Predlog resolucije - B9-0266/2020Predlog resolucije
B9-0266/2020

PREDLOG RESOLUCIJE o pripravah na izredno zasedanje Evropskega sveta s poudarkom na nevarnem zaostrovanju in vlogi Turčije v vzhodnem Sredozemlju

14.9.2020 - (2020/2774(RSP))

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 132(2) Poslovnika

Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Bernard Guetta, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
v imenu skupine Renew

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B9-0260/2020

Postopek : 2020/2774(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0266/2020
Predložena besedila :
B9-0266/2020
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

B9-0266/2020

Resolucija Evropskega parlamenta o pripravah na izredno zasedanje Evropskega sveta s poudarkom na nevarnem zaostrovanju in vlogi Turčije v vzhodnem Sredozemlju

(2020/2774(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 19. avgusta 2020 o vzhodnem Sredozemlju,

 ob upoštevanju izjav podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, zlasti njegove izjave z dne 20. avgusta 2020,

 ob upoštevanju izjav po neformalnem srečanju zunanjih ministrov in ministric EU dne 27. in 28. avgusta 2020 (Gymnich),

 ob upoštevanju izjave generalnega sekretarja Nata z dne 3. septembra 2020,

 ob upoštevanju izjave iz Ajaccia po sedmem vrhu južnih držav Unije (MED7) z dne 10. septembra 2020,

 ob upoštevanju ustanovne listine Združenih narodov in vseh konvencij OZN, katerih pogodbenice so države članice EU, med njimi Grčija in Ciper, pa tudi Turčija,

 ob upoštevanju Rimskega statuta in ustanovnih dokumentov Meddržavnega sodišča ter precedensov iz njegove sodne prakse,

 ob upoštevanju pogodbe zveze Nato iz leta 1949,

 ob upoštevanju resolucije z dne 13. marca 2019 o poročilu Komisije o Turčiji za leto 2018[1], v kateri je priporočila, naj Komisija in Svet v skladu s pogajalskim okvirom uradno prekineta vsa pristopna pogajanja s Turčijo,

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je Turčija z odločitvijo o napotitvi raziskovalnih plovil za iskanje zemeljskega plina čez morsko mejo Grčije in Cipra v spremstvu vojne mornarice kršila mednarodno pravo ter prekršila ozemeljsko celovitost teh držav, s tem pa tudi ozemeljsko celovitost Evropske unije;

B. ker so pogajanja Grčije in Turčije o iskanju plina zastala že marca 2016; ker sta tako grški predsednik vlade kot turški predsednik izrazila pozitiven zagon za izboljšanje dvostranskih odnosov, ko sta se septembra 2019 srečala ob generalni skupščini OZN, in decembra pokazala voljo za nadaljevanje političnega dialoga, nato pa so se januarja 2020 v Ankari sestali visoki uradniki obeh držav in se februarja 2020 v Atenah pogovarjali o ukrepih za okrepitev zaupanja;

C. ker je Turčija novembra 2019 z libijsko vlado podpisala memorandum o soglasju o razmejitvi skupne morske meje, čeprav državi nimata niti sosednje niti nasprotne obale; ker je več držav v regiji soglasje razglasila za nično; ker je Grčija 6. avgusta 2020 po skoraj 15 letih pogajanj z Egiptom podpisala sporazum o razmejitvi njunih izključnih ekonomskih con;

D. ker je Svet 27. februarja 2020 uvrstil dva vodstvena delavca družbe Turkish Petroleum Corporation (TPAO) na seznam sankcij EU s prepovedjo potovanja in zamrznitvijo sredstev, potem ko je Turčija začela izvajati nezakonite dejavnosti vrtanja in iskanja plina v vzhodnem Sredozemlju brez dovoljenja Republike Ciper; ker je Svet 11. novembra 2019 sprejel pravni okvir za omejevalne ukrepe v odziv na nezakonite dejavnosti vrtanja, ki jih izvaja Turčija, potem ko je večkrat izrazil zaskrbljenost glede njenih dejavnosti in jih v več sklepih ostro obsodil, na primer 22. marca 2018 in 20. junija 2019;

E. ker je Turčija februarja in marca 2020 zagotovila logistično podporo za pot tisočev migrantov proti grški meji ter sodelovala v kampanjah dezinformiranja proti Grčiji in EU;

F. ker je Turčija 21. julija sklenila začeti dejavnosti iskanja plina znotraj grških morskih meja ob otoku Kastelorizo, medtem ko je turška ladja Barbaros odprla vrtino v izključni ekonomski coni Republike Ciper;

G. ker je Turčija 16. avgusta 2020 kot spremstvo raziskovalni ladji Oruc Reis v grške vode napotila 17 plovil vojne mornarice, obenem pa nad Egejsko morje poslala turško letalstvo, zaradi česar je grška vojska v stanju takojšnje pripravljenosti; ker sta na tem območju naslednji dan po nesreči trčili grška in turška bojna ladja;

H. ker je Nemčija z mediacijo dosegla dogovor, naj Turčija svojo raziskovalno ladjo Oruc Reis do 23. avgusta odpokliče in naj z Grčijo nadaljuje pogajanja o raziskavah; ker Turčija svojega plovila in flote ni umaknila vse do 12. septembra, s čimer je nezakonito misijo svoje ladje še podaljšala;

I. ker je država ladji Oruc Reis ukazala povratek šele 12. septembra;

J. ker so v Grčiji od januarja 2020 zabeležili več kot 600 kršitev zračnega prostora turških letalskih sil nad demilitariziranimi grškimi egejskimi otoki; ker je Turčija skušala blokirati obrambne načrte Poljske in baltskih držav v okviru Nata;

K. ker je francoska vojna ladja 10. junija v okviru Natove misije Sea Guardian zahtevala inšpekcijski pregled turškega plovila zaradi suma, da krši embargo OZN na orožje za Libijo, in naletela na izredno sovražen odziv turških bojnih ladij;

L. ker je Francija v podporo Grčiji in Cipru 12. avgusta na to območje napotila dve vojaški ladji in dva lovca, da so 26. avgusta sodelovali na skupnih vojaških vajah Grčije, Cipra in Italije;

M. ker so Evropska unija in njene države članice dolžne spoštovati mednarodno pravo, na primer konvencijo iz Montego Baya o pomorskem mednarodnem pravu in z njo povezano sodno prakso o morskih mejah, ne glede na to, da Turčija te konvencije ni ratificirala;

N. ker sta Grčija in Ciper potrdila pripravljenost, da uporabita pristojnost Meddržavnega sodišča;

O. ker je EU najpomembnejša trgovinska partnerica Turčije in tudi njen glavni vir neposrednih tujih naložb; ker je bila leta 2018 opuščena pobuda, da bi posodobili carinsko unijo; ker se lahko pogajanja o sektorskih partnerstvih med EU in Turčijo nadaljujejo šele, ko se bodo napetosti v vzhodnem Sredozemlju umirile;

P. ker je Turčija še vedno ena od osrednjih partneric EU in članica Nata; ker člen 1 Pogodbe Nato določa, da se pogodbenice zavežejo, da bodo vse mednarodne spore, v katerih bodo vpletene, reševale mirno in tako, da ne bodo ogroženi mednarodni mir, varnost in pravičnost, ter da v svojih mednarodnih odnosih ne bodo uporabljale groženj ali sile na način, ki ni v skladu z nameni Združenih narodov;

1. izraža popolno solidarnost z Grčijo in Ciprom;

2. ostro obsoja turško vojaško in civilno posredovanje na morskih mejah Unije v vzhodnem Sredozemlju oziroma njenih članic Grčije in Cipra, s čimer resno spodkopava varnost in stabilnost te regije in krši mednarodno pravo;

3. pozdravlja odločitev Turčije 12. septembra, da bo nemudoma odpoklicala svoje raziskovalne in vojne ladje s pomorskih meja EU; zahteva, naj država obnovi pogovore z Grčijo in Ciprom ter sprejme ukrepe za okrepitev zaupanja; zahteva, naj se Turčija za odprta teritorialna vprašanja obrne na Meddržavno sodišče, kakor sta pozvala tudi Grčija in Ciper;

4. odločno zavrača enostransko izjavo turškega zunanjega ministra, da morsko območje Grčije in Cipra šteje k turškemu ozemlju, ker je del istega kontinentalnega šelfa kot Turčija;

5. pozdravlja vztrajna prizadevanja Nemčije, da bi z mediacijo umirila razmere;

6. obsoja nenehne grožnje turške vlade Grčiji, Cipru in državam članicam EU in njene dezinformacijske kampanje zoper EU;

7. poudarja, da je Parlament že sprožil postopke za zmanjšanje finančnih sredstev za Turčijo iz drugega predpristopnega instrumenta, saj se je v državi močno poslabšalo stanje demokracije, človekovih pravic in pravne države;

8. poziva Svet, naj 24. septembra izkoristi vsa sredstva, ki so Evropski uniji na voljo za odziv na agresivno ravnanje Turčije; poziva Svet, naj dodatne elemente za seznam sankcij EU, ki so bili že predlagani, hitro pripravi za čimprejšnje sprejetje, oblikuje pa naj tudi seznam dodatnih omejitvenih ukrepov, na primer obsežen embargo na orožje, če turška vlada ne bi ustrezno napredovala k dialogu in ne bi ustavila svojih enostranskih dejavnosti;

9. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic EU, Združenim narodom in Turčiji ter naj poskrbi tudi za prevod besedila v turščino.

 

Zadnja posodobitev: 16. september 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov