Πρόταση ψηφίσματος - B9-0213/2020Πρόταση ψηφίσματος
B9-0213/2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση

6.7.2020 - (2019/2952(RSP))

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Kati Piri, Maria‑Manuel Leitão‑Marques, Javi López
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0211/2020

Διαδικασία : 2019/2952(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0213/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0213/2020
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0213/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση

(2019/2952(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βενεζουέλα, ιδίως το ψήφισμα της 18ης Ιουλίου 2019 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[1] και της 16ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά την παράνομη εκλογή νέου προέδρου και νέου προεδρείου της Εθνοσυνέλευσης (κοινοβουλευτικό πραξικόπημα)[2],

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη Βενεζουέλα, της 3ης Απριλίου 2020, της 16ης Ιουνίου 2020 και της 30ης Ιουνίου 2020,

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία που συνήφθη μεταξύ του Υπουργείου Υγείας της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας και της συμβουλευτικής ομάδας της Εθνοσυνέλευσης για την COVID-19, προκειμένου να ενώσουν τις δυνάμεις τους με την Παναμερικανική Οργάνωση Υγείας (PAHO) με σκοπό την καταπολέμηση της COVID-19,

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Διεθνούς Ομάδας Επαφής της 16ης Ιουνίου 2020, σχετικά με την υπονόμευση της αξιοπιστίας του εκλογικού σώματος της Βενεζουέλας, και της 24ης Ιουνίου 2020, σχετικά με την επιδείνωση της πολιτικής κρίσης στη Βενεζουέλα,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ), της 26ης Ιουνίου 2020, σχετικά με τις πρόσφατες παράνομες αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου στη Βολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας,

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ομάδας της Λίμα της 20ης Φεβρουαρίου, της 2ας Μαρτίου, της 2ας Απριλίου και της 16ης Ιουνίου 2020,

 έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 8ης Απριλίου 2020, σχετικά με την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 από την ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο (JOIN(2020)0011),

 έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/898 του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2020, για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/2074 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Βενεζουέλα[3],

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Αρμόστριας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα της 2ας Ιουλίου 2020, στην 44η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ,

 έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν της 2ας Ιουλίου 2020 το οποίο εκδόθηκε μετά την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του ΑΠ/ΥΕ Josep Borrell και του Βενεζουελανού υπουργού Jorge Arreaza,

 έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Βενεζουέλας,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι 5,1 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα ως αποτέλεσμα της πολιτικής αστάθειας, της ανασφάλειας και της οικονομικής κατάρρευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειονότητα αυτών, περίπου το 80 %, φιλοξενείται σε χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση στην ιστορία της Λατινικής Αμερικής και έχει καταστεί μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις εκτοπισμού στον κόσμο·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι στη Βενεζουέλα εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους ως αποτέλεσμα των χαμηλών μισθών, των υψηλών τιμών των τροφίμων, των συνεχιζόμενων ελλείψεων στις δημόσιες υπηρεσίες, όπως η ηλεκτρική ενέργεια και το νερό, των ελλείψεων καυσίμων και της επισφαλούς πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση έχει επιδεινωθεί από την αύξηση των οικονομικών κυρώσεων και την πανδημία COVID-19·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της υποστηρίζουν εδώ και χρόνια τον πληθυσμό της Βενεζουέλας και τις κοινότητες υποδοχής προσφύγων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Οκτώβριο του 2019, από κοινού με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), η ΕΕ διοργάνωσε την πρώτη διάσκεψη αλληλεγγύης στις Βρυξέλλες για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη κινητοποίησης κεφαλαίων μέσω μιας διάσκεψης δωρητών το πρώτο εξάμηνο του 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση που προκάλεσε η νόσος COVID-19 καθιστά ακόμη πιο επείγουσα την εκπλήρωση αυτής της δέσμευσης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η ισπανική κυβέρνηση συγκάλεσαν τη διεθνή διάσκεψη δωρητών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου 2020, για την επίδειξη αλληλεγγύης με τους Βενεζουελανούς μετανάστες και πρόσφυγες στις χώρες της περιοχής, εν μέσω COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερες από 40 χώρες, από κοινού με οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εκπροσώπους της εθνικής και της διεθνούς κοινωνίας των πολιτών, συμμετείχαν στη διάσκεψη και δεσμεύθηκαν να κινητοποιήσουν 2 544 δισεκατομμύρια EUR, συμπεριλαμβανομένων 595 εκατομμυρίων EUR σε άμεσες επιχορηγήσεις για τον εκτοπισμένο πληθυσμό και τις κύριες κοινότητες υποδοχής, και να ενισχύσουν τον συντονισμό μεταξύ των βασικών φορέων·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βοήθεια της ΕΕ υπερβαίνει τα 319 εκατομμύρια EUR, τόσο εντός όσο και εκτός της Βενεζουέλας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 156 εκατομμύρια EUR έχουν διατεθεί για ανθρωπιστική βοήθεια, 136 εκατομμύρια EUR για την ανάπτυξη και 27 εκατομμύρια EUR για τη σταθερότητα και την ειρήνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παρέχει στους Βενεζουελανούς πρόσφυγες και μετανάστες επείγουσες ιατρικές υπηρεσίες, επισιτιστική βοήθεια, στέγαση, νομικές πληροφορίες και υποστήριξη, πρωτοβουλίες προστασίας κατά της βίας με βάση το φύλο και της εμπορίας ανθρώπων, και εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό το φως της πανδημίας COVID-19, η ΕΕ έχει υιοθετήσει την προσέγγιση «Team Europe» για να μετριάσει τις επιπτώσεις της κρίσης και να συμβάλει στην περιφερειακή σταθερότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 918 εκατομμύρια EUR έχουν αναπροσανατολιστεί προς τις πλέον ευάλωτες χώρες και ομάδες πληθυσμού στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει χορηγήσει 9 εκατομμύρια EUR για τη στήριξη της Παναμερικανικής Οργάνωσης Υγείας (PAHO) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας των Εταιρειών του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου ώστε να συμβάλει στον περιορισμό της εξάπλωσης της COVID-19 στη Βενεζουέλα και στις χώρες της περιοχής και στην προετοιμασία μιας αντίδρασης στην κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στήριξη αυτή έχει κατανεμηθεί σε ολόκληρη την περιοχή, με προτεραιότητα στις χώρες που φιλοξενούν τον μεγαλύτερο αριθμό ευάλωτων προσφύγων και μεταναστών από τη Βενεζουέλα, ιδίως στην Κολομβία, στο Περού και στον Ισημερινό·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 15 Μαΐου 2020, η UNHCR είχε λάβει μόλις το 22 % των κεφαλαίων που υποσχέθηκε η διεθνής κοινότητα για την αντιμετώπιση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης της Βενεζουέλας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να βρει καινοτόμες λύσεις για την αποδέσμευση άλλων πιθανών χρηματοδοτικών πόρων ώστε να βοηθηθεί ο λαός της Βενεζουέλας να αντιμετωπίσει τις έκτακτες ανάγκες του, πέραν της ανθρωπιστικής βοήθειας και των πιο μακροπρόθεσμων ενισχύσεων στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η Ιουνίου 2020, συνήφθη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Λαϊκής Εξουσίας για την Υγεία της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας και της συμβουλευτικής ομάδας της Εθνοσυνέλευσης για την COVID-19, προκειμένου να επιτραπεί η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας αξίας εκατομμυρίων δολαρίων στη Βενεζουέλα, χωρίς πολιτικό χαρακτήρα και μέσω του PAHO, και να συντονιστούν οι προσπάθειες για τη λήψη διεθνούς χρηματοδότησης με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας της Βενεζουέλας να ανταποκριθεί στην πανδημία·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Μαΐου 2020, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας ενέκρινε τον κ. Luis Parra ως πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2020, δεν τηρήθηκαν ούτε η νομική διαδικασία ούτε οι δημοκρατικές συνταγματικές αρχές καθώς δεν επετράπη στη μεγάλη πλειοψηφία των εκπροσώπων των δημοκρατικών δυνάμεων να παραστούν στη σύνοδο και, κατά συνέπεια, να ψηφίσουν·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, ο διορισμός των μελών του Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου αποτελεί αρμοδιότητα της Εθνοσυνέλευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Ιουνίου 2020, το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση που επέβαλε προθεσμία 72 ωρών στην Επιτροπή Εκλογικών Υποψηφιοτήτων, προκειμένου να προσδιορίσει τα ονόματα των υποψηφίων κοσμητόρων του Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Ιουνίου 2020, το Ανώτατο Δικαστήριο διόρισε τους κοσμήτορες του Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντικατάσταση του διοικητικού συμβουλίου ορισμένων από τα κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης υπονόμευσε σοβαρά τη δυνατότητα μιας συναινετικής εκλογικής διαδικασίας και δημοκρατικών εκλογών·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Ιουνίου 2020, το Συμβούλιο προσέθεσε 11 κορυφαίους Βενεζουελανούς αξιωματούχους στον κατάλογο των προσώπων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα λόγω του ρόλου τους σε πράξεις και αποφάσεις που υπονομεύουν τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στη Βενεζουέλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι με την εν λόγω απόφαση, ο συνολικός αριθμός των προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις, μεταξύ άλλων ταξιδιωτική απαγόρευση και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, ανέρχεται σε 36· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά απευθύνονται σε συγκεκριμένα άτομα και δεν θίγουν τον πληθυσμό γενικότερα·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς Maduro αντέδρασε στην ενέργεια αυτή ανακοινώνοντας ότι η πρέσβης της ΕΕ Isabel Brilhante Pedrosa, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Καράκας, είχε στη διάθεσή της 72 ώρες για να εγκαταλείψει τη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ζήτησε την ανάκληση της εν λόγω απόφασης και την καταδίκασε κατηγορηματικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του ΑΠ/ΥΕ Josep Borrell και του Βενεζουελανού υπουργού Λαϊκής Εξουσίας για τις Εξωτερικές Υποθέσεις Jorge Arreaza, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας αποφάσισε να ανακαλέσει την απόφαση που έλαβε στις 29 Ιουνίου 2020, με την οποία η πρέσβης Isabel Brilhante Pedrosa είχε κηρυχθεί persona non grata· λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ως προς την ανάγκη να διατηρηθεί το πλαίσιο των διπλωματικών σχέσεων και να διευκολυνθεί η πορεία του πολιτικού διαλόγου·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επτά κράτη μέλη της ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, από κοινού με περιφερειακούς εταίρους, συγκρότησαν τη Διεθνή Ομάδα Επαφής τον Ιανουάριο του 2019, με στόχο τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών και την παροχή στήριξης σε μια πολιτική διαδικασία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ειρηνική αποκατάσταση της δημοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να εργάζεται για την οικοδόμηση ευρείας διεθνούς υποστήριξης για μια ειρηνική μετάβαση κατόπιν διαπραγματεύσεων, η οποία θα οδηγήσει σε ένα δημοκρατικό μέλλον στη Βενεζουέλα·

1. εκφράζει την αλληλεγγύη του και την πλήρη στήριξή του προς τον λαό της Βενεζουέλας που υποφέρει από τις επιπτώσεις μιας σοβαρής ανθρωπιστικής και πολιτικής κρίσης, η οποία σήμερα επιδεινώνεται από την πανδημία COVID-19·

2. επιβεβαιώνει τη θέση του ότι μια βιώσιμη λύση στη βαθιά κρίση που διέρχεται η Βενεζουέλα θα πρέπει να περιλαμβάνει ελεύθερες, διαφανείς, αξιόπιστες και δίκαιες βουλευτικές και προεδρικές εκλογές υπό διεθνή παρατήρηση και με ένα πλήρως ανεξάρτητο Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο και Ανώτατο Δικαστήριο, καθώς και την πλήρη ελευθερία του Τύπου και την πολιτική συμμετοχή όλων των Βενεζουελανών·

3. παραμένει πεπεισμένο ότι μια ειρηνική, πολιτική και δημοκρατική λύση είναι η μόνη βιώσιμη έξοδος από την κρίση στη Βενεζουέλα και υπενθυμίζει ότι η βία, συμπεριλαμβανομένης τυχόν στρατιωτικής επέμβασης ή βίαιης εισβολής στη χώρα, δεν αποτελεί επιλογή·

4. απορρίπτει τον παράνομο διορισμό των μελών του Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου της Βενεζουέλας μέσω απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου, η οποία παραβιάζει ανοικτά το Σύνταγμα της Βενεζουέλας και υπονομεύει τις ελάχιστες εγγυήσεις που απαιτούνται για οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία και την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα·

5. χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 2 Ιουλίου 2020 για την ανάκληση της απόφασης που ελήφθη στις 29 Ιουνίου 2020, με την οποία η πρέσβης Isabel Brilhante Pedrosa είχε κηρυχθεί persona non grata· πιστεύει ότι οι διπλωματικοί δίαυλοι διαλόγου πρέπει να παραμείνουν ανοικτοί προς όφελος του πληθυσμού·

6. καλεί τη Διεθνή Ομάδα Επαφής να επιδιώξει συναίνεση με άλλους διεθνείς παράγοντες για να κινητοποιηθεί μια αντίδραση από τη διεθνή κοινότητα που θα συμβάλει στην επείγουσα αποκατάσταση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη Βενεζουέλα·

7. καλεί τη διεθνή κοινότητα να καταβάλει όντως το ποσό των 2 544 δισεκατομμυρίων EUR για το οποίο δεσμεύτηκε στη διάσκεψη δωρητών και υποστηρίζει τα καινοτόμα συστήματα που επιδιώκουν να επιτρέψουν την πρόσβαση των Βενεζουελανών στα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία τους για ανθρωπιστικούς λόγους·

8. χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για την καταπολέμηση της COVID-19 σε συνεργασία με την PAHO και καλεί αμφότερα τα μέρη να συμμετάσχουν άμεσα σε ουσιαστικές και χωρίς αποκλεισμούς διαπραγματεύσεις με σκοπό τη σύσταση του Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου και την άρση των απαγορεύσεων που έχουν επιβληθεί στα κόμματα της αντιπολίτευσης·

9. επαναλαμβάνει τις προηγούμενες θέσεις του ότι μια ειρηνική και δημοκρατική λύση χωρίς αποκλεισμούς είναι η μόνη βιώσιμη διέξοδος από το τρέχον πολιτικό αδιέξοδο και τη σοβαρή κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση που έχει προκαλέσει·

10. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να συνεχίσει να εργάζεται στο πλαίσιο της Διεθνούς Ομάδας Επαφής σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί μια ειρηνική και δημοκρατική λύση μέσω ελεύθερων και δίκαιων προεδρικών εκλογών·

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον νόμιμο προσωρινό πρόεδρο της Δημοκρατίας και της Εθνοσυνέλευσης της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών της ομάδας της Λίμα, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής, και τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών.

 

Τελευταία ενημέρωση: 9 Ιουλίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου