<Date>{14/07/2020}14.7.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0228/2020</NoDocSe>
PDF 119kWORD 42k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 143 artiklan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>sähköverkkojen yhteenliitännöistä ja kilpailuympäristön parantamisesta unionissa</Titre>


<Depute>Viktor Uspaskich</Depute>


B9-0228/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys sähköverkkojen yhteenliitännöistä ja kilpailuympäristön parantamisesta unionissa

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen I osaston ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan,

 

 ottaa huomioon työjärjestyksen 143 artiklan,

 

A. ottaa huomioon, että EU:n jäsenvaltiot ovat velvollisia rakentamaan voimalinjoja, joiden avulla vähintään 10 prosenttia tuotetusta energiasta voidaan viedä muihin EU:n jäsenvaltioihin;

 

B. ottaa huomioon, että vain 17 maata 27:stä on onnistunut saavuttamaan tämän tavoitteen pystyen viemään vuoteen 2020 mennessä vähintään 10 prosenttia kotimaassa tuotetusta sähköstä toiseen jäsenvaltioon;

 

C. ottaa huomioon, että sähköverkkojen yhteenliitäntöjen ansiosta unionin kuluttajat säästäisivät vuodessa jopa 40 miljardia euroa;

 

D. ottaa huomioon, että sähkökustannukset muodostavat suuren osan tuotantokustannuksista ja että muiden kuin kotitalousasiakkaiden sähkön hinta EU:n sisämarkkinoilla voi jossakin olla yli kaksinkertainen johonkin toiseen paikkaan verrattuna;

 

1. kehottaa komissiota kehittämään strategian kattavien sähköverkkojen yhteenliitäntöjen luomiseksi koko EU:n alueelle syrjäiset alueet mukaan luettuina;

 

2. kehottaa lisäämään sähköverkkojen yhteenliittämiseen käytettävissä olevia taloudellisia resursseja, koska se edistää yhteenkuuluvuutta, vähentää työttömyyttä ja parantaa EU:n kilpailuympäristöä.

 

Päivitetty viimeksi: 27. heinäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö