Predlog resolucije - B9-0272/2020Predlog resolucije
B9-0272/2020

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Belorusiji

14.9.2020 - (2020/2779(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 132(2) Poslovnika

Viola Von Cramon-Taubadel, Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Diana Riba i Giner, Ville Niinistö, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Monika Vana, Heidi Hautala
v imenu skupine Verts/ALE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B9-0271/2020

Postopek : 2020/2779(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0272/2020
Predložena besedila :
B9-0272/2020
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

B9-0272/2020

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Belorusiji

(2020/2779(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij in priporočil o Belorusiji,

 ob upoštevanju predsedniških volitev v Belorusiji 9. avgusta 2020,

 ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic in vseh konvencij o človekovih pravicah, katerih podpisnica je Belorusija,

 ob upoštevanju skupne izjave o Belorusiji z dne 17. avgusta 2020, ki so jo podale skupine Evropskega parlamenta PPE, S&D, Renew Europe, Verts/ALE in ECR;

 ob upoštevanju izjave predsednika Evropskega parlamenta z dne 13. avgusta 2020, v kateri poziva k prenehanju nasilja v Belorusiji,

 ob upoštevanju sklepov predsednika Evropskega sveta po videokonferenci članov Evropskega sveta 19. avgusta 2020 in glavnih zaključkov videokonference ministrov za zunanje zadeve 14. avgusta 2020,

 ob upoštevanju šestega kroga dvostranskega dialoga o človekovih pravicah med EU in Belorusijo, ki je potekal 18. junija 2019 v Bruslju,

 ob upoštevanju izjav podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Josepa Borella, in sicer z dne 14. julija 2020, 7. avgusta 2020, 10. avgusta 2020, 11. avgusta 2020, 17. avgusta 2020 in 7. septembra 2020,

 ob upoštevanju izjave tiskovnega predstavnika Evropske službe za zunanje delovanje o nedavnih dogodkih v Belorusiji z dne 19. junija 2020 in o uporabi smrtne kazni v Belorusiji, in sicer z dne 30. julija 2019, 28. oktobra 2019, 20. decembra 2019, 11. januarja 2020 in 7. marca 2020,

 ob upoštevanju poročila posebne poročevalke OZN o razmerah na področju človekovih pravic v Belorusiji z dne 10. julija 2020,

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker predsedniške volitve v Belorusiji 9. avgusta niso bile niti svobodne niti poštene; ker beloruska vlada Uradu za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR) pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) ni pravočasno poslala vabila za opazovanje teh volitev, zato tam ni bilo neodvisnih mednarodnih opazovalcev;

B. ker osrednja beloruska volilna komisija politikom, ki so kritični do režima in ki naj bi zbrali več kot 100.000 podpisov, kot predpisuje nacionalna zakonodaja, ni dovolila, da se registrirajo kot kandidati na predsedniških volitvah, kar kaže na nesorazmerne in nerazumne ovire za kandidaturo in je v nasprotju z zavezami OVSE in drugimi mednarodnimi standardi;

C. ker zagovorniki človekovih pravic za svobodne volitve poročajo o dodatnih ukrepih, ki so škodovali kandidatom opozicije, kot je omejevanje krajev, na katerih lahko zakonito potekajo volilne dejavnosti, pridržanje članov kampanj kandidatov in zavrnitev skoraj vseh opozicijskih kandidatov za okrajne volilne komisije, zaradi česar je bilo 1,1 % vseh izvoljenih kandidatov iz opozicijskih, 96,7 % pa iz vladnih strank;

D. ker so se razmere na področju človekovih pravic v Belorusiji v času volilne kampanje in po volitvah še poslabšale, saj je vedno več samovoljnih pridržanj in kazni, med drugim za udeležbo na mirnih shodih; ker nevladne organizacije in opazovalci poročajo o povračilnih ukrepih proti državljanom, vključno s fizičnim nasiljem, ugrabitvami, upravnimi kaznimi, grožnjami z izgubo skrbništva nad otrokom, kazenskimi postopki ter fizičnim in psihološkim mučenjem;

E. ker v Belorusiji potekajo največji protesti doslej, na katerih udeleženci pozivajo k novim svobodnim in poštenim volitvam in ki so posledica predsedniških volitev 9. avgusta in objave ponarejenih rezultatov, zaradi katerih je zmagal dosedanji predsednik; ker so protesti privedli do nasilnega zatiranja in več tisoč aretacij, poleg tega pa obstajajo poročila o nečloveških pogojih in obravnavi v priporih;

F. ker se mandat sedanjega predsednika Lukašenka izteče 5. novembra in od tega dne dalje ne more biti priznan kot zakoniti predsednik;

G. ker imajo ženske pomembno vlogo pri protestih in v opoziciji; ker je bil nacionalni koordinacijski svet, katerega pobudnica je Svetlana Tihanovska, ustanovljen kot predstavnik beloruskega ljudstva in kanal za njihove zahteve po demokratičnih spremembah in svobodi v Belorusiji; ker so vsi člani vodstva sveta izginili ali pa so bili aretirani ali prisiljeni zapustiti državo, razen Nobelove nagrajenke Svetlane Aleksijevič, kateri so evropski diplomati zagotovili izjemno podporo, da bi jo zaščitili;

H. ker se razmere, v katerih delujejo zagovorniki človekovih pravic, nenehno slabšajo, saj so žrtve sistematičnega ustrahovanja, nadlegovanja in omejevanja temeljnih svoboščin; ker razširjeno nekaznovanje uradnikov organov pregona prispeva k še večjim kršitvam človekovih pravic in spodbuja povračilne ukrepe proti zagovornikom človekovih pravic; ker se organizacijam za človekove pravice sistematično zavrača registracija in ker sta članstvo v neregistriranih v neregistriranih skupinah in prejemanje tujih sredstev kriminalizirana; ker so odvetniki s področja človekovih pravic, ki branijo pridržane civilne in politične aktiviste, ki se ne morejo zanašati na pošteno sojenje, izključeni iz odvetniške zbornice;

I. ker v Belorusiji ni registriranih neodvisnih tiskovnih agencij in ker se je svoboda tiska od leta 2015 močno poslabšala; ker so oblasti napadle tudi zagovornike človekovih pravic in novinarje, ki so opazovali demonstracije ali poročali o njih, ter tiste, ki so kritizirali državno okoljsko politiko ali komentirali pandemijo covida-19 v Belorusiji, ter lahko proti njim vložijo tudi kazenske ovadbe; ker beloruske oblasti niso zagotovile dejstev o pandemiji in se nanjo niso pravočasno odzvale, ampak so dejavno širile lažne informacije, ki so ogrozile zdravje njenih državljanov;

J. ker je Belorusija edina evropska država, ki še vedno izvaja smrtno kazen;

1. trdno stoji ob strani beloruskemu ljudstvu in poudarja, da je potrebna mirna in demokratična rešitev sedanje krize, ki bo podprta z neodvisnimi in svobodnimi mediji ter močno civilno družbo; podpira poziv beloruskega ljudstva k novim volitvam, ki bodo svobodne, poštene, pregledne in vključujoče ter v skladu z mednarodnimi standardi in pod nadzorom neodvisnih opazovalcev;

2. zahteva takojšnje prenehanje nasilja in nezakonitih pridržanj; zahteva takojšnjo in brezpogojno izpustitev zagovornikov človekovih pravic, aktivistov, novinarjev in drugih, ki so bili samovoljno pridržani ali obsojeni zaradi uveljavljanja svojih državljanskih in političnih pravic, ter k umiku vseh obtožb proti njim; poleg tega se zavzema za temeljito in nepristransko preiskavo vseh primerov samovoljnega pridržanja, slabega ravnanja in mučenja;

3. poziva k odpravi slabega ravnanja in mučenja, k uvedbi posebne opredelitve mučenja v beloruski kazenski zakonik v skladu z mednarodnimi standardi na področju človekovih pravic ter k zakonodajnim spremembam za kriminalizacijo prisilnega izginotja;

4. poziva vse ustrezne beloruske deležnike, tudi nacionalni koordinacijski svet, naj sodelujejo v konstruktivnem nacionalnem dialogu s posredniki in naj v celoti sodelujejo s posebno poročevalko OZN o razmerah na področju človekovih pravic v Belorusiji, odborom OZN proti mučenju in odborom OZN za človekove pravice, da bi izvedli že dolgo potrebne reforme za varstvo človekovih pravic in krepitev demokracije;

5. vztraja, da je treba državljanom zagotoviti pravico do svobode zbiranja, združevanja, izražanja in mnenja ter svobodo medijev in s tem odpraviti vse zakonske in dejanske omejitve, ki te svoboščine ovirajo;

6. poudarja, da je nujno treba začeti izvajati priporočila OVSE/ODIHR, da bi v vse faze volilnega procesa vključili dejanska postopkovna in pravna jamstva, ki krepijo vključenost, celovitost in preglednost, predvsem jasna in razumna merila in mehanizme za registracijo kandidatov in preverjanje podpisov;

7. obsoja omejevanje interneta in medijev, blokade cest in ustrahovanje novinarjev, da bi zaustavili pretok informacij o razmerah v državi, ter kampanje dezinformiranja, ki so namenjene namernemu zavajanju beloruske javnosti in prelaganju krivde za trenutne dogodke na druge akterje;

8. poziva, naj se nemudoma okrepi zdravstveni sistem in naj se javnosti na pregleden in vključujoč način zagotovijo vse ustrezne in življenjsko pomembne informacije o pandemiji; poudarja, da je treba izboljšati dostopnost, razpoložljivost in kakovost zdravstvene oskrbe v priporih, predvsem zaradi pandemije covida-19, ter delovne pogoje medicinskega osebja glede na poročila, da policija preprečuje nudenje pomoči ranjenim protestnikom in izvaja aretacije zdravstvenih delavcev;

9. močno obsoja izvajanje smrtne kazni in poziva k njeni takojšnji in trajni odpravi, do takrat pa k dejanski pravici do pritožbe zoper obsodbe na smrtno kazen;

10. zahteva ustavitev vseh represivnih dejanj zoper zagovornike človekovih pravic, predstavnike opozicije, aktiviste civilne družbe, opazovalce volitev, okoljevarstvenike, verske voditelje ter neodvisne novinarje in blogerje ter vztraja, da jim je treba zagotoviti, da bodo lahko opravljali svoje dejavnosti brez strahu pred povračilnimi ukrepi in brez vsakršnih omejitev;

11. v celoti podpira beloruske delavce in neodvisne sindikate, beloruske oblasti in delodajalce pa poziva k spoštovanju temeljnih pravic beloruskih delavcev do stavke, ne da bi tvegali odpustitev, aretacijo ali druge povračilne ukrepe v skladu s konvencijama Mednarodne organizacije dela št. 87 in 98;

12. poziva Komisijo, države članice, Evropsko službo za zunanje delovanje in delegacijo EU v Minsku, naj okrepijo sodelovanje EU z aktivisti in organizacijami civilne družbe, zagovorniki človekovih pravic, neodvisnimi sindikati in neodvisnimi mediji v Belorusiji in v tujini ter povečajo finančno podporo zanje, obenem pa naj se izogibajo financiranju vlade in državnih projektov, tudi zagotavljanju pomoči ali sredstev prek teh subjektov, ter zaustavijo posojila Evropske investicijske banke (EIB), Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) in druga posojila sedanjemu režimu;

13. poziva Komisijo in države članice, naj povečajo diplomatsko, humanitarno in medijsko prisotnost v Belorusiji in naj okrepijo neposredne stike z beloruskim ljudstvom;

14. poziva Komisijo, naj vzpostavi poseben program pomoči EU za pomoč žrtvam politične represije in policijskega nasilja, predvsem z dostopom do pravnega svetovanja, materialne in zdravstvene pomoči ter rehabilitacije; poziva Komisijo, naj oblikuje obsežen pogojni finančni sveženj za podporo beloruski demokraciji v prihodnosti;

15. poziva države članice, naj sprejmejo vse potrebne ukrep za sprejetje oseb iz Belorusije, ki iščejo zatočišče v EU;

16. poziva Komisijo, naj nujno vzpostavi program štipendiranja študentov, ki so bili izključeni iz beloruskih univerz zaradi svojih prodemokratičnih stališč; poziva k zagotovitvi finančne in akademske pomoči beloruskim akademikom z odobritvijo dostopa do raziskovalnih ustanov EU;

17. poziva Komisijo, države članice in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj v celoti podprejo Svet OZN za človekove pravice in moskovski mehanizem OVSE, ki si prizadevata za zagotovitev dokumentacije in poročanja mednarodnih organizacij o kršitvah človekovih pravic ter posledično za prevzemanje odgovornosti in pravico za žrtve;

18. pričakuje, da bodo Komisija, države članice in Evropska služba za zunanje delovanje zagotovile večjo izpostavljenost in legitimnost novoizvoljeni predsednici Svetlani Tihanovski ter beloruskemu nacionalnemu koordinacijskemu svetu, katerega pobudnica je;

19. poziva podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Svet, naj čim prej sprejmeta sankcije, usmerjene proti tistim, ki so odgovorni za nasilje, represijo in ponarejanje volilnih rezultatov, tudi proti predsedniku Lukašenku; poziva k pregledu politike EU do Belorusije s posebnim poudarkom na podpori EU beloruskemu ljudstvu in civilni družbi ter imenovanju posebnega predstavnika EU za Belorusijo, ki bo podprl proces mirnega prenosa oblasti v skladu z voljo beloruskega ljudstva;

20. poziva podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Svet, naj preučita možnost razširitve seznama sankcij na ruske državljane, ki podpirajo sedanji režim v Belorusiji s propagando, lažnimi informacijami, političnim svetovanjem, ekonomsko podporo ter s prikrito ali odprto vojaško podporo in podporo v obliki posebnih enot, predvsem na vodstvo in na osebje ruskih televizijskih kanalov, ki so v državni lasti ali jih država financira, med drugim VGTRK (Rusija), Prvi kanal in RT;

21. poziva nacionalne hokejske federacije držav članic EU in vseh drugih demokratičnih držav, naj od mednarodne hokejske federacije (IIHF) zahtevajo, naj umakne svojo odločitev, da bo svetovno prvenstvo v hokeju deloma potekalo v Belorusiji, dokler se razmere v državi in predvsem stanje na področju človekovih pravic ne izboljšajo;

22. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi ter predsedniku, vladi in parlamentu Belorusije.

Zadnja posodobitev: 16. september 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov