Propunere de rezoluţie - B9-0213/2020Propunere de rezoluţie
B9-0213/2020

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația umanitară din Venezuela și la criza migrației și a refugiaților

6.7.2020 - (2019/2952(RSP))

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Kati Piri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Javi López
în numele Grupului S&D

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0211/2020

Procedură : 2019/2952(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0213/2020
Texte depuse :
B9-0213/2020
Dezbateri :
Voturi :
Texte adoptate :

B9-0213/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația umanitară din Venezuela și la criza migrației și a refugiaților

(2019/2952(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Venezuela, în special cea din 18 iulie 2019 referitoare la situația din Venezuela[1] și cea din 16 ianuarie 2020 referitoare la situația din Venezuela după alegerea ilegală a noului președinte și a noului birou al Adunării Naționale (lovitură de stat parlamentară)[2],

 având în vedere declarațiile privind Venezuela ale Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), în numele Uniunii Europene, din 3 aprilie 2020, din 16 iunie 2020 și din 30 iunie 2020,

 având în vedere înțelegerea încheiată între ministerul sănătății al puterii populare din Republica Bolivariană a Venezuelei și echipa de consiliere pentru COVID-19 a Adunării Naționale, aceea de a-și uni forțele cu Organizația Panamericană a Sănătății pentru a combate COVID-19,

 având în vedere declarațiile din 16 iunie 2020 ale Grupului internațional de contact cu privire la subminarea credibilității organismului electoral venezuelean și cea din 24 iunie 2020 referitoare la înrăutățirea crizei politice din Venezuela,

 având în vedere rezoluția Organizației Statelor Americane (OSA) din 26 iunie 2020 privind deciziile recente și ilegale ale Curții Supreme din Republica Bolivariană a Venezuelei,

 având în vedere declarațiile Grupului de la Lima din 20 februarie, 2 martie, 2 aprilie și 16 iunie 2020,

 având în vedere comunicarea comună a Comisiei și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate din 8 aprilie 2020 privind răspunsul UE pe plan mondial la COVID-19 (JOIN(2020)0011),

 având în vedere Decizia (PESC) 2020/898 a Consiliului din 29 iunie 2020 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2074 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela[3],

 având în vedere declarația din 2 iulie 2020 a Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului la cea de a 44-a sesiune a Consiliului pentru drepturile omului,

 având în vedere comunicatul comun din 2 iulie 2020 emis în urma convorbirii telefonice dintre VP/ÎR Josep Borrell și ministrul venezuelean Jorge Arreaza,

 având în vedere Constituția Venezuelei,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât din cauza instabilității politice, a insecurității și a colapsului economic, 5,1 milioane de persoane au părăsit Venezuela; întrucât marea majoritate a acestora, aproximativ 80 %, sunt găzduiți în țări din America Latină și zona Caraibilor; întrucât aceasta este cea mai mare criză a refugiaților din istoria Americii Latine și a devenit una dintre cele mai mari crize provocate de strămutare din lume;

B. întrucât cetățenii din Venezuela suferă în continuare de pe urma unor încălcări grave ale drepturilor lor economice și sociale, din cauza salariilor mici, a prețurilor ridicate la alimente, a unor neajunsuri persistente în serviciile publice, cum ar fi alimentarea cu energie electrică și apă, penuria de combustibil și accesul precar la asistență medicală; întrucât criza a fost agravată de creșterea sancțiunilor economice și de pandemia de COVID-19;

C. întrucât Uniunea Europeană și statele sale membre oferă sprijin de ani întregi populației din Venezuela și comunităților care găzduiesc refugiați; întrucât, în octombrie 2019, împreună cu Agenția ONU pentru refugiați (UNHCR) și cu Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), UE a organizat la Bruxelles prima conferință pentru solidaritate, cu scopul de a sensibiliza la gravitatea situației și la necesitatea de a mobiliza fonduri cu ajutorul unei conferințe a donatorilor în prima jumătate a anului 2020; întrucât criza provocată de pandemia de COVID-19 face îndeplinirea acestui angajament și mai urgentă;

D. întrucât Uniunea Europeană și guvernul Spaniei au convocat, în plină criză provocată de pandemia de COVID-19, Conferința internațională a donatorilor pentru manifestarea solidarității cu refugiații și migranții venezueleni aflați în țările din regiune, conferință care a avut loc la 26 mai 2020; întrucât peste 40 de țări, împreună cu agenții ale ONU, instituții financiare internaționale și reprezentanți ai societății civile naționale și internaționale, au participat la conferință și s-au angajat să mobilizeze 2 544 de miliarde EUR, inclusiv 595 de milioane EUR sub formă de granturi directe pentru populația strămutată și principalele comunități-gazdă și să consolideze coordonarea între actorii-cheie;

E. întrucât asistența UE se ridică la peste 319 milioane EUR, atât în Venezuela, cât și în afara acesteia; întrucât 156 de milioane EUR au fost destinați asistenței umanitare, 136 de milioane EUR, dezvoltării și 27 de milioane EUR, stabilității și păcii; întrucât UE oferă refugiaților și migranților venezueleni servicii medicale de urgență, asistență alimentară, adăpost, sprijin și informații juridice, inițiative de protejare împotriva violenței bazate pe gen și a traficului de ființe umane, precum și educație în situații de urgență;

F. întrucât, având în vedere pandemia mondială de COVID-19, UE a adoptat abordarea denumită „Echipa Europa” pentru a reduce efectele crizei și a contribui la stabilitatea regională; întrucât 918 milioane EUR au fost redirecționați către țările și grupurile de populație cele mai vulnerabile din America Latină și zona Caraibilor; întrucât UE a acordat sprijin în valoare de 9 milioane EUR Organizației Panamericane a Sănătății și Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie, pentru a ajuta la limitarea răspândirii COVID-19 în Venezuela și în țările din regiune și pentru a pregăti un răspuns la criză; întrucât acest sprijin a fost repartizat în întreaga regiune, fiind considerate prioritare țările care găzduiesc cei mai mulți refugiați și migranți vulnerabili din Venezuela, în special Columbia, Peru și Ecuador;

G. întrucât, la 15 mai 2020, UNHCR primise doar 22 % din fondurile promise de comunitatea internațională pentru a face față crizei refugiaților și a migranților din Venezuela; întrucât comunitatea internațională trebuie să găsească soluții inovatoare pentru a debloca alte eventuale resurse financiare menite să ajute poporul venezuelan să răspundă urgent nevoilor sale, dincolo de ajutorul umanitar și de ajutorul în cadrul cooperării pe termen mai lung;

H. întrucât, la 1 iunie 2020, ministerul sănătății al puterii populare din Republica Bolivariană a Venezuelei și echipa de consiliere pentru COVID-19 a Adunării Naționale au încheiat un acord, astfel încât să fie posibil să se acorde ajutor umanitar în valoare de milioane de dolari Venezuelei în mod apolitic, prin intermediul Organizației Panamericane a Sănătății, și să se coordoneze eforturile de a obține finanțare internațională menită să consolideze capacitatea Venezuelei de a răspunde la pandemie;

I. întrucât, la 26 mai 2020, Curtea Supremă a Venezuelei a aprobat numirea lui Luis Parra în funcția de președinte al Adunării Naționale; întrucât sesiunea care a avut loc în ianuarie 2020 nu a respectat nici procedura juridică, nici principiile constituționale democratice atunci când a nu a permis marii majorități a reprezentanților forței democratice să participe și, în consecință, să voteze;

J. întrucât, în conformitate cu Constituția Republicii Bolivariene a Venezuelei, numirea membrilor Consiliului Electoral Național ține de responsabilitatea Adunării Naționale; întrucât, la 10 iunie 2020, Curtea Supremă a pronunțat o hotărâre prin care se acorda un termen de 72 de ore Comitetului pentru numiri electorale pentru a identifica numele candidaților la posturile de rector în Consiliul Electoral Național; întrucât, la 12 iunie 2020, Curtea Supremă a numit rectorii în Consiliul Electoral Național; întrucât înlocuirea conducerii unora dintre principalele partide de opoziție a dăunat foarte mult posibilității de a obține un consens cu privire la calea electorală și de a avea alegeri democratice;

K. întrucât, la 29 iunie 2020, Consiliul a adăugat 11 funcționari de rang înalt venezueleni pe lista persoanelor care fac obiectul unor măsuri restrictive, din cauza rolului lor în acte și decizii care subminează democrația și statul de drept în Venezuela; întrucât această decizie ridică la 36 numărul total de persoane care fac obiectul unor sancțiuni, constând, printre altele, în interdicția de călătorie și înghețarea activelor; întrucât aceste măsuri vizează persoane fizice și nu afectează populația în general;

L. întrucât regimul Maduro a reacționat la aceste acțiuni anunțând că Isabel Brilhante Pedrosa, ambasadoarea UE și șefa delegației UE la Caracas, are la dispoziție 72 de ore pentru a părăsi țara; întrucât UE a cerut să se anuleze această decizie și a condamnat-o ferm; întrucât, în urma unei conversații telefonice între VP/ÎR Josep Borrell și ministrul de externe venezuelean, Jorge Arreaza, guvernul Venezuelei a decis să revoce decizia adoptată la 29 iunie 2020 prin care ambasadoarea Isabel Brilhante Pedrosa a fost declarată persona non grata; întrucât ambele părți au fost de acord că trebuie să se mențină cadrul relațiilor diplomatice și să se netezească calea dialogului politic;

M. întrucât șapte state membre ale UE și Regatul Unit, împreună cu parteneri regionali, au înființat Grupul internațional de contact în ianuarie 2019, urmărind să creeze condiții pentru și să sprijine un proces politic ce ar putea determina reinstaurarea pașnică a democrației; întrucât UE va continua să lucreze pentru a mobiliza un larg sprijin internațional pentru o tranziție pașnică și negociată, care să conducă la un viitor democratic în Venezuela,

1. își exprimă solidaritatea cu și sprijinul deplin pentru poporul venezuelean, care suferă de pe urma unei crize umanitare și politice grave, accentuată în momentul de față de pandemia de COVID-19;

2. își reafirmă poziția conform căreia o soluție viabilă la criza profundă din Venezuela trebuie să prevadă, printre altele, alegeri legislative și prezidențiale libere, transparente, credibile și corecte, cu observare internațională și cu un Consiliu Electoral Național și o Curte Supremă complet independente, precum și libertatea deplină a presei și participarea politică a tuturor venezuelenilor;

3. este în continuare convins că o soluție pașnică, politică și democratică este singurul mod viabil de a ieși din criza venezueleană și reamintește că violența, inclusiv orice incursiune militară sau violentă în țară, nu reprezintă o opțiune;

4. respinge desemnarea ilegală a membrilor Consiliului Electoral Național din Venezuela printr-o hotărâre a Curții Supreme, care încalcă fățiș Constituția Venezuelei și subminează garanțiile minime necesare oricărui proces electoral și revenirii la democrație în Venezuela;

5. salută înțelegerea la care s-a ajuns la 2 iulie 2020 de a se revoca decizia luată la 29 iunie 2020 prin care ambasadoarea Isabel Brilhante Pedrosa a fost declarată persona non grata; consideră că canalele diplomatice de dialog trebuie să rămână deschise, în beneficiul populației;

6. invită Grupul internațional de contact să încerce să ajungă la un consens cu alți actori internaționali pentru a mobiliza comunitatea internațională să dea un răspuns care să contribuie la reinstaurarea urgentă a democrației și a statului de drept în Venezuela;

7. invită comunitatea internațională să plătească efectiv suma de 2 544 de miliarde EUR angajată la conferința donatorilor și susține programele inovatoare menite să permită accesul venezuelenilor la activele care le-au fost înghețate din motive umanitare;

8. salută acordul la care s-a ajuns cu Organizația Panamericană a Sănătății privind combaterea COVID-19 și solicită ambelor părți să inițieze fără întârziere negocieri semnificative și incluzive în vederea constituirii Consiliului Electoral Național și a ridicării interdicțiilor impuse partidelor de opoziție;

9. își reafirmă pozițiile anterioare, conform cărora o soluție democratică, pașnică și incluzivă reprezintă singura cale viabilă de ieșire din impasul politic actual și din criza socială gravă pe care a provocat-o;

10. solicită Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) să își continue activitatea prin intermediul Grupului internațional de contact pentru a obține o soluție pașnică și democratică, prin alegeri prezidențiale libere și corecte;

11. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, președintelui interimar legitim al Republicii și Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, guvernelor și parlamentelor țărilor din Grupul de la Lima, Adunării parlamentare euro-latinoamericane, precum și secretarului general al Organizației Statelor Americane.

 

Ultima actualizare: 8 iulie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate