<Date>{09/07/2020}9.7.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0225/2020</NoDocSe>
PDF 130kWORD 43k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 143 artiklan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>unionin humanitaarisesta avusta Polisario-rintamalle</Titre>


<Depute>Dominique Bilde, Bernhard Zimniok, Gianna Gancia</Depute>


B9‑0225/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys unionin humanitaarisesta avusta Polisario-rintamalle

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan,

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 214 artiklan,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 143 artiklan,

A. ottaa huomioon, että Polisario-rintama perustettiin vuonna 1973 ja se on vetäytynyt Tindufin maakuntaan Algeriassa, jossa se hallinnoi useita pakolaisleirejä;

B. ottaa huomioon, että Euroopan petostentorjuntaviraston vuonna 2015 julkaisemassa raportissa todettiin, että Euroopan unionin Polisario-rintamalle myönnettyä humanitaarista apua oli kavallettu[1] ja käytetty muun muassa aseiden ostamiseen, ja toteaa, että kyseistä apua annettiin 105 miljoonaa euroa vuosina 1994–2004[2];

C. ottaa huomioon, että Algerian on kerrottu perineen tästä avusta 5 prosentin veron[3] ja kieltäytyneen noudattamasta Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun viraston esittämiä pyyntöjä pakolaisten laskennasta vuosina 1977, 2003, 2005 ja 2015[4];

1. pyytää Euroopan unionia valvomaan yhdessä YK:n kanssa Tindufin pakolaisleirien väestönlaskentaa yhteistyössä Algerian toimivaltaisten viranomaisten kanssa;

2. pyytää Euroopan unionia tarkastamaan, miten Polisario-rintama on käyttänyt unionin humanitaarista apua vuodesta 2015 lähtien.

 

[1] In 2015 Agence France-Presse (AFP) first reported that it had obtained the above-mentioned report which covered a four-year investigation (2003-2007) by the European Union's Anti-Fraud Office (OLAF) documenting “well-organised, years-long” embezzlement by the Polisario Front of humanitarian aid designated for Sahrawi refugees in the Tindouf camps.”, https://eutoday.net/news/politics/2020/tindouf-camps-in-algeria

[3] ”This was confirmed in a hearing in the European Parliament’s budgetary control committee in July 2015, an official mentioned that Algeria imposes taxes of 5% of the then annual €10 million in humanitarian aid to the Tindouf Camps”, https://eutoday.net/news/politics/2020/tindouf-camps-in-algeria

[4] ”Both Algeria and Polisario have consistently opposed any census in the Tindouf camps despite formal requests by UNHCR, the UN Refugee Agency, in 1977, 2003, 2005 and 2015.”, https://eutoday.net/news/politics/2020/tindouf-camps-in-algeria

Päivitetty viimeksi: 22. heinäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö