Предложение за резолюция - B9-0273/2020Предложение за резолюция
B9-0273/2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Беларус

14.9.2020 - (2020/2779(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Ману Пинеда, Хелмут Шолц
от името на групата GUE/NGL

Процедура : 2020/2779(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0273/2020
Внесени текстове :
B9-0273/2020
Гласувания :
Приети текстове :

B9‑0273/2020

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Беларус

(2020/2779(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации,

 като взе предвид Конституцията на Република Беларус,

 като взе предвид президентските избори в Беларус от 9 август 2020 г. и събитията, които последваха и продължават да се случват,

 като взе предвид изявлението на Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) на ОССЕ от 17 юли 2020 г. и предишните доклади на БДИПЧ на ОССЕ относно изборите в Беларус,

 като взе предвид заключенията на единствената международна мисия за наблюдение на изборите в Беларус, проведена от Общността на независимите държави, и липсата на своевременна покана към БДИПЧ на ОССЕ за провеждане на мисия за наблюдение на президентските избори,

 като взе предвид изявленията на генералния секретар на ООН от 10 и 14 август 2020 г. относно събитията след изборите в Беларус,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A. като има предвид, че Централната избирателна комисия на Беларус обяви, че досегашният президент Александър Лукашенко е спечелил президентските избори след първия тур с 80,1% от гласовете и че основната кандидатка от опозицията Светлана Тихановская е получила 10,1% от гласовете;

Б. като има предвид, че този резултат беше оспорен от няколко опозиционни партии; като има предвид, че чуждестранни сили, като например Канада, Съединените щати и няколко държави — членки на ЕС, не признават резултатите от тези избори;

В. като има предвид, че на 19 август 2020 г. Европейският съвет постигна съгласие да не признае резултатите от изборите и скоро след това да наложи  санкции;

Г. като има предвид, че Естония, Латвия и Литва едностранно наложиха санкции на около 30 беларуски длъжностни лица;

Д. като има предвид, че след изборите се провеждат безпрецедентни протести в цялата страна с искане за оставката на президента Лукашенко и провеждането на нови избори; като има предвид, че някои демонстранти са използвали крайно десни символи по време на тези протести; като има предвид, че бяха проведени също и демонстрации в подкрепа на продължаването на упражняването на президентски мандат от страна на Александър Лукашенко и на валидността на изборите; като има предвид, че това доведе до допълнителна поляризация и като има предвид, че политическите и социалните протести продължават;

Е. като има предвид, че представителите на специалните процедури на Съвета на ООН по правата на човека отправиха критики към беларуските органи за докладваното произволно задържане на близо 6 700 души по време на протестите и са получили доклади относно изтезанията и малтретирането на 450 задържани лица;

Ж. като има предвид, че акредитациите на 17 журналисти от международни медии бяха оттеглени;

З. като има предвид, че лидерът на опозицията Светлана Тихановская е заявила, че тя е самопровъзгласилият се „временен водач“ на страната, като подчертава своята отговорност за започване на предсрочни избори, което усложнява постигането на решение, основано на диалог;

И. като има предвид, че президентът Лукашенко е изразил желанието си да започне конституционна реформа и да подкрепи провеждането на предсрочни избори;

Й. като има предвид, че армията на САЩ е разположила механизирани единици в зони на Литва в близост до границата с Беларус; като има предвид, че САЩ са разположили над 20 000 войници през тази година в Естония, Латвия, Литва и Полша;

К. като има предвид, че руската армия е разположила допълнителни войски в близост до беларуската граница в западния регион на Руската федерация;

Л. като има предвид, че Беларус и ЕС са подписали няколко споразумения в областта на управлението, наред с други области, и като има предвид, че ЕС е подкрепил Беларус в изпълнението на неговия национален план за действие в областта на правата на човека; като има предвид, че през периода 2014—2020 г. помощта на ЕС за Беларус в рамките на Европейския инструмент за съседство възлиза на 170 милиона евро;

М. като има предвид, че народът на Беларус е изразил воля да защити суверенитета на своята родина и настоява за правото да определя собственото си бъдеще;

1. изразява дълбока загриженост във връзка с положението в Беларус, включително във връзка с дестабилизирането на страната и поляризирането на беларуското общество; подчертава, че е необходимо народът на Беларус да намери мирно и демократично решение на настоящата криза, без външна намеса и при необходимост подкрепено от напълно прозрачно международно посредничество;

2. подкрепя призивите на различни социални, политически и културни активисти за провеждане на национален диалог между всички политически сили относно пътя напред, без никой да бъде изключен; призовава за пълно независимо разследване на пропуските в изборния процес и в резултатите, което да бъде извършено под егидата на ООН и подкрепено на практика от ОССЕ, което следва да вземе предвид всички политически партии, социални групи и заинтересовани страни в Беларус и би могло да проправи пътя за нови, свободни и честни избори, ако бъде взето такова решение;

3. изразява своята солидарност с работниците и профсъюзите от Беларус; призовава органите на Беларус и работодателите да зачитат основното право на беларуските работници да стачкуват в съответствие с конвенции 87 и 98 на Международната организация на труда;

4. изразява загриженост във връзка с репресиите срещу мирните протести; осъжда продължаващото преследване на различни представители на опозицията, протестиращи, активисти на гражданското общество и журналисти; призовава органите на Беларус незабавно да гарантират пълното зачитане на правата на човека, включително свободата на печата и свободата на събранията, в съответствие с международното право и международните задължения на Беларус;

5. настоятелно призовава органите на Беларус незабавно да прекратят използването на насилие срещу мирни демонстранти; призовава за разследване на случаите на насилие от страна на правоприлагащите органи, включително при смъртта на петима протестиращи, и за подвеждане под отговорност на лицата, отговорни за всякакви възможни престъпления;

6. изразява дълбока загриженост във връзка със съобщенията, че беларуските правоприлагащи служби не предприемат действия по отношение на лица в неидентифицирани коли, които бият и отвличат мирни демонстранти с цел допълнително задълбочаване на конфронтацията; изразява дълбока загриженост във връзка с насилствените действия, извършени от някои опозиционни групи; подчертава необходимостта от връщане към политическо решение чрез открит и прозрачен диалог;

7. призовава за незабавно и безусловно освобождаване на затворници, задържани в контекста на предизборната кампания и на протестиращите, участвали в демонстрации след изборите, но които не са участвали в актове на насилие;

8. отхвърля категорично всяка прикрита или явна външна намеса на трета държава, включително държавите — членки на ЕС, и съседните държави във вътрешните работи на Беларус; призовава всички външни участници да зачитат суверенното право на народа на Беларус да намери начини за излизане от кризата и да определи бъдещето на страната си; подкрепя предложенията на ОССЕ да поеме ролята на посредник, който не се намесва между различните вътрешни политически фактори, за да се преодолее тази криза;

9. призовава за допълнителна прозрачност и строг контрол на 53-те милиона евро за Беларус, обявени от председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен, за да не се допусне тази сума да финансира политически организации или да послужи на интересите на една от страните по конфликта, вместо да насърчава диалога;

10. се противопоставя на налагането на санкции, които са контрапродуктивни и биха имали отрицателно въздействие върху населението, както подчертаха различни опозиционни фракции и мирни демонстранти;

11. изразява дълбока загриженост във връзка с нарастващото напрежение между ЕС и Русия; призовава заинтересованите страни да проявяват сдържаност и да се въздържат от подклаждане на вътрешния конфликт в Беларус и от използване на страната за геополитическите си интереси; подчертава, че е необходимо да се подкрепи договорено решение на този конфликт, което напълно зачита независимостта и суверенитета на Беларус; отбелязва желанието на мнозинството от народа на Беларус тяхната суверенна държава да запази добро, надеждно и ползотворно сътрудничество и мирни отношения с Руската федерация;

12. изразява своята загриженост във връзка с неуспехите на политиката на ЕС в областта на Източното партньорство и подчертава необходимостта от нейното преориентиране; призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) да представи план за конструктивен диалог с Русия, в който се подчертава важната роля на съседните държави за насърчаване на добрите отношения и връзките с ЕС и Русия; подчертава необходимостта от автономна международна политика, която не е подчинена на други интереси, особено на територия, която е от такова значение за ЕС, както и нейното източно съседство;

13. отново изразява своята загриженост във връзка с разполагането на военни сили на НАТО на територията на държави, които граничат с Русия, което само допълнително укрепва взаимното недоверие и подклажда сблъсъци; изразява загриженост във връзка с нарастващото военно присъствие на границите с Беларус и призовава НАТО и Руската федерация незабавно да прекратят това;

14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, парламентите и правителствата на държавите членки и на правителството на Беларус.

 

Последно осъвременяване: 16 септември 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност