Procedure : 2020/2779(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0274/2020

Indgivne tekster :

B9-0274/2020

Forhandlinger :

PV 15/09/2020 - 7
CRE 15/09/2020 - 7

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0231

<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0274/2020</NoDocSe>
PDF 150kWORD 50k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om situationen i Hviderusland</Titre>

<DocRef>(2020/2779(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser, Robert Biedroń</Depute>

<Commission>{S&D}for S&D-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0271/2020

B9‑0274/2020

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Hviderusland

(2020/2779(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Hviderusland, navnlig beslutningen af 4. oktober 2018 om forringelse af mediefriheden[1], af 19. april 2018 om Hviderusland efter lokalvalget den 18. februar 2018[2], af 24. november 2016 om situationen i Hviderusland efter parlamentsvalget den 11. september 2016[3] og af 8. oktober 2015 om dødsstraf i Hviderusland[4],

 der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds formand efter videokonferencen for medlemmerne af Det Europæiske Råd af 19. august 2020,

 der henviser til erklæringerne fra den højtstående repræsentant på Den Europæiske Unions vegne af 11. august 2020 om præsidentvalget og af 11. september 2020 om optrapningen af volden og truslerne mod medlemmer af koordinationsrådet,

 der henviser til den højtstående repræsentants/næstformandens erklæringer, navnlig erklæringen af 7. august 2020 forud for præsidentvalget og af 14. juli 2020 om manglende registrering af præsidentkandidater, til den fælles erklæring fra den højtstående repræsentant/næstformand og Canadas udenrigsminister af 26. august 2020 samt til den fælles erklæring fra den højtstående repræsentant/næstformand og kommissæren med ansvar for naboskabspolitik og udvidelse af 10. august 2020 om præsidentvalget,

 der henviser til erklæringerne fra EU-Udenrigstjenestens talsmand, navnlig erklæringen af 19. juni 2020 om den seneste udvikling forud for præsidentvalget og af 18. november 2019 om parlamentsvalget i Hviderusland,

 der henviser til Rådets afgørelse af 17. februar 2020 om at forlænge EU's embargo fra 2004 mod våben og udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse i Hviderusland[5],

 der henviser til ODIHR's erklæring af 15. juli 2020 om ikke at udsende en valgobservationsmission til Hviderusland på grund af manglen på en invitation,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at Hviderusland afholdt præsidentvalg den 9. august 2020, og at perioden forud for valget var præget af landsdækkende nedkæmpelse af fredelige demonstranter, civilsamfundsaktivister, bloggere og journalister samt alvorlige trusler mod politiske aktivister, vedvarende hindringer for registrering af kandidater og dannelse af valgkommissioner samt manglende registrering og tilbageholdelse af kandidater, herunder deres kampagnepersonale og tilhængere;

B. der henviser til, at valgprocessen ikke kunne overvåges ved hjælp af en ODIHR‑valgobservationsmission på grund af de hviderussiske myndigheders bevidste undladelse af at sende en invitation i tide, og at valgprocessen var ledsaget af et stort antal rapporter om grove krænkelser af den, som vidner om bevidst forfalskning af resultaterne;

C. der henviser til, at valgkampen og præsidentvalget fandt sted under covid‑19‑pandemien, og at virkningerne heraf konsekvent blev afvist af Hvideruslands politiske ledelse og myndigheder, hvilket førte til, at journalister, sundhedspersonale og almindelige mennesker trådte til for at dele afgørende oplysninger om pandemien og de nødvendige forebyggende foranstaltninger, hvad der vidner om folkets samfundsmæssige engagement og livskraften i det hviderussiske civilsamfund;

D. der henviser til, at præsidentkandidater, kampagnepersonale og tilhængere blev anholdt på grundlag af opdigtede anklager, mens andre præsidentkandidater oplevede, at et stort antal underskrifter til støtte for deres kandidatur blev afvist af den centrale valgkommission;

E. der henviser til, at valgdagen forløb fredeligt, men straks blev efterfulgt af fredelige og velordnede demonstrationer af et hidtil uset omfang og en hidtil uset størrelse i hovedstaden Minsk og mange andre byer landet over, hvor der blev protesteret mod de grove krænkelser af valgprocessen og de troværdige rapporter om den massive forfalskning af valgresultaterne;

F. der henviser til, at fredelige demonstranter krævede nyvalg, som skulle være frit og retfærdigt og afholdes under international valgobservation, idet de gjorde krav på deres ret til demokratisk repræsentation og politisk deltagelse;

G. der henviser til, at Alexander Lukasjenko ifølge de officielle valgresultater fra Hvideruslands centrale valgkommission den 10. august modtog 80,10 % af stemmerne, at Svetlana Tikhanovskaja modtog 10,12 %, og at valgdeltagelsen lå på 84,17 %; der henviser til, at troværdige landsdækkende rapporter og sociale græsrodsmedier dokumenterede omfattende valgsvindel til fordel for Alexander Lukasjenko; der henviser til, at EU i sine rådskonklusioner af 19. august 2020 ikke ankerkendte de officielle valgresultater;

H. der henviser til, at de hviderussiske myndigheder reagerede på de legitime og fredelige demonstrationer med uforholdsmæssig vold, uacceptabel undertrykkelse og umenneskelig behandling, herunder tortur og seksuel vold mod personer, der blev tilbageholdt under demonstrationerne; der henviser til, at hundredvis af fredelige demonstranter blev slået, tusindvis blev anholdt, og at mindst tre blev dræbt; der henviser til, at de hviderussiske myndigheder yderligere forsøgte at kvæle demonstrationerne ved gradvist at optrappe tilbageholdelsen af lederne af demonstrationerne;

I. der henviser til, at arbejdstagere i hviderussiske virksomheder, herunder i store statsejede virksomheder i forskellige økonomiske sektorer, tog kollektive skridt og nedsatte strejkeudvalg til støtte for folkets protester mod valgsvindel, vold og undertrykkelse fra de statslige myndigheders side; der henviser til, at mange af lederne af strejkeudvalgene siden hen er blevet chikaneret, forhørt eller anholdt, og at flere af dem fortsat tilbageholdes;

J. der henviser til, at der blev oprettet et koordinationsråd med henblik på at etablere en midlertidig institutionel partner i en national dialogproces med det formål at tilrettelægge nyvalg, der skal afholdes i henhold til internationale standarder og under ODIHR's valgobservation;

K. der henviser til, at flere tusinde mennesker sidenhen har ansøgt om medlemskab af koordinationsrådet eller udtrykt deres støtte til dets opfordring til nyvalg, og at alle ledende medlemmer af koordineringsrådet er blevet chikaneret, forhørt eller anholdt; der henviser til, at vedvarende chikane og trusler har ført til, at de ledende medlemmer af oppositionen, Svetlana Tikhanovskaja og Veronika Tsepkalo, har søgt tilflugt i Den Europæiske Union; der henviser til, at en anden leder, Maria Kolesnikova, blev bortført den 8. september af maskerede mænd i en civil varevogn; der henviser til, at nobelpristageren, Svetlana Alexievich, er det eneste medlem af koordinationsrådets præsidium, som fortsat befinder sig i Hviderusland; der henviser til, at der fortsat hersker alvorlig bekymring for hendes sikkerhed;

L. der henviser til, at præsidenten for Den Russiske Føderation den 27. august gav udtryk for sin støtte til de hviderussiske myndigheder i forbindelse med deres undertrykkelse af den legitime folkelige utilfredshed ved at tilbyde at indsætte særlige politistyrker; der henviser til, at Lukasjenko den 21. august meddelte, at strejkende og fratrådte journalister ved statslige medier ville blive erstattet af russiske mediespecialister; der henviser til, at Rusland, Kina og Tyrkiet var blandt de første stater, der lykønskede Lukasjenko med den svigagtige valgsejr;

M. der henviser til, at de hviderussiske myndigheder fortsætter deres voldelige nedkæmpelse af uafhængige hviderussiske journalister og borgerjournalister og bevidst forsøger at hindre objektiv journalistik med henblik på at dæmpe den indenlandske og internationale bekymring og fordømmelse, herunder ved at inddrage mere end et dusin internationale journalisters presseakkreditering den 29. august;

N. der henviser til, at der fortsat finder omfattende fredelige demonstrationer sted i hovedstaden og landet over til trods for de talrige anholdelser af fremtrædende medlemmer af den politiske opposition og den civile protestbevægelse samt almindelige borgere, hvilket vidner om den hidtil usete grad af utilfredshed og mobilisering af det hviderussiske samfund, som kræver demokratiske rettigheder og respekt for de grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettighederne, sådan som dets repræsentanter, herunder Svetlana Tikhanovskaja og de øvrige medlemmer af koordinationsrådet, har givet udtryk for;

1. fordømmer i de stærkest mulige vendinger de hviderussiske myndigheder for deres voldelige undertrykkelse af fredelige demonstrationer for retfærdighed, frihed og demokrati i kølvandet på det svigagtige præsidentvalg den 9. august; kræver, at de hviderussiske myndigheder omgående indstiller anvendelsen af magt, vold og undertrykkelse mod deres medborgere og afstår fra handlinger, der afviger fra den uundgåelige udvikling hen imod den nødvendige dialog mellem folket og deres legitime repræsentanter, herunder koordinationsrådet, civilsamfundet, myndighederne og myndighedernes politiske repræsentanter;

2. opfordrer til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle politiske fanger og alle personer, der tilbageholdes for deres deltagelse i demonstrationer mod valgresultatet eller imod den vold, der anvendes af myndighederne, eller for deres tilkendegivelse af støtte til disse demonstrationer;

3. anerkender ikke resultaterne af det hviderussiske præsidentvalg den 9. august og gentager det hviderussiske folks opfordring til, at der afholdes et nyt, frit og retfærdigt valg i henhold til internationale standarder og under ODIHR's valgobservation så hurtigt som muligt;

4. udtrykker sin utvetydige støtte til det hviderussiske folk i forbindelse med dets legitime krav og forhåbninger om et nyt, frit og retfærdigt valg, grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder, demokratisk repræsentation, politisk deltagelse, ærlig rapportering af valgresultater og ophør af autoritær undertrykkelse; opfordrer Kommissionen, NF/HR og Rådet til at yde bistand til den demokratiske opposition i Hviderusland, herunder koordinationsrådet, der ledes af Svetlana Tikhanovskaja, som de legitime repræsentanter for det hviderussiske folks krav, hvis der anmodes herom;

5. opfordrer til en hurtig og effektiv efterforskning og konsekvent retsforfølgelse af alle gerningsmænd til den hidtil usete brutalitet mod demonstranter, deres tilhængere og personer, der blot var tilskuere, herunder al vold begået af Hvideruslands politiske myndigheder, politi og specialstyrker; udtrykker sin foruroligelse over troværdige rapporter om styrker i civil påklædning og maskerede styrker i uidentificerede køretøjer, der opererer på hviderussisk territorium og deltager i intern undertrykkelse og bortførelser; opfordrer de hviderussiske og alle andre relevante myndigheder til at skabe faktuel klarhed omkring disse personers identitet, rolle og tilstedeværelse på hviderussisk territorium; fordømmer den igangværende undertrykkelse af uafhængige hviderussiske og internationale journalister; opfordrer de hviderussiske myndigheder til omgående at løslade alle ulovligt tilbageholdte journalister og borgerjournalister og give den fulde presseakkreditering tilbage til dem, der har fået den frataget; understreger det hviderussiske folks ret til objektiv journalistik om de begivenheder, der finder sted i deres land; fordømmer indsættelsen af russiske mediespecialister i de hviderussiske medier;

6. opfordrer indtrængende de hviderussiske myndigheder til at respektere landets internationale forpligtelser, navnlig dets forpligtelser som en stat, der er medlem af OSCE, til at afholde ægte demokratiske valg og opretholde ytringsfriheden og retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger, både i lovgivning og i praksis;

7. understreger, at det er fast besluttet på at stå sammen med det hviderussiske folk i kampen for frihed, demokrati og respekt for menneskerettighederne;

8. påskønner det store bidrag, der er blevet ydet af de modige kvinder i Hviderusland under ledelse af Svetlana Tikhanovskaja, Veronika Tsepkalo og Maria Kolesnikova og af deres tilhængere ved at repræsentere og give udtryk for det hviderussiske folks legitime krav; bemærker, at mange hviderussere betragter Svetlana Tikhanovskaja som vinder af præsidentvalget; understreger den afgørende rolle, som kvinder, studerende og unge spiller i de igangværende politiske protester på græsrodsniveau;

9. noterer sig med bekymring, at alle medlemmer af koordinationsrådets præsidium med undtagelse af Svetlana Alexievich er blevet ulovligt anholdt eller tvunget i eksil; kræver øjeblikkelig løsladelse af Maxim Znak, Maria Kolesnikova, Siarhei Dyleusky og Liliya Ulaova; insisterer på, at enhver national dialog skal finde sted med koordinationsrådets fulde og uhindrede deltagelse; glæder sig over den beskyttelse, som repræsentanter for EU-medlemsstaterne har givet Svetlana Alexievich;

10. anerkender, at den aktuelle protestbevægelse i Hviderusland ikke ledes af en enkelt person eller en særlig gruppe af personer, der tilhører den politiske opposition, men er baseret på en generel modstand mod det nuværende regime og på det legitime krav om, at det hviderussiske folk skal nyde godt af de samme grundlæggende demokratiske rettigheder og frihedsrettigheder som alle andre borgere på det europæiske kontinent;

11. udtrykker sin fulde støtte til det hviderussiske folk, som straks gik på gaden efter præsidentvalget og ikke har opgivet sine demonstrationer på trods af de hviderussiske myndigheders foragtelige voldshandlinger, undertrykkelse og umenneskelige behandling og har fortsat sin march på gaderne i Minsk og mange andre byer landet over lige siden valget;

12. noterer sig de afgørende bidrag fra en lang række arbejdstagere i statsejede virksomheder i forskellige økonomiske sektorer, som tog kollektive skridt og nedsatte strejkeudvalg, hvorved de risikerede anholdelse, afskedigelse og manglende fornyelse af kortfristede kontrakter; opfordrer til, at de hviderussiske arbejdstageres grundlæggende ret til at strejke uden risiko for afskedigelse, anholdelse eller andre repressalier overholdes i overensstemmelse med ILO's konvention nr. 87 og 98; tilslutter sig de udtryk for solidaritet, som Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation har tilkendegivet og støtter Den Internationale Faglige Samarbejdsorganisations opfordring til Den Internationale Arbejdsorganisation om omgående at gribe ind over for anholdelser og domfældelser af ledere af strejkeudvalg og uafhængige fagforeningsaktivister med henblik på at beskytte deres forsamlings- og foreningsfrihed; udtrykker sin støtte til den koordinerende rolle, som Den Hviderussiske Sammenslutning af Demokratiske Fagforeninger spiller;

13. opfordrer indtrængende Rådet og den højtstående repræsentant til at fastholde en bestemt og principfast holdning over for de hviderussiske myndigheder baseret på EU's tilsagn om at forsvare principperne om demokrati og retsstaten, respekt for folkeretten, universelle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder såsom ytrings-, forsamlings- og foreningsfrihed og om at træffe afgørende foranstaltninger mod dem, der er ansvarlige for krænkelser af disse principper, værdier og rettigheder;

14. opfordrer Rådet, Kommissionen og den højtstående repræsentant til at forsætte med at overvåge situationen i Hviderusland nøje for så vidt angår de grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettighederne; opfordrer dem til at benytte enhver lejlighed til indtrængende at opfordre de hviderussiske myndigheder til øjeblikkeligt at bringe vold, undertrykkelse og umenneskelig behandling til ophør, løslade alle politiske fanger og personer, der er blevet tilbageholdt vilkårligt i de seneste måneder og uger, til at efterforske og retsforfølge de personer, der er ansvarlige for valgsvindel, vold, undertrykkelse og tortur, og til at afholde nyvalg i henhold til internationale standarder og under OSCE's valgobservation så hurtigt som muligt; opfordrer OSCE til at samarbejde med internationale ikkestatslige menneskerettighedsorganisationer og Hvideruslands uafhængige civilsamfund om at dokumentere hvert enkelt tilfælde, hvor menneskerettighederne er blevet krænket, således at det er lettere at retsforfølge alle gerningsmænd fuldstændigt i fremtiden;

15. opfordrer medlemsstaterne og deres konsulære repræsentationer i Hviderusland til at støtte ofrene for vold og undertrykkelse og deres familier ved at udstede visa af humanitære og uddannelsesmæssige årsager; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til hurtigt at gå videre med den effektive gennemførelse af EU's finansielle bistand til støtte for ofrene for undertrykkelse og civilsamfundet og til at mobilisere flere ressourcer til at støtte dem fysisk, psykologisk og materielt;

16. opfordrer Rådet til hurtigst muligt og i tæt samarbejde med internationale partnere at gennemføre brede og effektive sanktioner mod alle de hviderussiske gerningsmænd til valgsvindel, vold og undertrykkelse i et omfang, der mindst svarer til antallet af de sanktioner, der blev ophævet den 25. februar 2016; kræver, at disse sanktioner omfatter Alexander Lukasjenko; opfordrer Rådet til at følge det eksempel, som flere af de medlemsstater, som grænser op til Hviderusland, og som har opført Lukasjenko på deres sanktionsliste, har sat ved at udvide den oprindeligt foreslåede gruppe af sanktionerede personer til også at omfatte et betydeligt antal embedsmænd på højt og mellemhøjt niveau samt arbejdsgivere, der er kendt for at støtte regimet eller afskedige deres ansatte for deltagelse i strejker; opfordrer Rådet til at pålægge enhver person eller enhed, der er ansvarlig for ekstern indblanding i Hviderusland, sanktioner; opfordrer indtrængende alle medlemmer af Rådet til at prioritere det hviderussiske folks demokratiske rettigheder frem for sikkerhedsmæssige betænkeligheder af særskilt karakter i deres beslutning om pålægning af sanktioner; opfordrer Kommissionen og HR/NF til hurtigt at operationalisere og gennemføre EU's sanktionsordning for menneskerettighedskrænkelser;

17. bifalder, at EU er rede til at træffe yderligere restriktive foranstaltninger alt efter behov, sådan som HR/NF har givet udtryk for; opfordrer Rådet til – i tilfælde af, at de målrettede sanktioner mod gerningsmændene til svig, vold og undertrykkelse fører til utilstrækkelige resultater – at overveje at pålægge Hviderusland bredere økonomiske sanktioner, navnlig for så vidt angår de statsejede virksomheder, som er tættest forbundet med myndighedernes forretningsmæssige interesser; gentager sin holdning om, at sådanne sanktioner under ingen omstændigheder må have en negativ indvirkning på det hviderussiske folk og udviklingen af landets demokratiske civilsamfund;

18. opfordrer Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og den højtstående repræsentant til at revidere forbindelserne mellem EU og Hviderusland og bevæge sig fra "kritisk engagement" til "kritisk revurdering", herunder ved at foretage en revurdering af Hvideruslands rolle i det østlige partnerskab og i forbindelse hermed tage hensyn til følgende aspekter: koordinering med internationale partnere, dialog om nødvendige reformer, socioøkonomisk støtte til befolkningen, kapacitetsopbygning af civilsamfundet og fortsatte mellemfolkelige kontakter; bekræfter sin støtte til den fulde politiske, tekniske og finansielle støtte, der er nødvendig for at lette Hvideruslands demokratiske politiske overgang, hvis der anmodes herom, herunder gennem udvidede handelsforbindelser, internationalt koordineret bistand til økonomiske reformer og fuld støtte til den videre udvikling af Hvideruslands uafhængige civilsamfund;

19. insisterer på, at enhver finansiel støtte fra EU kun bør komme det hviderussiske folk til gode, ikke det nuværende regime, og at den skal bidrage til at afbøde de socioøkonomiske konsekvenser af covid‑19‑pandemien for befolkningen, yde humanitær nødhjælp til ofre for vold og undertrykkelse og deres familiemedlemmer, styrke civilsamfundet og fremme de mellemfolkelige kontakter; opfordrer indtrængende Kommissionen til straks at standse enhver direkte udbetaling af finansiel støtte til de hviderussiske myndigheder og omdirigere al finansiel støtte til det hviderussiske folk samt uafhængige journalister, NGO'er og internationale organisationer;

20. fremhæver de hviderussiske borgeres og det internationale samfunds opfordringer til en inklusiv national dialogproces, der skal føre til nyvalg og ægte demokratisk repræsentation; opfordrer Den Russiske Føderation til at gøre brug af sine nære politiske forbindelser med den hviderussiske ledelse og tilskynde den til at indgå i en fri, retfærdig og inklusiv dialogproces, der sikrer fuld respekt for det hviderussiske folks demokratiske rettigheder i henhold til folkeretten, med det formål så hurtigt som muligt at tilrettelægge nyvalg i henhold til internationale standarder og under ODIHR's valgobservation; glæder sig meget over forslaget fra OSCE's formand og hans efterfølger om at bistå Hviderusland med at tilrettelægge en dialogproces og glæder sig også over ODIHR's beredvillighed til at bistå de hviderussiske myndigheder med at gennemføre de presserende reformer, der er nødvendige for at bringe Hvideruslands lovgivning og praksis i overensstemmelse med internationale demokratiske standarder og menneskerettighedsforpligtelser; insisterer på, at de hviderussiske myndigheder skal acceptere tilbuddet fra den nuværende og den kommende formand for OSCE; opfordrer derfor Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til sammen med OSCE at fastlægge den konkrete form for bistand, som EU kan yde til OSCE-ledet mægling og tilkendegiver sin egen beredvillighed til at bidrage til en fremtidig  ODIHR‑valgobservationsmission med en delegation fra Europa-Parlamentet;

21. tager på det kraftigste afstand fra russiske statslige og statstilknyttede aktørers igangværende interventioner og eksterne indblanding, navnlig i Hvideruslands statslige medier og sikkerhedsstyrker; udtrykker sin uforbeholdne støtte til Hvideruslands og det hviderussiske folks uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet; minder om, at de hviderussiske protester er prodemokratiske snarere end geopolitiske; opfordrer indtrængende Den Russiske Føderation til at respektere folkeretten, Hvideruslands suverænitet og landets egen appel om, at den afstår fra indblanding i Hviderusland; opfordrer i stedet Den Russiske Føderation til at støtte den indsats, som OSCE har iværksat, og som har til formål at hjælpe Hviderusland med at overholde sine nationale og internationale forpligtelser vedrørende demokrati, grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder;

22. opfordrer Rådet til at indføre en omfattende, effektiv EU-dækkende sanktionsmekanisme, der uden yderligere forsinkelser vil gøre det muligt at målrette indsatsen mod individuelle, statslige og ikkestatslige aktører og andre enheder, der er ansvarlige for eller er involveret i alvorlige krænkelser af menneskerettighederne;

23. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, FN's højkommissær for menneskerettigheder og Hvideruslands myndigheder.

 

[1] EUT C 11 af 13.1.2020, s. 18.

[2] EUT C 390 af 18.11.2019, s. 100.

[3] EUT C 224 af 27.6.2018, s. 135.

[4] EUT C 349 af 17.10 2017, s. 41.

[5] EUT L 45 af 18.2.2020, s. 3.

Seneste opdatering: 16. september 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik