Eljárás : 2020/2708(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B9-0246/2020

Előterjesztett szövegek :

B9-0246/2020

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0239

<Date>{09/09/2020}9.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0246/2020</NoDocSe>
PDF 147kWORD 48k

<TitreType>ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY</TitreType>

<TitreSuite>benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően</TitreSuite>

<TitreRecueil>az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján</TitreRecueil>


<Titre>Európa kulturális helyreállításáról</Titre>

<DocRef>(2020/2708(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}a GUE/NGL képviselőcsoport nevében</Commission>

</RepeatBlock-By>

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B9-0246/2020

B9‑0246/2020

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány Európa kulturális helyreállításáról

(2020/2708(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, különösen annak 22. cikkére,

 tekintettel a Bizottság „Új európai kulturális menetrend” című, 2018. május 22-i közleményére (COM(2016)0267),

 tekintettel „A közlekedés és az idegenforgalom 2020-ban és azt követően” című, 2020. június 19-i állásfoglalására[1],

 tekintettel a Kreatív Európa program (2014–2020) létrehozásáról és az 1718/2006/EK, az 1855/2006/EK és az 1041/2009/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1295/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[2] (a továbbiakban: a rendelet),

 tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a kulturális és a kreatív ágazatok fontos eszközök a megkülönböztetés minden formája – többek között a rasszizmus és az idegengyűlölet – elleni küzdelemben, és a véleménynyilvánítás szabadságának platformjai; mivel az európai kulturális és kreatív ágazatok megőrzik és előmozdítják Európa kulturális és nyelvi sokszínűségét, valamint részt vesznek a szolidaritás és az integráció valamennyi szempontjának megerősítésében; mivel ezek a szereplők felbecsülhetetlen erőt jelentenek Európa és népeinek fenntartható gazdasági és társadalmi növekedése szempontjából;

B. mivel az európai kulturális és kreatív ágazatok az európai bruttó hazai termék (GDP) mintegy 4%-át teszik ki, és több mint 7,4 millió munkahelyet biztosítanak Európában, ami a 27 tagú Unióban a teljes foglalkoztatás 3,7%-ának felel meg; mivel a kulturális és kreatív ágazatok szorosan összefüggnek más ágazatokkal, például az idegenforgalommal és a közlekedéssel, és azok számára bizonyítottan előnyökkel járnak; mivel a Turisztikai Világszervezet szerint tíz közül négy turista a kulturális kínálat alapján választja meg úti célját;

C. mivel az európai kulturális és kreatív ágazatok a Covid19-világjárvány által leginkább sújtottak közé tartoznak; mivel már a világjárvány előtt is nehézségekkel küzdöttek, és a helyreállítási eszközök figyelmen kívül hagyták őket; mivel a Bizottság saját becslései szerint a kulturális és kreatív ágazatok – amelyek a GDP-hez képest 509 milliárd eurós hozzáadott értéket képviselnek – 2020 második negyedévében valószínűleg forgalmuk 80%-át elvesztették a Covid19-válság és a visszaszorítási intézkedések miatt;

D. mivel a Covid19-járvány kitörése és a világjárvány terjedésének megállításához szükséges intézkedések súlyosan érintették a kulturális és kreatív ágazatokat a kulturális helyszínek, nevezetesen a mozik, színházak, hangversenytermek, galériák, kulturális intézmények, fesztiválok, múzeumok és zenei helyszínek bezárása miatt, és ezzel csak súlyosbították a kulturális és kreatív ágazatokat érintő kedvezőtlen tendenciákat és gazdasági kihívásokat; mivel minden erőfeszítést meg kell tenni a kulturális és kreatív ágazatok életben maradásának és fejlődésének biztosítása és további előmozdítása érdekében;

E. mivel a kulturális és kreatív ágazatok atipikus szektort jelentenek, amelyet sajátos igényeket mutató, bizonytalan munkakörülmények, atipikus munkavégzés, szabadúszás, valamint a művészek és előadóművészek minimális vagy nem létező társadalombiztosítási védelme jellemez; mivel ezek az ágazatok eltérő méretűek és különböző szereplőkből állnak, de túlnyomórészt kisebb struktúrák (kkv-k vagy önfoglalkoztató művészek és előadóművészek) és rendszertelen bevételek jellemzik őket; mivel a kulturális szakemberek és művészek száma folyamatosan nő, akik nagyrészt fiatalok; mivel munkakörülményeik bizonytalanok, jellemzőek a rövid távú szerződések, a részmunkaidős és az idényszerű foglalkoztatás, és egyetemi végzettséggel rendelkező emberek párhuzamosan két vagy több munkahelyet is betöltenek;

F. mivel a világjárvány idején az ágazat példátlan szolidaritásról tett tanúbizonyságot, digitális csatornákon keresztük gyakran ingyenesen bocsátva rendelkezésre kulturális tartalmakat, hozzájárulva a kijárási korlátozásokkal sújtott lakosság jólétéhez;

G. mivel a kulturális tartalmak online rendelkezésre állása nem járt a jogosultak és az előadók bevételének növekedésével; mivel az ágazat digitalizációja, amelyet a Covid19-járvány tovább gyorsított, még jobban bebetonozta az online szolgáltatók erőfölényét, és nem vonta maga után az engedélyezési megállapodások szükséges átláthatóságát;

H. mivel a Bizottság gazdaságélénkítési terve nem nyújt semmilyen garanciát arra nézve, hogy a kulturális és kreatív ágazatok hozzájutnak a vészhelyzeti finanszírozáshoz; mivel ugyan üdvözlendő Gabriel biztos azon javaslata, hogy a tagállamok a gazdaságélénkítési költségvetés 1%-át a kultúra számára különítsék el, az nem jelent jogilag kötelező erejű garanciát a kulturális és kreatív ágazatok számára;

I. mivel a Bizottság felülvizsgált többéves pénzügyi keretre irányuló javaslata 20%-os csökkentést tartalmaz az Európai Szolidaritási Testületre, 13%-os csökkentést a Kreatív Európa programra, illetve 7%-os csökkentést az Erasmus+-ra vonatkozóan a Bizottság többéves pénzügyi keretre vonatkozó 2018-as javaslatához képest; mivel az Európai Tanács 2020. július 17-i álláspontja csak a Bizottság 2018. évi javaslatának felel meg; mivel a Kreatív Európa az egyetlen uniós program, amely Európa-szerte közvetlen támogatást nyújt a kulturális és kreatív ágazatok számára; mivel sem a Kreatív Európa által fedezni kívánt kezdeményezések, sem a program költségvetése nem biztosítja a már eddig is plafonon felüli mértékben igényelt és alulfinanszírozott program támogatását;

J. mivel a következő többéves pénzügyi keretben a Kreatív Európa programra vonatkozó jelenlegi költségvetési javaslatok egyértelműen nem felelnek meg az ágazat várakozásainak, sem a Parlamentéinek, amely több ízben is kérte a forrásoknak a 2014–2020 közötti többéves pénzügyi kerethez viszonyított megkétszerezését;

K. mivel a Covid19-világjárvány jelentős, hosszú távú gazdasági terhet ró majd a kulturális és kreatív ágazatokra, az elkövetkező években egyaránt akadályozva a kulturális alkotómunkát és a sokszínűséget;

L. mivel a kulturális és kreatív ágazatokat továbbra is megfelelő finanszírozásban kell részesíteni a zöld megállapodásban foglalt célok felé való átmenet lehetővé tétele érdekében; mivel az átállást nem szabad úgy végrehajtani, hogy az káros hatással legyen a kreativitásra; mivel a zöld megállapodás nem biztosít támogatást kulturális kezdeményezések vagy a kulturális és kreatív ágazatokhoz kapcsolódó egyéb tevékenységek számára;

1. kinyilvánítja szolidaritását az európai kulturális és kreatív ágazatokban tevékenykedő művészekkel, alkotókkal, szerzőkkel, előadókkal, kiadókkal, azok társaságaival és egyéb munkavállalóival, akiket a Covid19-világjárvány súlyosan érintett, és elismeréssel adózik munkájuknak e nehéz időkben;

2. felhívja az Uniót és a tagállamokat, hogy támogassák a kulturális és kreatív ágazatokat, mivel azok fontos szerepet játszanak mind a gazdasági, mind a társadalmi életben, és mivel a jelenlegi válság súlyosan érinti őket; felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák valamennyi kulturális munkavállaló és művész egészségét és biztonságát a munkakörnyezetükben, és teljes mértékben vegyék figyelembe a kulturális és kreatív ágazatokban jellemző bizonytalan munkakörülményeket;

3. felhívja a tagállamokat, hogy az európai jogszabályokkal összhangban tartsák fenn és mozdítsák elő a kollektív tárgyalási struktúrákat, a kollektív képviseleteket, a szociális biztonságot és az egészségbiztosítást;

4. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket a válságnak a kulturális és kreatív ágazatokra a főbb fesztiválok és kulturális események elmaradása miatt gyakorolt egyre súlyosabb hatásának mérséklésére, mivel az különösen az előadóművészeti ágazatban jár katasztrofális hatással; elengedhetetlennek tartja, hogy a helyreállítási lépések – a tervezett gazdasági intézkedések között – erőteljes támogatást foglaljanak magukban a kulturális és kreatív ágazatok számára;

5. ismételten kéri a Kreatív Európa program költségvetésének (2,8 milliárd euró) megkétszerezését, mivel az az európai kulturális együttműködés megerősítésére szolgáló alapvető program;

6. elismeri, hogy a kulturális és kreatív ágazatokat az önfoglalkoztatók és a szabadúszók nagy aránya jellemzi; nyomatékosan felszólítja a tagállamokat, hogy hajtsanak végre olyan intézkedéseket, amelyek a kulturális és kreatív ágazatokban elősegítik a munkahelyek biztonságát és a tisztességes béreket, ugyanakkor biztosítsák e munkavállalói kategória számára a földrajzi egyensúlyt, és könnyítsék meg az uniós forrásokhoz való hozzáférésüket;

7. határozottan támogatja a kulturális és kreatív ágazatoknak a gazdaságélénkítési tervbe való, feltétel nélküli beillesztését, és kéri a gazdaságélénkítési alap legalább 7%-ának a kultúra számára való elkülönítését, a vonatkozó programokon belül egyértelmű, előzetes költségvetési allokációval; nyomatékosan kéri a tagállamokat annak biztosítására, hogy a gazdaságélénkítési alap nemzeti cselekvési terveikben kiterjedjen a kulturális és kreatív ágazatokra;

8. felhívja a tagállamokat, hogy a támogatások mellett a nemzeti támogatási alapokba haladéktalanul építsenek be a kulturális dolgozóknak a Covid19-járvány előtti év adózott jövedelme alapján kiszámított, a szociális alapjövedelmet meghaladó elmaradt bérére és tiszteletdíjaira vonatkozó kompenzációt, ezáltal a függő munkavállalókéhoz és a vállalkozásokéhoz hasonló támogatási rendszereket hozva létre az önfoglalkoztatók számára;

9. hangsúlyozza, hogy a kijárási korlátozások idején számos kulturális örökségi helyszín felügyelet és megfelelő karbantartás nélkül maradt, következésképpen károkat szenvedett, és hogy e helyszínek már eleve ki voltak szolgáltatva a környezetkárosodásnak, a természeti katasztrófáknak és az éghajlatváltozásnak, valamint az illegális ásatásoknak és az illegális műtárgy-kereskedelemnek; hangsúlyozza, hogy a kulturális örökség ágazatában meg kell védeni a foglalkoztatást, támogatni kell a helyreállítással és az örökséggel foglalkozó szakértőket, és el kell látni őket az európai örökségi helyszínek védelméhez szükséges eszközökkel;

10. nyomatékosan felhívja a tagállamokat, hogy a kulturális és kreatív ágazatokat tekintsék a gazdaság stratégiai ágazatának, és rendeljenek hozzá rögzített költségvetést az ágazat fellendülését és növekedését célzó gyors és konkrét intézkedések érdekében, amelyeknek valamennyi érdekelt fél javát szolgálniuk kell; nyomatékosan felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a kulturális fellépéseket tegyék támogathatóvá a vállalkozói szellemet és az innovációt támogató pénzügyi eszközök keretében;

11. megjegyzi, hogy az eddig létrehozott támogatási intézkedések többsége hitelalapú, ami a kulturális ökoszisztémák valamennyi érdekelt fele számára nem fenntartható opció; jelentős és elsősorban vissza nem térítendő támogatást kér a kulturális és kreatív ágazatok számára a helyi közösségek megélhetésének biztosítása érdekében; úgy véli, hogy a kulturális és kreatív ágazatok a gazdaság legdinamikusabb ágazatai közé tartoznak, jelentős mértékben elő kell mozdítaniuk a nemek közötti egyenlőséget, és határozott katalizátorai lehetnek a fenntartható fejlődésnek és az igazságos átmenetnek;

12. felhívja a Bizottságot, hogy támogassa a gyakorlatok és a technikák művészek közötti megosztását, és jelentősen támogassa munkaerőpiaci integrációjukat; határozottan támogatja emellett a művészi kompetenciák kölcsönös elismerését;

13. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

 

[1] Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0169.

[2] HL L 347., 2013.12.20., 221. o.

Utolsó frissítés: 2020. szeptember 11.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat