<Date>{14/07/2020}14.7.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0227/2020</NoDocSe>
PDF 124kWORD 41k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 143 artiklan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Hagia Sofian kristillisen ja kulttuuriperinnön suojelusta Turkissa</Titre>


<Depute>Mara Bizzotto</Depute>


B9‑0227/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Hagia Sofian kristillisen ja kulttuuriperinnön suojelusta Turkissa

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon työjärjestyksen 143 artiklan,

A. ottaa huomioon, että Hagia Sofian historiallis-uskonnollinen muistomerkki Istanbulissa Turkissa oli noin tuhannen vuoden ajan ortodoksinen katedraali, sitten moskeija ja vuodesta 1934 lähtien yleisölle avoin museo;

B. ottaa huomioon, että poikkeuksellisen kulttuuriperintönsä vuoksi Hagia Sofia on vuodesta 1985 lähtien ollut Unescon maailmanperintökohde;

C. ottaa huomioon, että Turkin valtioneuvosto päätti 10. heinäkuuta 2020, että Hagia Sofiasta tulee jälleen islamilaisen jumalanpalveluksen paikka, johon ainoastaan muslimit pääsevät, ja että tämä päätös tehtiin yksipuolisesti ilman Unescon kulttuuriperintökomitean ennakkohyväksyntää; 

D. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti kehotti 13. maaliskuuta 2019 komission Turkkia koskevasta vuoden 2018 kertomuksesta antamassaan päätöslauselmassa (2018/2150(INI)) Turkin hallitusta ”noudattamaan täysin antamiaan oikeudellisia sitoumuksia ja panemaan ne kokonaisuudessaan täytäntöön, mukaan luettuina kulttuuriperinnön suojelemista koskevat määräykset” ja vastusti Hagia Sofian muuttamista moskeijaksi;

1. kehottaa komissiota vaatimaan Turkin hallitusta tarkistamaan valtioneuvoston päätöstä ja pitämään Hagia Sofian museon yleisölle avoimena uskontojen välisen ja kulttuurien välisen vuoropuhelun ja tämän muistomerkin kristityille edustaman valtavan kulttuurisen arvon tähden.

 

Päivitetty viimeksi: 28. heinäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö