Procedură : 2020/2774(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0264/2020

Texte depuse :

B9-0264/2020

Dezbateri :

PV 15/09/2020 - 6
CRE 15/09/2020 - 6

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0230

<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0264/2020</NoDocSe>
PDF 152kWORD 50k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreSuite>depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei</TitreSuite>

<TitreRecueil>în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la pregătirea summitului special al Consiliului European axat pe escaladarea periculoasă a tensiunilor și rolul Turciei în estul Mării Mediterane</Titre>

<DocRef>(2020/2774(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Kati Piri, Tonino Picula, Nacho Sánchez Amor</Depute>

<Commission>{S&D}în numele Grupului S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0260/2020

B9‑0264/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la pregătirea summitului special al Consiliului European axat pe escaladarea periculoasă a tensiunilor și rolul Turciei în estul Mării Mediterane

(2020/2774(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Turcia, în special cea din 24 noiembrie 2016 referitoare la relațiile dintre UE și Turcia[1], cea din 27 octombrie 2016 referitoare la situația jurnaliștilor în Turcia[2], cea din 8 februarie 2018 referitoare la situația actuală a drepturilor omului în Turcia[3], cea din 13 martie 2019 referitoare la raportul Comisiei pe 2018 privind Turcia[4], cea din 19 septembrie 2019 referitoare la situația din Turcia, în special la îndepărtarea din funcție a primarilor aleși[5], și cea din 13 noiembrie 2014 referitoare la acțiunile Turciei care creează tensiuni în zona economică exclusivă a Ciprului[6],

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 29 mai 2019 privind politica de extindere a UE (COM(2019)0260), însoțită de documentul de lucru al serviciilor Comisiei (SWD(2019)0220),

 având în vedere Decizia 2020/275 a Consiliului din 27 februarie 2020 privind măsuri restrictive având în vedere activitățile de foraj neautorizate desfășurate de Turcia în estul Mării Mediterane, precum și concluziile anterioare pertinente ale Consiliului și Consiliului European referitoare la Turcia,

 având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării (UNCLOS), la care sunt parte Grecia și Ciprul, precum și Uniunea Europeană,

 având în vedere articolul 42 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană, în temeiul căruia statele membre au obligația să acorde ajutor și asistență unui stat membru care este victima unei agresiuni armate desfășurate pe teritoriul său,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât partea de est a Mediteranei – o zonă de importanță strategică pentru UE și esențială pentru pacea și stabilitatea din întreaga regiune mediteraneeană și din Orientul Mijlociu – este afectată de o serie diferende complexe și de durată de natură politică, economică și geostrategică; întrucât recent s-a înregistrat o escaladare gravă a diferendelor privind limitele zonelor economice exclusive (ZEE) și ale platformelor continentale, care au fost provocate de acțiunile ilegale ale Turciei în urma unor interpretări diferite ale dreptului maritim; întrucât părțile susțin că interpretarea de către cealaltă parte a dreptului maritim contravine dreptului internațional, activitățile părții respective fiind ilegale; întrucât aceste diferende nu pot fi soluționate prin utilizarea forței și trebuie soluționate prin dialog și cooperare și, în cele din urmă, prin desfășurarea unor acțiuni în instanțele competente și aplicarea dreptului internațional;

B. întrucât modul în care Turcia a decis recent să-și afirme cerințele, inclusiv prin acțiuni unilaterale cu un element militar proeminent și cu un limbaj agresiv, este inacceptabil și nepotrivit pentru o țară candidată la aderarea la UE; întrucât UE are intenții clare și este hotărâtă să apere interesele Uniunii Europene, demonstrându-și sprijinul și solidaritatea neclintite față de Grecia și Cipru și față de respectarea dreptului internațional;

C. întrucât activitățile ilegale de explorare și foraj întreprinse de Turcia în estul Mediteranei au loc cu participarea activă a armatei turce, ceea ce duce la o militarizare intensă și periculoasă a estului Mediteranei și prezintă un pericol grav pentru securitatea și pacea din întreaga regiune; întrucât activitățile Turciei sunt însoțite de un discurs tot mai ostil atât împotriva Greciei, cât și împotriva Ciprului, a altor state membre ale UE și chiar împotriva UE;

D. întrucât, la 20 aprilie 2020, Turcia a trimis în ZEE a Ciprului nava de foraj Yavuz, însoțită de o navă a flotei militare a Turciei; întrucât, la 30 iulie 2020, Turcia a trimis în ZEE a Ciprului nava pentru cercetări seismografice Barbaros, însoțită de o navă militară turcă și de o altă navă de sprijin; întrucât, la 10 august 2020, Turcia a trimis nava de cercetări Oruç Reis, însoțită de nave militare, în apele teritoriale ale Greciei, pentru a cartografia anumite zone marine în vederea unor eventuale foraje de gaz și petrol într-o zonă reclamată și de Turcia; întrucât, drept răspuns, Grecia a trimis nave militare proprii pentru a urmări navele turcești, una dintre acestea intrând în coliziune cu o navă grecească;

E. întrucât, la 31 august 2020, Turcia și-a extins din nou perioada de explorare a estului Mediteranei cu ajutorul navei Oruç Reis până la 12 septembrie 2020; întrucât sistemul de alertă navală al Turciei (Navtex) vizează o zonă care se află pe platforma continentală a Greciei; întrucât aceste activități ale Turciei au avut ca rezultat deteriorarea semnificativă a relațiilor dintre Grecia și Turcia;

F. întrucât, la 8 iunie 1995, Marea Adunare Națională a Turciei a declarat oficial că orice acțiune întreprinsă de Grecia pentru a-și extinde apele teritoriale din Marea Egee până la 12 mile nautice – drept recunoscut de UNCLOS – va constitui un casus belli; întrucât această declarație se află încă în vigoare și a fost evocată recent de guvernul Turciei;

G. întrucât VP/ÎR Borrell, care a desfășurat o activitate intensă în regiune împreună cu Președinția Germană a Consiliului Uniunii Europene, se află în căutarea unor soluții sub formă de dialog între Turcia, Grecia și Cipru; întrucât, pentru ca dialogul să evolueze, Turcia trebuie să se abțină de la acțiuni unilaterale;

H. întrucât NATO de asemenea a propus o serie de inițiative pentru desfășurarea unui dialog între părți; întrucât, la inițiativa Secretarului General al NATO, Grecia și Turcia au convenit să inițieze discuții tehnice în cadrul NATO, pentru a stabili mecanisme de reducere a tensiunilor militare și, prin urmare, a riscului de declanșare a unor incidente și accidente în estul Mediteranei;

I. întrucât Turcia nu a semnat UNCLOS, care face parte din acquis-ul Uniunii; întrucât Turcia a semnat Memorandumul de înțelegere cu Libia, care este un document ilegal și care contravine UNCLOS și dreptului internațional; întrucât, la 6 august 2020, Grecia și Egiptul au semnat un acord privind ZEE; întrucât anunțul privind semnarea acordului dintre Grecia și Egipt a determinat Turcia să anuleze discuțiile preliminare convenite în ziua precedentă;

J. întrucât în noiembrie 2019 a fost instituit un cadru pentru măsuri restrictive ca răspuns la activitățile de foraj ilegale ale Turciei în zona de est a Mării Mediterane, după ce Consiliul și-a exprimat în mod repetat preocupările și a condamnat ferm activitățile de foraj în diverse seturi de concluzii, inclusiv în concluziile Consiliului European din 22 martie 2018 și din 20 iunie 2019;

K. întrucât, la 27 februarie 2020, Consiliul a adăugat două persoane pe lista celor care fac obiectul măsurilor restrictive în legătură cu activitățile de foraj neautorizate desfășurate de Turcia în partea de est a Mării Mediterane; întrucât aceste persoane sunt responsabile de planificarea, conducerea și punerea în aplicare a unor activități de explorare de hidrocarburi în larg în partea de est a Mării Mediterane sau sunt implicate în aceste procese, care nu au fost autorizate de Cipru; întrucât aceste măsuri restrictive constau în interzicerea deplasărilor pe teritoriul UE și înghețarea activelor;

L. întrucât, la 28 august 2020, reuniunea informală a Consiliului (Gymnich) a solicitat noi măsuri specifice împotriva Turciei în cazul în care aceasta nu reduce tensiunile în regiune; întrucât aceste măsuri restrictive vor fi discutate în cadrul Consiliului European special din 24 și 25 septembrie 2020,

1. invită Turcia să dea dovadă de reținere, să reducă tensiunile și să se abțină de la orice altă acțiune ilegală de explorare și foraj în estul Mediteranei; își exprimă regretul profund cu privire la faptul că amenințarea cu casus belli emisă de Turcia împotriva Greciei în 1995 este încă în vigoare și solicită retragerea acesteia; condamnă recurgerea la amenințări și la un limbaj agresiv împotriva statelor membre și a UE, ca fiind inacceptabilă și nepotrivită pentru o țară candidată la aderarea la UE;

2. sprijină cu hotărâre reluarea dialogului între părți ca singurul mijloc pentru depășirea situației actuale; consideră că retragerea navelor militare și de explorare din apele care fac obiectul diferendului reprezintă un gest de bună-credință necesar, care ar facilita un astfel de dialog; este profund îngrijorat de faptul că, în situația actuală extrem de tensionată provocată de o intensificare a militarizării, orice incident, intenționat sau nu, ar putea duce la un conflict real cu posibile consecințe grave pentru toate părțile implicate;

3. condamnă activitățile ilegale ale Turciei pe platforma continentală/în ZEE a Greciei și a Ciprului, care încalcă drepturile suverane ale acestor state membre ale UE; îndeamnă Turcia să participe la soluționarea pașnică a diferendelor și să se abțină de la orice amenințare sau acțiune unilaterală și ilegală, care ar putea avea efecte negative asupra relațiilor de bună vecinătate; invită, prin urmare, Turcia să își intensifice eforturile pentru a soluționa chestiunile bilaterale nerezolvate, inclusiv obligațiile juridice neîndeplinite și diferendele cu vecinii săi imediați privind frontierele terestre și marine și spațiul aerian, în conformitate cu prevederile Cartei ONU și cu dreptul internațional; își repetă apelul adresat guvernului Turciei de a semna și de a ratifica UNCLOS, aceasta făcând parte din acquis-ul UE; invită toate părțile implicate să convină asupra posibilității de a recurge la instanțele internaționale competente, dacă nu pot ajunge la un acord, pentru a rezolva diferendele în conformitate cu dreptul internațional; reamintește că atât Grecia, cât și Ciprul au invitat deja Turcia să sesizeze instanțele internaționale competente, însă Turcia nu a acceptat această propunere;

4. invită Turcia, în calitatea acesteia de țară candidată la aderarea la UE, să respecte în totalitate dreptul maritim și suveranitatea statelor membre ale UE Grecia și Cipru asupra apelor lor teritoriale, precum și toate drepturile suverane ale acestora în zonele lor maritime, inclusiv dreptul de a explora și de a exploata resursele naturale, cum ar fi dreptul de a încheia acorduri bilaterale privind ZEE, în conformitate cu acquis-ul UE și cu dreptul internațional; solicită insistent Turciei să pună capăt încălcărilor repetate ale spațiului aerian al Greciei și ale apelor teritoriale elene și cipriote, precum și să respecte integritatea teritorială și suveranitatea tuturor statelor vecine;

5. salută efortul depus de UE, îndeosebi de către VP/ÎR Borrell și Președinția Germană a Consiliului Uniunii Europene, precum și de alte instituții internaționale, cum ar fi NATO, pentru a găsi soluții prin intermediul unui dialog între Turcia, Grecia și Cipru; invită toate părțile să se implice cu bună credință și în mod loial în negocieri privind delimitarea ZEE și a platformei continentale, respectând în totalitate dreptul internațional și principiul bunelor relații de vecinătate; sprijină propunerea privind organizarea unei conferințe multilaterale pe subiectul estului Mediteranei, cu participarea tuturor părților implicate, fiind asigurată astfel o platformă pentru soluționarea diferendelor prin dialog; regretă faptul că Turcia a anulat discuțiile preliminare dintre Turcia și Grecia în urma încheierii acordului maritim dintre Grecia și Egipt la 6 august 2020;

6. își exprimă îngrijorarea profundă și atrage atenția asupra impactului negativ pe care îl au activitățile ilegale de explorare și foraj întreprinse de Turcia în estul Mediteranei asupra tuturor aspectelor relațiilor dintre UE și Turcia, inclusiv asupra statutului acesteia de țară candidată; evidențiază, de asemenea, impactul negativ asupra stabilității din întreaga regiune pe care îl au aceste și alte acțiuni întreprinse de Turcia în cadrul actualei sale politici externe;

7. invită Consiliul ca, în cazul în care nu se înregistrează progrese semnificative în relațiile cu Turcia, să elaboreze o listă cu noi sancțiuni care să fie discutată în cadrul Consiliului European special din 24 și 25 septembrie 2020; insistă ca aceste sancțiuni să nu afecteze negativ locuitorii Turciei, sprijinul acordat de UE societății civile independente din Turcia, și nici refugiații care se află pe teritoriul Turciei;

8. invită VP/ÎR, atât timp cât Turcia își continuă acțiunile unilaterale ilegale actuale în estul Mării Mediterane, care încalcă suveranitatea statelor membre ale UE (în special a Greciei și Ciprului) și dreptul internațional, și atât timp cât Turcia nu se implică într-un dialog bazat pe dreptul internațional, să introducă o inițiativă în Consiliu pentru ca toate statele membre să suspende licențele pentru exportul de armament către Turcia, în conformitate cu Poziția comună 2008/944/PESC[7];

9. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, precum și Președintelui, Guvernului și Parlamentului Turciei.

 

[1] JO C 224, 27.6.2018, p. 93.

[2] JO C 215, 19.6.2018, p. 199.

[3] JO C 463, 21.12.2018, p. 56.

[4] Texte adoptate, P8_TA(2019)0200.

[5] Texte adoptate, P9_TA(2019)0017.

[6] JO C 285, 5.8.2016, p. 11.

[7] JO L 335, 13.12.2008, p. 99.

Ultima actualizare: 16 septembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate