teško ozlijeđeni;

E. budući da su se nakon dva tjedna kontinuiranih demonstracija u Sjedinjenim Američkim Državama prosvjedi protiv rasizma proširili diljem svijeta; budući da su u desecima zemalja prosvjednici izrazili hitnu potrebu za pravdom, reformom policije i rasnom jednakošću;

F. budući da je demokratska međunarodna zajednica, uključujući Europsku uniju, čvrsto odbacila prekomjernu uporabu sile, osudila nasilje i rasizam bilo koje vrste te pozvala na brzo i učinkovito rješavanje takvih incidenata, uz puno poštovanje vladavine prava i ljudskih prava;

G. budući da se nasiljem i uništavanjem imovine neće riješiti problem duboko ukorijenjene diskriminacije te ih se mora odlučno osuditi; budući da prosvjednici moraju mirno izraziti svoje zahtjeve za pravdom te da se policija i druge snage sigurnosti moraju suzdržati od prekomjerne uporabe sile kako ne bi došlo do daljnje eskalacije trenutačne napete situacije;

H. budući da je pravo na mirno prosvjedovanje sadržano u člancima od 18. do 22. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava te je zaštićeno prvim amandmanom Ustava SAD-a; budući da su države obvezne poštovati, štititi i ostvarivati pravo na mirno prosvjedovanje;

I. budući da se EU obvezao na poštovanje slobode izražavanja i informiranja, kao i slobode okupljanja i udruživanja;

J. budući da ostvarivanje tih sloboda, s obzirom na to da podrazumijeva dužnosti i odgovornosti, može biti podvrgnuto formalnostima, uvjetima, ograničenjima ili kaznama propisanim zakonom, koji su nužni u demokratskom društvu i u interesu državne sigurnosti, teritorijalnog integriteta ili javnog reda i mira, radi sprečavanja nereda i zločina, radi zaštite zdravlja ili morala, radi zaštite ugleda ili prava drugih, radi sprečavanja otkrivanja povjerljivih informacija ili radi očuvanja autoriteta i nepristranosti sudbene vlasti, kako je propisano člankom 10. EKLJP-a;

K. budući da u skladu s člankom 4. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji EU „poštuje temeljne državne funkcije [država članica], uključujući osiguranje teritorijalne cjelovitosti države, očuvanje javnog poretka i zaštitu nacionalne sigurnostiˮ; budući da „nacionalna sigurnost posebice ostaje isključiva odgovornost svake države članiceˮ;

1. navodi da su životi crnaca važni (engl. „Black Lives Matterˮ);

2. odbacuje svaku vrstu nasilja, diskriminacije, eksplicitne i implicitne rasne pristranosti i nejednakog uživanja ljudskih i temeljnih prava, što predstavlja strukturni rasizam; ističe da se mnoge skupine izložene represiji i dalje suočavaju s institucionalnim i sustavnim oblicima diskriminacije na temelju etničkog podrijetla u područjima kao što su pristup pravosuđu, obrazovanju, zdravstvu i zapošljavanju; ističe da su mnoge od tih skupina mete rasističkog govora mržnje i zločina iz mržnje;

3. oštro osuđuje smrt Georgea Floyda i izražava svoju punu solidarnost s njegovom rodbinom i prijateljima; potiče američke vlasti da temeljito istraže taj i slične slučajeve te da odgovorne privedu pravdi;

4. podsjeća na pravo na mirno prosvjedovanje svakog pojedinca kako je utvrđeno u međunarodnim ugovorima i Ustavu Sjedinjenih Američkih Država; inzistira na tome da pravo na slobodu okupljanja, pravo na slobodu udruživanja i pravo na slobodu govora moraju biti bezuvjetno zaštićeni diljem svijeta;

5. osuđuje slučajeve pljačke, podmetanja požara, vandalizma i uništavanja javnog i privatnog vlasništva koje su prouzročili neki nasilni prosvjednici; osuđuje ekstremističke i antidemokratske snage koje namjerno zloupotrebljavaju mirne prosvjede kako bi zaoštrile sukobe s namjerom širenja nereda i anarhije;

6. poziva zemlje diljem svijeta da se učinkovito uhvate u koštac s problemima zločina iz mržnje, među ostalim i istragom motivacija uzrokovanih predrasudama koje se temelje na rasi, nacionalnosti ili etničkom podrijetlu te da osiguraju bilježenje, istragu, procesuiranje i kažnjavanje zločina iz mržnje prema crncima i drugim zajednicama;

7. podsjeća na potrebu za razvojem međunarodnih strategija za borbu protiv rasizma kojima se tematizira usporediva situacija osoba iz ugnjetavanih zajednica u područjima kao što su obrazovanje, stanovanje, poduzetništvo, zdravstvo, zapošljavanje, održavanje javnog reda i mira, socijalne službe, pravosudni sustav te političko sudjelovanje i zastupljenost;

8. poziva na okončanje svih oblika rasnog i etničkog profiliranja u provedbi zakona, sprečavanju kriminala i borbi protiv terorizma te na službenu zabranu praksi nezakonite diskriminacije i nasilja s pomoću osposobljavanja vlasti u suzbijanju rasizma i pristranosti;

9. konstatira važnu ulogu novinara i fotoreportera u izvješćivanju o slučajevima nerazmjernog nasilja te osuđuje sve slučajeve planiranih napada na novinare; naglašava da države imaju pozitivnu obvezu štititi novinare u EU-u i diljem svijeta;

10. inzistira na tome da vlade moraju donijeti i provesti domaći pravni i politički okvir za uporabu sile od strane tijela kaznenog progona te osigurati da sva tijela kaznenog progona u potpunosti poštuju međunarodno pravo o ljudskim pravima i standarde pri održavanju javnog reda i mira, posebno Temeljna načela UN-a o upotrebi sile i vatrenog oružja od strane službenika kaznenog progona;

11. poziva Komisiju da ostvari blisku suradnju s međunarodnim akterima kao što su Organizacija za europsku sigurnost i suradnju (OESS), UN, Afrička unija i Vijeće Europe, kao i drugim međunarodnim partnerima, radi suzbijanja rasizma na međunarodnoj razini;

12. osuđuje činjenicu da ekstremističke i ksenofobne političke snage u svijetu sve više posežu za iskrivljivanjem povijesnih, statističkih i znanstvenih činjenica te koriste simboliku i retoriku u kojoj se čuju odjeci nekih aspekata totalitarne propagande, uključujući rasizam, antisemitizam i mržnju prema manjinama;

13. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjedniku Europske komisije/Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, posebnom predstavniku EU-a za ljudska prava, predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu i njegovoj administraciji te američkom Kongresu.

 

Posljednje ažuriranje: 17. lipnja 2020.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti