Предложение за резолюция - B9-0212/2020Предложение за резолюция
B9-0212/2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно хуманитарното положение във Венесуела и миграционната и бежанската криза

6.7.2020 - (2019/2952(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесен съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Ману Пинеда
от името на групата GUE/NGL

Процедура : 2019/2952(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0212/2020
Внесени текстове :
B9-0212/2020
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B9‑0212/2020

Резолюция на Европейския парламент относно хуманитарното положение във Венесуела и миграционната и бежанската криза

(2019/2952(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид Конституцията на Боливарска република Венесуела,

 като взе предвид принципа на ненамеса, определен в Устава на ООН,

 като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

 като взе предвид изявлението на върховния комисар на ООН по правата на човека от 8 август 2019 г. относно санкциите, налагани на Венесуела,

 като взе предвид проучването, извършено от Центъра за икономически и политически изследвания през април 2019 г. и озаглавено „Икономически санкции като колективно наказание: случаят на Венесуела“,

 като взе предвид факта, че Съветът на ООН по правата на човека прие на 14 юли 2019 г. резолюция, представена от Боливарска република Венесуела по време на нейното председателство на Движението на необвързаните страни (NAM), в полза на засилването на международното сътрудничество в областта на правата на човека за противодействие на отрицателните последици от едностранните принудителни мерки, които на практика са санкции,

 като взе предвид член 1 от Международния пакт за граждански и политически права и член 1 от Международния пакт за икономически, социални и културни права, в които се заявява, че „всички народи имат право на самоопределение“ и че „по силата на това право те свободно определят своето политическо положение и свободно осъществяват своето икономическо, социално и културно развитие“,

 като взе предвид призива на върховния комисар на ООН по правата на човека от 24 март 2020 г. относно необходимостта от облекчаване на санкциите в контекста на пандемията от COVID-19,

 като взе предвид съвместното комюнике след телефонния разговор между върховния представител Борел и министър Ареаса от 2 юли 2020 г.,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A. като има предвид, че вътрешното икономическо и социално положение във Венесуела се е влошило в резултат от нарастващите икономически и финансови санкции от страна на САЩ и ЕС, които водят до свръхинфлация, недостиг на доставки, растяща бедност и недостиг на лекарства и медицинско оборудване;

Б. като има предвид, че според ВКБООН 4,5 милиона граждани на Венесуела са мигрирали в трети държави;

В. като има предвид, че Държавният департамент на САЩ продължава да заплашва Венесуела с още санкции, които биха оказали допълнително въздействие върху положението на населението на Венесуела;

Г. като има предвид, че едностранните принудителни мерки са в противоречие с установеното международно право; като има предвид, че ООН, и особено специалният докладчик за отрицателното въздействие на едностранните принудителни мерки върху упражняването на правата на човека, многократно са подчертавали това; като има предвид, че санкциите причиняват сътресения в която и да е държава и когато вредят на икономиката, могат да имат пагубно влияние върху гражданите на развиващите се страни;

Д. като има предвид, че върховният комисар на ООН по правата на човека заяви, че наложените на Венесуела санкции водят до отричане на основните права на човека, включително икономическите права и правата на храна и здраве, и призова за намиране на политическо решение на положението;

Е. като има предвид, че на 29 юни 2020 г. Съветът добави още 11 граждани на Венесуела към списъка със санкции, който понастоящем включва 36 души;

Ж. като има предвид, че външната намеса, дестабилизацията, кампаниите за дезинформация, манипулирането на общественото мнение и насилието, насърчавано от някои сектори на опозицията с подкрепата на САЩ, ЕС и т.нар. Група от Лима, разпалват продължаващата социална криза;

З. като има предвид, че органите на Венесуела сложиха край на операция „Гедеон“, която се проведе на 3 и 4 май 2020 г.; като има предвид, че 13 наемници, включително граждани на САЩ, които са били част от частното военно дружество Silvercorp USA, са били арестувани в Ла Гуайра, докато се опитват да проникнат в страната и според техните изявления да поемат контрола върху стратегически места и да улеснят отстраняването на президента Мадуро; като има предвид, че няколко разследвания, включително проведеното от The Wall Street Journal , показват, че операция „Гедеон“ е планирана от Леополдо Лопес;

И. като има предвид, че през април 2020 г. САЩ разположиха над 6 500 войници за поредица военни учения срещу крайбрежието на Венесуела; като има предвид, че правителството на Венесуела и водещи опозиционни фигури бяха на мнение, че тези учения представляват безотговорна провокация от страна на администрацията на президента Тръмп;

Й. като има предвид, че диалогът и спазването на международното право, включително на принципа на ненамеса, са основата за мирното уреждане на конфликтите и вътрешните ситуации във всички държави;

К. като има предвид, че принудителното разселване е проблем, който засяга целия регион на Латинска Америка; като има предвид, че броят на вътрешно разселените лица в Колумбия е най-голям в света – над 7,6 милиона души; като има предвид, че броят на напускащите Гватемала, Ел Салвадор и Хондурас в т.нар. „мигрантски кервани“ продължава да нараства;

Л. като има предвид, че правото на международна закрила е основно право на човека, залегнало в международното право, което не следва да се използва като инструмент или да подлежи на политически условия;

М. като има предвид, че се счита, че 1 246 души са загинали в опит да достигнат до Европейския съюз през 2019 г.; като има предвид, че понастоящем Европейският съюз и неговите държави членки връщат хора в държави с продължаващи въоръжени конфликти; като има предвид, че няколко международни организации са документирали отблъскване по външните граници на Европейския съюз и връщането на хора без надлежно зачитане на правото им на международна закрила;

1. изразява своята солидарност с народа на Венесуела, като се имат предвид социалните и икономическите предизвикателства, пред които е изправен;

2. изразява своите съболезнования на роднините и приятелите на петдесет и четиримата починали от COVID-19 във Венесуела;

3. изразява съжаление, че Международният валутен фонд не отговори на потребностите на правителството на Венесуела, което призова за спешен заем в размер на 5 милиарда щатски долара за укрепване на капацитета за реагиране на системата на Венесуела за обществено здравеопазване спрямо пандемията от COVID-19;

4. приветства факта, че няколко сметки на Венесуела в чужбина са били деблокирани, за да се мобилизират средства за борба с пандемията; призовава всички средства и активи на Боливарска република Венесуела извън страната да бъдат незабавно деблокирани, по-специално тези в ЕС;

5. осъжда налагането на санкции от страна на ЕС и САЩ и спешно призовава те да бъдат отменени; отбелязва, че е изчислено, че над 40 000 души са починали от 2017 г. насам като пряко следствие от наложените санкции, които ограничават достъпа на Венесуела до международните пазари на храни и лекарства;

6. подчертава, че наложените на Венесуела санкции продължават да нанасят много сериозни вреди за живота и здравето на хората; счита, че тези санкции съответстват на определението за колективно наказание на цивилното население, както е описано в Женевската и в Хагската международни конвенции, което ги прави незаконни съгласно международното право и международните договори;

7. осъжда заплахите, отправени от Държавния департамент на САЩ и правителствата на някои държави – членки на ЕС, като например призива на администрацията на президента Тръмп за налагане на допълнителни санкции, който още повече нажежи политическата ситуация във Венесуела;

8. подкрепя усилията на демократичните сили, правителството на Венесуела и народа на Венесуела да намерят отговори за себе си на политическите и икономическите предизвикателства пред тях и да насърчават укрепването на националния диалог във Венесуела;

9. призовава върховния представител и държавите членки да се включат в конструктивен диалог с правителството на Венесуела, ръководено от президента Николас Мадуро Морос; призовава върховния представител и държавите членки да подкрепят усилията на кръглата маса за национален диалог, която обединява демократични партии от правителството на Венесуела и опозицията, за да се намери мирно решение на текущото положение в рамките на Конституцията на Венесуела;

10. приветства споразумението за насърчаване на дипломатическите контакти между Европейския съюз и Венесуела след диалога между министъра на външните работи Хорхе Ареаса и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Жозеп Борел;

11. очаква подкрепата на ЕС да бъде предоставена в съответствие с потребностите на населението, а не с геополитически интереси; призовава Европейския съюз и неговите държави членки да предоставят защита на хората, които бягат от ситуации на сериозна вреда за живота и здравето си, независимо от техния произход;

12. припомня ангажиментите на Европейския съюз за вътрешно разселените лица в Колумбия в контекста на мирните споразумения; припомня хуманитарното положение в други страни от региона, като например Хаити;

13. призовава Европейския съюз и неговите държави членки да отговорят на призивите на ВКБООН за подходящо финансиране;

14. призовава Европейския съюз и неговите държави членки да защитават и насърчават правото на международна закрила, като се започне от тяхната територия и тяхното законодателство; призовава за незабавно прекратяване на връщането, за отварянето на безопасни и законни канали за миграция към Европейския съюз и за прилагането на схема за презаселване от области, засегнати от въоръжени конфликти и извънредни хуманитарни ситуации;

15. отбелязва въздействието на външните санкции върху икономическите трудности, пред които е изправена Боливарска република Венесуела; затова призовава Общото събрание на ООН да възстанови правото на гласуване на Боливарска република Венесуела в съответствие с член 19 от Устава на ООН, който гласи, че на членовете може да бъде разрешено да гласуват, ако неплащането се дължи на независещи от тях причини;

16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на парламентите и правителствата на държавите членки, на правителството на Венесуела и на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея.

 

Последно осъвременяване: 8 юли 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност