Procedure : 2020/2779(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0271/2020

Indgivne tekster :

B9-0271/2020

Forhandlinger :

PV 15/09/2020 - 7
CRE 15/09/2020 - 7

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0231

<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0271/2020</NoDocSe>
PDF 148kWORD 48k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om situationen i Hviderusland</Titre>

<DocRef>(2020/2779(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler‑Lima, Antonio López‑Istúriz White, David Lega, Andrey Kovatchev, Arba Kokalari, Rasa Juknevičienė, Tomasz Frankowski, Eugen Tomac, Roberta Metsola</Depute>

<Commission>{PPE}for PPE-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0271/2020

B9‑0271/2020

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Hviderusland

(2020/2779(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til lanceringen af Det Østlige Partnerskab i Prag den 7. maj 2009 som et fælles projekt mellem EU og dets seks østlige partnerlande, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Republikken Moldova og Ukraine,

 der henviser til de fælles erklæringer fra topmøderne i Det Østlige Partnerskab i 2009 i Prag, i 2011 i Warszawa, i 2013 i Vilnius, i 2015 i Riga og i 2017 i Bruxelles,

 der henviser til EU's globale strategi og den reviderede europæiske naboskabspolitik,

 der henviser til sine beslutninger om Hviderusland, navnlig beslutningerne af 24. november 2016[1] og af 6. april 2017[2] om situationen i Hviderusland, af 19. april 2018 om Hviderusland[3] og af 4. oktober 2018 om forringelse af mediefriheden i Hviderusland, navnlig sagen om Charter 97[4],

 der henviser til præsidentvalget, der blev afholdt i Hviderusland den 9. august,

 der henviser til erklæringen fra formanden for Europa-Parlamentet af 13. august og fra lederne af de fem politiske grupper af 17. august om situationen i Hviderusland efter præsidentvalget den 9. august,

 der henviser til det ekstraordinære møde i Rådet for Udenrigsanliggender den 14. august og Det Europæiske Råds møde den 19. august om situationen i Hviderusland efter præsidentvalget den 9. august,

 der henviser til de offentlige erklæringer fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) om situationen i Hviderusland efter præsidentvalget den 9. august 2020,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at præsidentkampagnen blev skæmmet af omfattende manipulation og indblanding til fordel for den siddende magt, intimidering og undertrykkelse af andre kandidater, deres familier og tilhængere, flere anholdelser og forsøg på at bringe uafhængige journalister og bloggere til tavshed;

B. der henviser til, at der konstant blev indberettet uregelmæssigheder i valgdagene, at folk blev intimideret og ofte nægtet deres stemmeret, at optegnelser fra valgstederne var forfalskede, og at der fandt storstilet forfalskning af valgresultatet sted;

C. der henviser til, at de hviderussiske myndigheder ikke har overholdt et minimum af de internationalt anerkendte standarder for en troværdig, gennemsigtig, fri og retfærdig valgproces i overensstemmelse med retningslinjerne fra OSCE's specialiserede strukturer, som Hviderusland deltager i;

D. der henviser til, at den centrale valgkommission erklærede Alexander Lukashenko som påstået vinder af valget;

E. der henviser til, at troværdige rapporter tyder på, at Svetlana Tikhanovskaja, der fik et overvældende flertal af stemmerne, opnåede en klar sejr;

F. der henviser til, at Den Europæiske Union og dens medlemsstater ikke har anerkendt resultatet af præsidentvalget, fordi der er betydelig tvivl om, hvorvidt valget var retfærdigt, og der er udbredte forlydende om forfalskning;

G. der henviser til, at fredelige protester, der udtrykker et ønske om demokratisk forandring og frihed, allerede begyndte i hele landet om natten til søndag den 9. august i Minsk, at protesterne er fortsat frem til i dag, og at de toppede i løbet af weekenderne i marcher for enhed, og at omfanget af protesterne med mere end hundredtusinder deltagere er uden fortilfælde i Hvideruslands historie;

H. der henviser til, at protesterne er blevet ledsaget af omfattende strejker på fabrikker, virksomheder, skoler og universiteter og i byer og landsbyer i hele landet;

I. der henviser til, at myndighederne har reageret på fredelige protester med overdreven magtanvendelse og omfattende brug af tåregas, knipler, lysgranater og vandkanoner;

J. der henviser til, at næsten ti tusind mennesker er blevet tilbageholdt af myndighederne, at der er rejst tiltale mod nogle få hundrede, og at mere end tusind mennesker er blevet indlagt på hospitalet; der henviser til, at der har været meldinger om tortur, voldtægt og kidnapning, og at flere mennesker er savnede eller er blevet fundet døde siden den 9. august 2020;

K. der henviser til, at der er oprettet et koordineringsråd til at koordinere aktiviteter og lede oppositionen, og at der på nuværende tidspunkt kun er ét medlem af dets præsidium, Svetlana Alexievich, som ikke er blevet tilbageholdt eller tvunget til at forlade landet;

L. der henviser til, at Maria Kalesnikova, der er en af de vigtigste figurer i Svetlana Tikhanovskayas kampagne, blev bortført den 7. september på en gade i Minsk midt på dagen; der henviser til, at de hviderussiske myndigheder har forsøgt at udvise hende til Ukraine, men at hun rev sit pas i stykker for at undgå, at dette skulle ske; der henviser til, at hun fortsat tilbageholdes af de hviderussiske myndigheder;

M. der henviser til, at Det Europæiske Råd den 19. august besluttede at pålægge sanktioner mod et betydeligt antal personer, der er ansvarlige for vold, undertrykkelse og valgsvindel i Hviderusland, og at forbyde dem at rejse ind i EU og indefryse deres finansielle aktiver i EU;

1. anerkender ikke resultaterne af præsidentvalget i Hviderusland den 9. august, da det blev gennemført i klar modstrid med alle internationalt anerkendte standarder; vil ikke anerkende Alexander Lukashenko som præsident for Hviderusland, når hans nuværende mandatperiode udløber;

2. kræver, at der snarest muligt afholdes nye valg under internationalt tilsyn ledet af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europas (OSCE's) Kontor for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (ODIHR) under tilstedeværelse af internationale observatører, som sikrer, at valget gennemføres i overensstemmelse med internationalt anerkendte standarder;

3. støtter kraftigt protesterende hviderussere i deres krav om frihed, demokrati, værdighed og retten til at vælge deres egen skæbne;

4. anerkender koordineringsrådet som den legitime repræsentant for de mennesker, der kræver demokratisk forandring i Hviderusland;

5. støtter en fredelig magtoverdragelse som følge af en inklusiv national dialog med fuld respekt for det hviderussiske folks demokratiske og grundlæggende rettigheder;

6. anerkender Sviatlana Tsikhanovskaya som kommende præsident og midlertidig leder af Hviderusland, indtil der er afholdt nye valg;

7. fordømmer den igangværende intimidering og uforholdsmæssige magtanvendelse over for fredelige demonstranter, deltagere i strejker og medlemmer af koordineringsrådet; kræver øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle dem, der er blevet tilbageholdt vilkårligt før og efter det forfalskede valg den 9. august, herunder Pavel Sevyarynets, Mikalaj Statkievich, Maria Kalesnikova, Andrei Yahorau, Irina Sukhiy, Anton Radniankou og Ivan Krautsou; kræver, at al retsforfølgelse af politiske grunde stoppes;

8. opfordrer indtrængende de hviderussiske myndigheder til at indstille alle former for mishandling og tortur mod tilbageholdte og give dem adgang til medicinsk og juridisk rådgivning;

9. støtter kraftigt EU's sanktioner mod enkeltpersoner, der er ansvarlige for vold, undertrykkelse og forfalskning af valgresultatet i Hviderusland, herunder Alexander Lukashenko;

10. gentager sin opfordring til hurtigt at gennemføre EU's sanktionsmekanisme for menneskerettigheder, der giver mulighed for sanktioner svarende til dem, der er fastsat i den amerikanske Magnitskij-lov, mod enkeltpersoner og virksomheder, der er involveret i alvorlige krænkelser af menneskerettighederne;

11. opfordrer indtrængende til, at der foretages en omfattende gennemgang af EU's politik over for Hviderusland efter det nye præsidentvalg, og opfordrer indtrængende EU til at arrangere en donorkonference for et demokratisk Hviderusland, der samler internationale finansielle institutioner, G-7 lande, EU's medlemsstater og institutioner, og andre, der er villige til at give tilsagn om en finansiel pakke på flere milliarder euro til støtte for fremtidige reformbestræbelser og omstruktureringen af økonomien;

12. opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at suspendere forhandlingerne om prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Hviderusland, indtil der er afholdt frie og retfærdige præsidentvalg;

13. understreger, at alle løbende udbetalinger af EU's finansielle bistand skal suspenderes, så længe den politiske situation i Hviderusland ikke ændres;

14. tilskynder medlemsstaterne til at lette og fremskynde visumprocedurerne for dem, der flygter fra Hviderusland af politiske grunde, og til at yde dem og deres familier al nødvendig støtte og bistand;

15. opfordrer EU til at vedtage en strategi for yderligere at styrke de mellemfolkelige kontakter ved at støtte hviderussiske uafhængige NGO'er, civilsamfundsorganisationer, menneskerettighedsforkæmpere, medierepræsentanter og uafhængige journalister samt til at skabe yderligere muligheder for unge hviderussere for at studere i EU;

16. foreslår, at der inden for rammerne af eksisterende strukturer i Europa-Parlamentet oprettes en platform til støtte for internationale efterforskninger af forbrydelser begået af regimet mod befolkningen i Hviderusland i samordning med internationale organisationer, der er ansvarlige for beskyttelse af menneskerettighederne;

17. fordømmer undertrykkelsen af internettet og medierne samt intimideringen af journalister og bloggere for at standse strømmen af oplysninger om situationen i landet; understreger det hviderussiske folks ret til at have uhindret adgang til oplysninger;

18. understreger vigtigheden af, at enhver spredning af desinformation i Hviderusland vedrørende EU og dets medlemsstater og af desinformation om situationen i Hviderusland i EU samt andre former for hybride trusler fra tredjeparters side bekæmpes effektivt;

19. opfordrer Den Russiske Føderation til at standse enhver skjult eller åben indblanding i den fredelige demokratiske revolution i Hviderusland; opfordrer indtrængende Den Russiske Føderation til at respektere det hviderussiske folks demokratiske vilje; advarer om, at Alexander Lukashenko ikke har noget politisk eller moralsk mandat til at indgå yderligere aftalemæssige forbindelser på Hvideruslands vegne, herunder med de russiske myndigheder, som kan true Hvideruslands suverænitet;

20. understreger vigtigheden af, at udviklingen i Hviderusland fortsætter med at være en prioritet for EU; minder om, at EU er nødt til at være forenet og vedholdende i sin reaktion på situationen i Hviderusland;

21. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Republikken Hvideruslands myndigheder.

 

[1] EUT C 224 af 27.6.2018, s. 135.

[2] EUT C 298 af 23.8.2018, s. 60.

[3] EUT C 390 af 18.11.2019, s. 100.

[4] EUT C 11 af 13.1.2020, s. 18.

Seneste opdatering: 16. september 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik