Állásfoglalásra irányuló indítvány - B9-0212/2020Állásfoglalásra irányuló indítvány
B9-0212/2020

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a venezuelai humanitárius helyzetről, valamint a migrációs és menekültügyi válságról

6.7.2020 - (2019/2952(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján

Manu Pineda
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2019/2952(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B9-0212/2020
Előterjesztett szövegek :
B9-0212/2020
Viták :
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

B9‑0212/2020

Az Európai Parlament állásfoglalása a venezuelai humanitárius helyzetről, valamint a migrációs és menekültügyi válságról

(2019/2952(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Venezuelai Bolivári Köztársaság alkotmányára,

 tekintettel a be nem avatkozásnak az ENSZ Alapokmányában rögzített alapelvére,

 tekintettel az 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

 tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosának a Venezuelával szemben kiszabott szankciókról szóló, 2019. augusztus 8-i nyilatkozatára,

 tekintettel a Gazdasági és Politikai Kutatóközpont „Economic Sanctions as Collective Punishment: The Case of Venezuela” (Gazdasági szankciók kollektív büntetésként Venezuelában) című, 2019. áprilisi tanulmányára,

 tekintettel arra, hogy az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 2019. július 14-én elfogadta a Venezuelai Bolivári Köztársaság által az el nem kötelezett országok mozgalmának elnökeként előterjesztett határozatot, amely támogatja az emberi jogok terén folytatott nemzetközi együttműködés erősítését a valójában szankcióknak minősülő egyoldalú kényszerítő intézkedések negatív következményeinek ellensúlyozása érdekében,

 tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 1. cikkére és a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 1. cikkére, melyek értelmében „minden népnek joga van az önrendelkezésre”, és „amely jog alapján szabadon meghatározhatják politikai rendszerüket és szabadon biztosíthatják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket”,

 tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosának a Covid19-pandémiával összefüggésben a szankciók enyhítésének szükségességéről szóló, 2020. március 24-i felhívására,

 tekintettel a Josep Borrell főképviselő és Jorge Arreaza miniszter közötti telefonhívást követően kiadott 2020. július 2-i közös közleményre,

 tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel Venezuelában az USA és az EU fokozott gazdasági és pénzügyi szankcióinak következtében romlott a belső gazdasági és társadalmi helyzet, ami hiperinflációhoz, ellátási hiányhoz, növekvő szegénységhez, valamint a gyógyszerek és orvosi felszerelések hiányához vezetett;

B. mivel az UNHCR szerint 4,5 millió venezuelai állampolgár vándorolt ki harmadik országokba;

C. mivel az Egyesült Államok külügyminisztériuma továbbra is új szankciókkal fenyegeti Venezuelát, amelyek további hatással lennének a venezuelai lakosság helyzetére;

D. mivel az egyoldalú kényszerintézkedések ellentétesek az elfogadott nemzetközi joggal; mivel az ENSZ és különösen az egyoldalú kényszerintézkedések által az emberi jogok érvényesülésére gyakorolt negatív hatásokkal foglalkozó különleges ENSZ-előadó már régebben többször hangsúlyozta ezt; mivel a szankciók zavart okoznak minden államban, és amikor ártanak a gazdaságnak, pusztító hatást gyakorolhatnak a fejlődő országok polgáraira;

E. mivel az ENSZ emberi jogi főbiztosa kijelentette, hogy a Venezuelára kiszabott szankciók az emberek alapvető emberi jogainak – többek között gazdasági jogaiknak, valamint az élelemhez és az egészséghez való joguknak – a megtagadását eredményezik, és a helyzet politikai megoldására szólított fel;

F. mivel 2020. június 29-én a Tanács további 11 venezuelai személyt vett fel szankciós listájára, amely jelenleg 36 főből áll;

G. mivel az USA, az EU és az úgynevezett Lima-csoport támogatásával, az ellenzék egyes ágazatai által előmozdított külső beavatkozás, a destabilizáció, a félretájékoztató kampányok, a közvélemény manipulálása és az erőszak a jelenlegi társadalmi válságot táplálta;

H. mivel a venezuelai hatóságok leállították a 2020. május 3–4-i Gideon műveletet; mivel 13 zsoldost – köztük a Silvercorp USA katonai magánvállalathoz tartozó amerikai állampolgárokat – tartóztattak le La Guairában, miközben megpróbáltak beszivárogni az országba, hogy állításuk szerint stratégiai helyszíneket vegyenek át, és megkönnyítsék Maduro elnök elmozdítását; mivel számos vizsgálat – többek között a The Wall Street Journal által végzett vizsgálat – azt mutatja, hogy a Gideon műveletet Leopoldo López tervezte;

I. mivel 2020 áprilisában az Egyesült Államok több mint 6 500 katonát vetett be a venezuelai partok közelében több katonai gyakorlatra; mivel a venezuelai kormány és vezető ellenzéki szereplők úgy vélték, hogy ezek a gyakorlatok a Trump-kormány felelőtlen provokációi;

J. mivel a párbeszéd és a nemzetközi jog tiszteletben tartása – beleértve a be nem avatkozás elvét is – minden országban a konfliktusok és a belső helyzetek békés rendezésének alapját képezi;

K. mivel a kényszerű lakóhelyelhagyás az egész latin-amerikai régiót érintő probléma; mivel több mint 7,6 millió fővel a világon Kolumbiában a legmagasabb az országon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerülő személyek száma; mivel a Guatemalát, Salvadort és Hondurast az úgynevezett „bevándorló lakókocsikban” elhagyó emberek száma továbbra is növekszik;

L. mivel a nemzetközi védelemhez való jog a nemzetközi jogban rögzített alapvető emberi jog, amelyet nem szabad eszközként felhasználni vagy politikai feltételekhez kötni;

M. mivel becslések szerint 2019-ben 1 246 ember halt meg, miközben megpróbált az Európai Unióba eljutni; mivel az Európai Unió és tagállamai jelenleg olyan országokba küldik vissza az embereket, ahol fegyveres konfliktusok folynak; mivel számos nemzetközi szervezet dokumentálta az Európai Unió külső határain történt visszafordításokat és az embereknek a nemzetközi védelemhez való jog tiszteletben tartása nélküli visszaküldését;

1. szolidaritását fejezi ki Venezuela népével, tekintettel az előttük álló társadalmi és gazdasági kihívásokra;

2. együttérzéséről biztosítja annak az 54 embernek a rokonait és barátait, akik Venezuelában életüket vesztették a Covid19 miatt;

3. sajnálja, hogy a Nemzetközi Valutaalap nem reagált a venezuelai kormány igényeire, amely 5 milliárd USD összegű sürgősségi hitelt kért annak érdekében, hogy megerősítsék a venezuelai közegészségügyi rendszernek a Covid19-világjárványra való reagálási képességét;

4. üdvözli, hogy a pandémia leküzdéséhez szükséges források mozgósítása érdekében számos külföldön tartott venezuelai számlát szabadítottak fel; kéri, hogy haladéktalanul oldják fel a Venezuelai Bolivári Köztársaság valamennyi, országon kívüli pénz- és vagyoni eszközét, különösen azokat, amelyek az EU-ban találhatók;

5. elítéli az EU és az USA által kiszabott szankciókat, és felszólít azok sürgős megszüntetésére; megjegyzi, hogy becslések szerint 2017 óta több mint 40 000 ember halt meg annak közvetlen következményeként, hogy a kiszabott szankciók korlátozták Venezuela hozzáférését a nemzetközi élelmiszer- és gyógyszerpiacokhoz;

6. hangsúlyozza, hogy a Venezuelára kiszabott szankciók továbbra is nagyon súlyos károkat okoznak az emberek életére és egészségére nézve; úgy véli, hogy a genfi és a hágai nemzetközi egyezmények fényében ezek a szankciók megfelelnek a polgári lakossággal szembeni kollektív büntetés fogalmának, vagyis a nemzetközi jog és a nemzetközi szerződések értelmében illegálisak;

7. helyteleníti az Egyesült Államok külügyminisztériuma és az egyes uniós tagállamok kormányai részéről érkezett fenyegetéseket, például a Trump-kormány felszólítását további szankciók alkalmazására, ami még inkább elmérgesítette a venezuelai politikai helyzetet;

8. támogatja a demokratikus erők, a venezuelai kormány és a venezuelai nép arra irányuló erőfeszítéseit, hogy maguk találjanak választ az őket érintő politikai és gazdasági kihívásokra, és előmozdítsák a venezuelai nemzeti párbeszéd megerősítését;

9. felhívja a főképviselőt és a tagállamokat, hogy kezdjenek konstruktív párbeszédet a Nicolás Maduro Moros elnök által vezetett venezuelai kormánnyal; felhívja a főképviselőt és a tagállamokat, hogy támogassák a venezuelai kormány és az ellenzék demokratikus pártjait tömörítő nemzeti párbeszéd kerekasztalának arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a venezuelai alkotmány keretében békés megoldást találjanak a jelenlegi helyzetre;

10. üdvözli a Jorge Arreaza venezuelai külügyminiszter és Josep Borrell, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője közötti párbeszédet követően az Európai Unió és Venezuela közötti diplomáciai kapcsolatok előmozdításáról szóló megállapodást;

11. elvárja, hogy az uniós támogatást a lakosság szükségleteivel és ne geopolitikai érdekekkel összhangban nyújtsák; felhívja az Európai Uniót és tagállamait, hogy biztosítsanak védelmet az emberi életet és egészséget súlyosan veszélyeztető helyzetek elől menekülők számára, származásuktól függetlenül;

12. emlékezteti az Európai Uniót azon kötelezettségeire, amelyeket a békemegállapodások keretében vállalt a Kolumbián belül lakóhelyüket elhagyni kényszerülő személyek vonatkozásában; emlékeztet a régió más országaiban, például Haitin kialakult humanitárius helyzetre;

13. felhívja az Európai Uniót és tagállamait, hogy válaszoljanak az UNHCR megfelelő finanszírozásra vonatkozó felhívásaira;

14. felhívja az Európai Uniót és tagállamait, hogy védjék meg és mozdítsák elő a nemzetközi védelemhez való jogot, kezdve saját területükkel és jogszabályaikkal; felszólít a visszaküldések azonnali beszüntetésére, az Európai Unióba irányuló biztonságos és legális migrációs csatornák megnyitására, valamint a fegyveres konfliktusok és humanitárius vészhelyzetek által érintett területekről való áttelepítési program végrehajtására;

15. szóvá teszi a külső szankcióknak a Venezuelai Bolivári Köztársaság gazdasági nehézségeire gyakorolt hatását; felhívja ezért az ENSZ Közgyűlését, hogy állítsa vissza a Venezuelai Bolivári Köztársaság szavazati jogát az ENSZ Alapokmányának 19. cikkével összhangban, amely kimondja, hogy a tagok szavazhatnak, ha a fizetés elmaradását ő maguk által nem befolyásolható körülmények okozzák;

16. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, Venezuela kormányának, valamint az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek.

 

Utolsó frissítés: 2020. július 8.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat