<Date>{06/07/2020}6.7.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0214/2020</NoDocSe>
PDF 153kWORD 53k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Venezuelan humanitaarisesta tilanteesta ja muuttoliike- ja pakolaiskriisistä</Titre>

<DocRef>(2019/2952(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Fotyga</Depute>

<Commission>{ECR}ECR-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0214/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venezuelan humanitaarisesta tilanteesta ja muuttoliike- ja pakolaiskriisistä

(2019/2952(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venezuelan tilanteesta,

 ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 16. kesäkuuta 2020 antaman julkilausuman Venezuelan korkeimman oikeuden päätöksistä, jotka tämä antoi 10. kesäkuuta 2020 ehdokkaista kansallisen vaalilautakunnan (CNE) johtajistoon, 12. kesäkuuta vaalilautakunnan johtajiston jäsenten nimittämisestä ja 15. kesäkuuta Acción Democrática -puolueen nykyisen puoluehallituksen erottamisesta,

 ottaa huomioon maailmanlaajuisen covid-19-pandemian,

 ottaa huomioon Amerikan valtioiden järjestön (OAS) pääsihteeristön 5. tammikuuta 2020 antaman julkilausuman Venezuelan tilanteesta,

 ottaa huomioon vasta nimitetyn komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Josep Borrellin 21. joulukuuta 2019 antaman julkilausuman,

 ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan 9. tammikuuta 2020 EU:n puolesta antaman julkilausuman kansalliskokousta koskevista viimeaikaisista tapahtumista,

 ottaa huomioon 11. marraskuuta 2019 annetun neuvoston päätöksen Venezuelan vastaisten pakotteiden jatkamisesta vuodella Venezuelassa vallitsevan poliittisen, taloudellisen, sosiaalisen ja humanitaarisen kriisin vuoksi, mukaan lukien toistuvat toimet demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen heikentämiseksi,

 ottaa huomioon 27. syyskuuta 2019 annetun neuvoston päätöksen, jolla EU lisäsi pakotteiden kohteena olevien henkilöiden luetteloon seitsemän Venezuelan turvallisuus- ja tiedustelujoukkojen jäsentä, jotka ovat osallistuneet kidutukseen ja muihin vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin,

 ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) 4. heinäkuuta 2019 antaman raportin Venezuelasta sekä Genevessä 9. syyskuuta 2019 pidetyn ihmisoikeusneuvoston 42. istunnon yhteydessä annetun suullisen päivityksen,

 ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan 18. kesäkuuta 2019 antaman julkilausuman, jossa EU tähdentää syvää huoltaan Venezuelan poliittisen ja humanitaarisen tilanteen heikkenemisestä,

 ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan 4. huhtikuuta 2019 antaman julkilausuman tunnustamattoman kansalliskokouksen tekemästä päätöksestä Juan Guaidón parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämisestä,

 ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan 10. tammikuuta 2019, 26. tammikuuta 2019, 24. helmikuuta 2019 ja 28. maaliskuuta 2019 antamat julkilausumat Venezuelasta,

 ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan 2. maaliskuuta 2019 antaman julkilausuman, jossa EU korostaa, että kaikki toimenpiteet, jotka voisivat vaarantaa Guaidón vapauden, turvallisuuden tai henkilökohtaisen koskemattomuuden, kärjistäisivät jännitteitä ja aiheuttaisivat kansainvälisen yhteisön ankaran tuomion,

 ottaa huomioon 26. toukokuuta 2020 solidaarisuuden osoittamiseksi Venezuelan pakolaisia ja muuttajia kohtaan järjestetyn kansainvälisen avunantajien konferenssin,

 ottaa huomioon kansainvälisen kontaktiryhmän päätöksen hylätä laittomana Venezuelan korkeimman oikeuden päätöksellä nimetty uusi kansallinen vaalilautakunta,

 ottaa huomioon Venezuelan korkeimman oikeuden 16. kesäkuuta 2020 tekemän päätöksen,

 ottaa huomioon Guaidón Espanjan entiselle pääministerille José Luis Rodríguez Zapaterolle osoittaman avoimen kirjeen, jossa hän syyttää Zapateroa siitä, että tämä ”yhä vain oikeuttaa diktaattorin toimet vaaleiksi naamioidun farssin pitämiseksi joulukuussa”,

 ottaa huomioon 29. kesäkuuta 2020 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2020/898 Venezuelan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2017/2074 muuttamisesta,

 ottaa huomioon, että Venezuela on ratifioinut Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön 7. kesäkuuta 2000,

 ottaa huomioon Venezuelan bolivariaanisen tasavallan perustuslain,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Venezuela on ollut syvässä talouskriisissä jo vuosia ja yksi suurimmista ongelmista on hyperinflaatio; ottaa huomioon, että Venezuelan väkivaltaisuudet ja vakavat ihmisoikeusloukkaukset ovat lisääntyneet viime kuukausien aikana laittoman presidentin Nicolás Maduron johdolla, mikä pahentaa entisestään nykyistä poliittista, taloudellista, institutionaalista ja sosiaalista humanitaarista kriisiä, jonka vuoksi yli viisi miljoonaa venezuelalaista on joutunut lähtemään maastaan, jossa väestö kamppailee lääkkeiden, veden ja elintarvikkeiden kasvavaa puutetta sekä laajalti epätoivoa aiheuttavia sähkökatkoksia vastaan samoin kuin tiedonpuutetta vastaan, mikä johtuu siitä, että ihmiset eivät voi käyttää vapaita tiedotusvälineitä tai vapaita tiedotusvälineitä ei ole; ottaa huomioon, että maailmanlaajuinen covid-19-pandemia on osaltaan vaikuttanut siihen, että Venezuelan tilanne on kehittynyt entistä huonompaan suuntaan, ja hintojen ja erityisesti öljyn hinnan lasku on pahentanut tilannetta entisestään;

B. ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja Espanjan hallitus kutsuivat 26. toukokuuta 2020 YK:n pakolaisvaltuutetun ja Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön tuella koolle kansainvälisen avunantajien konferenssin solidaarisuuden osoittamiseksi Venezuelan pakolaisia ja muuttajia kohtaan; ottaa huomioon, että kansainväliset avunantajat lupasivat ennenäkemättömässä kriisissä auttamiseksi yhteensä 2,544 miljardia euroa mutta tästä ainoastaan 595 miljoonaa euroa suorina avustuksina; ottaa huomioon, että nämä lainat ovat ehdollisia ja niiden tarkoituksena on auttaa selviämään naapurimaista turvapaikkaa hakevien venezuelalaisten valtavista muuttovirroista; toteaa, että 595 miljoonaa euroa tuskin riittää selviämiseen tällaisesta ennennäkemättömästä kriisistä, jonka vaikutukset ovat heijastuneet naapurimaihin;

C. ottaa huomioon, että YK:n pakolaisvaltuutetun mukaan Venezuelan pakolaiskriisi on maailman toiseksi suurin kriisi Syyrian kriisin jälkeen; ottaa huomioon, että tilanteen vakavuuden vuoksi Kolumbia on perustanut Venezuelan vastaiselle rajalle muuttoliikekeskuksen, joka pyrkii hallitsemaan maahanmuuttovirtaa;

D. ottaa huomioon, että näitä tapahtumia edelsi terrorikampanja ja niin kutsuttu Alacrán-operaatio (operaatio Skorpioni) ja että Maduron hallintoa vastustavien vainoaminen ja poliittinen häirintä jatkuvat edelleen; ottaa huomioon, että kansalliskokouksen jäseniltä on pidätetty parlamentaarinen koskemattomuus, monia on pidätetty ja osa on joutunut lähtemään maasta tai pakolaisiksi diplomaattiedustustoihin; toteaa, että vakava ja jatkuva pakottaminen ja voimankäyttö kertovat siitä, että vallan itselleen anastanut presidentti Nicolás Maduro haluaa musertaa kaikki laillisuuskäsitteet ja -toimet; ottaa huomioon, että kansainvälisen yhteisön tiedossa on tällä hetkellä ainakin 11 eurooppalaista, joita tiettävästi pidetään laittomasti poliittisina vankeina Venezuelassa; ottaa huomioon, että vuodesta 2014 lähtien kidutuksen kohteeksi joutuneita ja epäinhimillisissä oloissa pidettäviä poliittisia vankeja on yli 300;

E. ottaa huomioon, että Nicolás Maduron hallituksen väkivallanteot, joiden tarkoituksena on estää Guaidón uudelleenvalinta Venezuelan kansalliskokouksen puhemieheksi, ovat entisestään kärjistäneet vastakkainasettelua, joka on kiihtynyt yhä enemmän viime vuosina; ottaa huomioon, että Venezuelan väliaikainen presidentti Guaidó oli yksi niistä henkilöistä, joilta pidätettiin heidän parlamentaarinen koskemattomuutensa, ja toteaa, että koskemattomuuden pidättäminen liittyi opposition heikentämiseksi toteutettuihin toimiin; ottaa huomioon, että Maduron hallitus heikentää edelleen legitiimin ja demokraattisen kansalliskokouksen valtaa ja kykyä hoitaa tehokkaasti ja esteettä Venezuelan kansan hyväksymät tehtävänsä ja toimeksiantonsa; katsoo, että pakotteiden kohteena olevien maiden olisi annettava avointa tietoa, hyväksyttävä kansainvälinen humanitaarinen apu ja asetettava etusijalle heikoimmassa asemassa olevien väestönosien tarpeet ja oikeudet, toisin kuin Venezuelan hallitus on tehnyt;

F. ottaa huomioon, että hallinnon valvonnassa oleva Venezuelan korkein oikeus ratifioi 26. toukokuuta 2020 perusteettomasti Luis Parran nimittämisen kansalliskokouksen puhemieheksi; ottaa huomioon, että tammikuussa 2020 järjestettiin laiton istunto, jossa demokraattiedustajien enemmistön läsnäolo istunnon aikana estettiin ja näin ollen heitä estettiin äänestämästä, mikä rikkoo räikeästi lainmukaista menettelyä ja demokraattisia perustuslaillisia periaatteita; ottaa huomioon, että tämän hallinnon määräysvallassa olevan elimen tekemät lainvastaiset päätökset johtivat siihen, että Euroopan unionin neuvosto määräsi seuraamuksia 11 muulle tästä toiminnasta vastuussa olevalle viranhaltijalle, joista yksi oli Luis Parra;

G. panee merkille, että Venezuelan korkeimman oikeuden viimeaikaisilla päätöksillä on ollut vakavia vaikutuksia oikeusvaltioon ja demokraattisiin arvoihin, ja toteaa, että yksi näistä on 10. kesäkuuta tehty päätös, jolla kansalliskokouksessa viime marraskuussa perustetulle vaaliehdokkaiden nimeämislautakunnalle annettiin 72 tunnin määräaika nimetä ehdokkaat kansallisen vaalilautakunnan johtajistoon; ottaa huomioon, että 13. kesäkuuta 2020 hallinnon määräysvallassa oleva Venezuelan korkein oikeus nimitti kansallisen vaalilautakunnan johtajistoon uusia jäseniä ainoana tarkoituksenaan luoda hallinnolle myötämielinen vaaliviranomainen, ja toteaa, että tämä rikkoi Venezuelan perustuslakia ja heikensi sekä vaalilautakunnan että tulevan vaaliprosessin uskottavuutta; ottaa huomioon, että tämän jälkeen korkein oikeus erotti Acción Democrática -puolueen nykyisen hallituksen ja nimitti sen tilalle 15. kesäkuuta väliaikaisen puoluehallituksen; toteaa, että Acción Democrática on yksi tärkeimmistä oppositiopuolueista ja G4-oppositioryhmän jäsen; ottaa huomioon, että Venezuelan perustuslain 187 ja 296 artiklan mukaan nämä nimitykset kuuluvat ainoastaan Venezuelan kansan demokraattisesti valitseman kansalliskokouksen yksinomaiseen toimivaltaan; ottaa huomioon, että näistä päätöksistä vastuussa olevat viranhaltijat on myös sisällytetty Euroopan unionin neuvoston luetteloon henkilöistä, joihin kohdistetaan pakotteita; ottaa huomioon, että Maduron laiton hallitus jatkoi vilpillistä toimintaansa ja ilmoitti 1. heinäkuuta 2020 Venezuelassa 6. joulukuuta järjestettävistä parlamenttivaaleista;

H. ottaa huomioon, että Maduron hallinto on hyökännyt Acción Democrática-, Primero Justicia- ja Un Nuevo Tiempo -puolueita vastaan harjoittamalla järjestelmällistä vainoa laillisen asemansa menettäneen korkeimman oikeuden päätöksillä, joilla puolueiden nykyiset hallitukset on erotettu vastoin niiden jäsenten tahtoa; ottaa huomioon, että Maduron hallinto määritteli demokraattisen poliittisen puolueen Voluntad Popularin terroristijärjestöksi;

I. ottaa huomioon, että Maduron hallinto tukee edelleen vallankumouksellisia ja kapitalismin vastaisia vasemmistolaisliikkeitä maailmanlaajuisesti; ottaa huomioon, että myös eurooppalaiset poliittiset puolueet ja johtajat ovat vastaanottaneet tätä laitonta rahoitusta; ottaa huomioon, että espanjalainen sanomalehti ABC julkaisi 15. kesäkuuta 2020 vuodelta 2010 peräisin olevia turvallisuusluokiteltuja asiakirjoja, joiden mukaan Venezuelan hallinto hyväksyi hyväksyi rahoituksen maksamisen italialaiselle Viiden tähden liikkeelle (Movimiento 5 Stelle); ottaa huomioon, että Venezuelan sekaantuminen vaaleihin Euroopassa ei rajoitu Viiden tähden liikkeen tukemiseen; ottaa huomioon, että Venezuelan hallituksen kerrotaan lähettäneen 3,5 miljoonaa euroa käteistä sisältävän matkalaukun kyseisen puolueen johtajalle Gianroberto Casaleggiolle;

J. ottaa huomioon, että muut poliittiset puolueet, kuten Podemos Espanjassa, ovat vastaanottaneet Venezuelasta rahaa vuonna 2008 julkaistun Hugo Chávezin allekirjoittaman raportin ”Punto de cuenta al Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela” mukaan, ja toteaa, että raportissa osoitetaan 7 miljoonan euron maksaminen poliittiselle Fundación CEPS -säätiölle;

K. ottaa huomioon, että entistä Espanjan Venezuelan-suurlähettilästä Raúl Morodoa, joka toimi José Luis Rodríguez Zapateron hallituksen alaisuudessa, syytetään 35 miljoonan euron arvoisesta lahjonnasta ja kavalluksesta, mikä mahdollisti Venezuelan hallinnon sekaantumisen Espanjan sisäisiin poliittisiin ja vaaliasioihin hänen suurlähettilään toimikautensa aikana;

L. ottaa huomioon, että neuvosto on lisännyt 11 johtavaa venezuelalaisvirkamiestä niiden henkilöiden luetteloon, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä eli matkustuskieltoja ja varojen jäädyttämisiä, koska he ovat olleet mukana Venezuelan demokratiaa ja oikeusvaltiota heikentävissä toimissa ja päätöksissä; ottaa huomioon, että perusteena näiden henkilöiden lisäämiselle kyseiseen luetteloon olivat myös poliittisiin motiiveihin perustuvat syytteeseenpanot ja esteiden luominen Venezuelan kriisin poliittiselle ja demokraattiselle ratkaisulle sekä ihmisoikeuksien vakavat rikkomiset ja perusvapauksien, kuten lehdistön- ja sananvapauden, rajoitukset;

M. ottaa huomioon, että Venezuelan varapresidentti Delcy Rodríguez saapui tietojen mukaan Madridin Barajasin lentoasemalle 20. tammikuuta 2020 Sky Valetin vuokraamalla lentokoneella mukanaan 40 matkalaukkua, vaikka hänet oli merkitty neuvoston vuonna 2018 hyväksymien pakotteiden kohteena olevien henkilöiden luetteloon, minkä olisi pitänyt estää häntä tulemasta EU:n alueelle tai kulkemasta sen kautta; ottaa huomioon, että Espanjan liikenneministeri on esittänyt tapahtumasta jopa kuusi eri versiota;

N. ottaa huomioon, että Yhdysvallat varoitti viime vuonna pankkiireja, pörssimeklareita, kauppiaita ja välittäjiä käymästä kauppaa ”kullalla, öljyllä tai muilla venezuelalaisilla hyödykkeillä, jotka Maduron mafia on varastanut Venezuelan kansalta”; ottaa huomioon, että Maduron hallitus ryhtyi myymään Venezuelan keskuspankissa pidettyjä kultavarantoja liittolaisilleen Turkissa, Venäjällä ja Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa; ottaa huomioon, että Maduron verkoston avainhenkilö ja läheinen liittolainen Alex Saab pidätettiin Kap Verdessä 12. kesäkuuta, ja toteaa, että Saabia syytetään venezuelalaisvirkamiesten lahjomisesta ja yli 350 miljoonan Yhdysvaltain dollarin ohjaamisesta ulkomaisille tileille ja hänen epäillään auttaneen Maduroa tekemään Iranin kanssa 500 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvoisen sopimuksen öljyn, työntekijöiden ja tarvikkeiden saamiseksi Venezuelaan vastineeksi 9 tonnista kultaa; ottaa huomioon, että Saab osallistui jo vuonna 2018 merkittävällä tavalla Venezuelan Maduron hallinnon ja Turkin välisten hyvien suhteiden ylläpitämiseen, kun hän vastasi 900 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvoisesta kultakuljetuksesta Turkkiin, josta osa päätyi Teheraniin Yhdysvaltojen määräämien pakotteiden vastaisesti; ottaa huomioon, että yhdysvaltalaissyyttäjien pyytämä luovuttamismääräys Saabin tuomiseksi vastaamaan rahanpesusyytteisiin Yhdysvalloissa on hyväksytty;

O. ottaa huomioon, että laiton presidentti Nicolás Maduro määräsi 28. kesäkuuta EU:n suurlähettilään poistumaan maasta 72 tunnin kuluessa; ottaa huomioon, että hän on myös uhkaillut Espanjan suurlähettilästä uusilla kostotoimilla ja hyökännyt EU:ta vastaan Maduron hallinnon virkamiehille määrättyjen pakotteiden takia ja syyttänyt EU:ta ”vehkeilystä”;

P. ottaa huomioon, että laittomasti valtaa pitävän Maduron hallinnon 29. kesäkuuta antaman julkilausuman, jossa ilmoitettiin EU:n suurlähettilään karkottamisesta Caracasista, aiheuttaman diplomaattisen kriisin seurauksena annettiin ennennäkemätön yhteinen julkilausuma vasta sen jälkeen, kun varapuheenjohtaja / korkea edustaja Josep Borrell oli keskustellut Maduron laittomaan hallitukseen kuuluvan Jorge Arreazan kanssa, ja katsoo, että tämä voitaisiin tulkita laittoman hallituksen tunnustamiseksi, vaikka Euroopan unioni ei katso tukeneensa sitä, kun otetaan huomioon järjestelmälliset loukkaukset, jotka kohdistuvat ihmisoikeuksiin sekä kansalliskokouksen demokraattiseen, perustuslailliseen ja avoimeen toimintaan laillisen presidentin Juan Guaidón johdolla;

1. tuomitsee jyrkästi Maduron hallituksen sortotoimet ja kehottaa lopettamaan kaikki laittomuudet, mielivaltaisen ja jatkuvan pakottamisen ja voimankäytön sekä vilpillisen ja laittomasti valtaa pitävän presidentin toistuvan vahvistamisen; ilmaisee solidaarisuutensa Venezuelan kansaa ja Maduron hallinnon raa’an diktatuurin uhreiksi joutuneita kohtaan;

2. toistaa olevansa erittäin huolissaan väkivaltaisuuksien kärjistymisestä ja Venezuelassa vallitsevasta vakavasta hätätilanteesta, jossa ihmisten henki on vakavasti uhattuna; tuo jälleen esiin syvän huolensa venezuelalaisten elämän vakavasti vaarantavasta hätätilanteesta; kiinnittää huomiota kasvavaan muuttoliikekriisiin koko alueella ja antaa tunnustusta naapurimaiden ponnistuksille ja solidaarisuudelle;

3. korostaa, että Maduron hallinnosta on tullut Etelä-Amerikan epävakain ja merkittävin turvallisuuteen ja vakauteen kohdistuva uhka, joka uhkaa naapurimaiden koskemattomuutta ja vakautta;

4. tuomitsee jyrkästi maan demokraattisen, perustuslaillisen ja avoimen toiminnan järjestelmälliset loukkaukset, jotka ovat entisestään kiihdyttäneet muuttoliikekriisiä koko alueella, erityisesti pandemian torjunnan yhteydessä; antaa tunnustusta naapurimaiden ponnisteluille ja solidaarisuudelle; pyytää komissiota jatkamaan yhteistyötä Venezuelan naapurimaiden kanssa paitsi humanitaarisen avun toimittamisessa, myös antamalla lisäresursseja ja kehityspolitiikan avulla; pitää myönteisinä solidaarisuuden osoittamiseksi Venezuelan pakolaisia ja muuttajia kohtaan järjestetyn kansainvälisen avunantajien konferenssin lupauksia ja toimia; korostaa kuitenkin, että se, että suurimmat lupaukset ovat lainoja eivätkä suoria avustuksia, ei vastaa asetettuja tavoitteita;

5. tuomitsee jyrkästi kansalliskokouksen demokraattiseen, perustuslailliseen ja avoimeen toimintaan kohdistuvat loukkaukset sekä sen jäseniin kohdistetun pelottelun, väkivallan ja mielivaltaiset päätökset; tuomitsee kansallisen vaalilautakunnan uusien jäsenten epädemokraattisen nimittämisen ja puoluehallitusten erottamisen vastoin puolueiden jäsenten tahtoa; kehottaa ryhtymään välittömiin toimiin sen vahvistamiseksi, että ainoastaan Venezuelan laillisen väliaikaisen presidentin Juan Guaidón nimittämillä jäsenillä on legitiimi oikeus käyttää Venezuelan diplomaattista edustustoa EU:ssa, ja kehottaa EU:ta tutkimaan tapaukset, joissa Venezuelan väitetään vaikuttaneen suoraan Euroopan maiden vaaliprosesseihin;

6. vaatii vapauttamaan välittömästi mielivaltaisesti pidätetyt poliittiset vangit, joita tietojen mukaan pidetään laittomasti vankiloissa hirvittävissä olosuhteissa ja kidutetaan;

7. toistaa tukevansa täysin kansalliskokousta, joka on Venezuelan ainoa laillisesti valittu demokraattinen elin ja jonka toimivaltaa on kunnioitettava, myös sen jäsenten oikeuksien ja turvallisuuden osalta; toteaa uudelleen, että kansalliskokouksessa pidetyn avoimen ja demokraattisen äänestyksen tuloksena Juan Guaidó on kansalliskokouksen laillinen puhemies sekä Venezuelan bolivariaanisen tasavallan laillinen väliaikainen presidentti Venezuelan perustuslain 233 pykälän mukaisesti; tuomitsee laittomana nk. ”uuden” vaaliviranomaisen perustamisen hallinnon määräysvallassa olevan korkeimman oikeuden määräyksellä; painottaa, että rauhanomainen poliittinen ratkaisu on mahdollinen vain, jos kansalliskokouksen perustuslaillisia valtaoikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti; korostaa, että Euroopan parlamentti ei aio tunnustaa mitään näiden laillisen asemansa menettäneiden elinten yksipuolisesti tekemiä päätöksiä tai määräyksiä;

8. tuomitsee jyrkästi sen, että Maduron hallinto horjuttaa toistuvasti vaaliprosessien rehellisyyttä, uskottavuutta ja avoimuutta, erityisesti sen jälkeen, kun monissa Latinalaisen Amerikan demokratioiden vaaleissa on tapahtunut manipulointia, lukuisia sääntöjenvastaisuuksia ja petoksia, jotka ovat aiheuttaneet mielenosoituksia ja yhteenottoja, jotka ovat vaatineet lukemattomia viattomia siviiliuhreja; tuomitsee kansallisen vaalilautakunnan uusien jäsenten epädemokraattisen nimittämisen;

9. palauttaa mieliin, että demokraattisten instituutioiden ja periaatteiden kunnioittaminen sekä oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ovat olennaisia edellytyksiä kansan etua palvelevan ratkaisun löytämiseksi Venezuelan kriisiin; kehottaa siksi kiireellisesti luomaan olosuhteet, jotka johtavat vapaisiin, avoimiin ja uskottaviin presidentin- ja parlamenttivaaleihin, jotka perustuvat ennalta vahvistettuun aikatauluun, oikeudenmukaisiin ehtoihin kaikille toimijoille, avoimuuteen ja uskottavien kansainvälisten tarkkailijoiden läsnäoloon, sillä tämä on ainoa keino selviytyä kriisistä;

10. korostaa, että tarvitaan tehokkaita ja välittömiä toimia Venezuelan ja Iranin muodostamaa liittoutumaa vastaan, jonka näkyvin ilmentymä on se, että Hizbollah hyväksikäyttää Venezuelaa alustana toiminnalleen ja strategiselle laajentumiselleen eri puolille Latinalaisesta Amerikkaa rahanpesun kaltaisten laittomien toimien avulla; muistuttaa, että Teheran rikkoi räikeästi asevientikieltoa, kun se lähetti Venezuelaan viisi polttoainesäiliöalusta strategisen laajentamisen yhteydessä, mikä johti Yhdysvaltojen vastareaktioon;

11. on Iranin ohella erittäin huolissaan Venäjän tuesta Maduroa kannattavalle Venezuelan hallinnolle ja erityisesti asiantuntijoiden, sotilaallisten ja teknisten neuvonantajien lähettämisestä;

12. ilmaisee huolensa myös siitä, että Kuuban poliisivoimat ja sotilastiedustelupalvelu ovat strategisia tekijöitä, joiden avulla Maduron laittomasti valtaa pitävä hallinto on voinut pysyä vallassa, mikä merkitsee kestämätöntä ulkopuolista poliittista ja sotilaallista sekaantumista Venezuelan tilanteeseen;

13. on huolissaan siitä, että Delcy Rodríguez, johon kohdistetaan EU:n rajoittavia toimenpiteitä, pääsi viime helmikuussa Schengen-alueelle ja tapaamaan Espanjan viranomaisia; pyytää varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa vaatimaan Espanjan viranomaisilta perinpohjaisen ja läpinäkyvän tutkimuksen ja selvityksen tästä asiasta;

14. tukee neuvoston hiljattaista päätöstä lisätä 11 uutta henkilöä EU:n luetteloon henkilöistä, joihin kohdistetaan pakotteita, sillä luettelo ei vahingoita Venezuelan kansaa, ja kehottaa lujittamaan ja laajentamaan pakotteita maan alati heikkenevän ihmisoikeus- ja demokratiatilanteen vakauttamiseksi; vaatii, että EU:n viranomaisten on näin ollen valvottava pakoteluetteloon merkittyjen henkilöiden liikkumisen rajoittamista ja varojen jäädyttämistä; on syvästi huolissaan korruptioskandaalista, jossa Espanjan suurlähettiläs Raúl Modoro ja muut laajemmassa korruptiovyyhdissä mukana olevat toimijat ovat olleet osallisina, ja vaatii, että tämä tapaus ja kaikki muut asiaankuuluvat tapaukset on saatettava toimivaltaisten tuomioistuinten käsiteltäväksi ja niistä vastuussa olevat on saatettava oikeuden eteen;

15. on erittäin huolissaan Maduron päätöksestä karkottaa EU:n suurlähettiläs Caracasista vastatoimena pakotteille, jotka on määrätty vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneille 11 viranhaltijalle;

16. tuomitsee hillitsemättömän korruption, josta on tullut olennainen osa Maduron hallintoa; on huolissaan siitä, että eurooppalaisten poliittisten puolueiden kerrotaan vastaanottavan Maduron hallinnolta suoraa ulkomaista rahoitusta, ja kehottaa tutkimaan tapaukset nopeasti ja puolueettomasti; tuomitsee myös kaikki toimet, joita toimijat toteuttavat Maduron hallinnon puolesta naapurimaissa ja muissa Latinalaisen Amerikan maissa demokratian ja oikeusvaltion horjuttamiseksi, mikä pahentaa kaikkinaista kriisiä entisestään;

17. vaatii kaikkien poliittisten vankien välitöntä vapauttamista ja poliittisten vastustajien, ihmisoikeusaktivistien ja rauhanomaisten mielenosoittajien kidutuksen, kaltoinkohtelun ja häirinnän lopettamista sekä epäoikeudenmukaisesti maanpakoon ajetuille lupaa palata maahan;

18. tukee täysin Kansainvälisen rikostuomioistuimen tutkimuksia, jotka kohdistuvat Venezuelan hallinnon laajamittaisiin rikoksiin, laittomiin teloituksiin ja tukahduttamistoimiin; kehottaa EU:ta liittymään useiden Kansainvälisen rikostuomioistuimen sopimusvaltioiden aloitteeseen tutkia laittoman Maduron hallituksen tekemiä rikoksia ihmisyyttä vastaan, jotta syylliset saadaan vastuuseen;

19. pyytää lähettämään valtuuskunnan tiedonhankintamatkalle Venezuelaan arvioimaan tilannetta;

20. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan lailliselle väliaikaiselle presidentille ja kansalliskokoukselle, Liman ryhmään kuuluvien maiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille.

Päivitetty viimeksi: 8. heinäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö