Eljárás : 2020/2780(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B9-0265/2020

Előterjesztett szövegek :

B9-0265/2020

Viták :

PV 15/09/2020 - 11
CRE 15/09/2020 - 11

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0240

<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0265/2020</NoDocSe>
PDF 155kWORD 51k

<TitreType>ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY</TitreType>

<TitreSuite>benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően</TitreSuite>

<TitreRecueil>az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján</TitreRecueil>


<Titre>a Covid19-ről: az egészségügyi értékelések és a kockázati besorolás uniós koordinációja, valamint a schengeni térségre és az egységes piacra gyakorolt hatások</Titre>

<DocRef>(2020/2780(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Sara Cerdas</Depute>

<Commission>{S&D}az S&D képviselőcsoport nevében</Commission>

</RepeatBlock-By>

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B9-0257/2020

B9‑0265/2020

Az Európai Parlament állásfoglalása a Covid19-ről: az egészségügyi értékelések és a kockázati besorolás uniós koordinációja, valamint a schengeni térségre és az egységes piacra gyakorolt hatások

(2020/2780(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 3. cikkére,

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 168. cikkére, valamint 4., 6., 9., 114., 153., 169. és 191. cikkére,

 tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, különösen annak 35. cikkére,

 tekintettel a Covid19-világjárvány és annak következményei elleni küzdelemre irányuló összehangolt uniós fellépésről szóló, 2020. április 17-i állásfoglalására[1],

 tekintettel a Covid19-járvány utáni uniós népegészségügyi stratégiáról szóló, 2020. július 10-i állásfoglalására[2],

 tekintettel az EUMSZ 67. cikkének (2) bekezdésére, amely kimondja, hogy az Uniónak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséget kell alkotnia, amely „biztosítja a személyek belső határokon történő ellenőrzések alóli mentességét”,

 tekintettel az EUMSZ 21. cikkének (1) bekezdésére, amely kimondja, hogy minden uniós polgárnak joga van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz,

 tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, ezen belül annak 45. cikkére, amely rögzíti, hogy minden uniós polgárnak joga van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz,

 tekintettel a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (a Schengeni határellenőrzési kódexről) szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendeletre[3],

 tekintettel az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre[4] (a szabad mozgásról szóló irányelv) és az ezen irányelvben előírt megkülönböztetésmentesség elvére,

 tekintettel a schengeni térségnek a Covid19-világjárvány kitörését követő helyzetéről szóló, 2020. június 19-i állásfoglalására[5],

 tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a Covid19-világjárvány az akutból a krónikus kockázatkezelési szakaszba lépett;

B. mivel a vírus terjedésének intenzitása tagállamonként, valamint az egyes országokon belül régiónként is jelentős eltéréseket mutat;

C. mivel hatékony vakcina még nem áll rendelkezésre;

D. mivel a Covid19-re vonatkozó adatok gyűjtésének Unió-szerte különböző megközelítése megnehezíti az adatok összehasonlítását;

E. mivel a Covid19-világjárványra adott uniós választ eddig a tagállamok közötti és tagállamok régiói közötti koordináció hiánya jellemezte a népegészségügyi intézkedések tekintetében, beleértve az áruk és szolgáltatások szabad mozgásának, valamint az emberek határokon belüli és határokon átnyúló szabad mozgásának korlátozását, továbbá más jogok és jogszabályok felfüggesztését;

F. mivel a tagállamok konzultáció nélkül szervezték meg a védekezést, és mindegyikük nemzeti szinten járt el (korlátozó intézkedések bevezetése, karantén- és elkülönítési utasítások, szűrés, gondozás, a területek besorolása stb.), ami jelentős különbségekhez vezetett az Európai Unión belül;

G. mivel számos európai polgár rendszeresen szembesül eltérő szabályokkal nem csupán lakóhelyétől, hanem az úti céljától függően is; mivel a koordináció e hiánya a nyári időszakban a határokon, valamint a repülőtereken, kikötőkben és vasútállomásokon szervezetlen ellenőrzésekhez és intézkedésekhez vezetett;

H. mivel a Covid19-válság nemcsak jelentős egészségügyi hatásokkal járt, hanem igen jelentős negatív következményei voltak a gazdasági, társadalmi, tudományos, idegenforgalmi és kulturális cserekapcsolatokra;

I. mivel az egészségügyi ellátás mindenekelőtt nemzeti hatáskör, a népegészségügy viszont a tagállamok és az Unió megosztott hatáskörébe tartozik;

J. mivel az Európai Uniónak a Szerződések meglévő paraméterein belül még mindig van mozgástere arra, hogy több eredményt mutasson fel a népegészségügyi politika terén; mivel a Szerződések népegészségügyi rendelkezései még mindig nagyrészt kihasználatlanok az azok alapján teljesíthető vállalások mértékéhez képest; e tekintetben emlékeztet 2020. július 10-i állásfoglalására, amelyben szorgalmazta az európai egészségügyi unió létrehozását;

K. mivel a határokon átnyúló fenyegetések csak együttesen kezelhetők, és ezért az Unión belüli együttműködésre, koordinációra és szolidaritásra van szükség;

L. mivel a tagállamok által hozott intézkedéseknek mindig tiszteletben kell tartaniuk minden európai alapvető jogait; mivel ezeknek az intézkedéseknek szükségesnek, arányosnak és ideiglenesnek kell lenniük; mivel a tagállamok közötti szolidaritás nem opcionális, hanem a Szerződésben foglalt kötelezettség, és alapvető európai értékeink részét képezi;

M. mivel a Bizottság már megtette az első lépéseket azzal, hogy számos intézkedéscsomagot, közleményt és stratégiát elfogadott, például a Covid19-világjárványra való reagálás keretében a szabad mozgás korlátozására vonatkozó összehangolt megközelítésről szóló, 2020. szeptember 4-i tanácsi ajánlásra irányuló közelmúltbeli javaslatot (COM(2020)0499);

N. mivel a Tanácsnak támogatnia kellene ezt az ajánlást, és meg kellene hoznia a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a vírus terjedésének megállítása vagy korlátozása érdekében a tagállamok összehangolják döntéseiket és fellépéseiket;

O. mivel a Parlamentet társjogalkotóként, az egyetlen, az uniós polgárok által közvetlenül választott intézményként és elengedhetetlen szereplőként be kell vonni az ezen egészségügyi válság kezelését célzó uniós koordinációról folytatott valamennyi vitába;

P. mivel az Uniónak le kell vonnia a válság kezdete óta bekövetkezett események tanulságait, és sürgősen létre kell hoznia az európai egészségügyi uniót;

1. hangsúlyozza, hogy e világjárvány elleni hatékony küzdelem érdekében közös és összehangolt egészségügyi irányításra van szükség;

2. rámutat annak fontosságára, hogy biztosítsák a polgárokat az egyes tagállamok által hozott intézkedések következetességéről, ami segít majd meggyőzni a polgárokat, hogy tartsák tiszteletben ezeket az intézkedéseket;

3. emlékeztet arra, hogy az uniós polgárok szabad mozgása az uniós Szerződésekben és az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített alapvető jog;

4. hangsúlyozza, hogy ez a jog csak meghatározott és korlátozott közérdekű okokból korlátozható, nevezetesen a népegészségügy, a közrend és a közbiztonság védelme érdekében;

5. kitart amellett, hogy ezeket a korlátozásokat az uniós jog általános elveivel, különösen az arányossággal és a megkülönböztetésmentességgel összhangban kell alkalmazni;

6. nyomatékosan kéri a tagállamokat, hogy az utazás korlátozása során csak szükséges, koordinált és arányos intézkedéseket fogadjanak el, miután gondosan értékelték azok hatékonyságát a népegészségügyi probléma kezelésében, az egészségügyi adatok gyűjtésekor ugyanazon módszertant és az ECDC ajánlásait követve, valamint a világjárvány kockázatának értékelésére és nyomon követésére ugyanazon kritériumokat alkalmazva;

7. felhívja a figyelmet arra, hogy az ECDC továbbra is hangsúlyozza a tagállamok által végzett adatgyűjtés és adatszolgáltatás terén fennálló különbségeket; sajnálatának ad hangot amiatt, hogy harmonizáció hiányában nem tudunk világos és teljes képet alkotni a vírus európai terjedéséről, sem pedig annak megfelelően végrehajtani a fellépéseket és intézkedéseket;

8. megjegyzi, hogy minden tagállam a saját tudományos tanácsának ajánlásait követi, és nem egyeztet a többi tagállammal vagy a Bizottsággal;

9. felszólítja a Bizottságot, hogy mozdítsa elő az egészségügyi adatok gyűjtésére és az esetek és a halálesetek számának megállapítására és jelentésére szolgáló, hatékony és időszerű közös módszertan kidolgozását;

10. nyomatékosan kéri a tagállamokat, hogy alkalmazzanak egységes meghatározást a valószínűleg, potenciálisan és bizonyítottan Covid19-pozitív esetekre, valamint a Covid19 által okozott halálesetekre;

11. elismeri a kumulatív előfordulási arányok jelentőségét a vírus terjedésének értékelésében, ugyanakkor kitart amellett, hogy a helyzet értékelése során egyéb egészségügyi kritériumokat is figyelembe kell venni, például a tesztek arányát, a pozitív tesztek arányát, a kórházi ápolásra szorulók arányát, valamint az intenzív osztályok kihasználtsági arányait;

12. hangsúlyozza, hogy ezek a közös egészségügyi kritériumok lehetővé teszik a tagállamok és a Bizottság számára, hogy a járványügyi kockázatot közösen, uniós szinten elemezzék;

13. úgy véli, hogy az ECDC-nek képesnek kell lennie arra, hogy megfelelően és hatékonyan értékelje a vírus terjedésének kockázatát, és a tagállamok által összegyűjtött és rendelkezésre bocsátott információk alapján naponta, de legalább hetente közös színkódon alapuló, hetente frissített kockázati térképet tegyen közzé;

14. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy építsenek ki szilárd európai járványügyi információs rendszert a különböző – 1-es, 2-es és 3-as – NUTS szinteken, és azt uniós szinten az ECDC kezelje; úgy véli, hogy e rendszernek minden tagállamban egységesítenie kellene a járványügyi és egészségügyi adatokat, és azt az adatszolgáltatás és -értelmezés terén a legújabb digitális eredményeknek megfelelően aktualizálni kellene;

15. támogatja a Bizottság által a tanácsi ajánlásra irányuló legutóbbi javaslatában előterjesztett színkódot; úgy véli, hogy a javasolt küszöbértékek (zöld, narancssárga, piros és szürke) megkönnyítik az Unión belüli mozgást, valamint a polgárok számára átláthatóbb tájékoztatást és nagyobb kiszámíthatóságot biztosítanak;

16. határozottan üdvözli a Bizottság által javasolt regionális megközelítést; úgy véli, hogy a kockázatok ECDC általi feltérképezését nemcsak nemzeti, hanem regionális szinten is el kell végezni; felhívja tehát a tagállamokat, hogy naponta továbbítsák az ECDC-nek a regionális hatóságok által gyűjtött adatokat;

17. emlékeztet arra, hogy az ECDC azt ajánlotta a tagállamoknak, hogy a vírus terjedésének megakadályozása érdekében kövessék a minimális alapintézkedéseket, például a higiéniai intézkedéseket, a fizikai távolságtartást és az összejövetelek korlátozását, az arcmaszkok meghatározott körülmények közötti használatát, a távmunkát, a kiterjedt tesztelést, a pozitív esetek elkülönítését, a szoros kontaktusba került személyek karanténba helyezését és a veszélyeztetett lakosság védelmét;

18. felhívja a tagállamokat, hogy kövessék az ECDC fent említett ajánlásait, és határozzák meg azon egészségügyi intézkedések közös keretét, amelyeket az érintett területeken a hatóságoknak a járvány terjedésének megállítása érdekében el kell fogadniuk;

19. elismeri, hogy amennyiben nő a terjedés üteme, a hatóságoknak további intézkedéseket kell fontolóra venniük és megosztaniuk, beleértve a lakosság mozgását korlátozó beavatkozásokat, az egy főre jutó kontaktszemélyek számának csökkentését, a tömeges összejövetelek elkerülését (különös figyelmet fordítva a magas kockázatú területekre), az iskolák bezárását vagy az emberek arra ösztönzését, hogy maradjanak otthon;

20. úgy véli, hogy egy ilyen keret erősítené a tagállamok közötti, valamint az érintett területek közötti kölcsönös bizalmat, és elkerülhetővé tenné a válaszként hozott korlátozó intézkedéseket; felhívja a tagállamokat, hogy fordítsanak különös figyelmet a határrégiók sajátosságaira, és ragaszkodjanak a helyi és regionális szintű együttműködéshez;

21. úgy véli, hogy aktív, határokon átnyúló terjedési zóna esetén a hatóságoknak közösen egészségügyi mechanizmusokat kell kidolgozniuk a valós idejű koordináció és információmegosztás érdekében;

22. hangsúlyozza, hogy az egészségügyi intézkedéseknek a határ mindkét oldalán történő összehangolt alkalmazása elengedhetetlennek tűnik annak biztosításához, hogy azok következetesek és hatékonyak legyenek, és élvezzék a lakosság támogatását;

23. szorgalmazza egy közös tesztelési stratégia elfogadását és végrehajtását valamennyi tagállamban, különösen a határrégiókban;

24. úgy véli, hogy a tagállamoknak meg kell állapodniuk a naponta elvégzendő tesztek minimális számáról, az érintett terület színkódjának megfelelően, figyelembe véve az adott terület lélekszámát;

25. hangsúlyozza, hogy a teszteredmények összehasonlíthatósága lehetővé teszi az országok közötti kölcsönös elismerést;

26. felszólítja a tagállamokat, hogy kölcsönösen ismerjék el a más tagállamok minősített egészségügyi szervei által végzett, a Covid19-fertőzöttséget kimutató tesztek eredményét;

27. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy a legfrissebb tudományos adatok alapján és az ECDC által végzett értékelés figyelembevételével állapodjanak meg a karanténidőszak egységes hosszáról;

28. felhívja a tagállamokat, hogy fogadjanak el közös protokollt a tünetmentes betegek nyomon követésére, valamint közös intézkedéseket azon betegek és a velük kapcsolatba került személyek elkülönítésére, akiknek Covid19-tesztje pozitív eredményt mutat;

29. üdvözli az utasazonosító űrlapok használatát; úgy véli, hogy a feldolgozás egyszerűsítése érdekében az utasazonosító információk digitális változatát kellene használni, egyszersmind egyenlő hozzáférést biztosítva mindenki számára, és szavatolva ezen adatok tárolásának titkosságát;

30. hangsúlyozza, hogy az ECDC által elfogadott közös módszertannak és kritériumoknak, valamint az általa kidolgozott térképeknek elő kell segíteniük a tagállamok saját döntéshozatali folyamataival kapcsolatos összehangolt megközelítést, és biztosítaniuk kell, hogy a tagállamok által hozott döntések következetesek és jól összehangoltak legyenek;

31. emlékeztet arra, hogy a szabad mozgásra vonatkozó korlátozások hatásainak csökkentése, valamint a kiszámíthatóság, a jogbiztonság és az előírások polgárok általi betartásának biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy a nyilvánosság egyértelmű, időszerű és átfogó tájékoztatást kapjon;

32. kiemeli, hogy a Covid19-válság rámutatott, hogy az egységes piacot meg kell erősíteni, különösen az Unión belüli ellátási láncok protekcionista intézkedések bevezetése nélküli újraintegrálása, valamint a kulcsfontosságú termékek, például gyógyszerek, gyógyszerészeti készítmények és orvostechnikai felszerelések előállításának fenntartása révén;

33. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a hatékony, reziliens és időtálló belső piacot, amelyben a polgároknak szánt alapvető termékeket továbbra is Unió-szerte valamennyi polgár számára előállítják, szállítják és elérhetővé teszik;

34. felhívja a Bizottságot, hogy a közbeszerzéseket tegye egyszerűbbé, gyorsabbá és rugalmasabbá a beszerzők számára, kiemelve a gyógyszerek, orvostechnikai felszerelések és egyéni védőeszközök közös beszerzésének fontosságát annak biztosítása érdekében, hogy azok valamennyi régióban, így a vidéki és peremterületeken is rendelkezésre álljanak;

35. emlékeztet arra, hogy a Covid19-válság a csalások és a nem biztonságos termékek – különösen online – terjedése révén rámutatott a fogyasztóvédelem gyenge pontjaira; hangsúlyozza, hogy ezeket a – különösen a termékbiztonságra vonatkozó – hiányosságokat az általános termékbiztonságról szóló irányelv felülvizsgálata révén orvosolni kell, tekintetbe véve az újonnan kialakuló technológiák hatását, valamint hogy a digitális szolgáltatásokról szóló, küszöbön álló jogszabály révén biztosítani kell, hogy a digitális egységes piac tisztességes és biztonságos legyen mindenki számára, oly módon, hogy az online platformok megfelelő lépéseket tehessenek az ilyen termékekkel szemben; hangsúlyozza továbbá, hogy a teljeskörűen működő digitális egységes piac a fogyasztó digitális védelmének és a digitálisan támogatott ellátási láncoknak a kombinációján alapul majd;

36. hangsúlyozza, hogy a fogyasztókat megfelelően tájékoztatni kell jogaikról és az áruk vagy szolgáltatások vásárlásakor rendelkezésükre álló lehetőségekről, különösen válság idején; nyomatékosan kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy álljanak azon erőfeszítések élére, amelyek célja megbízható és megfelelő, a fogyasztók számára Unió-szerte könnyen hozzáférhető tájékoztatás nyújtása;

37. kéri a fogyasztóvédelmi intézkedések fenntartását az egyes légitársaságok és utazásszervezők által az érintett utazásokra vonatkozó visszatérítési kérelmekkel kapcsolatban bevezetett korlátozásokkal szemben;

38. hangsúlyozza, hogy a Covid19-válságot nem szabad ürügyként felhasználni a különböző – többek között a fenntarthatóság előmozdítására kidolgozott – termék- és ipari szabványok végrehajtásának elhalasztására, gyengítésére vagy mellőzésére; hangsúlyozza, hogy a válságot inkább lehetőségként kell felfogni az egységes piacnak a fenntartható termelést és fogyasztást elősegítő javítására; támogatást kér az új, fenntartható üzleti modellek és a meglévők alapvető változtatásai számára, ideértve a lízing-, bérlési és megosztási rendszerek vagy az újrafelhasználási ágazat előmozdítását, egyszersmind megvédve a munkavállalói jogokat és a fogyasztóvédelmi normákat, továbbá kéri a beépített elavulási gyakorlatok betiltását; emlékeztet arra, hogy biztosítani kell az egységes piac megfizethetőségét, hogy a fenntartható egységes piacra való átállás igazságos legyen, és senki se maradjon le;

39. megismétli a schengeni térségnek a Covid19-világjárvány kitörését követő helyzetéről szóló, 2020. június 19-i állásfoglalásában kifejtett álláspontját; felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák a szabad mozgás korlátozása nélküli, teljes mértékben működőképes schengeni térséghez való gyors visszatérést; felhívja valamennyi tagállam hatóságait, hogy szüntessék meg a Covid19 kapcsán újból bevezetett belső határellenőrzéseket; elítéli, hogy a magyar hatóságok diszkriminatív korlátozásokat alkalmaznak a belépési jogra vonatkozóan, és felhívja a Bizottságot, hogy e kérdésben a lehető leghamarabb indítson kötelezettségszegési eljárást;

40. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

[1] Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0054.

[2] Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0205.

[3] HL L 77., 2016.3.23., 1. o.

[4] HL L 158., 2004.4.30., 77. o.

[5] Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0175.

Utolsó frissítés: 2020. szeptember 16.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat