Postupak : 2020/2780(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B9-0259/2020

Podneseni tekstovi :

B9-0259/2020

Rasprave :

PV 15/09/2020 - 11
CRE 15/09/2020 - 11

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0240

PDF 172kWORD 61k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B9-0257/2020

 

Dokument s plenarne sjednice

 

 

<NoDocSe>B9‑0259/2020</NoDocSe>

 

<Date>{14/09/2020}14. 09. 2020.</Date>

 

 

<TitreType>PRIJEDLOG REZOLUCIJE</TitreType>

 

<TitreSuite> podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije</TitreSuite>

 

<TitreRecueil>u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika</TitreRecueil>

 

<Titre>o bolesti COVID-19: usklađeno djelovanje EU-a za procjenu zdravlja i klasifikaciju rizika</Titre>

<DocRef>(2020/2780(RSP)</DocRef>

 

<RepeatBlock-By><Depute>Kateřina Konečná</Depute>

<Commission>{GUE/NGL} u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a</Commission>

</RepeatBlock-By>

 

 


B9‑0259/2020

Rezolucija Europskog parlamenta o bolesti COVID-19: usklađeno djelovanje EU-a za procjenu zdravlja i klasifikaciju rizika

(2020/2780(RSP))

 

Europski parlament,

 

  uzimajući u obzir članak 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

  uzimajući u obzir članke 4., 6., 9., 21. stavak 1., 67. stavak 2., 114., 153., 169. i 191. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), a posebno njegov članak 168.,

  uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima, posebno njezine članke 35. i 45.,

  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama)[1],

  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. travnja 2020. o usklađenom djelovanju EU-a za suzbijanje pandemije bolesti COVID-19 i njezinih posljedica[2],

  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 19. lipnja 2020. o stanju u schengenskom prostoru nakon izbijanja bolesti COVID-19[3],

  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. srpnja 2020. o strategiji za javno zdravlje EU-a nakon pandemije bolesti COVID-19[4],

  uzimajući u obzir najnovije Izvješće ECDC-a o prijetnjama zaraznih bolesti i njegove smjernice o javnom zdravlju  te protokole za izvještavanje u vezi s bolesti COVID-19,

  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91[5],

 having regard to Rule 132(2) of its Rules of Procedure,

 

 1. budući da je pandemija bolesti COVID-19 prešla u fazu u kojoj više nije riječ o upravljanju akutnim, već kroničnim rizikom; budući da je izvjesno da će virus ostati aktivan sve dok se ne pronađe učinkovito i sigurno cjepivo i dok se ono ne isporuči u dovoljno velikim količinama kako bi se osigurala propisna zaštita velikog dijela svjetskog stanovništva, te da to znači da ćemo nastaviti živjeti u teškim okolnostima barem još nekoliko dolazećih mjeseci;
 2. budući da se intenzitet širenja virusa uvelike razlikuje među državama članicama i među regijama unutar iste države članice;
 3. budući da će se tijekom redovite sezone gripe vrlo vjerojatno povećati broj osoba s blagim simptomima koje bi trebalo testirati;
 4. budući da kapacitet za testiranje u nekim državama članicama još uvijek nije dostatan, da ljudi ponekad moraju čekati danima nalaze svojih testova za COVID-19, te da to značajno utječe na njihovu mogućnost rada i putovanja; 
 5. budući da neke države članice EU-a odbijaju priznati test za COVID-19 napravljen u drugim državama članicama, te da to nepovjerenje značajno komplicira živote ljudi;
 6. budući da je zbog različitih pristupa prikupljanju podataka o bolesti COVID-19 diljem EU-a teško uspoređivati podatke;
 7. budući da još uvijek ne postoji usklađena metodologija prikupljanja i procjene broja zaraženih osoba niti usklađena metodologija vezano za „semafore” za COVID-19, te da se zbog izostanka navedene usklađenosti podaci o zaraženim osobama često vrlo različito tumače u različitim državama članicama, što za posljedicu ima donošenje pogrešnih odluka i promjena na njihovim „semaforima” za COVID-19, a to pak dovodi do nepravedne diskriminacije građana drugih država članica;
 8. budući da je dosad odgovor EU-a na pandemiju bolesti COVID-19 pokazao nedostatak usklađenosti među državama članicama međusobno i u odnosu na institucije Unije po pitanju koordiniranih javnozdravstvenih mjera uključujući ograničenje kretanja osoba unutar i preko granica i suspenziju drugih prava i zakona; konkretno većina je država članica ponovno uvela kontrole na unutarnjim granicama ili je te granice djelomično ili potpuno zatvorila, ili ih je zatvorila za određene skupine putnika, uključujući građane EU-a i članove njihovih obitelji i državljane trećih zemalja s prebivalištem na njihovom području ili na području druge države članice;
 9. budući da su se na mnoge Europljane sustavno primjenjivala različita pravila ovisno o mjestu na kojem su se nalazili ili prebivalištu, a ne samo o tome kamo su putovali; budući da je nedostatak usklađenog djelovanja u ljetnom razdoblju doveo do izostanka organizacije kontrola i mjera na granicama, u zračnim lukama i na željezničkim kolodvorima;
 10. budući da kriza uzrokovana bolešću COVID-19 utječe i da je značajno utjecala na zdravlje, ali i da je, u mnogim slučajevima, također dovela do značajnih negativnih posljedica u odnosu na temeljna prava i na gospodarsku, znanstvenu, turističku i kulturnu razmjenu;
 11. budući da je pružanje zdravstvene skrbi prije svega u nacionalnoj nadležnosti, ali da je javno zdravlje u zajedničkoj nadležnosti država članica i Unije;
 12. budući da još uvijek ima prostora za djelovanje Europske unije radi boljeg ostvarivanja ciljeva u području javnozdravstvene politike u okviru postojećih parametara Ugovorâ; budući da su odredbe o javnom zdravlju u okviru Ugovorâ i dalje u velikoj mjeri nedovoljno iskorištene u smislu obveza za čije bi se ispunjavanje mogle upotrijebiti;
 13. budući da se prekogranične prijetnje mogu riješiti isključivo zajedničkim djelovanjem, što zahtijeva suradnju i solidarnost unutar Unije;
 14. budući da mjere koje su poduzele države članice, uključujući i kontrole na unutarnjim granicama, utječu na prava i slobode osoba sadržane u pravu Unije; budući da mjere koje poduzimaju države članice ili Unija uvijek moraju biti u skladu s temeljnim pravima, te da te mjere moraju biti strogo nužne, razmjerne, privremene i ograničenog područja primjene; budući da solidarnost među državama članicama ne predstavlja opciju već obvezu iz Ugovora;
 15. budući da pronalazak točnih i ažuriranih informacija o nacionalnim, regionalnim i lokalnim mjerama, ograničenjima i stopama zaraze može biti vrlo složen, posebice za osobe koje ne govore jezike država članica, te da ECDC pokušava olakšati pristup tim informacijama, ali ga javnost nedovoljno prepoznaje;
 16. budući da je Komisija već poduzela pripremne radnje kao što je donošenje nekoliko paketa mjera, komunikacija i strategija, uključujući i nedavnu Preporuku Vijeća od 4. rujna 2020. o usklađenom pristupu ograničenjima slobodnog kretanja kao odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19;
 17. budući da bi Vijeće trebao podržati ovu preporuku i utvrditi potrebne mjere kako bi se osigurala usklađena primjena njihovih odluka i mjera za zaustavljanje ili ograničavanje širenja virusa;
 18. budući da je povratak na potpuno funkcionalni schengenski prostor od iznimne važnosti za očuvanje načela slobode kretanja, što je jedno od glavnih postignuća europske integracije i ključni preduvjet za gospodarski oporavak EU-a nakon pandemije bolesti COVID-19;
 19. budući da Europski parlament, kao suzakonodavac i jedina institucija koju su izravno izabrali građani Europe, mora biti uključen kao sastavni i ključni dio svih rasprava o usklađenom djelovanju EU-a u rješavanju ove zdravstvene krize;
 20. budući da se čini da EU nije polučio pouke s početka krize;
 21. budući da je bolest COVID-19 pokazala međuovisnost ljudskog zdravlja i zdravlja našeg planeta; budući da je pojava zoonotskih bolesti koje se prenose sa životinja na ljude pogoršana klimatskim promjenama i degradacijom okoliša;
 22. budući da je prekinuto slobodno kretanje robe ugrozilo opskrbu potrebnom medicinskom opremom diljem Unije;
 23. budući da su različita ograničenja putovanja dovela do toga da su se mnogi građani suočili s otkazanim letovima za koje još nisu primili odštetu;

 

 1. zabrinut zbog učinaka izbijanja bolesti COVID-19 i njezinih dugoročnih posljedica na dobrobit ljudi diljem svijeta, posebno najizloženijih skupina i osoba u osjetljivim situacijama, uključujući starije osobe i osobe koje već pate od lošeg zdravlja; duboko zabrinut zbog nedavnog razbuktavanja virusa i velikog broja novih slučajeva u državama članicama, poziva na stalni oprez prilikom svakog planiranog opuštanja higijenskih mjera; naglašava da zaštita i promicanje zdravlja trebaju ostati najvažniji cilj politike;

 

 1. snažno naglašava potrebu za usklađenim upravljanjem zdravljem u cilju učinkovitog suzbijanja ove pandemije; upućuje na važnost uvjeravanja građana da su mjere među državama članicama dosljedne;

 

 1. podsjeća da je sloboda kretanja za građane Unije temeljno pravo sadržano u Ugovorima EU-a i Povelji EU-a o temeljnim pravima;

 

 1. naglašava da se to pravo može ograničiti samo na temelju određenih i ograničenih javnih interesa, kao što je zaštita javne politike i javna sigurnost;

 

 1. ustraje u činjenici da se ta ograničenja trebaju primjenjivati u skladu sa Zakonikom o schengenskim granicama i općim načelima prava EU-a, osobito s načelom proporcionalnosti i nediskriminacije;

 

 1. ističe da pojam „krajnje nužde” u Zakoniku o schengenskim granicama zahtijeva provjeru jesu li možda druge mjere jednako prikladne ili prikladnije za postizanje cilja i poziva države članice da postupaju u skladu s time i donose samo potrebne, usklađene i proporcionalne mjere u krajnjoj nuždi prilikom ograničavanja putovanja ili uvođenja kontrola na unutarnjim granicama; 

 

 1. naglašava da Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) obavlja posao od neprocjenjive vrijednosti i da mu je potrebno dodijeliti dodatna sredstva, uključujući povećan broj stalnog osoblja, kako bi nastavio rad na bolesti COVID-19 uz nastavak i ponovni početak rada na drugim bolestima; poziva Komisiju da predloži revidirani mandat Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti kako bi se znatno dugoročno povećali i njegov proračun, osoblje i nadležnosti kako bi u svakom trenutku, čak i tijekom epidemija, mogao pružiti prvoklasnu javnozdravstvenu zaštitu;

 

 1. naglašava da ECDC još uvijek naglašava razlike u prikupljanju podataka i izvješćivanju država članica; budući da je u nekim slučajevima na temelju nacionalnih podataka teško jasno razaznati najviše zaražene regije u nekim državama članicama; 

 

 1. izražava žaljenje zbog neusklađenosti podataka čime se onemogućava dobivanje jasne i potpune slike o širenju virusa u Europi i o regijama koje je najbolje izbjegavati; 

 

 1. napominje da svaka država članica slijedi preporuke vlastitog znanstvenog vijeća bez usklađivanja s drugim državama članicama ili s Komisijom;

 

 1. poziva države članice na više ulaganja u međusobnu razmjenu znanja i najboljih praksi, uključujući i onu između njihovih znanstvenih vijeća te poziva Komisiju da olakša tu razmjenu;

 

 1. poziva Komisiju na promicanje zajedničke metodologije prikupljanja zdravstvenih podataka, na bilježenje i izvješćivanje o broju umrlih;

 

 1. poziva države članice na usvajanje jednake definicije pozitivnog slučaja bolesti COVID-19 te smrti uzrokovane bolešću COVID-19 i oporavka od zaraze;

 

 1. uviđa važnost učestalosti pojavljivanja prilikom procjene širenja virusa, no također ustraje u naglašavanju potrebe da se situacija procijeni uzimajući u obzir i druge zdravstvene kriterije kao što su stopa pozitivnih testova, stopa hospitalizacija i stopa popunjenosti jedinica intenzivnog liječenja;

 

 1. naglašava da će zajednički zdravstveni kriteriji omogućiti državama članicama i Komisiji da zajednički pristupe analizi epidemiološkog rizika na razini EU-a;

 

 1. smatra da bi se ECDC-u trebalo omogućiti prikladna i učinkovita procjena rizika širenja virusa i objava tjedne ažurirane karte rizika temeljenu na zajedničkim kodovima u bojama, sastavljene na temelju podataka koje su prikupile i dostavile države članice;

 

 1. podržava kodove u bojama koje je predložila Komisija u svojoj posljednjoj preporuci Vijeću; smatra da će pragovi i predložene boje (zelena, narančasta, crvena i siva) olakšati kretanje unutar EU-a i omogućiti bolju predvidljivost i transparentnost informacija za naše građane;

 

 1. snažno pozdravlja regionalni pristup koji je predložila Komisija; smatra da bi ECDC trebao provoditi mapiranje rizika na regionalnoj, a ne samo na nacionalnoj razini; stoga poziva države članice da ECDC-u dostave podatke koje prikupljaju regionalna javna tijela;

 

 1. poziva države članice da u budućnosti donesu usmjerenije mjere javnog zdravstva i socijalne mjere primjenjive na regionalnoj razini, uključujući prekogranične regije i euroregije; naglašava da bi u novonastalim zdravstvenim situacijama strategiju javnog zdravlja trebalo uskladiti ne samo među državama članicama, već s regionalnim i lokalnim vlastima;

 

 1. podsjeća da je ECDC preporučio državama članicama da slijede minimalne osnovne mjere kako bi se izbjeglo širenje virusa, uključujući higijenske mjere, održavanje udaljenosti i ograničavanje okupljanja, korištenje maski za lice u određenim situacijama, rad na daljinu, opsežno testiranje, izolacija slučajeva, karantena za bliske kontakte i zaštita osjetljivih skupina;

 

 1. poziva države članice da slijede navedene preporuke ECDC-a  i da utvrde zajednički okvir zdravstvenih mjera koje bi javna tijela u zahvaćenim područjima trebala usvojiti u cilju zaustavljanja širenja pandemije;

 

 1. uviđa da bi javna tijela trebala razmotriti i podijeliti dodatne mjere ako se širenje virusa pojača, uključujući intervencije ograničavanja kretanja stanovništva, smanjenje broja kontakata po osobi, izbjegavanje masovnih okupljanja, pridavanje posebne pažnje područjima visokog rizika, zatvaranje škola i davanje preporuke da se „ostane doma“;

 

 1. smatra da bi takav okvir ojačao međusobno povjerenje među državama članicama kao i među zahvaćenim područjima te da bi se tako izbjegao odgovor u vidu ograničavajućih mjera. poziva države članice da posebno obrate pažnju na posebnosti prekograničnih regija te da ustraju u potrebi za suradnjom na lokalnoj i regionalnoj razini; 

 

 1. smatra da bi u slučaju aktivne prekogranične zone širenja javna tijela trebala zajednički uspostaviti zdravstvene mehanizme za usklađivanje i razmjenu informacija u stvarnom vremenu;

 

 1. naglašava kako je usklađena primjena zdravstvenih mjera s obje strane granica ključna za osiguravanje njihove dosljednosti, učinkovitosti i podrške stanovništva;

 

 1. poziva na donošenje i provedbu zajedničke strategije testiranja u svim državama članicama, posebno u prekograničnim regijama;

 

 1. smatra da bi se države članice trebale dogovoriti oko minimalnog dnevnog broja testova prema boji zahvaćene zone;

 

 1. naglašava da će mogućnost usporedbe rezultata testova omogućiti njihovo uzajamno priznavanje među zemljama;

 

 1. smatra neprihvatljivim da države članice ne prihvaćaju kao dokaz nezaraznosti testove obavljene u drugoj državi članici, čak i ako su oni obavljeni pred samo jedan ili dva dana ili preko granice i ustraju na tome da se test obavlja u njihovim laboratorijima; traži od država članica da uzajamno priznaju testove za COVID-19 i njihove rezultate koje su dobila certificirana zdravstvena tijela drugih država članica te traži od Komisije da olakša to usklađivanje;

 

 1. traži od država članica da osiguraju odgovarajuće kapacitete za testiranje, uključujući laboratorije, kako bi se osiguralo da se može testirati svatko tko to treba bez nerazmjernih razdoblja čekanja;

 

 1. traži od država članica i Komisije da se usuglase vezano za zajedničko trajanje karantene uzimajući u obzir mišljenje ECDC-a;

 

 1. traži od država članica da usvoje zajednički protokol praćenja asimptomatičnih pacijenata i mjere vezane za izolaciju pacijenata za koje se testiranjem utvrdi da su pozitivni na bolest COVID-19;

 

 1. ponavlja svoj zahtjev za strogim praćenjem svih usvojenih mjera koje se temelje na prikupljanju osobnih podataka i poziva nadležna tijela da osiguraju odgovarajuću provedbu postojećih pravila o zaštiti podataka;

 

 1. ustraje u tome da sve mjere kojima se ograničava naša privatnost i zaštita podataka moraju biti zakonite, učinkovite u rješavanju rizika za život i javno zdravlje, strogo proporcionalne i da se moraju koristiti isključivo u svrhe javnog zdravlja te usko ograničenog trajanja; naglašava da mjere u nuždi ne smiju dovesti do masovnog nadzora nakon krize i traži jamstva u vezi s time;

 

 1. naglašava da bi zajednička metodologija i usvajanje zajedničkih kriterija i karata koje razradi ECDC trebali olakšati usklađeni pristup procesima donošenja odluka država članica i osigurati da svaka odluka koju donesu države članice bude u dosljedna i usklađena;

 

 1. traži od Komisije da ispuni obećanje o pristupu učinkovitom i sigurnom cjepivu za sve i ukine prava intelektualnog vlasništva kako bi buduće cjepivo protiv bolesti COVID-19 bilo javno dobro i jamčilo pravo na liječenje dajući prednost javnom zdravlju nad privatnim profitom;

 

 1. naglašava važnost jačanja pacijenata i pristupa usredotočena na pacijenta, poziva Komisiju i države članice da poboljšaju zastupljenost pacijenata i njihov doprinos procesu donošenja odluka vezano za politike zdravstvene skrbi;

 

 

 1. podsjeća da su jasne, pravovremene i sveobuhvatne informacije za javnost odlučujuće u ograničavanju učinaka postavljenih ograničenja slobodnog kretanja, osiguravanju predvidivosti, pravne sigurnosti i poštivanja pravila od strane građana;

 

 1. traži od Komisije da u jednom dijelu svoje internetske stranice prikaže sve zaražene regije upotrebom usklađenog kodiranja u boji, da pruža informacije o svim poduzetim nacionalnim, regionalnim i lokalnim mjerama i ograničenjima putovanja na snazi te da pojasni gdje se ljudi mogu uputiti na testiranje ili primiti zdravstvenu skrb kako bi zajamčila da svi građani EU-a i putnici mogu lako doći do relevantnih informacija o svojim putnim odredištima;

 

 1. naglašava važnost jasnoće, dostupnosti i razumljivosti informacija o broju zaraženih, zdravstvenom sustavu, poduzetim mjerama i ograničenjima putovanja na europskoj, nacionalnoj i regionalnoj razini, naglašava da te ključne informacije trebaju biti dostupne na svim službenim jezicima i na jezicima kojima se služi značajan dio stanovnika kako bi se uključile i osobe migrantskog porijekla;

 

 1. naglašava da sve informacije moraju biti lako razumljive svim stanovnicima, uključujući osobe niske razine pismenosti, na način da informacije namijenjene javnosti sadrže jasne, usklađene boje i razumljive oznake, te uključujući osobe bez pristupa internetu ili s ograničenim pristupom na način da se te informacije pruže i u analognom formatu na prikladnim mjestima;

 

 1. smatra da je od presudne važnosti brz povratak na potpuno funkcionalni schengenski prostor i poziva države članice da zajedno s Parlamentom, Vijećem i Komisijom što je prije moguće rasprave o planu oporavka schengenskog prostora, uključujući načine i sredstva za povratak na potpuno funkcionalni schengenski prostor bez kontrole unutarnjih granica i planove za nepredviđene situacije, kako bi se spriječilo da privremene kontrole na unutarnjim granicama u srednjoročnom razdoblju postanu gotovo trajne; osuđuje primjenu diskriminacijskih ograničenja prava ulaska koje su primijenila mađarske tijela i traži od Komisije da u vezi s time što je prije moguće poduzme prikladne radnje;

 

 1. podsjeća da su uvedena privremena ograničenja koja se primjenjuju na sva neobvezna putovanja iz trećih zemalja u schengenski prostor; naglašava da sve odluke o zabrani ulaska na vanjskim granicama moraju biti u skladu s odredbama Zakonika o schengenskim granicama, što posebno uključuje poštovanje temeljnih prava, kako je utvrđeno u članku 4. tog zakonika;

 

 1. žali zbog toga što su tijekom ograničenja slobodnog kretanja zbog pandemije bolesti COVID-19 države članice zatvorile svoje unutarnje granice za proizvode i time ugrozile opskrbu osnovnim medicinskim proizvodima i zaštitnom opremom; traži od država članica da pokažu solidarnost s državama članicama koje u budućnosti najjače pogodi val pandemije i da spriječe gubitak povjerenja potrošačâ u funkcioniranje slobodnog protoka roba;

 

 1. traži bolju razmjenu informacija o ograničenjima slobodnog kretanja roba kako bi se spriječile buduće nestašice osnovnih roba u cijeloj Europi;

 

 1. traži od zračnih prijevoznika da izvrše povrat prevoznine putnicima čiji su letovi otkazani zbog pandemije što je prije moguće i ispune svoju obvezu utvrđenu Uredbom 261/2004; traži od Komisije da istraži brojne povrede pravâ putnika tijekom ove pandemije;

 

 1. podupire Komisijin poziv na regionalni pristup i traži od država članica da posebnu pozornost posvete pograničnim regijama i pograničnim radnicima, osobito onima zaposlenim u bitnim sektorima; na primjer, uvođenjem takozvanih „zelenih traka” za te radnike;

 

 1. napominje da su se tijekom krize uzrokovane pandemijom europski potrošači suočili s neusklađenim zaštitnim proizvodima i prevarama na internetskim tržištima; traži od Komisije da iskoristi dolazeći Zakon o digitalnim uslugama kako bi povećala odgovornost internetskih tržišta na kojima se navedeni proizvodi često potrošačima izravno prodaju;

 

 1. naglašava da su kriza uzrokovana pandemijom bolesti COVID-19 i strogost mjera koje su primijenile države članice imale razarajući učinak na radnike koji rade putem platforme zato što njihova financijska sigurnost nije ni na koji način zaštićena traži od država članica da tim radnicima daju financijsku naknadu i da zajamče da platforme koje se služe njihovim uslugama plaćaju svoj dio osiguranja radi naknade štete;

 

 1. napominje da se krizom uzrokovanom pandemijom bolesti COVID-19 pokazala ovisnost Euorpe o proizvođačima medicinske opreme i opreme za osobnu zaštitu iz trećih zemalja; traži ponovnu europeizaciju medicinske proizvodnje u interesu javnosti kako bi se u budućnosti osigurao učinkovit dokaz kontrole nad epidemijom;

 

 1. podsjeća da je jačanje javnog pružanja univerzalne zdravstvene skrbi najbolji način borbe protiv globalnih epidemija i zaštite naših društava; naglašava da je prevencija najbolji lijek, traži potpunu provedbu načela „Jednog zdravlja” kojim se potvrđuje uska povezanost između ljudskog i životinjskog zdravlja te zdravlja okoliša; podsjeća na važnost zdravlja u svim politikama; sa zabrinutošću primjećuje kako globalni rast temperatura i uništavanje staništa i bioraznolikosti mogu uvelike povećati rizik zoonotskih bolesti za javno zdravlje, naglašava potrebu za drastičnim povećanjem napora radi zaustavljanja globalnog zatopljenja i gubitka bioraznolikosti i staništa; poziva na proširenje europskih referentnih mreža na zarazne i zoonotske bolesti; naglašava da se preporuke SZO-a o oporavku od pandemije bolesti COVID-19 s naglaskom na zdravlje i okoliš moraju u potpunosti provesti na razini EU-a i na nacionalnim razinama;

 

 1. upozorava da obrana javnog zdravlja nije u skladu s težnjom za dobiti, koja će se uvijek ostvarivati na račun patnje ljudi; zalaže se za to da javne zdravstvene usluge budu besplatne, kvalitetne i univerzalne; smatra bitnim da države članice i Europska unija povećaju proračun za zdravstvo, izražava žaljenje zbog prijedloga drastičnih rezova programa „EU za zdravlje” od strane Vijeća i traži od Vijeća da ponovno razmotri svoje stajalište i osigura da se zdravstvenom programu dodijeli dovoljno sredstava kako bi se pomoglo povećanju otpornosti sustava javne zdravstvene skrbi i sprečavanju i suzbijanju bolesti u Europi; smatra da sustavi javnog zdravstva moraju ojačati kako s kurativnog tako i s preventivnog aspekta da bi bili bolje opremljeni i financirani za suočavanje sa sljedećom epidemijom;

 

 1. poziva Komisiju da osmisli strategiju „otporne Europe” koja bi se sastojala od karte procjene rizika i mogućnosti za rad na dobrom upravljanju i ulaganju u zdravstvene sustave te od odgovora na pandemiju na europskoj razini, uključujući otporne opskrbne lance u EU-u;

 

 1. smatra da je u nacionalnim zdravstvenim sustavima bitno jačanje ljudskih resursa, s učinkovitim radnim vezama, poštenim plaćama i prikladnim uvjetima rada i zaštite, osiguravanjem potrebnog osposobljavanja radi odgovora na neposredne zdravstvene potrebe i jačanjem razine odgovora koji se može tražiti radi općenitog jamčenja zdravstvene skrbi; poziva na jačanje uloge Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu kako bi se spriječilo izlaganje zdravstvenih djelatnika riziku;

 

 1. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te parlamentima država članica.

 

[1] SL L 77, 23.3.2016., str. 1.

[2] Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0054.

[3] Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0163.

[4] Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0205.

[5] SL L 46, 17.2.2004.,str. 1.

Posljednje ažuriranje: 16. rujna 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti