Predlog resolucije - B9-0215/2020Predlog resolucije
B9-0215/2020

PREDLOG RESOLUCIJE o humanitarnih razmerah v Venezueli ter migracijski in begunski krizi

6.7.2020 - (2019/2952(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 132(2) Poslovnika

Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Nicolae Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu
v imenu skupine Renew

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B9-0211/2020

Postopek : 2019/2952(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0215/2020
Predložena besedila :
B9-0215/2020
Razprave :
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

B9-0215/2020

Resolucija Evropskega parlamenta o humanitarnih razmerah v Venezueli ter migracijski in begunski krizi

(2019/2952(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Venezueli, predvsem tiste z dne 16. januarja 2020 o razmerah v Venezueli po nezakonitih volitvah novega predsednika in novega predsedstva nacionalne skupščine (parlamentarni državni udar)[1],

 ob upoštevanju izjave predstavnika za stike z javnostjo podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 1. aprila 2020 o predlogu ZDA in razmerah v Venezueli v okviru pandemije koronavirusa,

 ob upoštevanju izjave strokovnjakov OZN za človekove pravice z dne 30. aprila 2020 o izrednih razmerah na področju zdravja v Venezueli,

 ob upoštevanju sporočila za javnost strokovnjakov OZN z dne 6. maja 2020 o uničujočih posledicah humanitarne in gospodarske krize v državi na človekove pravice,

 ob upoštevanju poročila visoke komisarke OZN za človekove pravice Michelle Bachelet o Venezueli z dne 2. julija 2020,

 ob upoštevanju skupne izjave za javnost Urada visokega komisarja Združenih narodov za begunce in Mednarodne organizacije za migracije z dne 1. aprila 2020 o položaju beguncev in poslancev iz Venezuele med pandemijo covida-19,

 ob upoštevanju izjav tiskovne predstavnice visokega predstavnika/podpredsednika z dne 4. in 16. junija 2020 o nedavnih dogodkih v Venezueli,

 ob upoštevanju izjave Odbora za zunanje zadeve z dne 11. junija 2020 o nedavnih napadih na venezuelsko narodno skupščino,

 ob upoštevanju izjav mednarodne kontaktne skupine z dne 16. junija 2020 o omajani verodostojnosti venezuelskega volilnega organa in z dne 24. junija 2020 o zaostritvi politične krize v Venezueli,

 ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2020/898 z dne 29. junija 2020 o spremembi Sklepa (SZVP) 2017/2074 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Venezueli[2], s katerim je Svet dodal 11 vodilnih venezuelskih uradnikov na seznam oseb, za katere veljajo omejevalni ukrepi,

 ob upoštevanju venezuelske ustave,

 ob upoštevanju Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča,

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker sta Evropska unija in španska vlada 26. maja 2020 ob podpori Urada visokega komisarja OZN za begunce in Mednarodne organizacije za migracije sklicali mednarodno konferenco donatorjev v solidarnosti z venezuelskimi begunci in migranti; ker so se mednarodni donatorji zavezali, da bodo zagotovili skupno 2,544 milijarde EUR, vendar le 595 milijonov EUR v neposrednih nepovratnih sredstvih, ostala vsota pa bo v obliki pogojnih posojil; ker so med konferenco nekateri posojilojemalci izrazili zaskrbljenost zaradi birokratskih težav in zapletenih regulativnih okvirov za pridobivanje posojil; ker bo 595 milijonov EUR komajda dovolj, da bi dosegli stopnjo, ki je potrebna za odpravljanje letnih posledic takšne rekordne krize v sosednjih državah;

B. ker je okoli pet milijonov Venezuelcev pobegnilo iz države; ker je po navedbah Urada visokega komisarja OZN za begunce begunska kriza v Venezueli druga največja na svetu za Sirijo; ker se pričakuje, da bo do konca leta 2020 skupno število ljudi, ki bežijo pred zaostrenimi razmerami v Venezueli, preseglo 6,5 milijona;

C. ker se je že tako huda politična, gospodarska, institucionalna, socialna in večplastna humanitarna kriza v Venezueli v času pandemije močno zaostrila; ker vse večje pomanjkanje zdravil in hrane, množične kršitve človekovih pravic, hiperinflacija, politično zatiranje, korupcija in nasilje ogrožajo življenja ljudi in jih silijo v beg iz države; ker je venezuelski državni zdravstveni sistem možno oslabljen zaradi slabega upravljanja režima, kar vodi v kritično pomanjkanje zdravil in omejene možnosti zdravljenja; ker podatki glede covida-19, ki jih posreduje režim, niso verodostojni in jim ne zaupa ne domača ne mednarodna skupnost;

D. ker so trenutne izredne razmere v javnem zdravju dodatno zaostrile že tako obupen položaj številnih beguncev in migrantov iz Venezuele in njihovih držav gostiteljic; ker so po navedbah iz prvotnih poročil o pandemiji, ki je preobremenila oslabljen državni zdravstveni sistem, bolnišnice polne obolelih za koronavirusom in je okuženih na desetine zdravstvenih delavcev;

E. ker je nelegitimno venezuelsko vrhovno sodišče, ki je pod nadzorom režima Nicolása Madura, 26. maja 2020 neupravičeno ratificiralo Luisa Parro kot predsednika narodne skupščine; ker je bilo veliki večini demokratično izvoljenih predstavnikov onemogočeno, v nekaterih primerih celo s silo, da bi bili na nezakoniti seji januarja 2020 navzoči in posledično oddali svoj glas, pri čemer so bili kršeni pravni postopki in demokratična ustavna načela; ker je nezakonita odločitev, ki je sprejel ta nelegitimen organ, ob drugih nedavnih protidemokratičnih ukrepih, pripravila Svet Evropske unije, da je uvedel sankcije za dodatnih 11 odgovornih uradnikov, med katerimi sta Luis Parra in Juan Jose Mendoza, predsednik ustavne zbornice vrhovnega sodišča;

F. ker je 13. junija 2020 nezakonito vrhovno sodišče imenovalo nove člane v državni volilni svet, ne da bi za to imelo zakonska pooblastila; ker je v skladu s členoma 187 in 296 venezuelske ustave za takšna imenovanja izključno pristojna narodna skupščina, organ, ki ga demokratično volijo državljani Venezuele; ker Evropski parlament ne bo priznal nobene odločitve ali sodbe, ki bi jo enostransko sprejeli ti nelegitimni organi; ker so bili uradniki, odgovorni za te odločitve, tudi uvrščeni na seznam oseb, za katere je Svet uvedel sankcije;

G. ker je Nicolás Maduro ukazal veleposlanici Evropske unije, naj zapusti državo v 72 urah potem, ko je EU uvedla načrtne sankcije za več uradnikov, odgovornih za resne kršitve človekovih pravic, in ker je tudi španskemu veleposlaniku zagrozil z dodatnimi povračilnimi ukrepi; ker je bilo maja 2020 poročano o nadlegovanju francoskega veleposlaništva v Caracasu, tudi tako, da so bivališču veleposlanika prekinili dobavo vode in električne energije;

H. ker je Madurov režim s sistematičnim preganjanjem s sodbami nelegitimnega vrhovnega sodišča napadel politični stranki Acción Democratica, Primero Justicia in Un Nuevo Tiempo ter proti volji njunih članov razpustil njuna trenutna izvršna sveta; ker je Madurov režim demokratično politično stranko Voluntad Popular označil za teroristično organizacijo;

I. ker mednarodna skupnost, vključno z Evropsko unijo, odločno zavrača to volilno farso in nezakonite ukrepe; ker je to dejanje dodatno omejilo demokratičen prostor v državi na najmanjšo možno raven in ustvarilo ovire za reševanje politične krize v Venezueli; ker je oblikovanje uravnotežene in vključujoče izredne državne vlade, v katero bodo vključeni vsi demokratični politični in socialni sektorji države in ki bo lahko obravnavala trenutne humanitarne potrebe, bistveno, da bi premagali vse večjo krizo; ker Nicolás Maduro ne sme sodelovati v takšni prehodni vladi;

J. ker so spoštovanje mednarodnih standardov, neodvisen in uravnotežen državni volilni svet ter enaki konkurenčni pogoji, ki zagotavljajo udeležbo političnih strank in kandidatov, temelji verodostojnega volilnega procesa, ki omogočajo svobodne in poštene parlamentarne in predsedniške volitve;

K. ker se je od začetka množičnih državljanski nemirov leta 2014 število političnih zapornikov povečalo in jih je trenutno več kot 430; ker naj bi bilo v Venezueli v priporu tudi 11 Evropejcev; ker Mednarodno kazensko sodišče trenutno predhodno preiskuje več poročil o mučenju v zvezi s kaznivimi dejanji zoper človečnost; ker so se zatiranje, samovolje odločitve in mučenje dodatno okrepili med pandemijo covida-19;

L. ker Madurov režim ni zagotovil preglednih informacij, sprejel mednarodne humanitarne pomoči ter prednostno obravnaval potreb in pravic najbolj ranljivih delov prebivalstva;

M. ker poročilo visoke komisarke Bachelet o Venezueli z dne 2. julija 2020 dokumentira nadaljnje zaostrovanje razmer na področju človekovih pravic v Venezueli; ker je iz poročila razvidno, da Madurov režim še naprej muči, terorizira in pobija politične nasprotnike, saj so varnostne sile med 1. januarjem in 31. majem 2020 dokumentirano po hitrem postopku pobile več kot 1300 ljudi;

N. ker Madurov režim od leta 2016 podpira nezakonito obrtno rudarjenje zlata v venezuelskem delu amazonskega pragozda, s katerim se financirajo nezakonite oborožene skupine; ker se zlato prek nezakonitih kanalov tihotapi iz države ter nezakonito prodaja in izmenjuje v tujini; ker se pri pridobivanju in izkoriščanju tega tako imenovanega krvavega zlata v nezakonitih in kriminalnih pogojih kršijo človekove pravice in škodi okolju;

O. ker sta kubanska policija in vojaška obveščevalna služba strateška elementa sistemske represije zoper venezuelsko prebivalstvo, ki Madurovem režimu pomagata ostati na oblasti;

P. ker so potrebni učinkoviti ukrepi, da bi zaustavili varnostno grožnjo za širšo regijo, ki jo predstavlja zavezništvo med Madurovim diktatorskim režimom, terorističnimi skupinami in organiziranimi oboroženimi skupinami, ki izvajajo kriminalne dejavnosti v Venezueli;

1. ponovno izraža globoko zaskrbljenost zaradi hudih izrednih humanitarnih razmer v Venezueli, ki resno ogrožajo življenja Venezuelcev; opozarja na povečano migracijsko krizo v vsej regiji ter sosednjim državam Venezuele izreka pohvalo za njihova prizadevanja in solidarnost;

2. pozdravlja zaveze mednarodne donatorske konference k donacijam in njena prizadevanja v znak solidarnosti z venezuelskimi begunci in migranti; meni, da največji del zavez, ki ga sestavljajo posojila namesto neposredna nepovratna sredstva, ne izpolnjuje zastavljenih ciljev; poziva, naj bodo pogoji in pravila za pridobitev teh posojil prožni in transparentni, da bi se posojila lahko hitro podelila;

3. vztraja, da morajo obljubljena sredstva nujno doseči njihov cilj, da jih bo mogoče karseda hitro uporabiti na terenu; v zvezi s tem poziva k zmanjšanju birokracije in poenostavljenemu okviru, ki bo zagotovil, da bodo obljubljena sredstva karseda hitro dosegla tiste, ki jih najbolj potrebujejo;

4. opozarja na vse hujšo migracijsko krizo v vsej regiji, tudi na karibskih ozemljih držav članic EU, ki jo dodatno zaostrujejo težavne razmere zaradi pandemije; poziva Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj še naprej sodelujeta s temi državami in ozemlji, tako da jim poleg humanitarne pomoči zagotovita več sredstev, tudi prek razvojne politike;

5. odločno zavrača kršitve demokratičnega, ustavnega in preglednega delovanja narodne skupščine, ustrahovanje in nasilje ter samovoljne odločitve proti njenim članom; obsoja, da so bili novi člani v državni volilni svet imenovani na nedemokratičen način, trenutni izvršni sveti strank pa proti volji njihovih članov razrešeni;

6. znova priznava, da je bil Juan Guaidó na preglednem in demokratičnem glasovanju v državni skupščini izvoljen za zakonitega predsednika državne skupščine in je torej zakoniti začasni predsednik Bolivarske republike Venezuele v skladu s členom 223 venezuelske ustave;

7. ponovno izraža polno podporo narodni skupščini kot edinemu zakonito izvoljenemu demokratičnemu organu Venezuele, katerega pooblastila je treba spoštovati, med drugim kar zadeva pravice, imuniteto in varnost njenih poslancev; vztraja, da je miroljubno in politično rešitev mogoče doseči le s popolnim spoštovanjem ustavnih pravic narodne skupščine;

8. poudarja, da pod Madurovo oblastjo ni mogoče organizirati poštenih, preglednih in verodostojnih volitev; opozarja, da sta spoštovanje demokratičnih institucij in načel ter spoštovanje načela pravne države bistvena pogoja za rešitev krize v Venezueli v korist njenih prebivalcev; zato poziva, naj se nujno ustvarijo ugodne razmere za svobodne, pregledne in verodostojne predsedniške in parlamentarne volitve, ki bodo izvedene po vnaprej določenem časovnem razporedu, pod poštenimi pogoji za vse sodelujoče akterje, na pregleden način in v navzočnosti verodostojnih mednarodnih opazovalcev, saj je to edina možnost za izhod iz krize;

9. pozdravlja nedavni Sklep sveta, s katerim se podaljšujejo usmerjene sankcije proti 11 dodatnim posameznikom, kar ne škoduje prebivalcem Venezuele, ter poziva k okrepitvi in razširitvi teh sankcij; meni, da morajo organi EU zato omejiti njihovo gibanje, pa tudi gibanje njihovih najbližjih sorodnikov, in kot posledico teh sankcij zamrzniti njihovo premoženje ter vizume; poziva tudi k takojšnji prepovedi trgovanja s krvavim zlatom iz Venezuele in njegovega kroženja v EU;

10. želi spomniti, da države članice pravno zavezuje Sklep Sveta 2017/2074 in da morajo izvajati omejevalne ukrepe iz omenjenega sklepa, zlasti preprečevanje vstopa na ali tranzit skozi njihovo ozemlje osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi, ter da morajo nemudoma pisno obvestiti Svet o morebitnih izjemah, ki so jih odobrile;

11. ostro obsoja grožnje Nicolása Madura, da bo kot povračilni ukrep na sankcije proti enajstim uradnikom, odgovornim za hude kršitve človekovih pravic, iz Caracasa izgnal veleposlanico EU; je seznanjen, da je podpredsednik/visoki predstavnik s pogajanji dosegel preklic te odločitve;

12. kljub temu poziva države članice in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj prekličejo akreditacijo veleposlanikov Madurovega režima in namesto tega akreditirajo predstavnike, ki jih je imenoval predsednik Guaidó;

13. poziva k takojšnji izpustitvi vseh političnih zapornikov in odpravi mučenja, slabega ravnanja in nadlegovanja političnih nasprotnikov, zagovornikov človekovih pravic in miroljubnih protestnikov; poziva tudi k vrnitvi tistih, ki so bili po krivem prisiljeni v izgnanstvo;

14. popolnoma podpira preiskave Mednarodnega kazenskega sodišča v zvezi s številnimi zločini in represivnimi dejanji, ki jih je zagrešil venezuelski režim; poziva Evropsko unijo, naj podpre pobudo več držav pogodbenic Mednarodnega kazenskega sodišča za začetek preiskave hudodelstev zoper človečnost, ki jih je zagrešil Madurov režim, da bo odgovarjal za svoja dejanja;

15. pozdravlja odločitev britanskega sodišča z dne 2. julija 2020, ki nedvoumno priznava demokratično legitimnost Bolivarske republike Venezuele v osebi njenega predsednika Juan Guaidója, tako da mu omogoča zakonit dostop do rezerv zlata omenjene republike;

16. obsoja vmešavanje Kube v varnostno in tajno službo Venezuele ter z izvajanjem represivnih ukrepov;

17. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, legitimnemu začasnemu predsedniku republike in narodni skupščini Bolivarske republike Venezuele, vladam in parlamentom držav skupine iz Lime, Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini ter generalnemu sekretarju Organizacije ameriških držav.

 

Zadnja posodobitev: 8. julij 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov