Процедура : 2019/2952(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0215/2020

Внесени текстове :

B9-0215/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0193

<Date>{06/07/2020}6.7.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0215/2020</NoDocSe>
PDF 198kWORD 54k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType><TitreSuite>за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност</TitreSuite>

<TitreRecueil>съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно хуманитарното положение във Венесуела и миграционната и бежанската криза</Titre>

<DocRef>(2019/2952(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Дита Харанзова, Джорди Каняс, Бари Андрюз, Петрас Аущревичюс, Стефан Бижу, Исаскун Билбао Барандика, Силви Брюне, Оливие Шастел, Мартина Длабайова, Били Келъхър, Мориц Кьорнер, Натали Лоазо, Хавиер Нарт, Nicolae Драгош Пъслару, Самира Рафаела, Фредерик Рийс, Мария Сорая Родригес Рамос, Николае Щефънуца, Рамона Стругариу</Depute>

<Commission>{Renew}от името на групата Renew</Commission>

</RepeatBlock-By>

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0211/2020

B9‑0215/2020

Резолюция на Европейския парламент относно хуманитарното положение във Венесуела и миграционната и бежанската криза

(2019/2952(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид предишните си резолюции относно Венесуела, и по-специално резолюцията от 16 януари 2020 г. относно положението във Венесуела след незаконното избиране на нов председател и ново Бюро на Националното събрание (парламентарен преврат)[1],

 като взе предвид изявленията за пресата на говорителя заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност (ЗП/ВП) Федерика Могерини от 1 април 2020 г. по предложението на САЩ и положението във връзка с пандемията от коронавирус във Венесуела,

 като взе предвид изявлението на експертите на ООН по правата на човека от 30 април 2020 г. относно извънредната ситуация в областта на здравеопазването във Венесуела,

 като взе предвид съобщението на експертите на ООН за медиите от 6 май 2020 г. относно опустошителното въздействие на хуманитарната и икономическа криза на страната върху правата на човека,

 като взе предвид доклада на върховния комисар на ООН Мишел Башле относно правата на човека във Венесуела от 2 юли 2020 г.,

 като взе предвид съвместното съобщение за медиите на Службата на върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) и на Международната организация по миграция (МОМ) от 1 април 2020 г. относно положението на бежанците и мигрантите от Венесуела по време на кризата, свързана с COVID‑19,

 като взе предвид изявленията от 4 и 16 юни 2020 г. на говорителя на ЗП/ВП относно последните събития във Венесуела,

 като взе предвид изявлението на своята комисия по външни работи от 11 юни 2020 г. относно неотдавнашните атаки срещу Националното събрание на Венесуела,

 като взе предвид изявлението на международната контактна група от 16 юни 2020 г. относно разклатеното доверие в избирателния орган на Венесуела и от 24 юни 2020 г. относно влошаващата се политическа криза във Венесуела,

 като взе предвид Решение (ОВППС) 2020/898 на Съвета от 29 юни 2020 г. за изменение на Решение (ОВППС) 2017/2074 относно ограничителни мерки с оглед на положението във Венесуела[2], с което бяха включени 11 водещи венесуелски длъжностни лица в списъка на лицата, подлежащи на ограничителни мерки,

 като взе предвид Конституцията на Венесуела,

 като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд (МНС),

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че на 26 май 2020 г. Европейският съюз и правителството на Испания с подкрепата на ВКБООН и МОМ свикаха международна конференция на донорите за солидарност с венесуелските бежанци и мигранти; като има предвид, че международните донори поеха ангажимент за общо 2,544 милиарда евро, но само 595 милиона евро под формата на преки безвъзмездни средства, като останалите са само заеми, обвързани с условия; като има предвид, че по време на конференцията някои от кредитополучателите изразиха своята загриженост относно бюрократичните трудности и сложните регулаторни рамки за получаване на заемите; като има предвид, че сумата от 595 милиона евро едва ще достигне равнището, необходимо за справяне с годишните последици от подобна безпрецедентна криза в съседните държави;

Б. като има предвид, че около пет милиона граждани на Венесуела са напуснали страната; като има предвид, че според ВКБООН кризата с бежанците от Венесуела е втората по големина в света след Сирия; като има предвид, че се очаква до края на 2020 г. общият брой на хората, бягащи от влошаващите се условия във Венесуела, да надхвърли 6,5 милиона;

В. като има предвид, че и без това голямата политическа, икономическа, институционална, социална и многоизмерна хуманитарна криза във Венесуела се влоши значително и се утежни още повече по време на пандемията; като има предвид, че засиленият недостиг на лекарства и храни, масовите нарушения на правата на човека, хиперинфлацията, политическото потисничество, корупцията и насилието застрашават живота на хората и ги принуждават да бягат от страната; като има предвид, че националната здравна система на Венесуела беше значително отслабена поради нейното неправилно управление от страна на режима, което доведе до критичен недостиг на лекарства и липса на медицинско обслужване; като има предвид, че данните за COVID-19, предоставени от режима, не са надеждни и не се ползват с доверието на местната, както и на международната общност;

Г. като има предвид, че настоящата извънредна ситуация в областта на общественото здраве в световен мащаб утежни така и така вече отчайващо положение за много бежанци и мигранти от Венесуела за приемащите ги държави; като има предвид, че според първоначалните доклади относно опустошителните последици на пандемията за системата на здравеопазването на страната болниците са запълнени с пациенти, заразени с коронавирус, и са заразени десетки здравни работници;

Д. като има предвид, че на 26 май 2020 г. нелегитимният Върховен съд на Венесуела, контролиран от режима на Николас Мадуро, одобри неоснователно г-н Луис Пара за председател на Националното събрание; като има предвид, че незаконната сесия, която се проведе през януари 2020 г., не зачита нито правната процедура, нито демократичните конституционни принципи, като възпрепятства, в някои случаи със сила, мнозинството от демократично избраните представители да присъстват по време на сесията и по този начин да гласуват; като има предвид, че незаконното решение, произтичащо от този нелегитимен орган, наред с други неотдавнашни антидемократични действия, накара Съвета на ЕС да наложи санкции на още 11 длъжностни лица, включително на Луис Пара и Хуан Хосе Мендоса, председател на Конституционната колегия на Върховния съд;

Е. като има предвид, че на 13 юни 2020 г. нелегитимният Върховен съд назначи нови членове на Националния избирателен съвет (CNE), без да има законови правомощия за това; като има предвид, че съгласно членове 187 и 296 от Конституцията на Венесуела тези назначения са единствено от изключителната компетентност на Националното събрание — орган, демократично избран от гражданите на Венесуела; като има предвид, че Европейският парламент няма да признае никое административно или съдебно решение, взето едностранно от тези нелегитимни органи; като има предвид, че длъжностните лица, отговорни за тези решения, също са включени в списъка на санкционираните от Съвета лица;

Ж. като има предвид, че Николас Мадуро нареди на посланика на Европейския съюз да напусне територията на страната в рамките на 72 часа, след като ЕС наложи целенасочени санкции на няколко длъжностни лица, отговорни за сериозни нарушения на правата на човека, и като има предвид, че той също така заплаши посланика на Испания с допълнителни ответни мерки; като има предвид, че през май 2020 г. имаше съобщения за актове на тормоз срещу френското посолство в Каракас, наред с друго чрез спиране на водо- и електроснабдяването на резиденцията на посланика;

З. като има предвид, че режимът на Мадуро подложи на остри нападки политическите партии „Демократична дейност“ („Accion Democratica“), „Справедливостта на първо място“ („Primero Justicia“) и „Ново време“ („Un Nuevo Tiempo“), като ги подложи на системно преследване чрез решения на нелегитимния Върховен съд, с които те бяха лишени от настоящите им национални управителни съвети против волята на членовете им; като има предвид, че демократичната политическа партия „Народна воля“ („Voluntad popular“) беше определена като терористична организация от режима на Мадуро;

И. като има предвид, че международната общност, включително Европейският съюз, категорично отхвърли този изборен фарс и тези незаконни действия; като има предвид, че това действие сви още повече демократичното пространство в страната буквално до минимум и създаде големи пречки пред разрешаването на политическата криза във Венесуела; като има предвид, че създаването на балансирано и приобщаващо национално извънредно правителство, съставено от всички демократични политически и социални сектори на страната, способно да се справи с настоящите хуманитарни потребности на Венесуела, е от съществено значение за преодоляване на разрастващата се криза; като има предвид, че г-н Мадуро не може да бъде част от такова преходно правителство;

Й. като има предвид, че зачитането на международните стандарти, един независим и балансиран CNE и равнопоставени условия, които гарантират безпрепятственото участие на политическите партии и кандидати, представляват крайъгълните камъни на надежден изборен процес, даващ възможност за свободни и честни парламентарни и президентски избори;

К. като има предвид, че броят на политическите затворници е нараснал след началото на масовите граждански размирици през 2014 г. и понастоящем броят им е над 430; като има предвид, че също по твърдения 11 европейци са задържани във Венесуела; като има предвид, че много актове на изтезания от страна на режима понастоящем са обект на предварително разследване от Международния наказателен съд за престъпления срещу човечеството; като има предвид, че репресиите, произволните задържания и изтезанията са се увеличили по време на кризата, свързана с COVID-19;

Л. като има предвид, че режимът на Мадуро не предоставя прозрачна информация, не приема международна хуманитарна помощ и не дава приоритет на нуждите и правата на най-уязвимите слоеве от населението;

М. като има предвид, че докладът на върховния комисар Башле относно Венесуела от 2 юли 2020 г. документира продължаващото влошаване на положението с правата на човека във Венесуела; като има предвид, че от доклада става ясно, че режимът на Мадуро продължава да изтезава, тероризира и убива политически опоненти, като докладът е документирал над 1 300 убийства без присъда от силите за сигурност между 1 януари и 31 май 2020 г.;

Н. като има предвид, че от 2016 г. насам режимът на Мадуро подкрепи незаконния добив на злато в условията на ръчен труд във венесуелската част от басейна Амазонка с цел финансиране на незаконни въоръжени групи; като има предвид, че златото се изнася контрабандно от страната по нелегални канали, за да бъде незаконно продавано и обменяно в чужбина; като има предвид, че това т.нар. „кърваво злато“ се извлича и използва за сметка на правата на човека и околната среда при незаконни и престъпни условия, които сериозно застрашават правата на човека и околната среда;

О. като има предвид, че кубинската полиция и военна разузнавателна служба са стратегически елемент от системната репресия, упражнявана срещу населението на Венесуела, която помага на режима на Мадуро да се задържи на власт;

П. като има предвид, че са необходими ефективни действия за спиране на заплахата за сигурността в по-широкия регион, която произтича от съюза между диктаторския режим на г-н Мадуро, терористични групи и организирани въоръжени групировки, извършващи престъпни дейности във Венесуела;

1. отново изразява дълбока загриженост относно тежката извънредна хуманитарна ситуация, която застрашава сериозно условията на живот за гражданите на Венесуела; обръща внимание на изострената миграционна криза в целия регион и приветства предприетите усилия и демонстрираната солидарност от страна на съседните държави;

2. приветства ангажиментите и усилията на международната донорска конференция в солидарност с венесуелските бежанци и мигранти; счита, че най-голямата част от обещаните средства, която се състои от заеми, вместо от преки безвъзмездни средства, не отговаря на поставените цели; призовава за гъвкавост и прозрачност на условията и правилата за кредитополучателите да получат достъп до такива заеми, като по този начин се създадат условия за бързо разпределение на кредитите;

3. настоява, че обещаните средства трябва да достигнат спешно до своето местоназначение, така че да могат да бъдат незабавно използвани на място; в този контекст призовава за намаляване на бюрокрацията и за опростяване на рамката, което може да гарантира, че обещаните средства ще достигнат до онези, които спешно се нуждаят от тях, във възможно най-кратък срок;

4. обръща внимание на задълбочаващата се миграционна криза в целия регион, включително на териториите на държави — членки на ЕС в Карибския басейн, която се утежнява от изключително трудните обстоятелства, предизвикани от пандемията; призовава Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да продължат да си сътрудничат с тези държави и територии, не само чрез предоставяне на хуманитарна помощ, но и чрез предоставяне на повече ресурси и чрез политика за развитие;

5. отхвърля категорично нарушенията на демократичното, конституционосъобразното и прозрачното функциониране на Националното събрание, както и действия на сплашване и насилие, както и произволните решения, взети срещу неговите членове; осъжда недемократичното назначаване на нови членове на CNE и лишаването на партиите от техните настоящи управителни съвети против волята на членовете им;

6. отново заявява своето признание, че в резултат на прозрачния и демократичен вот на Националното събрание Хуан Гуайдо е законният председател на Националното събрание и законният временен президент на Боливарска република Венесуела в съответствие с член 223 от Конституцията на Венесуела;

7. отново изразява пълна подкрепа за Националното събрание, което е единственият законно избран демократичен орган, останал във Венесуела, и чиито правомощия трябва да бъдат зачитани, включително прерогативите, имунитета и безопасността на неговите членове; настоятелно заявява, че мирно и политическо решение може да бъде постигнато единствено чрез пълно зачитане на конституционните прерогативи на Националното събрание;

8. подчертава, че честни, прозрачни и надеждни избори не могат да се проведат с г-н Мадуро на власт; припомня, че зачитането на демократичните институции и принципи и спазването на принципите на правовата държава са съществени условия за намирането на решение на кризата във Венесуела в полза на нейния народ; поради това настоятелно призовава за създаването на условия, водещи до свободни, прозрачни и надеждни президентски и парламентарни избори въз основа на определен график, честни условия за всички участници в процеса, прозрачност и присъствието на надеждни международни наблюдатели като единствения начин за излизане от кризата;

9. приветства неотдавнашното решение на Съвета за разширяване на целевите санкции, които да обхванат още 11 физически лица, което няма да вреди на населението на Венесуела, и призовава тези санкции да бъдат засилени и разширени; счита, че органите на ЕС трябва да ограничат свободата на движение на тези лица, както и на най-близките им роднини, и да блокират техните активи и да анулират валидността на техните визи като резултат от санкциите; освен това призовава за незабавна забрана на търговията и разпространението на „кърваво злато“ от Венесуела в ЕС;

10. припомня, че държавите членки са правно обвързани от Решение 2017/2074 на Съвета и са задължени да прилагат предвидените в него ограничителни мерки, а именно предотвратяването на влизането или транзитното преминаване през техните територии на лицата, за които се прилагат ограничителните мерки, както и че са длъжни да уведомяват незабавно Съвета в писмена форма за всички изключения, които са предоставили;

11. изразява дълбоко съжаление във връзка със заплахите на г-н Мадуро за експулсиране на посланика на ЕС от Каракас като форма на ответни действия поради санкциите, наложени на 11 длъжностни лица, отговорни за сериозни нарушения на правата на човека; отбелязва преговорите, предприети от заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, които доведоха до оттеглянето на решението;

12. въпреки това призовава държавите членки и ЕСВД да отменят дипломатическата акредитация на посланиците на режима на Мадуро и да акредитират дипломатически представители, назначени от президента Гуайдо;

13. призовава за незабавното освобождаване на всички политически затворници и за прекратяване на изтезанията, малтретирането и тормоза на политически опоненти, защитници на правата на човека и мирни демонстранти; призовава освен това за връщане на лицата, несправедливо подложени на принудително изгнание;

14. изцяло подкрепя започването на разследвания от страна на МНС на широкообхватните престъпления и репресивни действия, извършени от режима на Венесуела; настоятелно призовава Европейския съюз да подкрепи инициативата на държавите — страни по Римския статут на МНС за започване на разследване на престъпления срещу човечеството, извършени от режима на Мадуро, като по този начин се потърси отговорност на отговорните за това лица;

15. приветства решението на Британския съд от 2 юли 2020 г., с което недвусмислено се признава демократичната легитимност на Боливарска република Венесуела в лицето на нейния президент Хуан Гуайдо, като му се предоставя законен достъп до златните резерви на републиката;

16. осъжда намесата на Куба в областта на сигурността и тайните служби във Венесуела и износа на репресивни техники;

17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност, законния временен президент на републиката и председател на Националното събрание на Боливарска република Венесуела, правителствата и парламентите на държавите от Групата от Лима, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и на генералния секретар на Организацията на американските държави.

 

[1]  Приети текстове, P9_TA(2020)0013.

[2]  OВ L 205 I, 29.6.2020 г, стр. 6.

Последно осъвременяване: 8 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност