<Date>{01/07/2020}1.7.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0210/2020</NoDocSe>
PDF 123kWORD 42k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 143 artiklan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>”kulttuuriesineiden ja muistomerkkien tuhoamisen” sisällyttämisestä SEUT‑sopimuksen 83 artiklassa lueteltuihin rikollisuuden aloihin</Titre>


<Depute>Christine Anderson</Depute>


B9‑0210/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys ”kulttuuriesineiden ja muistomerkkien tuhoamisen” sisällyttämisestä SEUT-sopimuksen 83 artiklassa lueteltuihin rikollisuuden aloihin

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 22 artiklan,

 ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 27 artiklan,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 143 artiklan,

A. ottaa huomioon, että jäsenvaltioissa esiintyy tällä hetkellä mellakoita;

B. ottaa huomioon, että jokaisella on oikeus osallistua vapaasti yhteisön kulttuurielämään, nauttia taiteista ja päästä osalliseksi tieteen kehityksestä ja saavutuksista;

C. ottaa huomioon, että unioni kunnioittaa kulttuurista monimuotoisuutta;

D. ottaa huomioon, että unionin hengellinen ja uskonnollinen sekä eettinen perintö vaikuttivat sen perustamiseen;

E. ottaa huomioon, että unioni pyrkii osaltaan vaalimaan ja kehittämään yhteisiä arvojaan, kunnioittamaan Euroopan kansojen kulttuurien ja perinteiden monimuotoisuutta ja kunnioittamaan jäsenvaltioiden kansallista identiteettiä;

1. tuomitsee kulttuuriesineiden ja muistomerkkien tahallisen tuhoamisen;

2. kehottaa jäsenvaltioita suojelemaan kulttuuriesineitä ja muistomerkkejä ja säilyttämään mahdollisuuden tutustua niihin;

3. huomauttaa, että kulttuuriesineet ja muistomerkit voivat säilyttää myös muiston menneistä epäonnistumisista, joita olisi vältettävä tulevaisuudessa, ja ovat siksi erityisesti suojelun arvoisia;

4. on huolissaan siitä, että historiallisia kulttuuriesineitä ja muistomerkkejä vahingoittuu ja toisinaan tuhoutuu peruuttamattomasti;

5. kehottaa siksi sisällyttämään ”kulttuuriesineiden ja muistomerkkien tuhoamisen” SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1 kohdassa lueteltuihin rikollisuuden aloihin.

 

Päivitetty viimeksi: 15. heinäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö