Procedură : 2019/2952(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0215/2020

Texte depuse :

B9-0215/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0193

<Date>{06/07/2020}6.7.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0215/2020</NoDocSe>
PDF 182kWORD 52k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreSuite>depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate</TitreSuite>

<TitreRecueil>în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la situația umanitară din Venezuela și la criza migrației și a refugiaților</Titre>

<DocRef>(2019/2952(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Nicolae Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ștefănuță, Ramona Strugariu</Depute>

<Commission>{Renew}în numele Grupului Renew</Commission>

</RepeatBlock-By>

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0211/2020

B9‑0215/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația umanitară din Venezuela și la criza migrației și a refugiaților

(2019/2952(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Venezuela, în special cea din 16 ianuarie 2020 referitoare la situația din Venezuela după alegerea ilegală a noului președinte și a noului birou al Adunării Naționale (lovitură de stat parlamentară)[1],

 având în vedere declarația din 1 aprilie 2020 a purtătorului de cuvânt al Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) cu privire la propunerea SUA și situația în contextul pandemiei de coronavirus din Venezuela,

 având în vedere declarația experților ONU în domeniul drepturilor omului din 30 aprilie 2020 referitoare la urgența sanitară din Venezuela,

 având în vedere comunicatul de presă al experților ONU din 6 mai 2020 cu privire la impactul devastator al crizei umanitare și economice din această țară asupra drepturilor omului,

 având în vedere raportul din 2 iulie 2020 al Înaltei Comisare a ONU, Michelle Bachelet, cu privire la drepturile omului în Venezuela,

 având în vedere comunicatul de presă comun al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) și al Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM) din 1 aprilie 2020 privind situația refugiaților și a migranților din Venezuela în timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19,

 având în vedere declarațiile din 4 și 16 iunie 2020 ale purtătorului de cuvânt al VP/ÎR referitoare la ultimele evoluții din Venezuela,

 având în vedere declarația Comisiei sale pentru afaceri externe din 11 iunie 2020 referitoare la recentele atacuri împotriva Adunării Naționale din Venezuela,

 având în vedere declarațiile Grupului internațional de contact din 16 iunie 2020 privind subminarea credibilității organismului electoral venezuelean și din 24 iunie 2020 privind înrăutățirea crizei politice din Venezuela,

 având în vedere Decizia (PESC) 2020/898 a Consiliului din 29 iunie 2020 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2074 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela[2], care a adăugat 11 înalți funcționari venezueleni pe lista persoanelor supuse unor măsuri restrictive,

 având în vedere Constituția Venezuelei,

 având în vedere Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI),

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât la 26 mai 2020 Uniunea Europeană și Guvernul Spaniei, cu sprijinul UNHCR și al OIM, au convocat o conferință internațională a donatorilor pentru manifestarea solidarității cu refugiații și migranții venezueleni; întrucât donatorii internaționali s-au angajat să doneze o sumă totală de 2,544 miliarde EUR, dar numai 595 de milioane EUR sub formă de finanțări directe, restul fiind doar împrumuturi condiționate; întrucât în timpul conferinței unii dintre destinatarii împrumuturilor și-au exprimat îngrijorarea cu privire la dificultățile birocratice și la complexitatea reglementărilor cu care s-au confruntat la obținerea împrumuturilor; întrucât cele 595 de milioane EUR nu vor acoperi decât costurile anuale ale consecințelor acestei crize fără precedent în țările învecinate;

B. întrucât aproape cinci milioane de venezueleni au fugit din țară; întrucât, potrivit UNHCR, criza refugiaților din Venezuela este a doua din lume ca magnitudine, în urma celei din Siria; întrucât se preconizează că până la sfârșitul anului 2020 numărul total al persoanelor care fug din cauza înrăutățirii condițiilor de viață din Venezuela va depăși 6,5 milioane;

C. întrucât criza umanitară, politică, economică, instituțională, socială și multidimensională din Venezuela, deja gravă, s-a înrăutățit semnificativ și s-a agravat în timpul pandemiei; întrucât penuria crescândă de medicamente și alimente, încălcările grave ale drepturilor omului, hiperinflația, opresiunea politică, corupția și violența pun în pericol viețile oamenilor și îi obligă să fugă din țară; întrucât sistemul național de sănătate din Venezuela a fost serios slăbit din cauza proastei lui administrări de către regim, ceea ce a dus la penurii grave de medicamente și la lipsa tratamentelor medicale; întrucât cifrele privind infectarea cu virusul COVID-19 publicate de regim sunt lipsite de credibilitate și nu se bucură de încredere nici pe plan intern, nici pe plan internațional;

D. întrucât actuala urgență mondială de sănătate publică a agravat situația deja disperată a multor refugiați și migranți din Venezuela, precum și pe cea din țările care îi găzduiesc; întrucât, potrivit informațiilor inițiale privind pandemia care a copleșit fragilul sistem de sănătate al țării, spitalele sunt pline cu bolnavi de coronavirus, iar zeci de lucrători din domeniul sănătății au fost infectați;

E. întrucât la 26 mai 2020 Curtea Supremă ilegitimă din Venezuela, controlată de regimul lui Nicolás Maduro, l-a confirmat nejustificat pe dl Luis Parra în funcția de președinte al Adunării Naționale; întrucât sesiunea ilegală care a avut loc în ianuarie 2020 nu a respectat nici procedura juridică, nici principiile constituționale democratice, marea majoritate a reprezentanților aleși democratic fiind împiedicați, în unele cazuri prin recurgerea la forță, să fie prezenți la sesiune și, în consecință, să participe la vot; întrucât decizia ilegală adoptată de acest organism nelegitim, printre alte acțiuni antidemocratice recente, a determinat Consiliul UE să impună sancțiuni altor 11 funcționari responsabili, printre care se numără Luis Parra și Juan Jose Mendoza, președintele Camerei Constituționale a Curții Supreme;

F. întrucât la 13 iunie 2020 Curtea Supremă ilegitimă a numit noi membri în Consiliul Electoral Național, fără a avea prerogative în acest sens; întrucât, potrivit articolelor 187 și 296 din Constituția Venezuelei, aceste numiri sunt responsabilitatea exclusivă a Adunării Naționale, un organism ales în mod democratic de cetățenii Venezuelei; întrucât Parlamentul European nu va recunoaște nicio decizie sau hotărâre luată unilateral de aceste organisme ilegitime; întrucât funcționarii responsabili de aceste decizii au fost, de asemenea, incluși pe lista de sancțiuni a Consiliului;

G. întrucât Nicolás Maduro i-a ordonat ambasadoarei Uniunii Europene să părăsească țara în termen de 72 de ore de la impunerea de către UE a unor sancțiuni îndreptate împotriva mai multor funcționari responsabili de încălcări grave ale drepturilor omului și întrucât acesta l-a amenințat și pe ambasadorul Spaniei cu alte represalii; întrucât în mai 2020 s-au semnalat acte de hărțuire împotriva ambasadei Franței din Caracas, inclusiv întreruperea alimentării cu apă și electricitate a reședinței ambasadorului;

H. întrucât regimul Maduro s-a dezlănțuit împotriva partidelor politice Acción Democratica, Primero Justicia și Un Nuevo Tiempo, luând măsuri precum persecuțiile sistematice prin hotărâri ale Curții Supreme de Justiție ilegitime, desființând organele naționale de conducere ale partidelor împotriva voinței membrilor lor; întrucât partidul politic democratic Voluntad Popular a fost clasificat ca organizație teroristă de către regimul Maduro;

I. întrucât comunitatea internațională, inclusiv Uniunea Europeană, a respins cu fermitate această farsă electorală și aceste acțiunile ilegale; întrucât această acțiune a redus la minimum spațiul democratic din această țară și a creat obstacole majore în calea soluționării crizei politice din Venezuela; întrucât formarea unui guvern național de urgență echilibrat și incluziv, care să cuprindă toate sectoarele politice și sociale democratice ale țării și care să fie în măsură să răspundă nevoilor umanitare actuale este esențială pentru depășirea crizei; întrucât dl Maduro nu poate face parte dintr-un astfel de guvern de tranziție;

J. întrucât respectarea standardelor internaționale, un consiliu electoral național independent și echilibrat și crearea de condiții echitabile pentru a asigura participarea neîngrădită a partidelor politice și a candidaților reprezintă pietrele de temelie ale unui proces electoral credibil, care să permită desfășurarea de alegeri legislative și prezidențiale libere și corecte;

K. întrucât numărul deținuților politici a crescut de când tulburările civile de masă au început în 2014, acesta ridicându-se în prezent la peste 430; întrucât există și relatări potrivit cărora 11 cetățeni europeni se află în detenție în Venezuela; întrucât numeroase relatări privind cazuri de tortură comisă de către regim fac în prezent obiectul unei examinări preliminare de către CPI pentru crime împotriva umanității; întrucât represiunea, detențiile arbitrare și practicarea torturii au cunoscut o creștere în timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19;

L. întrucât regimul Maduro nu a oferit informații transparente, nu a acceptat asistența umanitară internațională și nu a acordat prioritate nevoilor și respectării drepturilor celor mai vulnerabile segmente ale populației;

M. întrucât raportul din 2 iulie 2020 al Înaltei Comisare Bachelet privind Venezuela prezintă dovezi ale deteriorării continue a drepturilor omului în Venezuela; întrucât raportul indică în mod clar că regimul Maduro continuă să tortureze, să terorizeze și să ucidă oponenți politici, întrucât au fost înregistrate peste 1 300 de execuții extrajudiciare comise de către forțele de securitate între 1 ianuarie și 31 mai 2020;

N. întrucât începând din 2016 regimul Maduro a sprijinit exploatarea artizanală ilegală a aurului în partea venezueleană a Amazoniei în scopul finanțării de grupări armate ilegale; întrucât aurul a fost scos ilegal din țară, urmând să fie vândut și schimbat ilicit în străinătate; întrucât acest „aur pătat cu sânge” este extras și exploatat fără respectarea drepturilor omului și mediului, în condiții ilegale și prin acțiuni infracționale, ceea ce amenință grav oamenii și mediul;

O. întrucât forțele de poliție cubaneze și serviciul militar de informații al Cubei sunt o componentă strategică a represiunii sistematice îndreptate împotriva populației venezuelene, care ajută regimul Maduro să rămână la putere;

P. întrucât sunt necesare acțiuni eficace pentru a pune capăt amenințării la adresa securității regiunii extinse pe care o constituie alianța dintre regimul dictatorial al dlui Maduro, grupările teroriste și grupările armate organizate care își desfășoară activitatea infracțională în Venezuela,

1. își reafirmă îngrijorarea profundă cu privire la situația umanitară gravă, care afectează profund viețile venezuelenilor; atrage atenția asupra intensificării crizei migrației în întreaga regiune și laudă eforturile țărilor vecine și solidaritatea manifestată de acestea;

2. salută angajamentele asumate și eforturile Conferinței internaționale a donatorilor pentru manifestarea solidarității cu refugiații și migranții din Venezuela; consideră că faptul că cel mai mare volum de angajamente asumate constă în împrumuturi și nu în asistență financiară directă nu este de natură să îndeplinească obiectivele urmărite; solicită ca condițiile și normele aplicabile destinatarilor împrumuturilor pentru a obține accesul la astfel de împrumuturi să fie flexibile și transparente, creând astfel condițiile pentru o distribuire rapidă a creditelor;

3. insistă că este urgentă nevoie ca fondurile promise să ajungă la destinatari pentru a putea fi folosite fără întârziere pe teren; solicită, în acest context, o reducere a birocrației și o simplificare a cadrului care să garanteze că fondurile ajung la cei care au nevoie urgentă cât mai curând posibil;

4. atrage atenția asupra agravării crizei migrației în întreaga regiune, inclusiv în teritoriile caraibiene ale statelor membre ale UE, înrăutățită de contextul extrem de dificil generat de pandemie; solicită Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) să continue cooperarea cu aceste țări și teritorii, oferind nu numai asistență umanitară, ci și mai multe resurse, precum și prin intermediul politicii de dezvoltare;

5. respinge cu fermitate violările funcționării democratice, constituționale și transparente a Adunării Naționale, precum și actele de intimidare și de violență și deciziile arbitrare luate împotriva membrilor săi; denunță numirea nedemocratică a unor noi membri ai Consiliului Electoral Național și desființarea organelor de conducere actuale ale partidelor împotriva voinței membrilor acestora;

6. repetă că, având în vedere votul transparent și democratic al Adunării Naționale, îl recunoaște pe Juan Guaidó ca președinte legitim al Adunării Naționale și ca președinte interimar legitim al Republicii Bolivariene a Venezuelei, în conformitate cu articolul 223 din Constituția Venezuelei;

7. își reiterează sprijinul deplin pentru Adunarea Națională, care este singurul organism democratic ales în mod legitim rămas în Venezuela și ale cărei competențe trebuie respectate, inclusiv prerogativele, imunitatea și siguranța membrilor săi; insistă că nu se poate ajunge la o soluție politică și pașnică decât prin respectarea deplină a prerogativelor constituționale ale Adunării Naționale;

8. subliniază că nu pot avea loc alegeri corecte, transparente și credibile cu dl Maduro la putere; reamintește că respectarea instituțiilor și principiilor democratice și menținerea statului de drept sunt condiții esențiale pentru găsirea unei soluții la criza din Venezuela, în beneficiul poporului său; de aceea solicită urgent crearea de condiții care să conducă la alegeri prezidențiale și legislative libere, transparente și credibile, cu un calendar fix, în condiții echitabile pentru toți actorii implicați în proces, cu asigurarea transparenței și prezenței unor observatori internaționali credibili ca unică modalitate de ieșire din criză;

9. salută recenta decizie a Consiliului de extindere a sancțiunilor specifice la alte 11 persoane, act care nu afectează populația venezueleană, și solicită întărirea și extinderea acestor sancțiuni; consideră că autoritățile UE trebuie să restrângă deplasările acestor persoane, precum și ale rudelor lor apropiate, să le înghețe bunurile și să le interzică vizele ca rezultat al sancțiunilor; solicită, de asemenea, interzicerea imediată a comerțului și a circulației „aurului pătat cu sânge” din Venezuela în UE.

10. reamintește că statele membre au obligația legală de a aplica dispozițiile Deciziei 2017/2074 a Consiliului și obligația de a pune în aplicare măsurile restrictive prevăzute de aceasta, în special împiedicarea intrării sau tranzitului pe teritoriul lor a persoanelor cărora li se aplică măsurile restrictive, precum și obligația de a informa imediat Consiliul în scris cu privire la orice derogare acordată;

11. regretă profund amenințările cu expulzarea ale dlui Maduro la adresa ambasadoarei UE de la Caracas ca formă de represalii pentru sancțiunile impuse unui număr de 11 funcționari responsabili de încălcări grave ale drepturilor omului; ia act de negocierile purtate de VP/ÎR care au dus la revocarea deciziei;

12. totuși, invită statele membre și SEAE să revoce acreditarea diplomatică a ambasadorilor regimului Maduro și să acrediteze în locul lor reprezentanți diplomatici numiți de președintele Guaidó;

13. solicită eliberarea imediată a tuturor deținuților politici și încetarea torturii, a relelor tratamente și a hărțuirii adversarilor politici, a activiștilor pentru drepturile omului și a protestatarilor pașnici; solicită, de asemenea, întoarcerea celor forțați în mod injust să plece în exil;

14. sprijină deplin anchetele efectuate de Curtea Penală Internațională (CPI) care vizează crimele și actele de represiune pe scară largă comise de regimul venezuelean; îndeamnă Uniunea Europeană să sprijine inițiativa statelor părți la CPI de a deschide o anchetă asupra crimelor împotriva umanității comise de regimul Maduro pentru a-i trage astfel la răspundere pe cei responsabili;

15. salută decizia unei instanțe britanice din 2 iulie 2020, care recunoaște fără echivoc că legitimitatea democratică a Republicii Bolivariene a Venezuelei rezidă în persoana președintelui său, Juan Guaidó, acordându-i acestuia accesul legal la rezervele de aur ale Republicii;

16. condamnă ingerințele Cubei în activitatea serviciilor secrete și de securitate din Venezuela și exportul de tehnici represive;

17. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, președintelui interimar legitim al Republicii și Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, guvernelor și parlamentelor țărilor din Grupul de la Lima, Adunării parlamentare euro-latinoamericane, precum și Secretarului General al Organizației Statelor Americane.

 

[1] Texte adoptate, P9_TA(2020)0013.

[2] JO L 205 I, 29.6.2020, p. 6.

Ultima actualizare: 8 iulie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate