Propunere de rezoluţie - B9-0266/2020Propunere de rezoluţie
B9-0266/2020

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European axate pe escaladarea periculoasă a tensiunilor și rolul Turciei în estul Mării Mediterane

14.9.2020 - (2020/2774(RSP))

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
depusă în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Vlad‑Marius Botoș, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Bernard Guetta, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
în numele Grupului Renew

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0260/2020

Procedură : 2020/2774(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0266/2020
Texte depuse :
B9-0266/2020
Voturi :
Texte adoptate :

B9‑0266/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European axate pe escaladarea periculoasă a tensiunilor și rolul Turciei în estul Mării Mediterane

(2020/2774(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere concluziile Consiliului European din 19 august 2020 privind estul Mediteranei,

 având în vedere declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, în special declarația din 20 august 2020,

 având în vedere declarațiile care au urmat reuniunii informale a miniștrilor afacerilor externe din UE (reuniune Gymnich) din 27 și 28 august 2020,

 având în vedere declarația secretarului general al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) din 3 septembrie 2020,

 având în vedere declarația de la Ajaccio în urma celui de al șaptelea summit al țărilor sudice membre ale Uniunii (MED7) din 10 septembrie 2020,

 având în vedere Carta Națiunilor Unite și toate convențiile ONU la care statele membre ale UE, inclusiv Grecia și Cipru, precum și Turcia sunt state-părți,

 având în vedere Statutul de la Roma și documentele prin care a fost înființată Curtea Internațională de Justiție (CIJ) și precedentele create de jurisprudența acesteia,

 având în vedere Tratatul NATO din 1949,

 având în vedere Rezoluția sa din 13 martie 2019 referitoare la Raportul Comisiei pe 2018 privind Turcia[1], în care a recomandat Comisiei și Consiliului, în conformitate cu cadrul de negociere, să suspende oficial toate negocierile de aderare cu Turcia,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, în urma deciziei Turciei de a trimite nave de prospectare escortate de nave ale marinei turce pentru a explora rezervele de gaze naturale aflate în interiorul frontierelor maritime ale Greciei și Turciei, încălcând dreptul internațional, Turcia a încălcat integritatea teritorială a Greciei și a Ciprului și a încălcat, astfel, și integritatea teritorială a Uniunii Europene;

B. întrucât discuțiile preliminare dintre Grecia și Turcia stagnează din martie 2016; întrucât atât prim-ministrul Greciei, cât și președintele Turciei au dat un impuls pozitiv de îmbunătățire a relațiilor bilaterale în urma reuniunii lor din septembrie 2019 de la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU), precum și în luna decembrie a aceluiași an, când au îndemnat la reluarea dialogului politic, iar, drept urmare, înalți oficiali s-au întâlnit la Ankara în ianuarie 2020, iar în februarie 2020 au fost discutate la Atena măsuri de consolidare a încrederii;

C. întrucât, în noiembrie 2019, Turcia a semnat cu guvernul libian un Memorandum de înțelegere care delimitează frontierele maritime comune, deși cele două state nu au zone de coastă învecinate sau situate față în față; întrucât acest acord a fost declarat nul și neavenit de mai multe state din regiune; întrucât, la 6 august 2020, Grecia a semnat cu Egiptul un acord de delimitare a zonei sale economice exclusive, după 15 ani de negocieri;

D. întrucât, la 27 februarie 2020, Consiliul a plasat doi directori ai companiei Turkish Petroleum Corporation (TPAO) pe lista de sancțiuni a UE, impunând o interdicție de călătorie și o indisponibilizare a activelor, în urma implicării Turciei în activități ilegale de foraj în estul Mediteranei, fără autorizație din partea Republicii Cipru; întrucât, la 11 noiembrie 2019, Consiliul a adoptat un cadru juridic pentru măsuri restrictive ca reacție la activitățile de foraj ilegale ale Turciei, după ce Consiliul și-a exprimat în repetate rânduri preocupările și a condamnat ferm activitățile Turciei în mai multe seturi de concluzii, inclusiv cele din 22 martie 2018 și 20 iunie 2019;

E. întrucât, în februarie și martie 2020, Turcia a furnizat sprijin logistic pentru a trimite mii de migranți la granița cu Grecia și s-a implicat în campanii de dezinformare îndreptate împotriva Greciei și a UE;

F. întrucât, la 21 iulie, Turcia a decis să demareze activități de explorare în interiorul frontierelor maritime ale Greciei din jurul insulei Kastelorizo și la situl de foraj Barbaros din zona economică exclusivă a Republicii Cipru;

G. întrucât, la 16 august 2020, Turcia a trimis 17 nave să escorteze nava de prospecțiuni Oruç Reis în apele grecești, desfășurându-și simultan flota în Marea Egee, fapt care a plasat forțele armate grecești în alertă maximă; întrucât, a doua zi, o navă de război grecească și una turcească s-au ciocnit accidental în zonă;

H. întrucât, în urma eforturilor de mediere depuse de Germania, Turcia a fost de acord să își retragă nava de prospecțiuni Oruç Reis până la 23 august și să reia discuțiile preliminare cu Grecia; întrucât Turcia nu și-a retras însă nava respectivă și nici flota până la 12 septembrie, prelungind mandatul misiunii sale ilegale;

I. întrucât Turcia i-a ordonat în cele din urmă la 12 septembrie navei sale de prospecțiuni Oruç Reis să se întoarcă;

J. întrucât Grecia a înregistrat, din ianuarie 2020 și până în prezent, peste 600 de încălcări ale spațiului său aerian de către forțele aeriene turce deasupra insulelor grecești demilitarizate din Marea Egee; întrucât Turcia a încercat să blocheze planurile de apărare din cadrul NATO ale Poloniei și ale statelor baltice;

K. întrucât, la 10 iunie, o navă a marinei franceze a fost întâmpinată cu o reacție extrem de ostilă din partea unor nave de război turcești atunci când, în cadrul misiunii Sea Guardian a NATO, a solicitat inspectarea unei nave turcești suspectate de încălcarea embargoului ONU asupra armelor impus Libiei;

L. întrucât, pentru a sprijini Grecia și Cipru, la 12 august Franța a trimis în zonă două nave ale marinei sale și avioane de luptă și a participat la exerciții militare împreună cu Grecia, Cipru și Italia la 26 august;

M. întrucât este responsabilitatea Uniunii Europene și a statelor sale membre să asigure respectarea dreptului internațional, inclusiv Convenția de la Montego Bay asupra dreptului mării și jurisprudența conexă privind frontierele maritime, chiar dacă Turcia nu a ratificat convenția;

N. întrucât Grecia și Cipru și-au reiterat disponibilitatea de a recurge la jurisdicția Curții Internaționale de Justiție;

O. întrucât UE este de departe cel mai important partener comercial al Turciei și principala sa sursă de investiții străine directe (ISD); întrucât inițiativa de modernizare a uniunii vamale a fost suspendată în 2018; întrucât dialogul privind parteneriatele sectoriale dintre UE și Turcia poate fi reluat doar după dezescaladarea tensiunilor din estul Mediteranei;

P. întrucât Turcia rămâne un partener-cheie al UE și un stat membru al NATO; întrucât articolul 1 din Tratatul NATO prevede că părțile la acesta trebuie să își rezolve diferendele internaționale prin mijloace pașnice, în așa fel încât pacea și securitatea internațională, precum și justiția să nu fie puse în primejdie, și să se abțină, în relațiile lor internaționale, de la amenințări sau de la utilizarea forței în orice mod incompatibil cu principiile Organizației Națiunilor Unite,

1. își exprimă solidaritatea deplină cu Grecia și cu Cipru;

2. condamnă ferm intervenția militară și civilă a Turciei din estul Mării Mediterane, în interiorul frontierelor maritime ale Greciei și ale Ciprului, state membre ale UE, frontierele lor fiind implicit și frontiere ale UE, intervenție care subminează grav securitatea și stabilitatea din regiune și încalcă dreptul internațional;

3. salută decizia Turciei din 12 septembrie de a-și retrage imediat navele de prospecțiuni și navele militare din interiorul frontierelor maritime ale UE; solicită ca Turcia să reia discuțiile și măsurile de consolidare a încrederii cu Grecia și Cipru; solicită ca Turcia să recurgă la Curtea Internațională de Justiție pentru soluționarea conflictelor teritoriale nerezolvate, astfel cum au solicitat Grecia și Cipru;

4. respinge ferm declarația unilaterală a ministrului turc al afacerilor externe, potrivit căreia zonele maritime ale Greciei și Ciprului ar trebui considerate parte a teritoriului Turciei, dat fiind că sunt situate pe aceeași platformă continentală ca Turcia;

5. salută eforturile susținute de mediere depuse de Germania pentru dezescaladarea situației;

6. condamnă amenințările constante formulate de guvernul Turciei la adresa Greciei, a Ciprului și a statelor membre ale UE, precum și campaniile sale de dezinformare împotriva UE;

7. subliniază că Parlamentul a luat deja măsuri pentru a reduce finanțarea din partea Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II) alocată Turciei, din cauza degradării substanțiale a democrației, drepturilor omului și statului de drept din această țară;

8. invită Consiliul ca, la 24 septembrie, să facă uz de toate mijloacele adecvate de care dispune Uniunea Europeană pentru a răspunde la acțiunile agresive ale Turciei; invită Consiliul să accelereze pregătirea unor noi includeri pe lista de sancțiuni a UE, plecând de la propunerile deja existente, pentru a le adopta cât mai curând, și solicită Consiliului să redacteze o listă de măsuri restrictive suplimentare, cum ar fi un embargo cuprinzător asupra armelor, în cazul în care guvernul Turciei nu face progrese suficiente pe calea dialogului și nu pune capăt activităților sale unilaterale;

9. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale UE, Organizației Națiunilor Unite și Turciei, asigurând traducerea prezentului text în limba turcă.

Ultima actualizare: 16 septembrie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate