<Date>{06/07/2020}6.7.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0223/2020</NoDocSe>
PDF 122kWORD 42k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 143 artiklan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Euroopan kulttuuriperinnön suojelusta</Titre>


<Depute>Catherine Griset, Gilbert Collard</Depute>


B9‑0223/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Euroopan kulttuuriperinnön suojelusta

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 3 kohdan,

 ottaa huomioon työjärjestyksen liitteessä VI olevan XV osan,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 143 artiklan,

A. ottaa huomioon, että kulttuuriperinnön säilyttäminen ja suojelu ovat unionin tehtävä;

B. ottaa huomioon äärivasemmistolaisten radikaaliliikkeiden ja alkuperäiskansojen puolustajien väkivaltaisuuden näiden hyökätessä Eurooppaa ja sen historiaa vastaan;

1. toteaa, että radikaaliliikkeet ovat tuhonneet monissa maissa samanaikaisesti patsaita Black Lives Matter -mielenosoitusten yhteydessä;

2. korostaa, että on kiireellisesti lakkautettava erittäin väkivaltaiset äärivasemmiston järjestöt, jotka tunnetaan myös antifa-liikkeinä;

3. muistuttaa neuvostoa, että on sen vastuulla huolehtia yleisestä järjestyksestä ja estää eurooppalaisten kulttuuriperintöön ja identiteettiin kajoaminen;

4. pyytää komissiota ryhtymään toimenpiteisiin niitä järjestöjä vastaan, jotka enenevässä määrin pyrkivät synnyttämään epävakautta Euroopassa, kuten AJ+ tai Open Society, ja jäljittämään ja tyrehdyttämään niiden tähän tarkoitukseen käyttämät rahoituslähteet.

 

Päivitetty viimeksi: 20. heinäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö