<Date>{06/07/2020}6.7.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0209/2020</NoDocSe>
PDF 121kWORD 43k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 143 artiklan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>tieteellisestä tutkimuksesta ja kehittämisestä Euroopan unionissa</Titre>


<Depute>Jordan Bardella</Depute>


B9‑0209/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys tieteellisestä tutkimuksesta ja kehittämisestä Euroopan unionissa

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 4, 41, 168 ja 179 artiklan,–  ottaa huomioon EU:n tutkimus- ja kehitystietopalvelun (CORDIS) julkaisemat tiedot,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 143 artiklan,

A. ottaa huomioon unionin toimivallan kansanterveyden parantamisessa, ihmisten sairauksien ja tautien ehkäisemisessä sekä terveyttä vaarantavien tekijöiden torjunnassa; ottaa huomioon, että unionin toimintaan kuuluu laajalle levinneiden vaarallisten sairauksien torjunta, niiden syiden tutkimus ja rajatylittävien terveysuhkien seuranta;

B. ottaa huomioon Horisontti 2020 -ohjelman arvioinnin sekä tutkimuksen ja kehittämisen määrärahoille asetetut kunnianhimoiset tavoitteet;

C. ottaa huomioon, että covid-19-pandemian aiheuttama terveyskriisi on osoittanut, että jäsenvaltioiden on vahvistettava perustutkimusta ja kliinistä tutkimusta;

D. toteaa, että tietyissä suoritetuissa tutkimuksissa on ilmennyt avoimuuden puutetta, kuten Lancet’n kiistanalaisessa julkaisussa 22. toukokuuta 2020 hydroksiklorokiinin käytöstä covid-19-virustaudin torjunnassa;

1. kehottaa komissiota ehdottamaan välineitä, joilla torjutaan lobbaajien ja painostusryhmien vaikutusta lääketieteelliseen tutkimukseen;

2. kehottaa komissiota vahvistamaan yritysten, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten, sekä julkisten tutkimuskeskusten ja teknologian kehittämiskeskusten suojelua.

 

Päivitetty viimeksi: 16. heinäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö