Предложение за резолюция - B9-0271/2020Предложение за резолюция
B9-0271/2020

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Беларус

  14.9.2020 - (2020/2779(RSP))

  за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
  внесено съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

  Сандра Калниете, Михаел Галер, Желяна Зовко, Паулу Ранжел, Дейвид Макалистър, Йежи Бузек, Андрюс Кубилюс, Радослав Шикорски, Анджей Халицки, Владимир Билчик, Изабел Визелер‑Лима, Антонио Лопес‑Истурис Уайт, Давид Лега, Андрей Ковачев, Арба Кокалари, Раса Юкнявичиене, Томаш Франковски, Еуджен Томак, Роберта Мецола
  от името на групата PPE

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0271/2020

  Процедура : 2020/2779(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B9-0271/2020
  Внесени текстове :
  B9-0271/2020
  Гласувания :
  Приети текстове :

  B9‑0271/2020

  Резолюция на Европейския парламент относно положението в Беларус

  (2020/2779(RSP))

  Европейският парламент,

   като взе предвид началото на Източното партньорство, поставено в Прага на 7 май 2009 г. като съвместно усилие на ЕС и шестте източноевропейски държави – негови партньори: Азербайджан, Армения, Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна,

   като взе предвид съвместните декларации от срещите на високо равнище на Източното партньорство през 2009 г. в Прага, през 2011 г. във Варшава, през 2013 г. във Вилнюс, през 2015 г. в Рига и през 2017 г. в Брюксел,

   като взе предвид Глобалната стратегия на ЕС и преразгледаната европейска политика за съседство,

   като взе предвид своите резолюции относно Беларус, и по-специално резолюциите от 24 ноември 2016 г.[1] и 6 април 2017 г.[2] относно положението в Беларус, от 19 април 2018 г. относно Беларус[3] и от 4 октомври 2018 г. относно влошаването на положението със свободата на медиите в Беларус, и по-специално случая с „Харта 97“[4],

   като взе предвид президентските избори, проведени в Беларус на 9 август,

   като взе предвид изявлението на председателя на Европейския парламент от 13 август и на лидерите на петте политически групи от 17 август относно положението в Беларус след президентските избори на 9 август,

   като взе предвид извънредното заседание на Съвета по външни работи от 14 август и на Европейския съвет от 19 август относно положението в Беларус след президентските избори на 9 август,

   като взе предвид публичните изявления на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (заместник-председателя/върховен представител) и на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно положението в Беларус след президентските избори от 9 август 2020 г.,

   като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

  А. като има предвид, че президентската кампания беше помрачена от широко разпространени манипулации и намеса в полза на действащия президент, сплашване и репресии срещу други кандидати, техните семейства и поддръжници, многократни арести и опити за запушване на устата на независими журналисти и блогъри;

  Б. като има предвид, че в изборните дни постоянно се съобщаваше за нередности, че хората са били сплашвани и често им е било отказвано правото да гласуват, че протоколи от избирателните секции са били фалшифицирани и че е имало мащабно фалшифициране на резултатите от гласуването;

  В. като има предвид, че беларуските органи не са спазили минималното равнище на международно признати стандарти за вдъхващ доверие, прозрачен, свободен и честен изборен процес в съответствие с насоките, дадени от специализираните структури на ОССЕ, където членува и Беларус;

  Г. като има предвид, че Централната избирателна комисия обяви Александър Лукашенко за предполагаем победител на изборите;

  Д. като има предвид, че надеждни съобщения сочат, че е имало несъмнена победа на Светлана Тихановская, която е получила преобладаващо мнозинство от гласовете;

  Е. като има предвид, че Европейският съюз и неговите държави членки не признаха резултатите от президентските избори поради съществени съмнения за честността на изборите и широко разпространени твърдения за фалшифициране;

  Ж. като има предвид, че мирните протести, изразяващи желание за демократична промяна и свобода, започнаха в цялата страна още през нощта на 9 август, неделя, в Минск, че протестите продължават и до днес, достигайки връх през почивните дни в края на седмиците в „Маршовете на единството“, а мащабът на протестите е безпрецедентен в историята на Беларус, като броят на участниците достига стотици хиляди;

  З. като има предвид, че протестите са придружени от широко разпространени стачки във фабрики, дружества, училища, университети, градове и села в цялата страна;

  И. като има предвид, че органите реагираха на мирните протести с непропорционална брутална сила и мащабно използване на сълзотворен газ, палки, зашеметяващи гранати и водни оръдия;

  Й. като има предвид, че органите са задържали близо десет хиляди души, били са образувани няколкостотин наказателни преследвания, а над хиляда души са били приети в болница; като има предвид, че от 9 август 2020 г. насам се съобщава за случаи на изтезания, изнасилвания, отвличания, а няколко души са изчезнали или са намерени мъртви;

  К. като има предвид, че беше създаден Координационен съвет, който да координира действията и да ръководи опозицията, а понастоящем само един от членовете на неговия президиум, Светлана Алексиевич, не е задържана или принудена да напусне страната;

  Л. като има предвид, че на 7 септември от улица в Минск посред бял ден е била отвлечена Мария Колесникова, една от ключовите фигури от кампанията на Светлана Тихановская; като има предвид, че органите на Беларус са се опитали да я депортират в Украйна, но тя е разкъсала паспорта си, за да избегне това; като има предвид, че тя продължава да бъде задържана от беларуските органи;

  М. като има предвид, че Европейският съвет от 19 август реши да наложи санкции на значителен брой лица, отговорни за насилие, репресии и фалшифициране на изборните резултати в Беларус, като им забрани да влизат в ЕС и замрази финансовите им активи в ЕС;

  1. не признава резултатите от президентските избори, проведени в Беларус на 9 август, тъй като те са проведени в грубо нарушение на всички международно признати стандарти; няма да признае Александър Лукашенко за президент на Беларус след изтичането на сегашния му мандат;

  2. изисква провеждането на нови избори във възможно най-кратък срок под международен надзор и под ръководството на Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) в присъствието на международни наблюдатели, което да гарантира, че изборите се провеждат в съответствие с международно признатите стандарти;

  3. твърдо подкрепя протестиращите беларуси в исканията им за свобода, демокрация, достойнство и правото да определят собствената си съдба;

  4. признава Координационния съвет за легитимен представител на народа, изискващ демократични промени в Беларус;

  5. подкрепя мирното прехвърляне на властта в резултат от приобщаващ национален диалог при пълно зачитане на демократичните и основните права на народа на Беларус;

  6. признава Светлана Тихановская за избран президент и временен ръководител на Беларус до провеждането на нови избори;

  7. осъжда продължаващото сплашване и непропорционалното използване на сила срещу мирни демонстранти, участници в стачки и членове на Координационния съвет; отправя искане за незабавно и безусловно освобождаване на всички произволно задържани преди и след фалшифицираните избори от 9 август, включително Павел Северинец, Николай Статкевич, Мария Колесникова, Андрей Егоров, Ирина Сухий, Антон Радненков и Иван Кравцов; изисква всички наказателни преследвания по политически съображения да бъдат спрени;

  8. настоятелно призовава беларуските органи да прекратят всички форми на малтретиране и изтезания срещу задържаните и да им дадат достъп до медицински и правни консултации;

  9. твърдо подкрепя санкциите на ЕС срещу лицата, отговорни за насилието, репресиите и фалшифицирането на изборните резултати в Беларус, включително Александър Лукашенко;

  10. повтаря призива си за бързо прилагане на механизма на ЕС за санкции в областта на правата на човека, който позволява санкции, подобни на тези в американския закон „Магнитски“ срещу лица и дружества, замесени в тежки нарушения на правата на човека;

  11. призовава настоятелно да се изготви всеобхватен преглед на политиката на ЕС спрямо Беларус за периода след новите избори за президент и призовава настоятелно ЕС да организира конференция на донорите за демократичен Беларус, която да обедини международни финансови институции, държавите от Г-7, държавите членки и институциите на ЕС, както и други желаещи да се ангажират с многомилиарден финансов пакет в подкрепа на бъдещите усилия за реформи и преструктуриране на икономиката;

  12. призовава ЕСВД да прекрати преговорите по приоритетите за партньорство между ЕС и Беларус до провеждането на свободни и честни президентски избори;

  13. подчертава, че докато политическата ситуация в Беларус не се промени, всички текущи плащания на финансова помощ от ЕС трябва да бъдат спрени;

  14. насърчава държавите членки да улеснят и ускорят визовите процедури за хората, бягащи от Беларус по политически причини, и да предоставят на тях и на семействата им цялата необходима подкрепа и помощ;

  15. призовава ЕС да приеме стратегия за по-нататъшно засилване на междуличностните контакти чрез подпомагане на независими беларуски НПО, организации на гражданското общество, защитници на правата на човека, представители на медиите и независими журналисти, както и да създаде допълнителни възможности млади беларуси да учат в ЕС;

  16. предлага в рамките на съществуващите структури на Европейския парламент да се създаде платформа за подпомагане на международните разследвания на престъпления, извършени от режима срещу народа на Беларус, в координация с международните организации, отговорни за защитата на правата на човека;

  17. осъжда потискането на интернет и медиите, както и сплашването на журналисти и блогъри с цел да се спре потокът от информация за положението в страната; подчертава правото на народа на Беларус да има безпрепятствен достъп до информация;

  18. подчертава колко е важно да се противодейства зорко на всякакъв вид разпространение на дезинформация в Беларус по отношение на ЕС и неговите държави членки, както и на дезинформация за положението в Беларус в рамките на ЕС, както и на други форми на хибридни заплахи, създавани от трети страни;

  19. призовава Руската федерация да спре всякаква намеса, прикрита или явна, в мирната демократична революция в Беларус; настоятелно призовава Руската федерация да зачита демократичната воля на народа на Беларус; предупреждава, че Александър Лукашенко няма нито политически, нито морален мандат да встъпва в никакви по-нататъшни договорни отношения от името на Беларус, включително с руските органи, които биха застрашили суверенитета на Беларус;

  20. подчертава, че е важно събитията в Беларус да останат приоритет за ЕС; припомня необходимостта ЕС да бъде единен и постоянен в реакцията си спрямо положението в Беларус;

  21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на органите на Република Беларус.

  Последно осъвременяване: 16 септември 2020 г.
  Правна информация - Политика за поверителност