Prijedlog rezolucije - B9-0272/2020Prijedlog rezolucije
B9-0272/2020

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o stanju u Bjelarusu

14.9.2020 - (2020/2779(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednika Komisije/Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika

Viola Von Cramon-Taubadel, Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Diana Riba i Giner, Ville Niinistö, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Monika Vana, Heidi Hautala
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B9-0271/2020

Postupak : 2020/2779(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B9-0272/2020
Podneseni tekstovi :
B9-0272/2020
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

B9-0272/2020

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Bjelarusu

(2020/2779(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije i preporuke o Bjelarusu,

 uzimajući u obzir predsjedničke izbore održane u Bjelarusu 9. kolovoza 2020.,

 uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima i sve konvencije o ljudskim pravima čija je stranka i Bjelarus,

 uzimajući u obzir zajedničku izjavu klubova zastupnika EPP-a, S&D-a, Renew Europe, Verts/ALE-a i ECR-a o Bjelarusu u Europskom parlamentu,

 uzimajući u obzir izjavu predsjednika Europskog parlamenta od 13. kolovoza 2020. kojom se poziva na okončanje nasilja u Bjelarusu,

 uzimajući u obzir zaključke predsjednika Europskog vijeća nakon videokonferencije članova Europskog vijeća od 19. kolovoza 2020. i glavne ishode videokonferencije ministara vanjskih poslova održane 14. kolovoza 2020.,

 uzimajući u obzir šesti krug bilateralnog dijaloga o ljudskim pravima između EU-a i Bjelarusa održan 18. lipnja 2019. u Bruxellesu,

 uzimajući u obzir izjave o potpredsjednika Komisije/Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josepa Borrella od 14. srpnja 2020., 7. kolovoza 2020., 10. kolovoza 2020., 11. kolovoza 2020., 17. kolovoza 2020. i 7. rujna 2020.,

 uzimajući u obzir izjave glasnogovornika ESVD-a o nedavnim događanjima u Bjelarusu od 19. lipnja 2020. i primjeni smrtne kazne u toj zemlji, osobito od 30. srpnja 2019., 28. listopada 2019., 20. prosinca 2019., 11. siječnja 2020. i 7. ožujka 2020.,

 uzimajući u obzir izvješće posebne izvjestiteljice UN-a o stanju ljudskih prava u Bjelarusu od 10. srpnja 2020.,

 uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da predsjednički izbori održani 9. kolovoza u Bjelarusu nisu bili ni slobodni ni pravedni; budući da bjelaruska vlada nije pravovremeno pozvala Ured za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) na promatranje tih izbora, zbog čega nije bilo neovisnih međunarodnih promatrača;

B. budući da središnje izborno povjerenstvo Bjelarusa nije dozvolilo političarima koji kritiziraju režim da se registriraju kao kandidati na predsjedničkim izborima 2020. iako su navodno prikupili više od 100 000 potpisa, kako je propisano nacionalnim zakonodavstvom, što ističe nerazmjerne i nerazumne prepreke kandidaturi te je u suprotnosti s obvezama u okviru OESS-a i drugim međunarodnim standardima;

C. budući da borci za ljudska prava za slobodne izbore izvješćuju o daljnjim mjerama kojima se oporbeni kandidati stavljaju u nepovoljan položaj, kao što su ograničavanje lokacija na kojima se mogu zakonito održati izborne aktivnosti, pritvaranje članova izbornih timova kandidata i blokiranje gotovo svih kandidata oporbe u izbornim povjerenstvima u izbornim jedinicama, što je dovelo do toga da 1,1 % ukupnog broja izabranih kandidata dolazi iz oporbenih stranaka, a 96,7 % iz provladinih stranaka;

D. budući da se stanje ljudskih prava u Bjelarusu nastavilo pogoršavati tijekom izborne kampanje i nakon izbora, uz sve veći broj proizvoljnih pritvaranja i novčanih kazni, uključujući za sudjelovanje u mirnim okupljanjima; budući da nevladine organizacije i promatrači izvješćuju o odmazdama protiv građana, među ostalim fizičkim nasiljem, otmicama, administrativnim kaznama, prijetnjama gubitka skrbništva nad djecom, kaznenim postupcima te fizičkim i psihičkim mučenjem;

E. budući da je u Bjelarusu nakon proglašenja sadašnjeg predsjednika pobjednikom na predsjedničkim izborima 9. kolovoza i objave falsificiranih rezultata došlo do nezapamćenih prosvjeda na kojima se traže slobodni i pošteni novi izbori; budući da su prosvjedi doveli do nasilne represije i tisuća uhićenja te izvješća o nehumanim uvjetima i postupanju u mjestima pritvora;

F. budući da mandat sadašnjeg predsjednika Lukašenka završava 5. studenoga i od tog datuma više ne može biti priznat kao legitimni predsjednik;

G. budući da žene imaju istaknutu ulogu u prosvjedima i oporbi; budući da je Nacionalno koordinacijsko vijeće, koje je pokrenula Svetlana Tihanovskaja, osnovano kako bi predstavljalo bjelaruski narod i njegov zahtjev za demokratskim promjenama i slobodom u Bjelarusu; budući da su svi članovi upravljačke skupine Nacionalnog koordinacijskog vijeća nestali, uhićeni ili prisiljeni napustiti zemlju, osim dobitnice Nobelove nagrade Svetlane Aleksijevič koja je dobila iznimnu potporu europskih diplomata kako bi je se zaštitilo;

H. budući da se okruženje za rad branitelja ljudskih prava neprestano pogoršava, a branitelji ljudskih prava sustavno su izloženi zastrašivanju, uznemiravanju i ograničavanju temeljnih sloboda; budući da rašireno nekažnjavanje službenika za provedbu zakona doprinosi daljnjem kršenju ljudskih prava i odmazdama protiv branitelja ljudskih prava; budući da se organizacijama za ljudska prava sustavno uskraćuje registracija, a članstvo u neregistriranim skupinama i primanje stranih sredstava se kriminalizira; budući da se odvjetnike za ljudska prava izbacuje iz odvjetničke komore zbog branjenja pritvorenih civilnih i političkih aktivista, koji se ne mogu osloniti na pošteno suđenje;

I. budući da u Bjelarusu ne postoje neovisne novinske agencije te da se u toj zemlji sloboda medija znatno pogoršala od 2015.; budući da su borci za ljudska prava i novinari koji su promatrali ili pratili prosvjede te oni koji su kritizirali državnu politiku u pogledu okoliša ili komentirali pandemiju bolesti COVID-19 u Bjelarusu također bili meti vlasti te bi se mogli suočiti s kaznenim optužbama; budući da bjelaruske vlasti nisu dostavile činjenice o pandemiji niti su na nju pravodobno reagirale te su umjesto toga aktivno širile lažne informacije koje su ugrozile zdravlje njihovih građana;

J. budući da je Bjelarus jedina zemlja u Europi u kojoj se i dalje provodi smrtna kazna;

1. čvrsto stoji uz bjelaruski narod te naglašava potrebu za mirnim i demokratskim rješenjem trenutačne krize koje će se temeljiti na neovisnim i slobodnim medijima i snažnom civilnom društvu; podržava poziv bjelaruskog naroda na slobodne, poštene, transparentne i uključive nove izbore u skladu s međunarodnim standardima i pod nadzorom neovisnih promatrača;

2. zahtijeva trenutačan prekid nasilja i nezakonitih pritvaranja; ustraje na trenutačnom i bezuvjetnom puštanju na slobodu i odbacivanju svih optužbi protiv boraca za ljudska prava, aktivista, novinara i svih drugih osoba koje su proizvoljno pritvorene ili osuđene u znak odmazde zbog ostvarivanja svojih građanskih i političkih prava; nadalje ustraje na temeljitoj i nepristranoj istrazi svih slučajeva proizvoljnog pritvaranja, zlostavljanja i mučenja;

3. poziva na prekid svih oblika zlostavljanja i mučenja, na uvođenje posebne definicije mučenja u bjelaruski kazneni zakon u skladu s međunarodnim standardima ljudskih prava te na zakonodavne izmjene kojima bi se kriminalizirao prisilni nestanak;

4. snažno potiče sve relevantne bjelaruske dionike da se uključe u konstruktivan nacionalni dijalog s posredovanjem koji bi uključivao Nacionalno koordinacijsko vijeće, te da u potpunosti surađuju s posebnim izvjestiteljem UN-a za stanje ljudskih prava u Bjelarusu, Odborom UN-a za borbu protiv mučenja i Odborom UN-a za ljudska prava kako bi se provele odavno potrebne reforme za zaštitu ljudskih prava i jačanje demokracije;

5. ustraje u tome da je potrebno zajamčiti prava građana na slobodu okupljanja, udruživanja, izražavanja i mišljenja, kao i slobodu medija, čime bi se ukinula sva pravna i praktična ograničenja kojima se te slobode ograničavaju;

6. naglašava hitnu potrebu za provedbom preporuka Ureda za demokratske institucije i ljudska prava OESS-a kako bi se uključile bitne postupovne i pravne zaštitne mjere kojima se poboljšava uključivost, integritet i transparentnost tijekom svih faza izbornog postupka, a posebno uključivanje jasnih i razumnih kriterija i mehanizama za registraciju kandidata i provjeru potpisa;

7. osuđuje gušenje interneta i medija, prometne blokade i zastrašivanja novinara kako bi se zaustavio protok informacija o stanju u zemlji, kao i kampanje dezinformiranja čiji je cilj namjerno obmanjivanje bjelaruske javnosti i okrivljavanje trećih aktera za aktualne događaje;

8. hitno poziva na jačanje sustava zdravstvene skrbi i da se građanima na transparentan i uključiv način pruže sve relevantne i životno važne informacije o pandemiji; naglašava da je potrebno poboljšati pristup, dostupnost i kvalitetu zdravstvene skrbi u mjestima pritvora, posebno s obzirom na pandemiju bolesti COVID-19, kao i radne uvjete medicinskog osoblja, s obzirom na izvješća o tome da policija sprječava pomoć ozlijeđenim prosvjednicima i uhićuje medicinske radnike;

9. oštro osuđuje trenutačnu primjenu smrtne kazne i traži njezino trenutačno i trajno ukidanje te, u očekivanju toga, pravo na podnošenje žalbe protiv osuda na smrtnu kaznu;

10. traži kraj svih činova represije nad borcima za ljudska prava, pripadnicima oporbe, aktivistima civilnog društva, promatračima izbora, borcima za ekološka prava, vjerskim vođama te neovisnim novinarima i blogerima te inzistira na jamčenju njihove sposobnosti da obavljaju svoje aktivnosti bez straha od odmazde i bez ikakvih ograničenja;

11. u potpunosti podržava bjelaruske radnike i neovisne sindikate te poziva bjelaruske vlasti i poslodavce da poštuju temeljna prava bjelaruskih radnika na štrajk bez opasnosti od otpuštanja, uhićenja ili drugih oblika odmazde, u skladu s konvencijama MOR-a br. 87 i 98;

12. poziva Komisiju, države članice, ESVD i Delegaciju EU-a u Minsku da povećaju angažman EU-a i financijsku potporu aktivistima i organizacijama civilnog društva, borcima za ljudska prava, neovisnim sindikatima i neovisnim medijima u Bjelarusu i inozemstvu, izbjegavajući pritom bilo kakvo financiranje projekata pod nadzorom vlade ili države, uključujući usmjeravanje pomoći ili financiranja preko tih subjekata, te da se zaustave zajmovi Europske investicijske banke (EIB) i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) te drugi zajmovi postojećem režimu;

13. poziva Komisiju i države članice da povećaju diplomatsku, humanitarnu i medijsku prisutnost u Bjelarusu te da povećaju izravne kontakte s bjelaruskim narodom;

14. traži od Komisije da pokrene ciljani program pomoći EU-a za pomoć žrtvama političke represije i policijskog nasilja, posebno u pogledu pristupa pravnom savjetovanju, materijalnoj i medicinskoj pomoći te rehabilitaciji; poziva Komisiju da osmisli opsežan uvjetovani financijski paket za potporu demokratskom Bjelarusu u budućnosti;

15. traži od država članica da poduzmu sve potrebne mjere kako bi primile osobe iz Bjelarusa koje traže utočište u EU-u;

16. traži od Komisije da hitno uspostavi program stipendija za studente koji su izbačeni s bjelaruskih sveučilišta zbog njihova prodemokratskog stava; poziva na financijsku i akademsku potporu bjelaruskim znanstvenicima tako da im se omogući pristup istraživačkim institucijama EU-a;

17. poziva Komisiju, države članice i ESVD da pruže punu potporu naporima Vijeća UN-a za ljudska prava i moskovskog mehanizma OESS-a kako bi se osigurala dokumentacija i izvješćivanje međunarodnih organizacija o kršenjima ljudskih prava te naknadna odgovornost i pravda za žrtve;

18. očekuje od Komisije, država članica i ESVD-a da pruže veću vidljivost i legitimizaciju izabranoj predsjednici Svetlani Tihanovskaji i Nacionalnom koordinacijskom vijeću Bjelarusa koje je pokrenula;

19. poziva potpredsjednika Komisije/Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Vijeće da brzo rade na ciljanim sankcijama protiv odgovornih za nasilje, represiju i krivotvorenje izbornih rezultata, uključujući aktualnog predsjednika Lukašenka; poziva na reviziju politike EU-a prema Bjelarusu s posebnim naglaskom na potporu EU-a civilnom društvu i narodu Bjelarusa, kao i na imenovanje posebnog predstavnika EU-a za Bjelarus kako bi se podržao proces mirne tranzicije vlasti u skladu s voljom bjelaruskog naroda;

20. poziva potpredsjednika Komisije/Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Vijeće da istraže mogućnost proširenja popisa sankcija na ruske građane koji podržavaju trenutačni režim u Bjelarusu propagandom, dezinformacijama, političkim savjetovanjem, gospodarskom potporom i potporom tajnim ili otvorenim vojnim ili specijalnim snagama, posebno vodstvo i osoblje ruskih televizijskih kanala u državnom vlasništvu ili pod pokroviteljstvom države, uključujući VGTRK (Rossiya), Perviy Kanal i RT;

21. poziva nacionalne saveze za hokej na ledu država članica EU-a i svih drugih demokratskih zemalja da potaknu Međunarodnu federaciju hokeja na ledu (IIHF) da povuče svoju odluku o djelomičnom održavanju Svjetskog hokejaškog prvenstva 2021. u Bjelarusu dok se stanje, a posebno stanje ljudskih prava u zemlji ne poboljša;

22. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjedniku Komisije/Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica, Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju te predsjedniku, vladi i parlamentu Bjelarusa.

 

Posljednje ažuriranje: 16. rujna 2020.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti