Procedură : 2020/2779(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0273/2020

Texte depuse :

B9-0273/2020

Dezbateri :

PV 15/09/2020 - 7
CRE 15/09/2020 - 7

Voturi :

PV 17/09/2020 - 12

Texte adoptate :


<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0273/2020</NoDocSe>
PDF 143kWORD 47k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreSuite>depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate</TitreSuite>

<TitreRecueil>în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la situația din Belarus</Titre>

<DocRef>(2020/2779(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Manu Pineda, Helmut Scholz</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}în numele Grupului GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0273/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Belarus

(2020/2779(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite,

 având în vedere Constituția Republicii Belarus,

 având în vedere procesul alegerilor prezidențiale din Belarus din 9 august 2020 și evenimentele care au urmat și care continuă să se producă,

 având în vedere declarația din 17 iulie 2020 a Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) al OSCE și rapoartele precedente ale ODIHR al OSCE privind alegerile din Belarus,

 având în vedere concluziile singurei misiuni internaționale de observare a alegerilor în Belarus conduse de Comunitatea Statelor Independente, precum și faptul că ODIHR al OSCE nu a fost invitat în timp util să efectueze o misiune de observare a alegerilor prezidențiale,

 având în vedere declarațiile din 10 și 14 august 2020 ale Secretarului General al ONU cu privire la evoluțiile după alegerile din Belarus,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Comisia electorală centrală central din Belarus a declarat că președintele în exercițiu Alexander Lukașenko a câștigat alegerile prezidențiale după prima rundă, cu 80,1 % din voturi, și că principala candidată a opoziției, Svetlana Tihanovskaia, a obținut 10,1 % din voturi;

B. întrucât acest rezultat a fost contestat de mai multe partide de opoziție; întrucât puteri străine precum Canada, Statele Unite și mai multe state membre ale UE nu au recunoscut rezultatele acestor alegeri;

C. întrucât, la 19 august 2020, Consiliul European a convenit să nu recunoască rezultatele alegerilor și să impună sancțiuni la scurt timp după aceea;

D. întrucât Estonia, Letonia și Lituania au impus în mod unilateral sancțiuni unui număr de până la 30 de funcționari din Belarus;

E. întrucât, de la alegeri, au loc proteste fără precedent în întreaga țară care cer demisia președintelui Lukașenko și organizarea de noi alegeri; întrucât unii demonstranți au folosit simboluri ale extremei drepte la aceste proteste; întrucât au existat și demonstrații cere au susținut continuarea mandatului de președinte al lui Alexander Lukașenko și valabilitatea alegerilor; întrucât acest lucru a accentuat și mai mult polarizarea și întrucât protestele politice și sociale continuă;

F. întrucât procedurile speciale ale Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU au criticat autoritățile din Belarus pentru presupusa detenție arbitrară a până la 6 700 de persoane în timpul protestelor și întrucât au primit relatări referitoare la tortura și relele tratamente aplicate unui număr de 450 de deținuți;

G. întrucât 17 jurnaliști din trusturi mass-media internaționale și-au pierdut acreditările de presă;

H. întrucât liderul opoziției, Svetlana Tihanovskaia, s-a autoproclamat „lider interimar” al țării, punând în evidență responsabilitatea sa de a iniția alegeri anticipate, lucru ce complică obținerea unei soluții bazate pe dialog;

I. întrucât președintele Lukașenko s-a declarat dispus să inițieze o reformă constituțională și să participe la alegeri anticipate;

J. întrucât armata SUA a amplasat unități mecanizate în unele zone din Lituania apropiate de frontiera cu Belarus; întrucât SUA au trimis în acest an peste 20 000 de soldați în Estonia, Letonia, Lituania și Polonia;

K. întrucât armata rusă a trimis trupe suplimentare în regiunea de vest a Federației Ruse, în apropierea graniței cu Belarus;

L. întrucât Belarus și UE au semnat mai multe acorduri în domeniul guvernanței, printre alte domenii, și întrucât UE a sprijinit Belarus în punerea în aplicare a planului său național de acțiune în domeniul drepturilor omului; întrucât, în perioada 2014-2020, asistența UE pentru Belarus în cadrul Instrumentului european de vecinătate s-a ridicat la 170 milioane EUR;

M. întrucât populația din Belarus și-a exprimat voința de a apăra suveranitatea patriei sale și insistă să aibă dreptul de a-și hotărî propriul viitor,

1. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la situația din Belarus, inclusiv la destabilizarea țării și polarizarea societății din Belarus; subliniază că populația din Belarus trebuie să găsească o soluție pașnică și democratică la criza actuală, care să fie liberă de interferențe străine și să fie sprijinită, dacă este necesar, de o mediere internațională pe deplin transparentă;

2. sprijină apelurile lansate de diverși activiști sociali, politici și culturali de a se purta un dialog național între toate forțele politice cu privire la calea de urmat, fără a exclude pe nimeni; solicită o anchetă complet independentă a deficiențelor procesului electoral și a rezultatelor, desfășurată sub auspiciile ONU și sprijinită, în practică, de OSCE, care ar trebui să ia în considerare toate partidele politice, părțile sociale și părțile interesate din Belarus și care ar putea deschide calea către alegeri noi, libere și corecte, dacă se decide astfel;

3. își exprimă solidaritatea cu lucrătorii și sindicatele din Belarus; invită autoritățile și angajatorii din Belarus să respecte dreptul fundamental al lucrătorilor din Belarus la grevă, în conformitate cu Convenția nr. 87 și cu Convenția nr. 98 ale Organizației Internaționale a Muncii;

4. își exprimă îngrijorarea cu privire la reprimarea protestelor pașnice; condamnă urmărirea penală continuă a mai multor reprezentanți ai opoziției, protestatari, activiști ai societății civile și jurnaliști; invită autoritățile din Belarus să asigure imediat respectarea deplină a drepturilor omului, inclusiv a libertății presei și a libertății de întrunire, în conformitate cu dreptul internațional și cu obligațiile internaționale ale Belarus;

5. îndeamnă autoritățile din Belarus să înceteze imediat să recurgă la violență împotriva protestatarilor pașnici; solicită ca autoritățile de aplicare a legii să ancheteze cazurile de violență, inclusiv decesul a cinci protestatari, și să îi aducă în fața justiției pe cei responsabili de orice infracțiune;

6. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la relatările potrivit cărora autoritățile de aplicare a legii din Belarus nu iau măsuri ca răspuns la faptul că persoane ce sosesc cu autoturisme fără plăcuțe de înmatriculare bat și rănesc demonstranți pașnici, cu scopul de a agrava confruntarea; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la acțiunile violente întreprinse de anumite grupuri din opoziție; subliniază că este necesar să se revină la o soluție politică, printr-un dialog deschis și transparent;

7. solicită să se elibereze imediat și necondiționat prizonierii arestați în contextul campaniei electorale și protestatarii care au participat la demonstrații după alegeri, dar care nu au fost implicați în acte de violență;

8. respinge ferm orice ingerință externă, disimulată sau nedisimulată, din partea statelor terțe, inclusiv din partea statelor membre ale UE și a țărilor învecinate, în afacerile interne ale Belarus; solicită tuturor actorilor externi să respecte dreptul suveran al poporului din Belarus de a găsi căi de ieșire din criză și de a hotărî viitorul țării lor; sprijină propunerile ca OSCE să-și asume rolul de mediator care nu intervine între diverșii actori politici interni, în efortul de a depăși această criză;

9. solicită o mai mare transparență și să se examineze cu atenție suma de 53 milioane EUR alocată Belarus anunțată de Ursula von der Leyen, președinta Comisiei, ca nu cumva această sumă să servească intereselor uneia sau alteia dintre părțile la conflict, în loc să încurajeze dialogul;

10. se opune aplicării de sancțiuni, care sunt contraproductive și ar avea un impact negativ asupra populației, așa cum au subliniat diverse facțiuni ale opoziției și diferiți protestatari pașnici;

11. își exprimă preocuparea profundă cu privire la creșterea tensiunilor dintre UE și Rusia; invită părțile implicate să dea dovadă de reținere, să înceteze să alimenteze conflictul intern din Belarus și să nu mai folosească țara pentru interesele lor geopolitice; subliniază că este nevoie să se promoveze o soluție negociată a acestui conflict, care să respecte pe deplin independența și suveranitatea Belarus; constată că majoritatea cetățenilor din Belarus doresc ca țara lor suverană să mențină o cooperare bună, fiabilă și prietenoasă cu Federația Rusă;

12. își exprimă îngrijorarea cu privire la eșecurile politicii UE în domeniul Parteneriatului estic și evidențiază că aceasta trebuie reorientată; invită Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) să prezinte un plan al unui dialog constructiv cu Rusia, care să sublinieze rolul important pe care trebuie să îl joace țările vecine în promovarea bunelor relații și a legăturilor, atât cu UE, cât și cu Rusia; subliniază că este nevoie de o politică internațională autonomă care să nu fie supusă altor interese, mai ales într-un teritoriu atât de important pentru UE precum vecinătatea estică.

13. își reiterează îngrijorarea cu privire la desfășurarea forțelor militare ale NATO pe teritoriile țărilor care au frontiere cu Rusia, lucru ce nu face decât să crească neîncrederea reciprocă și să provoace confruntări; este îngrijorat de prezența militară tot mai mare la granițele Belarus și invită NATO și Federația Rusă să îi pună imediat capăt;

14. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, parlamentelor și guvernelor statelor membre, precum și guvernului Belarus.

 

Ultima actualizare: 16 septembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate