Propunere de rezoluţie - B9-0208/2020Propunere de rezoluţie
B9-0208/2020

RECOMANDARE DE DECIZIE de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 19 iunie 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 877/2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 473/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozițiile comune pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și pentru asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro

3.7.2020 - (C(2020)04140 – 2020/2695(DEA))

depusă în conformitate cu articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul de procedură

Comisia pentru afaceri economice și monetare
Deputată responsabilă: Irene Tinagli

Procedură : 2020/2695(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0208/2020
Texte depuse :
B9-0208/2020
Dezbateri :
Voturi :
Texte adoptate :

B9‑0208/2020

Proiect de decizie a Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 19 iunie 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 877/2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 473/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozițiile comune pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și pentru asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro

(C(2020)04140 – 2020/2695(DEA))

Parlamentul European,

 având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2020)04140),

 având în vedere scrisoarea Comisiei din 22 iunie 2020 prin care aceasta îi solicită Parlamentului să declare că nu va formula obiecțiuni la regulamentul delegat,

 având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri economice și monetare trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 3 iulie 2020,

 având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Regulamentul (UE) nr. 473/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind dispozițiile comune pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și pentru asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro[1], în special articolul 10 alineatul (3) și articolul 14 alineatul (5),

 având în vedere articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

A. întrucât, la reuniunea Eurogrupului din 9 aprilie 2020, miniștrii de finanțe ai statelor membre din zona euro au propus instituirea unei măsuri de sprijin în contextul crizei provocate de pandemie, pe baza liniei de credit cu condiții mai stricte din cadrul Mecanismului european de stabilitate, ca răspuns la pandemia de COVID-19;

B. întrucât raportul Eurogrupului afirmă că singura cerință pentru a beneficia de măsura de sprijin în contextul crizei provocate de pandemie va fi ca statele membre din zona euro care solicită sprijin să se angajeze să utilizeze această linie de credit pentru a sprijini finanțarea internă a costurilor directe și indirecte pentru asistență medicală, tratament și prevenire în contextul crizei provocate de COVID-19;

C. întrucât, într-o scrisoare comună din 7 mai 2020, vicepreședintele executiv Dombrovskis și comisarul Gentiloni au anunțat intenția de a modifica Regulamentul delegat nr. 877/2013 al Comisiei din 27 iunie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 473/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozițiile comune pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și pentru asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro, pentru a specifica mai în detaliu cerințele de raportare aplicate statelor membre care beneficiază de măsura de sprijin în contextul crizei provocate de pandemie;

D. întrucât actul delegat modifică cerințele de raportare și precizează că raportarea în această situație se referă numai la utilizarea fondurilor aferente măsurii de sprijin în contextul crizei provocate de pandemie pentru a acoperi costurile directe și indirecte legate de asistența medicală, de tratament și de prevenire pe fondul crizei cauzate de COVID-19, având în vedere domeniul de aplicare foarte specific și limitat al măsurii de sprijin în contextul crizei provocate de pandemie, iar noua anexă II stabilește modelul de raportare aferent;

E. întrucât acest act delegat ar trebui să intre în vigoare cât mai curând posibil, pentru a raționaliza cerințele de raportare aplicabile statelor membre care beneficiază de măsura de sprijin în contextul crizei provocate de pandemie,

1. declară că nu formulează obiecțiuni la regulamentul delegat;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

 

Ultima actualizare: 7 iulie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate