Procedure : 2020/2774(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0268/2020

Indgivne tekster :

B9-0268/2020

Forhandlinger :

PV 15/09/2020 - 6
CRE 15/09/2020 - 6

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0230

<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0268/2020</NoDocSe>
PDF 147kWORD 46k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om forberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd med fokus på den farlige eskalering og Tyrkiets rolle i det østlige Middelhavsområde</Titre>

<DocRef>(2020/2774(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska</Depute>

<Commission>{ECR}for ECR-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0260/2020

B9‑0268/2020

Europa-Parlamentets beslutning om forberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd med fokus på den farlige eskalering og Tyrkiets rolle i det østlige Middelhavsområde

(2020/2774(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sin beslutning af 13. november 2014 om Tyrkiets handlinger, der skaber spændinger i Cyperns eksklusive økonomiske zone[1],

 der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 22. marts 2018, 20. juni 2019 og 14. oktober 2019,

 der henviser til erklæring af 15. maj 2020 fra EU's udenrigsministre om situationen i det østlige Middelhavsområde,

 der henviser til erklæring af 9. august 2020 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) Josep Borrell om situationen i det østlige Middelhavsområde,

 der henviser til erklæring af 16. august 2020 fra NF/HR om Tyrkiets genoptagede boreaktiviteter i det østlige Middelhavsområde,

 der henviser til resultaterne af det uformelle møde mellem EU's udenrigsministre (Gymnich) den 28. august 2020,

 der henviser til det forestående ekstraordinære topmøde i Det Europæiske Råd den 24.-25. september 2020,

 der henviser til De Forenede Nationers havretskonvention (UNCLOS),

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at Tyrkiet er en vigtig partner for EU, og at det som kandidatland forventes at opretholde de højeste standarder for demokrati, herunder respekt for menneskerettighederne, retsstatsprincippet de folkeretlige principper,

B. der henviser til, at Tyrkiet er medlem af NATO og spiller en vigtig rolle med hensyn til at garantere sikkerheden på det europæiske kontinent;

C. der henviser til, at der i de seneste år er konstateret enorme gasreserver i det østlige Middelhav, hvilket har fået Cyperns, Grækenlands, Israels og Egyptens regeringer til at samarbejde om at få mest muligt ud af disse naturressourcer under overholdelse af folkeretten; der henviser til, at også Tyrkiet i 2019 øgede sine boreaktiviteter i området vest for Cypern;

D. der henviser til, at der den 2. januar 2020 i Athen af lederne af Grækenland, Cypern og Israel blev underskrevet en aftale om EastMed-rørledningen, som indeholder en opfordring til alle lande om at deltage på betingelse af, at de respekterer folkeretten; der henviser til, at EastMed-rørledningen er et strategisk vigtigt infrastrukturprojekt, der er på linje med EU's langsigtede mål om at diversificere sin energiforsyning;

E. der henviser til, at Ankara i november 2019 underskrev et aftalememorandum med Libyens nationale samlingsregering, som ifølge Tyrkiet oprettede en eksklusiv økonomisk zone (EEZ) fra den tyrkiske sydkyst til Libyen;

F. der henviser til, at Ankaras beslutning om at lade Hagia Sophia i Istanbul blive omdannet til en moské igen og det påståede tyrkiske forsøg på at tillade migranter fra Syrien at passere EU's grænser ulovligt har været kilder til yderligere spændinger i regionen;

G. der henviser til, at der ifølge UNCLOS, som trådte i kraft i 1994, findes en EEZ for øer, der strækker sig op til højst 200 sømil fra basislinjen; der henviser til, at alle 27 medlemsstater og EU som part i sig selv har ratificeret UNCLOS; der henviser til, at Tyrkiet endnu ikke har ratificeret konventionen;

H. der henviser til, at Tyrkiet i slutningen af maj 2020 bekendtgjorde sine planer om i de kommende måneder at påbegynde boreaktiviteter i flere andre områder længere mod vest;

I. der henviser til, at Grækenland og Egypten den 6. august 2020 underskrev en aftale, som blev ratificeret af det græske parlament den 27. august, og som danner en EEZ, der ifølge Grækenland ophæver den tyrkiske aftale med Libyen;

J. der henviser til, at spændingerne eskalerede, da Tyrkiet den 10. august 2020 sendte forskningsfartøjet Oruç Reis afsted for at bore efter gas og olie mellem den græske ø Kastellorizo og Cypern, ledsaget af krigsskibe;

K. der henviser til, at Tyrkiet den 15. august 2020 udsendte en ny NAVTEX-meddelelse om, at dets boreskib Yavuz ville fortsætte sit arbejde med at søge efter energiressourcer ud for Cypern; der imidlertid henviser til, at Oruç Reis den 12. september 2020 vendte tilbage til havnen i Antalya, og at NAVTEX-meddelelsen ikke blev fornyet;

L. der henviser til, at Frankrig midlertidigt har udsendt en fregat og to Rafale-jagerfly til det østlige Middelhavsområde;

M. der henviser til, at Rådet på Gymnichmødet udtrykte politisk enighed om at anmode de relevante arbejdsgrupper i Rådet om at fremskynde deres arbejde med henblik på at tilføje personer, som Cypern har foreslået, til listen fra den eksisterende ordning for personer, der er involveret i ulovlige boreaktiviteter i det østlige Middelhav, med henblik på hurtig vedtagelse; der henviser til, at lederne desuden blev enige om, at Kommissionen i mangel af fremskridt i forbindelserne med Tyrkiet bør udarbejde en liste over yderligere restriktive foranstaltninger, der kan drøftes på Det Europæiske Råds møde den 24. og 25. september;

N. der henviser til, at NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg har taget skridt til at forsøge at bringe situationen ud af dødvandet og lette spændingerne mellem Ankara og Athen;

O. der henviser til, at Tyrkiet fortsat er et kandidatland, der har ret til finansiel førtiltrædelsesbistand og modtager betydelige beløb og støtte fra EU;

1. udtrykker bekymring over Tyrkiets adfærd i det østlige Middelhav, der krænker Grækenlands og Cyperns legitime rettigheder i deres havområder;

2. opfordrer Tyrkiet til at respektere folkeretten, herunder havretten, og navnlig alle EU-medlemsstaters højhedsområde og jurisdiktion over havområder;

3. kræver, at Tyrkiet indstiller sine bore- og undersøgelsesaktiviteter inden for den cypriotiske og den græske EEZ, og at landet afstår fra aktiviteter, der kan føre til yderligere spændinger i det østlige Middelhavsområde;

4. understreger, at søgrænser skal fastlægges gennem dialog og forhandlinger, ikke gennem ensidige handlinger og mobilisering af flådestyrker, og at tvister skal løses i overensstemmelse med folkeretten; opfordrer alle parter til at prioritere diplomati frem for vidtrækkende ensidige handlinger;

5. opfordrer Tyrkiet til at undertegne og ratificere UNCLOS;

6. glæder sig over den indsats, som NATO's generalsekretær, Jens Stoltenberg, har gjort for at etablere en bedre konfliktløsningsmekanisme og mindske risikoen for ulykker i Middelhavsområdet; støtter NATO's mæglingsbestræbelser for at forene to af organisationens medlemmer og bane vejen for yderligere dialog med henblik på deeskalering;

7. fordømmer Tyrkiets nylige beslutninger vedrørende omdannelse af Hagia Sophia og Chora-kirken til moskéer;

8. understreger den strategiske betydning for EU og dets medlemsstater af naturressourcerne i det østlige Middelhav og understreger værdien af det EastMed-rørledningsprojekt for EU's mål for energidiversificering; opfordrer EU til at gøre en stor indsats for at forsvare sine interesser;

9. opfordrer EU til at fremme dialogen med Tyrkiet;

10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Kommissionen, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt tiltrædelses- og kandidatlandene samt Republikken Tyrkiets regering og parlament.

 

[1] EUT C 285 af 5.8.2016, s. 11.

Seneste opdatering: 16. september 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik