Állásfoglalásra irányuló indítvány - B9-0208/2020Állásfoglalásra irányuló indítvány
B9-0208/2020

  HATÁROZATRA IRÁNYULÓ AJÁNLÁS a költségvetésiterv-javaslatok monitoringjára és értékelésére, valamint az euróövezeti tagállamok túlzott hiánya kiigazításának biztosítására vonatkozó közös rendelkezésekről szóló 473/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló 877/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló 2020. június 19-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére

  3.7.2020 - (C(2020)04140 – 2020/2695(DEA))

  az eljárási szabályzat 111. cikkének (6) bekezdésével összhangban benyújtva

  Gazdasági és Monetáris Bizottság
  Illetékes képviselő: Irene Tinagli

  Eljárás : 2020/2695(DEA)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  B9-0208/2020
  Előterjesztett szövegek :
  B9-0208/2020
  Viták :
  Szavazatok :
  Elfogadott szövegek :

  B9‑0208/2020

  Az Európai Parlament határozattervezete a költségvetésiterv-javaslatok monitoringjára és értékelésére, valamint az euróövezeti tagállamok túlzott hiánya kiigazításának biztosítására vonatkozó közös rendelkezésekről szóló 473/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló 877/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló 2020. június 19-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről

  (C(2020)04140 – 2020/2695(DEA))

  Az Európai Parlament,

   tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2020)04140),

   tekintettel a Bizottság 2020. június 22-i levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben,

   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett 2020. július 3-i levélre,

   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

   tekintettel a költségvetésiterv-javaslatok monitoringjára és értékelésére, valamint az euróövezeti tagállamok túlzott hiánya kiigazításának biztosítására vonatkozó közös rendelkezésekről szóló, 2013. május 21-i 473/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1] és különösen annak 10. cikke (3) bekezdésére és 14. cikke (5) bekezdésére,

   tekintettel eljárási szabályzata 111. cikkének (6) bekezdésére,

   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság határozatra irányuló ajánlására,

  A. mivel az eurócsoport 2020. április 9-i ülésén az euróövezeti tagállamok pénzügyminiszterei a Covid19-világjárványra adott válaszként javasolták a pandémiás válsághelyzet kezelését célzó támogatás létrehozását, amely az Európai Stabilitási Mechanizmus szigorított feltételekhez kötött hitelkeretén alapul;

  B. mivel az eurócsoport jelentése szerint a pandémiás válsághelyzet kezelését célzó támogatáshoz való hozzáférés egyetlen követelménye az, hogy a támogatást kérő euróövezeti tagállamok vállalják, hogy ezt a hitelkeretet a Covid19-válság miatt felmerülő közvetlen és közvetett egészségügyi, gyógyítási és megelőzési költségek hazai finanszírozására használják fel;

  C. mivel Dombrovskis ügyvezető alelnök és Gentiloni biztos 2020. május 7-én kelt közös levelükben bejelentették, hogy módosítani kívánják a költségvetésiterv-javaslatok monitoringjára és értékelésére, valamint az euróövezeti tagállamok túlzott hiánya kiigazításának biztosítására vonatkozó közös rendelkezésekről szóló 473/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló, 2013. június 27-i 877/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet a pandémiás válsághelyzet kezelését célzó támogatást lehívó tagállamokra vonatkozó jelentéstételi követelmények további pontosítása érdekében;

  D. mivel a felhatalmazáson alapuló jogi aktus módosítja a jelentéstételi követelményeket és – tekintettel a pandémiás válsághelyzet kezelését célzó támogatás rendkívül konkrét és korlátozott hatályára – rögzíti, hogy a jelenlegi helyzetben történő jelentéstétel csak a pandémiás válsághelyzet kezelését célzó támogatás azon forrásaira vonatkozik, amelyeket a Covid19-válság miatt felmerülő közvetlen és közvetett egészségügyi, gyógyítási és megelőzési költségek fedezésére használnak fel, a jogi aktus új II. melléklete pedig tartalmazza a kapcsolódó jelentéstételi formanyomtatványt;

  E. mivel e felhatalmazáson alapuló jogi aktusnak a lehető leghamarabb hatályba kell lépnie a pandémiás válsághelyzet kezelését célzó támogatást lehívó tagállamokra vonatkozó jelentéstételi követelmények észszerűsítése érdekében;

  1. kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben nem emel kifogást;

  2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

   

  Utolsó frissítés: 2020. július 7.
  Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat