Πρόταση ψηφίσματος - B9-0211/2020Πρόταση ψηφίσματος
B9-0211/2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση

6.7.2020 - (2019/2952(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López‑Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler‑Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik, Peter Pollák
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0211/2020

Διαδικασία : 2019/2952(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0211/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0211/2020
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0211/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση

(2019/2952(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βενεζουέλα και, ειδικότερα, το ψήφισμά της 16ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα στη Βενεζουέλα[1],

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της εκπροσώπου του Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (AΠ/YE), της 1ης Απριλίου 2020, σχετικά με την πρόταση των ΗΠΑ και την κατάσταση στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού στη Βενεζουέλα,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 30ης Απριλίου 2020, σχετικά με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας στη Βενεζουέλα,

 έχοντας υπόψη την προειδοποίηση των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 6ης Μαΐου 2020, σχετικά με τις καταστροφικές επιπτώσεις που έχει η ανθρωπιστική και οικονομική κρίση της χώρας στα ανθρώπινα δικαιώματα,

 έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν Τύπου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), της 1ης Απριλίου 2020, σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων και των μεταναστών από τη Βενεζουέλα κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19,

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του ΑΠ/ΥΕ, της 4ης και 16ης Ιουνίου 2020, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2020, σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις κατά της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας,

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Διεθνούς Ομάδας Επαφής της 16ης Ιουνίου 2020, σχετικά με την υπονόμευση της αξιοπιστίας του εκλογικού σώματος της Βενεζουέλας, και της 24ης Ιουνίου 2020, σχετικά με την επιδείνωση της πολιτικής κρίσης στη Βενεζουέλα,

 έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2020 να προσθέσει 11 κορυφαίους αξιωματούχους της Βενεζουέλας στον κατάλογο των προσώπων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα[2],

 έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Βενεζουέλας,

 έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Μαΐου 2020, η ΕΕ και η κυβέρνηση της Ισπανίας συγκάλεσαν διεθνή διάσκεψη δωρητών για την επίδειξη αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες από τη Βενεζουέλα σε χώρες της περιοχής, με την υποστήριξη της Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHRC) και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς δωρητές υποσχέθηκαν συνολικό ποσό 2 544 εκατομμυρίων EUR, εκ των οποίων μόνο τα 595 εκατομμύρια EUR αποτελούν άμεσες επιχορηγήσεις, ενώ τα υπόλοιπα αφορούν δάνεια υπό όρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, ορισμένοι από τους δανειολήπτες εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τις γραφειοκρατικές δυσκολίες και την πολυπλοκότητα των κανονιστικών ρυθμίσεων που αντιμετωπίζουν για τη λήψη των δανείων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό των 595 εκατομμυρίων EUR σε άμεσες επιχορηγήσεις δεν θα καλύψει επ’ουδενί τις ετήσιες συνέπειες μιας τέτοιας άνευ προηγουμένου κρίσης στις γειτονικές χώρες της Βενεζουέλας·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σοβαρότητα της πολιτικής, οικονομικής, θεσμικής, κοινωνικής και πολυδιάστατης ανθρωπιστικής κρίσης στη Βενεζουέλα έχει αυξηθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ολοένα και εντονότερες ελλείψεις φαρμάκων και τροφίμων, οι μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο υπερπληθωρισμός, η πολιτική καταπίεση, η διαφθορά και η βία θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων και τους αναγκάζουν να εγκαταλείψουν τη χώρα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι στην Βενεζουέλα, ιδίως ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι γυναίκες, τα παιδιά και οι άρρωστοι, υποφέρουν από υποσιτισμό ως συνέπεια της περιορισμένης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, σε φάρμακα, σε τρόφιμα και σε νερό·

Δ.λαμβάνοντας υπόψη ότι το εθνικό σύστημα υγείας της Βενεζουέλας έχει αποδυναμωθεί σημαντικά λόγω του εσφαλμένου χειρισμού από το καθεστώς, με αποτέλεσμα κρίσιμες ελλείψεις φαρμάκων και έλλειψη διαθέσιμης ιατρικής περίθαλψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αριθμητικά στοιχεία που παρέχονται από το καθεστώς σε σχέση με την πανδημία COVID-19 στερούνται αξιοπιστίας και δεν τυγχάνουν εμπιστοσύνης ούτε εντός της Βενεζουέλας ούτε από τη διεθνή κοινότητα·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα πολυδιάστατη κρίση στη Βενεζουέλα προκαλεί τη μεγαλύτερη εκτόπιση πληθυσμού που έχει ποτέ παρατηρηθεί στην περιοχή·λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου πέντε εκατομμύρια Βενεζουελανοί έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, και το 80 % αυτών έχουν εκτοπιστεί σε χώρες της περιοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την UNHCR, η προσφυγική κρίση της Βενεζουέλας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο, μετά από αυτήν της Συρίας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την UNHCR, ο αριθμός των Βενεζουελανών που ζητούν άσυλο σε παγκόσμιο επίπεδο έχει αυξηθεί κατά 2 000 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι 650 000 Βενεζουελανοί έχουν υποβάλει αίτηση ασύλου σε όλο τον κόσμο και ότι περίπου δύο εκατομμύρια έχουν λάβει άδειες διαμονής από άλλες χώρες της αμερικανικής ηπείρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 12 % του πληθυσμού έχει εγκαταλείψει τη χώρα και ότι οι άνθρωποι συνεχίζουν να φεύγουν με μέσο ρυθμό 5 000 αποχωρήσεων ημερησίως·

Ζ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας έχει επιδεινώσει μια ήδη απελπιστική κατάσταση για πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες από τη Βενεζουέλα, καθώς και για τις χώρες υποδοχής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί πρόσφυγες και μετανάστες εξαρτώνται από ανεπαρκή ημερομίσθια για την κάλυψη βασικών αναγκών, όπως η στέγαση, η διατροφή και η υγειονομική περίθαλψη·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αναφορές κατά τα πρώτα στάδια της πανδημίας COVID-19, το αποδυναμωμένο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της χώρας έχει κατακλυσθεί, τα νοσοκομεία είναι γεμάτα με πάσχοντες από κορωνοϊό και δεκάδες εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας έχουν μολυνθεί·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράνομο Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας, που τελεί υπό τον έλεγχο του καθεστώτος του Nicolás Maduro, επικύρωσε αδικαιολόγητα τον διορισμό του Luis Parra ως προέδρου της Εθνοσυνέλευσης στις 26 Μαΐου 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη κοινοβουλευτική σύνοδος του Ιανουαρίου 2020, κατά την οποία ισχυρίζεται ότι εξελέγη ο Parra, πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση της νόμιμης διαδικασίας και των δημοκρατικών συνταγματικών αρχών, δεδομένου ότι δεν επετράπη στη μεγάλη πλειοψηφία των δημοκρατικών αντιπροσώπων να παραστούν στη σύνοδο και, κατά συνέπεια, να ψηφίσουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη απόφαση που εκδόθηκε από την εν λόγω παράνομη κοινοβουλευτική σύνοδο οδήγησε το Συμβούλιο της ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις σε επιπλέον 11 αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και στον Luis Parra, για τον ρόλο τους στην υπονόμευση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

Ι.λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Ιουνίου 2020, το παράνομο Ανώτατο Δικαστήριο διόρισε ξανά νέα μέλη στο Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο (CNE), παρότι δεν είχε καμία νομική εξουσία να το πράξει· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 187 και 296 του Συντάγματος της Βενεζουέλας, η Εθνοσυνέλευση, ένα σώμα δημοκρατικά εκλεγμένο από τους πολίτες της Βενεζουέλας, έχει τη μόνη και αποκλειστική ευθύνη για τους διορισμούς αυτούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα αναγνωρίσει καμία απόφαση που λαμβάνεται μονομερώς από τα εν λόγω παράνομα σώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξιωματούχοι που είναι υπεύθυνοι για τις αποφάσεις αυτές έχουν επίσης συμπεριληφθεί στον κατάλογο των κυρώσεων του Συμβουλίου·

ΙΑ.λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Nicolás Maduro έδωσε εντολή στην πρέσβη της ΕΕ να εγκαταλείψει τη χώρα εντός 72 ωρών ως αντίδραση στην απόφαση του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2020 για την επιβολή ατομικών κυρώσεων σε διάφορους αξιωματούχους που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και επίσης απείλησε τον πρέσβη της Ισπανίας με περαιτέρω αντίποινα·

ΙΒ.λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς Maduro έχει επιτεθεί στα πολιτικά κόμματα Acción Democrática, Primero Justicia και Un Nuevo Tiempo, με την υπαγωγή τους σε συστηματικές διώξεις μέσω αποφάσεων του παράνομου Ανώτατου Δικαστηρίου, οι οποίες στερούν τα εθνικά διοικητικά συμβούλια τους από τα εν λόγω κόμματα παρά τη βούληση των μελών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δημοκρατικό πολιτικό κόμμα Voluntad Popular χαρακτηρίστηκε ως τρομοκρατική οργάνωση από το καθεστώς Maduro·

ΙΓ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατική διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, έχει απορρίψει σθεναρά την εν λόγω εκλογική παρωδία και όλες αυτές τις παράνομες ενέργειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενέργειες αυτές περιορίζουν στο ελάχιστο το δημοκρατικό περιθώριο στη χώρα και δημιουργούν βαθιά εμπόδια για την επίλυση της πολιτικής κρίσης στη Βενεζουέλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία μιας πλουραλιστικής και χωρίς αποκλεισμούς εθνικής κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης που θα αποτελείται από όλους τους δημοκρατικούς πολιτικούς και κοινωνικούς τομείς της χώρας και θα έχει την ικανότητα να αντιμετωπίζει τις τρέχουσες ανθρωπιστικές ανάγκες της Βενεζουέλας είναι απαραίτητη προκειμένου να ξεπεραστεί η κλιμακούμενη κρίση·

ΙΔ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελεύθερες και δίκαιες βουλευτικές και προεδρικές εκλογές που διεξάγονται με σεβασμό των διεθνών προτύπων, ένα ανεξάρτητο και ισορροπημένο Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο (CNE) και οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού που επιτρέπουν τη συμμετοχή όλων των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους μιας αξιόπιστης εκλογικής διαδικασίας·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 15 Ιουνίου 2020, η ισπανική εφημερίδα ABC δημοσίευσε διαβαθμισμένα έγγραφα που χρονολογούνται από το 2010, σύμφωνα με τα οποία το καθεστώς της Βενεζουέλας ενέκρινε χρηματοδότηση 3,5 εκατομμυρίων EUR για το Movimento 5 Stelle στην Ιταλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτού του είδους οι ξένες παρεμβάσεις αποτελούν σημαντική απειλή για τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Delcy Rodriguez, αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας στο καθεστώς Maduro, περιελήφθη στον κατάλογο του Συμβουλίου με τα πρόσωπα που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα το 2018 και έχει στερηθεί της δυνατότητας εισόδου στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός αυτό, στις 20 Ιανουαρίου 2020, ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών την υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ισπανός υπουργός έχει παρουσιάσει έως και έξι διαφορετικές εκδοχές του περιστατικού, ορισμένες από τις οποίες είναι αντιφατικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισπανική κυβέρνηση δεν έχει δώσει στο κοινό καμία διαφανή ή πειστική εξήγηση για το περιστατικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα έπρεπε να είχε ζητήσει από την ισπανική κυβέρνηση μια εξήγηση για την εν λόγω παραβίαση του δικαίου της ΕΕ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι έχει παρασχεθεί εξήγηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή των αποφάσεων της ΕΕ στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων εναπόκειται μεν στις εθνικές αρχές αλλά η Επιτροπή έχει την ευθύνη να παρακολουθεί την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Ιουνίου 2020, οι αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου συνέλαβαν τον Alex Saab, έναν επιχειρηματία που ενέχεται σε διάφορους μηχανισμούς διαφθοράς στους οποίους εμπλέκεται το καθεστώς Maduro, και ο οποίος βρίσκεται εν αναμονή δικαστικής απόφασης και πιθανής έκδοσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπόθεση Saab δείχνει πόσο εκτεταμένη έχει καταστεί η διαφθορά στη Βενεζουέλα, ενώ η χώρα βρίσκεται εν μέσω μιας άνευ προηγουμένου ανθρωπιστικής κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα βρίσκεται στην 173η θέση μεταξύ 180 χωρών στον δείκτη αντίληψης της διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας για το 2019·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα απαγγέλθηκαν κατηγορίες για δωροδοκία και απιστία στον πρώην πρέσβη της Ισπανίας στη Βενεζουέλα, Raúl Morodo, ο οποίος υπηρέτησε υπό την κυβέρνηση του José Luis Rodríguez Zapatero, λόγω της εξαφάνισης 35 εκατομμυρίων EUR από τα ταμεία της κρατικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου της Βενεζουέλας PDVSA, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως πρέσβη·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα έχει αυξηθεί από την έναρξη της μαζικής πολιτικής αναταραχής το 2014 και σήμερα ξεπερνά τα 300 άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει αναφορών, κρατούνται επίσης 11 Ευρωπαίοι στη Βενεζουέλα·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες που υπόκεινται σε κυρώσεις θα πρέπει να παρέχουν διαφανείς πληροφορίες, να δέχονται τη διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια και να δίνουν προτεραιότητα στις ανάγκες και τα δικαιώματα των πλέον ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού τους·

1. επαναλαμβάνει τη βαθιά του ανησυχία για τη σοβαρότητα της ανθρωπιστικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης, η οποία συνιστά σοβαρή απειλή για τις ζωές των Βενεζουελανών· εκφράζει την αλληλεγγύη του προς όλους τους Βενεζουελανούς που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους λόγω της έλλειψης βασικών συνθηκών διαβίωσης, όπως η πρόσβαση σε τρόφιμα, πόσιμο νερό, υπηρεσίες υγείας και φάρμακα·

2. εφιστά την προσοχή στη μεταναστευτική κρίση που έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη την περιοχή, δηλαδή στην Κολομβία, το Περού, τον Ισημερινό, τη Βολιβία, τη Χιλή, τη Βραζιλία, τον Παναμά και την Αργεντινή, καθώς και σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, και επισημαίνει τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επιδεινώνονται περαιτέρω στο πλαίσιο της καταπολέμησης της πανδημίας COVID-19· εξαίρει τις προσπάθειες των γειτονικών χωρών και την αλληλεγγύη που έχουν επιδείξει· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις εν λόγω χώρες όχι μόνο με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και μέσω της διάθεσης περισσότερων πόρων και της αναπτυξιακής πολιτικής·

3. προτρέπει τις αρχές της Βενεζουέλας να αναγνωρίσουν τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση, να αποτρέψουν την περαιτέρω επιδείνωσή της και να προωθήσουν πολιτικές και οικονομικές λύσεις για να διαφυλάξουν την ασφάλεια όλων των αμάχων και τη σταθερότητα στη χώρα και την περιοχή·

4. ζητεί την επείγουσα ανάληψη δράσης για να προληφθεί η επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης και της κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας, και ιδίως η επανεμφάνιση ασθενειών όπως η ιλαρά, η ελονοσία, η διφθερίτιδα και ο αφθώδης πυρετός· ζητεί την ταχεία υλοποίηση μιας βραχυπρόθεσμης αντίδρασης για να καταπολεμηθεί ο υποσιτισμός μεταξύ των πλέον ευάλωτων ομάδων, όπως οι γυναίκες, τα παιδιά και οι άρρωστοι·

5. χαιρετίζει τις δεσμεύσεις και τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν στη διεθνή διάσκεψη δωρητών· θεωρεί ότι η πλειονότητα των δεσμεύσεων, οι οποίες αφορούν δάνεια και όχι άμεσες επιχορηγήσεις, δεν ανταποκρίνονται στον επιδιωκόμενο στόχο της διάσκεψης· ζητεί να καταστούν οι προϋποθέσεις για την πρόσβαση στα εν λόγω δάνεια ευέλικτες και διαφανείς και, ως εκ τούτου, να καταστεί δυνατή η ταχεία εκταμίευση τους·

6. απορρίπτει κατηγορηματικά τις παραβιάσεις της δημοκρατικής, συνταγματικής και διαφανούς λειτουργίας της Εθνοσυνέλευσης, καθώς και τον εκφοβισμό, τη βία και τις αυθαίρετες αποφάσεις εις βάρος των μελών της· καταγγέλλει τον αντιδημοκρατικό διορισμό νέων μελών στο CNE και τη στέρηση των εθνικών διοικητικών συμβουλίων από νόμιμα πολιτικά κόμματα παρά τη βούληση των μελών τους·

7. επαναλαμβάνει ότι αναγνωρίζει πως, ως αποτέλεσμα της διαφανούς και δημοκρατικής ψήφου της Εθνοσυνέλευσης, ο Juan Guaidó είναι ο νόμιμος πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης και ο νόμιμος προσωρινός πρόεδρος της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, σύμφωνα με το άρθρο 233 του Συντάγματος της Βενεζουέλας·

8. επαναλαμβάνει ότι στηρίζει πλήρως την Εθνοσυνέλευση, η οποία αποτελεί το μοναδικό δημοκρατικό όργανο της Βενεζουέλας που έχει εκλεγεί νόμιμα και της οποίας οι εξουσίες, όπως και τα προνόμια και η ασφάλεια των μελών της, πρέπει να γίνουν σεβαστές· επιμένει ότι μια ειρηνική και πολιτική λύση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με πλήρη σεβασμό των συνταγματικών προνομίων της Εθνοσυνέλευσης·

9. υπενθυμίζει ότι ο σεβασμός των δημοκρατικών θεσμών και αρχών και η προάσπιση του κράτους δικαίου συνιστούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για την εξεύρεση λύσης στην κρίση της Βενεζουέλας προς όφελος του λαού της· ζητεί, συνεπώς, την επείγουσα δημιουργία των προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν σε ελεύθερες, διαφανείς και αξιόπιστες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές με βάση καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, δίκαιους όρους για όλους τους παράγοντες, και πλήρη διαφάνεια, και με την παρουσία αξιόπιστων διεθνών παρατηρητών· πιστεύει ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος εξόδου από την κρίση· 

10. θεωρεί ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι η Delcy Rodriguez, παρότι υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα της ΕΕ, μπόρεσε να εισέλθει στον χώρο Σένγκεν τον περασμένο Φεβρουάριο και να συναντηθεί με τις ισπανικές αρχές, ενώ θα έπρεπε να μην της επιτραπεί η είσοδος και να απομακρυνθεί από το έδαφος της ΕΕ· ζητεί από τον ΑΠ/ΥΕ να απευθυνθεί στις ισπανικές αρχές για να ζητήσει αξιόπιστη και διαφανή έρευνα και εξήγηση των γεγονότων·

11. χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2020 να προσθέσει 11 αξιωματούχους της Βενεζουέλας στον κατάλογο των προσώπων που υπόκεινται σε ατομικές κυρώσεις οι οποίες δεν βλάπτουν τον πληθυσμό της Βενεζουέλας, και ζητεί να ενισχυθεί και να διευρυνθεί ο εν λόγω κατάλογος εάν η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη χώρα συνεχίσει να επιδεινώνεται· θεωρεί ότι οι αρχές της ΕΕ πρέπει να περιστείλουν τις μετακινήσεις των προσώπων που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο, καθώς και των πλησιέστερων συγγενών τους, και να παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία και τις θεωρήσεις τους·

12. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Nicolás Maduro να απελάσει την πρέσβη της ΕΕ από το Καράκας σε αντίποινα για τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε 11 αξιωματούχους της Βενεζουέλας που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· χαιρετίζει, εν προκειμένω, τη δήλωση του ΑΠ/ΥΕ στην οποία ανακοινώνει τη λήψη μέτρων αμοιβαίου χαρακτήρα και καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν επίσης το ενδεχόμενο να ανακαλέσουν τους πρέσβεις τους από το Καράκας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση του έργου των διπλωματικών υπαλλήλων που παρέχουν στους πολίτες της ΕΕ προστασία και προξενικές υπηρεσίες·

13. καταγγέλλει την ανεξέλεγκτη διαφθορά, η οποία έχει καταστεί αναπόσπαστο τμήμα του καθεστώτος Maduro· καταγγέλλει τη χρηματοδότηση λαϊκιστικών πολιτικών κομμάτων στην ΕΕ από το καθεστώς Maduro και ζητεί την άμεση και αμερόληπτη διερεύνηση της υπόθεσης· καταδικάζει απερίφραστα και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το σκάνδαλο διαφθοράς στο οποίο εμπλέκεται ο πρώην πρέσβης της Ισπανίας Morodo και καλεί επιτακτικά τις αρχές να προσαγάγουν τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη·

14. ζητεί να απελευθερωθούν άμεσα όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι και να δοθεί τέλος στα βασανιστήρια, την κακομεταχείριση και την παρενόχληση πολιτικών αντιπάλων, ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και φιλειρηνικών διαδηλωτών, καθώς και να επιτραπεί η επιστροφή όσων αναγκάστηκαν άδικα να εξοριστούν·

15. υποστηρίζει πλήρως τις έρευνες του ΔΠΔ για τα εκτεταμένα εγκλήματα και πράξεις καταστολής που διαπράττονται από το καθεστώς της Βενεζουέλας· προτρέπει την ΕΕ να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία των συμβαλλομένων κρατών του ΔΠΔ για τη δρομολόγηση έρευνας σχετικά με τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που έχουν διαπραχθεί από την de facto κυβέρνηση Maduro εντός της επικράτειας της Βενεζουέλας, προκειμένου να κληθούν οι υπαίτιοι να λογοδοτήσουν·

16. ζητεί την αποστολή διερευνητικής αποστολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη χώρα, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση·

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον νόμιμο προσωρινό πρόεδρο της Δημοκρατίας και της Εθνοσυνέλευσης της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών της Ομάδας της Λίμα, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής και στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιουλίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου