Postopek : 2020/2712(RPS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B9-0254/2020

Predložena besedila :

B9-0254/2020

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0217

<Date>{09/09/2020}9.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0254/2020</NoDocSe>
PDF 137kWORD 43k

<TitreType>PRIPOROČILO ZA SKLEP</TitreType>

<TitreRecueil>v skladu s členom 112(4)(d) in členom 111(6) Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>da ne nasprotuje osnutku uredbe Komisije o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z Mednarodnim standardom računovodskega poročanja 16</Titre>

<DocRef>(D067917/01 – 2020/2712(RPS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Odbor za ekonomske in monetarne zadeve</Commission>

Pristojna poslanka: <Depute>Irene Tinagli</Depute>


B9-0254/2020

Osnutek sklepa Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje osnutku delegirane uredbe Komisije o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z Mednarodnim standardom računovodskega poročanja 16

(D067917/01 – 2020/2712(RPS))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju osnutka delegirane uredbe Komisije (C(D067917/01),

 ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov[1] in zlasti člena 3(1),

 ob upoštevanju pisma Komisije z dne 8. julija 2020, v katerem ta poziva Parlament, naj izjavi, da ne bi nasprotoval osnutku uredbe,

 ob upoštevanju pisma Odbora za ekonomske in monetarne zadeve predsedniku konference predsednikov odborov z dne 2. septembra 2020,

 ob upoštevanju člena 5a Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil[2],

 ob upoštevanju člena 112(4)(d) in člena 111(6) Poslovnika,

 ob upoštevanju mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve,

A. ker je Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde 28. maja 2020 izdal koncesije za najemnine, povezane s COVID-19 (spremembe Mednarodnega standarda računovodskega poročanja (MSRP) 16 – zakupi); ker spremembe MSRP 16 omogočajo izbirno, začasno, s COVID-19 povezano operativno pomoč za zakupe, za katere velja odlog plačevanja zakupa, brez ogrožanja ustreznosti in uporabnosti finančnih informacij, ki jih sporočajo podjetja;

B. ker je Evropska svetovalna skupina za računovodsko poročanje 2. junija 2020 Komisiji priporočila, naj podpre spremembe MSRP 16;

C. ker je Komisija sklenila, da spremembe MSRP 16 izpolnjujejo tehnična merila za sprejetje, kot se zahteva v členu 3(2) Uredbe (ES) št. 1606/2002;

D.  ker je računovodski regulativni odbor 2. julija 2020 podal pozitivno mnenje o spremembah MSRP 16;

E. ker je Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde določil 1. junij 2020 kot začetek uporabe sprememb MSRP 16, s tem da se dovoli uporaba tudi pred tem datumom; ker bi morale določbe uredbe o spremembi veljati retroaktivno, da bi zagotovili pravno varnost za zadevne izdajatelje in skladnost z drugimi računovodskimi standardi, kot so opredeljeni v Uredbi Komisije (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta[3]; ker je bil med posvetovanji Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje in služb Komisije izpostavljeno močno zanimanje za zgodnjo uporabo polletnih računovodskih izkazov za obdobje, ki se je končalo 30. junija 2020;

1. izjavlja, da ne nasprotuje osnutku uredbe Komisije;

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Komisiji in v vednost Svetu.

 

[1] UL L 243, 11.9.2002, str. 1.

[2] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[3] UL L 320, 29.11.2008, str. 1.

Zadnja posodobitev: 11. september 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov