Menettely : 2020/2779(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0271/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0271/2020

Keskustelut :

PV 15/09/2020 - 7
CRE 15/09/2020 - 7

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0231

<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0271/2020</NoDocSe>
PDF 145kWORD 48k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Valko-Venäjän tilanteesta</Titre>

<DocRef>(2020/2779(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler‑Lima, Antonio López‑Istúriz White, David Lega, Andrey Kovatchev, Arba Kokalari, Rasa Juknevičienė, Tomasz Frankowski, Eugen Tomac, Roberta Metsola</Depute>

<Commission>{PPE}PPE-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0271/2020

B9‑0271/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma Valko-Venäjän tilanteesta

(2020/2779(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon itäisen kumppanuuden käynnistämisen Prahassa 7. toukokuuta 2009 EU:n ja sen kuuden Itä-Euroopan kumppanimaan Armenian, Azerbaidžanin, Georgian, Moldovan tasavallan, Ukrainan ja Valko-Venäjän yhteisenä hankkeena,

 ottaa huomioon Prahassa vuonna 2009, Varsovassa vuonna 2011, Vilnassa vuonna 2013, Riiassa vuonna 2015 ja Brysselissä vuonna 2017 pidettyjen itäisen kumppanuuden huippukokousten yhteiset julkilausumat,

 ottaa huomioon EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisen globaalistrategian ja tarkistetun Euroopan naapuruuspolitiikan,

 ottaa huomioon päätöslauselmansa Valko-Venäjästä, erityisesti 24. marraskuuta 2016[1] ja 6. huhtikuuta 2017[2] Valko-Venäjän tilanteesta, 19. huhtikuuta 2018 Valko-Venäjästä[3] ja 4. lokakuuta 2018 tiedotusvälineiden vapauden heikentymisestä Valko-Venäjällä ja erityisesti Charter97-verkkosivuston tapauksesta[4] antamansa päätöslauselmat,

 ottaa huomioon Valko-Venäjällä 9. elokuuta pidetyt presidentinvaalit,

 ottaa huomioon Euroopan parlamentin puhemiehen 13. elokuuta antaman julkilausuman ja viiden poliittisen ryhmän johtajien 17. elokuuta antaman julkilausuman Valko-Venäjän tilanteesta 9. elokuuta pidettyjen presidentinvaalien jälkeen,

 ottaa huomioon 14. elokuuta pidetyn ulkoasiainneuvoston ja 19. elokuuta pidetyn Eurooppa-neuvoston ylimääräisen kokouksen Valko-Venäjän tilanteesta 9. elokuuta pidettyjen presidentinvaalien jälkeen,

 ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan sekä Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) julkilausumat Valko-Venäjän tilanteesta 9. elokuuta 2020 pidettyjen presidentinvaalien jälkeen,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että presidentinvaaleja leimasivat laajamittainen nykyistä viranhaltijaa suosiva manipulointi ja häirintä, muihin ehdokkaisiin sekä heidän perheenjäseniinsä ja kannattajiinsa kohdistuva pelottelu ja painostus, lukuisat pidätykset sekä yritykset vaientaa riippumattomat toimittajat ja bloggaajat;

B. ottaa huomioon, että äänestyspäivien aikana kantautui jatkuvasti tietoja sääntöjenvastaisuuksista, ihmisiä peloteltiin ja heiltä evättiin usein äänioikeus, äänestyspaikoilta saatuja tietoja vääristeltiin ja äänestystuloksia väärennettiin laajamittaisesti;

C. ottaa huomioon, että Valko-Venäjän viranomaiset eivät vähäisimmässäkään määrin noudattaneet Etyjin, jonka osallistujavaltio Valko-Venäjä on, erityisyksiköiden antamien suuntaviivojen mukaisia uskottavaa, avointa, vapaata ja oikeudenmukaista vaaliprosessia koskevia kansainvälisesti tunnustettuja normeja;

D. ottaa huomioon, että keskusvaalilautakunta julisti Aleksandr Lukašenkon vaalien väitetyksi voittajaksi;

E. ottaa huomioon, että uskottavien tietojen mukaan Svjatlana Tsihanouskaja, joka sai ylivoimaisen enemmistön äänistä, olisi voittanut vaalit selvästi;

F. ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot eivät tunnustaneet presidentinvaalien tuloksia, koska vaalien oikeudenmukaisuuteen kohdistui vahvoja epäilyksiä ja vaalitulosten väärentämisestä raportoitiin laajalti;

G. ottaa huomioon, että rauhanomaiset mielenosoitukset, joissa ilmaistiin tahto demokraattiseen muutokseen ja vapauteen, alkoivat koko maassa jo sunnuntai-iltana 9. elokuuta Minskissä, ja toteaa, että mielenosoitukset jatkuvat edelleen ja huipentuvat viikonloppuisin järjestettäviin ”yhtenäisyysmarsseihin” ja että mielenosoitukset, joihin on osallistunut satojatuhansia ihmisiä, ovat ennennäkemättömän laajoja Valko-Venäjän historiassa;

H. ottaa huomioon, että mielenosoitusten ohella on järjestetty laajoja lakkoja tehtaissa, yrityksissä, kouluissa, yliopistoissa, kaupungeissa ja kylissä ympäri maata;

I. ottaa huomioon, että viranomaiset vastasivat rauhanomaisiin mielenosoituksiin kohtuuttoman kovin ottein turvautuen voimaperäisesti kyynelkaasun, pamppujen, tainnutuskranaattien ja vesitykkien käyttöön;

J. ottaa huomioon, että viranomaiset ovat pidättäneet lähes 10 000 ihmistä, että satoja rikossyytteitä on nostettu ja että yli tuhat ihmistä on joutunut sairaalahoitoon; ottaa huomioon kidutuksesta, raiskauksista ja sieppauksista kantautuneet tiedot ja panee merkille, että useita ihmisiä on kadoksissa tai on löydetty kuolleina 9. elokuuta 2020 jälkeen;

K. ottaa huomioon, että koordinointineuvosto perustettiin koordinoimaan toimintaa ja johtamaan oppositiota ja että tällä hetkellä vain yhtä sen puheenjohtajiston jäsentä, Svetlana Aleksijevitšia, ei ole pidätetty tai pakotettu lähtemään maasta;

L. ottaa huomioon, että Maria Kalesnikava, yksi Svjatlana Tsihanouskajan kampanjan avainhenkilöistä, siepattiin 7. syyskuuta Minskin kadulla keskellä päivää; ottaa huomioon, että Valko-Venäjän viranomaiset yrittivät viedä hänet väkisin Ukrainaan, mutta hän repi passinsa estääkseen sen; ottaa huomioon, että Valko-Venäjän viranomaiset pitävät häntä edelleen pidätettynä;

M. ottaa huomioon, että 19. elokuuta kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti määrätä pakotteita huomattavalle määrälle henkilöitä, jotka ovat vastuussa väkivallasta, tukahduttamistoimista ja vaalitulosten väärentämisestä Valko-Venäjällä, ja kieltää heiltä pääsyn EU:hun ja jäädyttää heidän rahoitusvaransa EU:ssa;

1. ei tunnusta Valko-Venäjällä 9. elokuuta pidettyjen presidentinvaalien tuloksia, koska vaaleissa rikottiin räikeästi kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja normeja; ei tunnusta Aleksandr Lukašenkoa Valko-Venäjän presidentiksi tämän nykyisen toimikauden päätyttyä;

2. vaatii, että uudet vaalit järjestetään mahdollisimman pian Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) johtamassa kansainvälisessä valvonnassa kansainvälisten tarkkailijoiden läsnä ollessa, millä taataan, että vaalit toimitetaan kansainvälisesti tunnustettujen normien mukaisesti;

3. antaa voimakkaan tukensa mieltään osoittaneille valkovenäläisille ja heidän vaatimuksilleen vapaudesta, demokratiasta, ihmisarvosta ja oikeudesta valita oma kohtalonsa;

4. tunnustaa koordinointineuvoston demokraattista muutosta, vapautta ja ihmisarvoa vaativien ihmisten lailliseksi edustajaksi Valko-Venäjällä;

5. tukee osallistavan kansallisen vuoropuhelun tuloksena tapahtuvaa rauhanomaista vallansiirtoa Valko-Venäjän kansan demokraattisia oikeuksia ja perusoikeuksia täysimääräisesti kunnioittaen;

6. tunnustaa Svjatlana Tsihanouskajan Valko-Venäjän vaaleilla valituksi presidentiksi ja väliaikaiseksi johtajaksi, kunnes uudet vaalit on pidetty;

7. tuomitsee jatkuvan pelottelun ja kohtuuttoman voimankäytön rauhanomaisia mielenosoittajia, lakkoihin osallistuneita ja koordinointineuvoston jäseniä kohtaan; vaatii vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki ennen vilpillisiä 9. elokuuta pidettyjä vaaleja ja niiden jälkeen mielivaltaisesti pidätetyt henkilöt, mukaan lukien Pavel Sevjarynets, Mikalai Statkevitš, Maria Kalesnikava, Andrei Jahorau, Irina Suhij, Anton Radniankou ja Ivan Krautsou; vaatii lopettamaan kaikki poliittisiin syihin perustuvat syytetoimet;

8. kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia lopettamaan pidätettyjen henkilöiden kaikenlaisen huonon kohtelun ja kidutuksen ja antamaan heille mahdollisuuden saada lääketieteellistä ja oikeudellista neuvontaa;

9. kannattaa voimakkaasti EU:n niille henkilöille määräämiä pakotteita, jotka ovat vastuussa väkivallasta, tukahduttamistoimista ja vaalitulosten väärentämisestä Valko-Venäjällä, Alexandr Lukašenko mukaan luettuna;

10. toistaa kehotuksensa panna pikaisesti täytäntöön ihmisoikeusloukkauksia koskeva EU:n pakotemekanismi, joka mahdollistaa Yhdysvaltojen Magnitski-lakiin sisältyvien pakotteiden kaltaisten pakotteiden määräämisen vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin osallistuneille henkilöille ja yrityksille;

11. kehottaa valmistelemaan EU:n Valko-Venäjän-politiikan perusteellista uudelleentarkastelua uusien presidentinvaalien jälkeistä aikaa varten ja kehottaa EU:ta järjestämään demokraattista Valko-Venäjää tukevan avunantajien konferenssin, joka kokoaisi yhteen kansainväliset rahoituslaitokset, G7-maat, EU:n jäsenvaltiot ja toimielimet sekä muut tahot, jotka ovat halukkaita sitoutumaan usean miljardin euron rahoituspakettiin tulevien uudistuspyrkimysten ja talouden rakenneuudistuksen tukemiseksi;

12. kehottaa EUH:ta keskeyttämään neuvottelut EU:n ja Valko-Venäjän kumppanuuden painopisteistä, kunnes on pidetty vapaat ja oikeudenmukaiset presidentinvaalit;

13. korostaa, että niin kauan kuin Valko-Venäjän poliittinen tilanne ei muutu, kaikki meneillään olevat EU:n rahoitusavun maksut on keskeytettävä;

14. kannustaa jäsenvaltioita helpottamaan ja nopeuttamaan Valko-Venäjältä poliittisista syistä pakenevien viisumimenettelyjä ja antamaan heille ja heidän perheilleen kaiken tarvittavan tuen ja avun;

15. kehottaa EU:ta omaksumaan strategian, jolla lisätään entisestään ihmisten välisiä yhteyksiä tukemalla Valko-Venäjän riippumattomia kansalaisjärjestöjä, kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, ihmisoikeuksien puolustajia, tiedotusvälineiden edustajia ja riippumattomia toimittajia, sekä luomaan nuorille valkovenäläisille uusia mahdollisuuksia opiskella EU:ssa;

16. ehdottaa, että Euroopan parlamentin nykyisiin rakenteisiin perustetaan foorumi, joka avustaa Valko-Venäjän hallinnon maan kansalaisiin kohdistamien rikosten kansainvälistä tutkintaa koordinoidusti ihmisoikeuksien suojelusta vastaavien kansainvälisten järjestöjen kanssa;

17. tuomitsee internetin ja tiedotusvälineiden toiminnan tukahduttamisen sekä toimittajien ja bloggaajien pelottelun maan tilannetta koskevan tiedonkulun pysäyttämiseksi; korostaa Valko-Venäjän kansalaisten oikeutta esteettömään tiedonsaantiin;

18. korostaa, että on tärkeää torjua valppaasti kaikenlaista EU:ta ja sen jäsenvaltioita koskevan disinformaation leviämistä Valko-Venäjällä sekä Valko-Venäjän tilannetta koskevaa disinformaatiota EU:n sisällä sekä muita kolmansien osapuolten aiheuttamia hybridiuhkia;

19. kehottaa Venäjän federaatiota lopettamaan kaikenlaisen peitellyn tai avoimen puuttumisen Valko-Venäjän rauhanomaiseen demokraattiseen vallankumoukseen; kehottaa Venäjän federaatiota kunnioittamaan Valko-Venäjän kansan demokraattista tahtoa; varoittaa, ettei Aleksandr Lukašenkolla ole poliittisia tai moraalisia valtuuksia solmia Valko-Venäjän puolesta minkäänlaisia uusia sopimussuhteita, mukaan lukien Venäjän viranomaisten kanssa, jotka voisivat uhata Valko-Venäjän suvereniteettia;

20. korostaa, että on tärkeää säilyttää Valko-Venäjän kehityskulut yhtenä EU:n prioriteettina; muistuttaa, että EU:n on oltava yhtenäinen ja sinnikäs reagoinnissaan Valko-Venäjän tilanteeseen;

21. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä Valko-Venäjän tasavallan viranomaisille.

[1] EUVL C 224, 27.6.2018, s. 135.

[2] EUVL C 298, 23.8.2018, s. 60.

[3] EUVL C 390, 18.11.2019, s. 100.

[4] EUVL C 11, 13.1.2020, s. 18.

Päivitetty viimeksi: 16. syyskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö