Prijedlog rezolucije - B9-0254/2020Prijedlog rezolucije
B9-0254/2020

PREPORUKA ZA DONOŠENJE ODLUKE o neulaganju prigovora na Nacrt uredbe Komisije o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 16,

9.9.2020 - ( D067917/01 – 2020/2712(RPS))

podnesena u skladu s člankom 112. stavkom 4. točkom (d) i člankom 111. stavkom 6. Poslovnika

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Nadležna zastupnica: Irene Tinagli

Postupak : 2020/2712(RPS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B9-0254/2020
Podneseni tekstovi :
B9-0254/2020
Rasprave :
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

B9-0254/2020

Nacrt odluke Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Nacrt uredbe Komisije o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 16

(D067917/01 – 2020/2712(RPS))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir nacrt uredbe Komisije (D067917/01),

 uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda[1], a posebno njezin članak 3. stavak 1.,

 uzimajući u obzir pismo Komisije od 8. srpnja 2020. kojim od Europskog parlamenta traži da izjavi kako neće ulagati prigovor na nacrt uredbe,

 uzimajući u obzir pismo Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 2. rujna 2020.,

 uzimajući u obzir članak 5.a Odluke Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji[2],

 uzimajući u obzir članak 112. stavak 4. točku (d) i članak 111. stavak 6. Poslovnika,

 uzimajući u obzir mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku,

A. budući da je Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) 28. svibnja 2020. izdao koncesije za najamnine povezane s bolesti COVID-19 (izmjene Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja (MSFI) 16 – Zakupi); budući da se izmjenama MSFI-ja 16 predviđa izborna i privremena operativna pomoć za zakupe za koje vrijedi odgoda za plaćanje, povezana s bolešću COVID-19, bez ugrožavanja relevantnosti i korisnosti financijskih informacija koje prijavljuju poduzeća;

B. budući da je Europska savjetodavna skupina za financijsko izvještavanje (EFRAG) 2. lipnja 2020. Komisiji savjetovala odobravanje izmjena MSFI-ja 16;

C. budući da je Komisija zaključila da izmjene MSFI-ja 16 zadovoljavaju tehničke kriterije za usvajanje u skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1606/2002;

D.  budući da je Računovodstveni regulatorni odbor 2. srpnja 2020. dao pozitivno mišljenje o izmjenama MSFI-ja 16;

E. budući da je Odbor za međunarodne računovodstvene standarde odredio da izmjene MSFI-ja 16 stupaju na snagu 1. lipnja 2020., s time da je ranija primjena dopuštena; budući da bi se odredbe Uredbe o izmjeni trebale primjenjivati retroaktivno kako bi se osigurala pravna sigurnost za dotične izdavatelje i usklađenost s drugim računovodstvenim standardima kako je utvrđeno u Uredbi Komisije (EZ) br. 1126/2008 od 3. studenoga 2008. o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća[3]; budući da su savjetovanja koje su proveli EFRAG i službe Komisije pokazala da postoji velik interes za ranu primjenu polugodišnjih financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju 30. lipnja 2020.;

1. izjavljuje da neće ulagati prigovor na nacrt Uredbe Komisije;

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Komisiji i, radi obavijesti, Vijeću.

 

Posljednje ažuriranje: 11. rujna 2020.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti