Predlog resolucije - B9-0212/2020Predlog resolucije
B9-0212/2020

PREDLOG RESOLUCIJE o humanitarnih razmerah v Venezueli ter migracijski in begunski krizi

6.7.2020 - (2019/2952(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 132(2) Poslovnika

Manu Pineda
v imenu skupine GUE/NGL

Postopek : 2019/2952(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0212/2020
Predložena besedila :
B9-0212/2020
Razprave :
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

B9-0212/2020

Resolucija Evropskega parlamenta o humanitarnih razmerah v Venezueli ter migracijski in begunski krizi

(2019/2952(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju ustave Bolivarske republike Venezuele;

 ob upoštevanju načela nevmešavanja iz ustanovne listine OZN,

 ob upoštevanju splošne deklaracije človekovih pravic iz leta 1948,

 ob upoštevanju izjave visoke komisarke OZN za človekove pravice z dne 8. avgusta 2019 o sankcijah zoper Venezuelo,

 ob upoštevanju študije Centra za gospodarske in politične raziskave iz aprila 2019 z naslovom Economic Sanctions as Collective Punishment: The Case of Venezuela (Gospodarske sankcije kot kolektivno kaznovanje: primer Venezuele),

 ob upoštevanju, da je Svet OZN za človekove pravice za okrepitev mednarodnega sodelovanja na področju človekovih pravic in v boju proti negativnim posledicam enostranskih prisilnih ukrepov, ki so dejansko sankcije, dne 14. julija 2019 sprejel resolucijo, ki jo je med predsedovanjem gibanju neuvrščenih držav predložila Bolivarska republika Venezuela,

 ob upoštevanju 1. člena Mednarodnega pakta o političnih in državljanskih pravicah ter 1. člena Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, v katerih je navedeno, da imajo vsi narodi pravico do samoodločbe ter da si s to pravico svobodno določajo svoj politični status in prosto zagotavljajo svoj ekonomski, socialni in kulturni razvoj,

 ob upoštevanju izjave visoke komisarke OZN za človekove pravice z dne 24. marca 2020, da je treba zaradi pandemije covida-19 omiliti sankcije,

 ob upoštevanju skupnega sporočila po telefonskem pogovoru visokega predstavnika Borella in venezuelskega zunanjega ministra Arreaze z dne 2. julija 2020,

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker se notranje gospodarske in socialne razmere v Venezueli zaradi vse številnejših gospodarskih in finančnih sankcij, ki jih nalagata EU in ZDA, čedalje bolj slabšajo, saj so sankcije povzročile hiperinflacijo, pomanjkanje dobrin, vse večjo revščino ter pomanjkanje zdravil in zdravstvene opreme;

B. ker se je po navedbah visokega komisariata OZN za begunce v tretje države izselilo 4,5 milijona venezuelskih državljanov;

C. ker je ministrstvo ZDA za zunanje zadeve zagrozilo Venezueli z novimi sankcijami, ki bi še bolj poslabšale položaj venezuelskega prebivalstva;

D. ker so enostranski prisilni ukrepi v nasprotju z uveljavljenim mednarodnim pravom; ker to nenehno poudarjajo tudi Združeni narodi, zlasti njihov posebni poročevalec o negativnem učinku enostranskih prisilnih ukrepov na uživanje človekovih pravic; ker sankcije vsaki državi povzročajo motnje, in če prizadenejo gospodarstvo držav v razvoju, imajo lahko uničujoče posledice za njihove državljane;

E. ker je komisarka Združenih narodov za človekove pravice izjavila, da Venezueli naložene sankcije povzročajo kršenje temeljnih človekovih pravic ljudi, tudi njihovih ekonomskih pravic in pravice do hrane in zdravja, in pozvala k politični razrešitvi teh razmer;

F. ker je Svet 29. junija 2020 na seznam sankcij dodal še 11 posameznikov iz Venezuele, tako da zdaj zajema 36 oseb;

G. ker aktualno socialno krizo še poglabljajo zunanje vmešavanje, destabiliziranje in kampanje dezinformiranja, manipuliranje z javnim mnenjem in nasilje, ki jih spodbujajo nekateri deli opozicije s podporo ZDA, EU in tako imenovane skupine iz Lime;

H. ker so venezuelski organi prestregli operacijo Gideon, ki je potekala 3. in 4. maja 2020; ker je bilo v kraju La Guaira aretiranih 13 plačancev, ko so se skušali pretihotapiti v državo, in med njimi so bili tudi državljani ZDA, ki so zaposleni pri zasebnem vojaškem podjetju Silvercorp USA in naj bi po lastnih izjavah prevzeli nadzor nad strateškimi lokacijami ter pomagali odstraniti predsednika Madura; ker je več preiskav, tudi tista, ki jo je izvedel časnik The Wall Street Journal, pokazalo, da naj bi operacijo Gideon načrtoval Leopoldo López;

I. ker so ZDA aprila 2020 nasproti venezuelske obale izvedle vrsto vojaških vaj z več kot 6500 vojaki; ker so jih venezuelska vlada in vodilne opozicijske osebnosti označile za neodgovorno provokacijo Trumpove administracije;

J. ker sta temelj za mirno reševanje sporov in notranjih razmer v vseh državah dialog in spoštovanje mednarodnega prava, v katerem je opredeljeno tudi načelo nevmešavanja;

K. ker bo problem prisilnega razseljevanja prizadel vso latinskoameriško regijo; ker je v Kolumbiji najvišje število notranje razseljenih oseb na svetu, in sicer več kot 7,6 milijonov; ker čedalje več ljudi v tako imenovanih migrantskih karavanah zapušča Gvatemalo, El Salvador in Honduras;

L. ker je mednarodna zaščita temeljna človekova pravica v mednarodnem pravu in je ne bi smeli izkoriščati kot politično orodje ali je politično pogojevati;

M. ker se ocenjuje, da je leta 2019 umrlo 1246 ljudi, ko so skušali priti v Evropsko unijo; ker Evropska unija in njene države članice vračajo ljudi v države, kjer potekajo oboroženi konflikti; ker je več mednarodnih organizacij dokumentiralo zavračanje ljudi na zunanjih mejah Unije in vračanje brez spoštovanja njihove pravice do mednarodne zaščite;

1. izraža solidarnost z venezuelskim narodom zaradi socialnih in gospodarskih težav, s katerimi se spoprijema;

2. izraža sožalje sorodnikom in prijateljem 54 ljudi, ki so v Venezueli umrli za covidom-19;

3. obžaluje, da se Mednarodni denarni sklad ni odzval na potrebe venezuelske vlade, ko je prosila za nujno posojilo 5 milijard USD za okrepitev odzivnih zmogljivosti javnega zdravstvenega sistema za obvladovanje pandemije covida-19;

4. pozdravlja, da je bilo več venezuelskih računov v tujini odblokiranih, da bi lahko država pridobila sredstva za boj proti pandemiji; poziva, naj se vsa sredstva in kapital Bolivarske republike Venezuele v tujini nemudoma odblokirajo, zlasti sredstva, ki jih ima v EU;

5. obsoja sankcije EU in ZDA in odločno poziva, naj se odpravijo; je seznanjen, da je od leta 2017 kot neposredna posledica uvedenih sankcij umrlo več kot 40.000 ljudi, saj je Venezueli onemogočen dostop do mednarodnega trga hrane in zdravil;

6. poudarja, da so sankcije zoper Venezuelo terjale zelo visok davek človeških življenj in zdravja; meni, da te sankcije pomenijo kolektivno kaznovanje civilnega prebivalstva, opredeljeno v ženevski in haaški mednarodni konvenciji, in so zato v skladu z mednarodnim pravom in pogodbami nezakonite;

7. obsoja grožnje ameriškega zunanjega ministrstva in vlad nekaterih držav članic EU, kot je na primer poziv Trumpove administracije k uvedbi nadaljnjih sankcij, kar politične razmere v Venezueli še dodatno zaostruje;

8. podpira prizadevanja demokratičnih sil, venezuelske vlade in venezuelskega naroda, da bi sami rešili svoje politične in gospodarske težave ter v državi spodbudili okrepljen nacionalni dialog;

9. poziva visokega predstavnika in države članice, naj začnejo konstruktiven dialog z venezuelsko vlado in njenim predsednikom Nicolásom Madurom Morosom; poziva visokega predstavnika in države članice, naj podprejo prizadevanja na okrogli mizi za narodni dialog, kjer sodelujejo demokratične stranke venezuelske vlade in opozicije, da bi poiskale mirno rešitev za sedanje razmere v okviru venezuelske ustave;

10. pozdravlja sporazum o spodbujanju diplomatskih stikov med Evropsko unijo in Venezuelo po pogovoru med venezuelskim ministrom za zunanje zadeve Jorgejem Arreazo in visokim predstavnikom Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Josepom Borrellom;

11. pričakuje, da bo podpora EU zagotovljena v skladu s potrebami prebivalstva, ne pa glede na geopolitične interese; poziva Evropsko unijo in njene države članice, naj zagotovijo zaščito ljudem, ki bežijo od nevarnosti za življenje in zdravje, ne glede na to, od kod prihajajo;

12. želi opomniti na zaveze Evropske unije glede notranje razseljenih oseb v Kolumbiji v sklopu mirovnih sporazumov; želi spomniti na humanitarne razmere v drugih državah v tej regiji, na primer na Haitiju;

13. poziva Evropsko unijo in njene države članice, naj se odzovejo na pozive visokega komisariata OZN za begunce po zadostnem financiranju;

14. poziva Evropsko unijo in njene države članice, naj branijo in zagovarjajo pravico do mednarodne zaščite, začenši z lastnim ozemljem in zakonodajo; poziva k takojšnjemu prenehanju vračanja, odprtju varnih in zakonitih migracijskih poti v Evropsko unijo in k izvajanju sheme za preselitev z območij, ki jih prizadenejo oboroženi spopadi in krizne humanitarne razmere;

15. se zaveda vpliva zunanjih sankcij na gospodarske težave Bolivarske republike Venezuele; zato poziva generalno skupščino OZN, naj obnovi volilne pravice Bolivarske republike Venezuele v skladu z 19. členom ustanovne listine OZN, ki določa, da se članicam lahko dovoli glasovanje, če svojih obveznosti ne morejo poravnati zaradi okoliščin, na katere nimajo vpliva;

16. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, parlamentom in vladam držav članic, vladi Venezuele ter Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini.

 

Zadnja posodobitev: 8. julij 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov