Menettely : 2020/2779(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0274/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0274/2020

Keskustelut :

PV 15/09/2020 - 7
CRE 15/09/2020 - 7

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0231

<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0274/2020</NoDocSe>
PDF 149kWORD 50k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Valko-Venäjän tilanteesta</Titre>

<DocRef>(2020/2779(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser, Robert Biedroń</Depute>

<Commission>{S&D}S&D-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0271/2020

B9‑0274/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma Valko-Venäjän tilanteesta

(2020/2779(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Valko-Venäjästä, erityisesti 4. lokakuuta 2018 tiedotusvälineiden vapauden heikentymisestä[1], 19. huhtikuuta 2018 Valko-Venäjästä 18. helmikuuta 2018 pidettyjen paikallisvaalien jälkeen[2], 24. marraskuuta 2016 Valko-Venäjän tilanteesta 11. syyskuuta 2016 pidettyjen parlamenttivaalien jälkeen[3] ja 8. lokakuuta 2015 kuolemanrangaistuksesta Valko-Venäjällä[4] antamansa päätöslauselmat,

 ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät Eurooppa-neuvoston jäsenten videokonferenssin jälkeen 19. elokuuta 2020,

 ottaa huomioon korkean edustajan Euroopan unionin puolesta 11. elokuuta 2020 antaman julkilausuman presidentinvaaleista ja 11. syyskuuta 2020 antaman julkilausuman koordinointineuvoston jäseniin kohdistuvan väkivallan ja pelottelun kärjistymisestä,

 ottaa huomioon korkean edustajan / varapuheenjohtajan julkilausumat ja erityisesti hänen ennen presidentinvaaleja 7. elokuuta 2020 antamansa julkilausuman ja 14. heinäkuuta 2020 antamansa julkilausuman presidenttiehdokkaiden rekisteröimättä jättämisestä, korkean edustajan / varapuheenjohtajan ja Kanadan ulkoministerin 26. elokuuta 2020 antaman yhteisen julkilausuman sekä korkean edustajan / varapuheenjohtajan ja naapuruuspolitiikasta ja laajentumisesta vastaavan komission jäsenen 10. elokuuta 2020 antaman yhteisen julkilausuman presidentinvaaleista,

 ottaa huomioon EUH:n tiedottajan julkilausumat, erityisesti 19. kesäkuuta 2020 annetun julkilausuman viimeaikaisista tapahtumista ennen presidentinvaaleja ja 18. marraskuuta 2019 annetun julkilausuman Valko-Venäjän parlamenttivaaleista,

 ottaa huomioon 17. helmikuuta 2020 annetun neuvoston päätöksen vuonna 2004 asetetun EU:n asevientikiellon ja sellaisten tavaroiden vientikiellon, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, jatkamisesta Valko-Venäjän osalta[5],

 ottaa huomioon ODIHR:n 15. heinäkuuta 2020 antaman lausuman, jonka mukaan Valko-Venäjälle ei lähetetty vaalitarkkailuvaltuuskuntaa, koska sille ei ollut esitetty kutsua,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Valko-Venäjällä pidettiin 9. elokuuta 2020 presidentinvaalit, joita edeltävää aikaa leimasivat rauhanomaisiin mielenosoittajiin, kansalaisyhteiskunnan aktivisteihin, bloggaajiin ja toimittajiin kohdistetut maanlaajuiset tukahduttamistoimet, poliittisten aktivistien vakava pelottelu, ehdokkaiden rekisteröinnille ja vaalilautakuntien muodostamiselle asetetut jatkuvat esteet sekä ehdokkaiden ja heidän kampanjahenkilöstönsä ja kannattajiensa rekisteröimättä jättäminen ja pidättäminen;

B. ottaa huomioon, että ODIHR:n vaalitarkkailuvaltuuskunta ei voinut tarkkailla vaaliprosessia, koska Valko-Venäjän viranomaiset jättivät tarkoituksellisesti esittämättä kutsun ajoissa, ja että vaaliprosessin törkeistä rikkomuksista esitettiin valtava määrä raportteja, mikä on osoitus tulosten tahallisesta väärentämisestä;

C. ottaa huomioon, että vaalikampanja ja presidentinvaalit järjestettiin covid-19-pandemian aikana ja että Valko-Venäjän poliittinen johto kiisti toistuvasti pandemian vaikutukset, minkä vuoksi toimittajat, lääkintähenkilöstö ja tavalliset ihmiset alkoivat jakaa tärkeää tietoa pandemiasta ja tarvittavista varotoimenpiteistä ja osoittivat siten ihmisten yhteiskunnallisen sitoutumisen ja Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnan elinvoimaisuuden;

D. ottaa huomioon, että presidenttiehdokkaita sekä heidän kampanjahenkilöstöään ja kannattajiaan pidätettiin tekaistujen syytteiden perusteella ja joidenkin presidenttiehdokkaiden kohdalla keskusvaalilautakunta hylkäsi suuren määrän heidän ehdokkuuttaan kannattavien henkilöiden allekirjoituksia;

E. ottaa huomioon, että vaalipäivä sujui rauhallisesti mutta välittömästi sen jälkeen pääkaupungissa Minskissä ja monissa muissa kaupungeissa ympäri maata järjestettiin ennennäkemättömän laajoja ja suuria, rauhanomaisia ja hallittuja mielenosoituksia vaaliprosessin räikeitä rikkomuksia vastaan ja annettiin uskottavia raportteja vaalitulosten laajamittaisesta väärentämisestä;

F. toteaa rauhanomaisten mielenosoittajien vaatineen uusia vaaleja, joiden olisi oltava vapaat ja oikeudenmukaiset ja jotka olisi järjestettävä kansainvälisen vaalitarkkailun puitteissa, ja toteaa heidän vaatineen oikeuttaan demokraattiseen edustukseen ja poliittiseen osallistumiseen;

G. ottaa huomioon, että Valko-Venäjän keskusvaalilautakunnan 10. elokuuta ilmoittamien virallisten vaalitulosten mukaan Aleksandr Lukašenko sai 80,10 prosenttia äänistä ja Svetlana Tihanovskaja 10,12 prosenttia, kun äänestysaktiivisuus oli 84,17 prosenttia; ottaa huomioon, että uskottavista maanlaajuisista raporteista ja ruohonjuuritason sosiaalisen median aloitteista käy ilmi, että Aleksandr Lukašenkoa suosittiin laajamittaisilla vaalipetoksilla; ottaa huomioon, että 19. elokuuta 2020 annetuissa neuvoston päätelmissä EU kieltäytyi hyväksymästä virallisia vaalituloksia;

H. ottaa huomioon, että Valko-Venäjän viranomaiset reagoivat oikeutettuihin ja rauhanomaisiin mielenosoituksiin suhteettomalla väkivallalla, kestämättömillä sortotoimilla ja epäinhimillisellä kohtelulla, mukaan lukien mielenosoitusten aikana pidätettyihin kohdistunut kidutus ja seksuaalinen väkivalta; ottaa huomioon, että satoja rauhanomaisia mielenosoittajia pahoinpideltiin, tuhansia pidätettiin ja ainakin kolme sai surmansa; ottaa huomioon, että Valko-Venäjän viranomaiset yrittivät edelleen tukahduttaa mielenosoitukset laajentamalla asteittain mielenosoittajien pidätyksiä;

I. ottaa huomioon, että valkovenäläisten yritysten, myös eri alojen suurten valtionyhtiöiden, työntekijät ovat käynnistäneet kollektiivisia toimia ja perustaneet lakkokomiteoita tukemaan kansalaisten protesteja valtion viranomaisten harjoittamaa vaalivilppiä, väkivaltaa ja sortoa vastaan; ottaa huomioon, että monia lakkokomiteoiden johtajia on sittemmin häiritty, kuulusteltu tai pidätetty ja että monet heistä ovat yhä pidätettyinä;

J. ottaa huomioon, että koordinointineuvosto perustettiin toimimaan väliaikaisena institutionaalisena kumppanina kansallisessa vuoropuhelussa, jonka tarkoituksena on järjestää uudet vaalit kansainvälisten normien mukaisesti ja ODIHR:n vaalitarkkailussa;

K. ottaa huomioon, että sen jälkeen tuhannet ihmiset ovat hakeneet koordinointineuvoston jäsenyyttä tai ilmaisseet tukensa sen vaatimuksille uusista vaaleista ja että kaikkia koordinointineuvoston johtavia jäseniä on häiritty, kuulusteltu tai pidätetty; ottaa huomioon, että jatkuva häirintä ja uhkailu ovat johtaneet siihen, että opposition johtavat jäsenet Svetlana Tihanovskaja ja Veronika Tsepkalo ovat hakeneet turvaa Euroopan unionista; ottaa huomioon, että 8. syyskuuta naamioituneet miehet sieppasivat toisen johtajan, Maria Kalesnikovan, tunnuksettomaan pakettiautoon; ottaa huomioon, että Nobelin palkinnon saaja Svetlana Alexijevitš on ainoa koordinointineuvoston puheenjohtajiston jäsen, joka on edelleen Valko-Venäjällä ja vapaana; ottaa huomioon, että hänen turvallisuudestaan kannetaan jatkuvasti vakavaa huolta;

L. ottaa huomioon, että Venäjän federaation presidentti ilmoitti 27. elokuuta tukevansa Valko-Venäjän viranomaisia kansalaisten oikeutetun tyytymättömyyden tukahduttamisessa tarjoamalla käyttöön poliisin erikoisjoukkoja; ottaa huomioon, että Lukašenko ilmoitti 21. elokuuta valtion tiedotusvälineissä työskentelevien lakkoilevien ja irtisanoutuvien toimittajien korvaamisesta venäläisillä media-alan asiantuntijoilla; ottaa huomioon, että Venäjä, Kiina ja Turkki onnittelivat ensimmäisten valtioiden joukossa Lukašenkoa tämän vilpillisestä vaalivoitosta;

M. ottaa huomioon, että Valko-Venäjän viranomaiset jatkavat riippumattomiin valkovenäläisiin toimittajiin ja kansalaistoimittajiin kohdistamiaan väkivaltaisia tukahduttamistoimia ja pyrkivät tarkoituksellisesti estämään puolueettoman raportoinnin vaientaakseen kotimaisen ja kansainvälisen huolestumisen ja arvostelun, muun muassa perumalla yli kahdentoista kansainvälisen toimittajan akkreditoinnin 29. elokuuta;

N. ottaa huomioon, että laajoja rauhanomaisia mielenosoituksia järjestetään yhä pääkaupungissa ja muualla maassa huolimatta siitä, että useita poliittisen opposition ja kansalaisten protestiliikkeen näkyviä jäseniä sekä tavallisia kansalaisia on pidätetty, ja toteaa tämän osoittavan, että Valko-Venäjän yhteiskunta on ennennäkemättömän tyytymätön ja aktivoitunut ja vaatii demokraattisia oikeuksia sekä perusvapauksien ja ihmisoikeuksien kunnioittamista, kuten sen edustajat, myös Svetlana Tihanovskaja ja muut koordinointineuvoston jäsenet, ovat todenneet;

1. tuomitsee mitä jyrkimmin sen, että Valko-Venäjän viranomaiset ovat tukahduttaneet väkivaltaisesti oikeutta, vapautta ja demokratiaa vaativat rauhanomaiset mielenosoitukset elokuun 9. päivän vilpillisten presidentinvaalien jälkeen; vaatii Valko-Venäjän viranomaisia lopettamaan välittömästi voiman, väkivallan ja sortotoimien käytön maansa kansalaisia vastaan ja pidättäytymään kaikista toimista, jotka poikkeavat vääjäämättömältä polulta kohti kansan ja sen laillisten edustajien, koordinointineuvosto, kansalaisyhteiskunta sekä viranomaiset ja niiden poliittiset edustajat mukaan luettuina, välttämätöntä vuoropuhelua;

2. kehottaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki poliittiset vangit ja kaikki henkilöt, jotka on pidätetty siksi, että he ovat osallistuneet mielenosoituksiin vaalituloksia tai viranomaisten käyttämää väkivaltaa vastaan tai ilmaisseet tukevansa näitä protesteja;

3. ei hyväksy Valko-Venäjän 9. elokuuta pidettyjen presidentinvaalien tuloksia ja toistaa Valko-Venäjän kansan kehotuksen järjestää mahdollisimman pian uudet vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit kansainvälisten normien mukaisesti ja ODIHR:n vaalitarkkailussa;

4. ilmaisee yksiselitteisen tukensa Valko-Venäjän kansalle sen oikeutetuissa vaatimuksissa ja pyrkimyksissä, jotka koskevat uusia vapaita ja oikeudenmukaisia vaaleja, perusvapauksia ja ihmisoikeuksia, demokraattista edustusta, poliittista osallistumista, rehellistä raportointia vaalituloksista sekä autoritaarisen sorron lopettamista; kehottaa komissiota, korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa ja neuvostoa tukemaan pyydettäessä Valko-Venäjän demokraattista oppositiota, Valko-Venäjän kansan vaatimusten legitiiminä edustajana, Svetlana Tihanovskajan johtama koordinointineuvosto mukaan luettuna;

5. kehottaa tutkimaan nopeasti ja tehokkaasti ja asettamaan johdonmukaisesti syytteeseen kaikki mielenosoittajiin, heidän tukijoihinsa ja pelkkiin sivustakatsojiin kohdistuneisiin ennennäkemättömiin väkivaltaisuuksiin syyllistyneet henkilöt, mukaan lukien kaikki Valko-Venäjän poliittisten viranomaisten, poliisin ja erikoisjoukkojen harjoittama väkivalta; on huolissaan uskottavista raporteista, joiden mukaan Valko-Venäjän alueella toimii siviilivaatteisiin ja tunnuksettomiin uniformuihin pukeutuneita naamioituneita joukkoja, joka liikkuvat tunnuksettomilla ajoneuvoilla ja osallistuvat sisäisiin tukahduttamistoimiin ja sieppauksiin; kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia ja kaikkia muita asiaankuuluvia viranomaisia osoittamaan selvästi henkilöllisyytensä, roolinsa ja läsnäolonsa Valko-Venäjän alueella; tuomitsee riippumattomiin valkovenäläisiin ja kansainvälisiin toimittajiin kohdistuvat jatkuvat tukahduttamistoimet; kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia vapauttamaan välittömästi kaikki laittomasti pidätetyt toimittajat ja kansalaistoimittajat ja palauttamaan täydet lehdistöakkreditoinnit niille, joilta se on evätty; korostaa Valko-Venäjän kansan oikeutta puolueettomaan raportointiin maansa tapahtumista; tuomitsee venäläisten media-alan asiantuntijoiden käytön Valko-Venäjän valtiollisissa tiedotusvälineissä;

6. kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia noudattamaan maan kansainvälisiä sitoumuksia, etenkin sen sitoumuksia Etyjin toimintaan osallistuvana valtiona järjestää aidosti demokraattiset vaalit ja vaalia sekä lainsäädännössä että käytännössä sananvapautta ja oikeutta rauhanomaiseen kokoontumiseen;

7. korostaa aikovansa seisoa vankasti Valko-Venäjän kansan rinnalla sen taistelussa vapauden, demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen puolesta;

8. arvostaa Svetlana Tihanovskajan, Veronika Tsepkalon ja Maria Kalesnikovan johdolla toimivien rohkeiden valkovenäläisten naisten ja heidän tukijoidensa tärkeää panosta Valko-Venäjän kansan oikeutettujen vaatimusten esittämisessä ja edustamisessa; panee, että monet valkovenäläiset pitävät Svetlana Tihanovskajaa presidentinvaalien voittajana; painottaa naisten, opiskelijoiden ja nuorten ratkaisevaa roolia meneillään olevissa ruohonjuuritason poliittisissa protesteissa;

9. panee huolestuneena merkille, että Svetlana Alexijevitšia lukuun ottamatta kaikki koordinointineuvoston puheenjohtajiston jäsenet on pidätetty laittomasti tai pakotettu maanpakoon; vaatii vapauttamaan välittömästi Maxim Znakin, Maria Kalesnikovan, Siarhei Dileuskin ja Lilija Ulasovan; vaatii, että koordinointineuvosto voi osallistua täysipainoisesti ja esteettä kaikkeen kansalliseen vuoropuheluun; pitää myönteisenä, että EU:n jäsenvaltioiden edustajat ovat tarjonneet suojelua Svetlana Alexijevitšille;

10. toteaa, että Valko-Venäjän nykyisen protestiliikkeen johdossa ei ole yhtä henkilöä tai tiettyä poliittiseen oppositioon kuuluvaa henkilöryhmää vaan sen perustana on nykyisen hallinnon yleinen vastustus ja oikeutettu vaatimus, että Valko-Venäjän kansalla on oltava samat demokratian ja vapauden perusoikeudet kuin kaikilla muilla kansalaisilla Euroopan mantereella;

11. ilmoittaa antavansa täyden tukensa Valko-Venäjän kansalle, joka lähti kaduille heti presidentinvaalien jälkeen, ei ole luopunut protesteistaan huolimatta Valko-Venäjän viranomaisten halpamaisista väkivallanteoista, sortotoimista ja epäinhimillisestä kohtelusta ja on vaaleista lähtien jatkanut marssejaan Minskin ja monen muun kaupungin kaduilla ympäri maata;

12. panee merkille eri talouden aloilla toimivien valtionyhtiöiden monien työntekijöiden ratkaisevan panoksen, sillä he käynnistivät kollektiivisia toimia ja perustivat lakkokomiteoita ja ottivat siten riskin joutua pidätetyksi tai irtisanotuksi tai riskin, että heidän lyhytaikaista työsopimustaan ei uusita; kehottaa kunnioittamaan valkovenäläisten työntekijöiden perusoikeuksia lakkoilla ilman irtisanomisen, pidätyksen tai muiden kostotoimien riskiä ILOn yleissopimusten nro 87 ja 98 mukaisesti; yhtyy Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön solidaarisuuden ilmaukseen ja tukee Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestön Kansainväliselle työjärjestölle osoittamaa kehotusta puuttua kiireesti lakkokomiteoiden johtajien ja riippumattomien ammattiyhdistysaktivistien pidätyksiin ja vankeustuomioihin, jotta voidaan suojella heidän kokoontumis- ja yhdistymisvapauttaan; ilmaisee tukevansa Valko-Venäjän demokraattisten ammattiliittojen kongressin koordinoivaa roolia;

13. kehottaa neuvostoa ja korkeaa edustajaa säilyttämään suhteissa Valko-Venäjän viranomaisiin lujan ja periaatteellisen kannan, joka perustuu EU:n sitoumukseen puolustaa demokratian ja oikeusvaltion periaatteita ja kunnioittaa kansainvälistä oikeutta sekä yleismaailmallisia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, kuten sananvapautta ja kokoontumis- ja yhdistymisvapautta, sekä päättäväisiin toimiin niitä vastaan, jotka ovat vastuussa näiden periaatteiden rikkomisesta;

14. kehottaa neuvostoa, komissiota ja korkeaa edustajaa seuraamaan edelleen tiiviisti Valko-Venäjän tilannetta perusvapauksien ja ihmisoikeuksien osalta; kehottaa niitä hyödyntämään jokainen tilaisuus kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia lopettamaan välittömästi väkivallan, sortotoimet ja epäinhimillisen kohtelun, vapauttamaan kaikki poliittiset vangit ja kaikki viime kuukausien ja viikkojen aikana mielivaltaisesti pidätetyt henkilöt, tutkimaan ja asettamaan syytteeseen vaalivilpistä, väkivallasta, sortotoimista ja kidutuksesta vastuussa olevat henkilöt sekä järjestämään mahdollisimman pian uudet vaalit kansainvälisten normien mukaisesti ja ODIHR:n vaalitarkkailussa; kehottaa Etyjiä tekemään yhteistyötä kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen ja Valko-Venäjän riippumattoman kansalaisyhteiskunnan kanssa jokaisen yksittäisen ihmisoikeusrikkomustapauksen dokumentoimiseksi, jotta tulevaisuudessa voidaan helpottaa kaikkien syyllisten kattavaa syytteeseenpanoa;

15. kehottaa jäsenvaltioita ja niiden Valko-Venäjällä toimivia konsulaatteja tukemaan väkivallan ja sorron uhreja ja näiden perheitä myöntämällä viisumeita humanitaarisista ja koulutuksellisista syistä; kehottaa tässä yhteydessä komissiota panemaan nopeasti ja tehokkaasti täytäntöön EU:n rahoitustuen, jolla tuetaan sortotoimien uhreja ja kansalaisyhteiskuntaa, ja ottamaan käyttöön lisäresursseja, jotta näille voidaan antaa fyysistä, psykologista ja aineellista tukea;

16. kehottaa neuvostoa panemaan viipymättä ja tiiviissä yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa täytäntöön kaikkiin vaalivilppiin, väkivaltaan ja sortotoimiin syyllistyneisiin valkovenäläisiin henkilöihin kohdistuvia laaja-alaisia ja tehokkaita pakotteita, joiden määrä vastaa vähintään niiden henkilöiden määrää, jotka poistettiin pakoteluettelosta 25. helmikuuta 2016; vaatii, että Alexander Lukašenkon on oltava niiden joukossa, joita pakotteet koskevat; kehottaa neuvostoa toimimaan samoin kuin monet Valko-Venäjän naapureina olevat jäsenvaltiot, jotka ovat sisällyttäneet Lukašenkon pakoteluetteloonsa, ja laajentamaan alun perin ehdotettua pakotteiden kohteena olevien henkilöiden joukkoa siten, että siihen sisällytetään huomattava määrä sekä korkeita että keskitason virkamiehiä ja yrittäjiä, joiden tiedetään tukevan hallintoa tai sanovan irti työntekijöitään lakkoihin osallistumisen vuoksi; kehottaa neuvostoa määräämään pakotteita kaikille henkilöille tai yhteisöille, jotka ovat vastuussa ulkoisesta asioihin puuttumisesta Valko-Venäjällä; kehottaa kaikkia neuvoston jäseniä asettamaan pakotteiden määräämistä koskevassa päätöksessään Valko-Venäjän kansan demokraattiset oikeudet etusijalle erillisiin turvallisuuskysymyksiin nähden; kehottaa komissiota ja varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa saattamaan EU:n ihmisoikeuksia koskevan pakotejärjestelmän nopeasti toimintakuntoon ja panemaan sen täytäntöön;

17. suhtautuu myönteisesti varapuheenjohtajan / korkean edustajan valmiuteen toteuttaa tarvittaessa uusia rajoittavia toimenpiteitä; kehottaa neuvostoa harkitsemaan laajempien talouspakotteiden määräämistä Valko-Venäjälle, etenkin sellaisten valtionyhtiöiden osalta, jotka ovat läheisimmin kytköksissä viranomaisten liiketaloudellisiin intresseihin, jos vilppiin, väkivaltaan ja sortoon syyllistyneisiin kohdistettavat pakotteet eivät tuota riittäviä tuloksia; toistaa kantansa, jonka mukaan tällaiset pakotteet eivät saa missään tapauksessa vaikuttaa kielteisesti Valko-Venäjän kansaan ja sen demokraattisen kansalaisyhteiskunnan kehitykseen;

18. kehottaa komissiota, EUH:ta ja korkeaa edustajaa tarkastelemaan uudelleen EU:n ja Valko-Venäjän suhteita ja siirtymään niin kutsutusta kriittisestä sitoumuksesta kriittiseen uudelleenarviointiin myös arvioimalla uudelleen Valko-Venäjän roolia itäisessä kumppanuudessa ja ottamaan huomioon seuraavat näkökohdat: koordinointi kansainvälisten kumppaneiden kanssa, vuoropuhelu tarvittavista uudistuksista, sosiaalinen ja taloudellinen tuki väestölle, kansalaisyhteiskunnan valmiuksien kehittäminen ja jatkuvat ihmisten väliset yhteydet; vahvistaa olevansa pyydettäessä sitoutunut täyteen poliittiseen, tekniseen ja taloudelliseen tukeen, joka on tarpeen Valko-Venäjän demokraattisen poliittisen siirtymän helpottamiseksi, muun muassa vahvistamalla kauppasuhteita, antamalla kansainvälisesti koordinoitua apua talousuudistuksiin ja tukemalla täysimääräisesti Valko-Venäjän riippumattoman kansalaisyhteiskunnan kehittämistä edelleen;

19. vaatii, että EU:n taloudellisen avun olisi aina hyödytettävä ainoastaan Valko-Venäjän kansaa mutta ei nykyistä hallintoa ja että sen avulla on lievitettävä covid-19-pandemian väestölle aiheuttamia sosioekonomisia seurauksia, tarjottava humanitaarista hätäapua väkivallan ja sorron uhreille ja heidän perheenjäsenilleen, lujitettava kansalaisyhteiskuntaa ja edistettävä ihmisten välisiä yhteyksiä; kehottaa komissiota lopettamaan välittömästi taloudellisen tuen suoran maksamisen Valko-Venäjän viranomaisille ja ohjaamaan kaiken taloudellisen tuen Valko-Venäjän kansalle sekä riippumattomille toimittajille kansalaisjärjestöille ja kansainvälisille järjestöille;

20. korostaa Valko-Venäjän kansalaisten ja kansainvälisen yhteisön vaatimuksia osallistavasta kansallisesta vuoropuhelusta, joka johtaa uusiin vaaleihin ja aitoon demokraattiseen edustukseen; kehottaa Venäjän federaatiota hyödyntämään läheisiä poliittisia siteitään Valko-Venäjän kanssa ja rohkaisemaan sitä aloittamaan vapaan, oikeudenmukaisen ja osallistavan vuoropuhelun, jolla varmistetaan Valko-Venäjän kansan demokraattisten oikeuksien täysimääräinen kunnioittaminen kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja jonka tavoitteena on järjestää mahdollisimman pian uudet vaalit kansainvälisten normien mukaisesti ja ODIHR:n vaalitarkkailussa; pitää myönteisenä Etyjin puheenjohtajan ehdotusta avustaa yhteistyössä seuraajansa kanssa Valko-Venäjää vuoropuheluprosessin järjestämisessä ja pitää myönteisenä myös ODIHR:n valmiutta auttaa Valko-Venäjän viranomaisia toteuttamaan kiireellisiä uudistuksia, jotka ovat tarpeen Valko-Venäjän lakien ja käytäntöjen saattamiseksi kansainvälisten demokraattisten normien ja ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisiksi; vaatii Valko-Venäjän viranomaisia hyväksymään Etyjin nykyisen ja tulevan puheenjohtajan tekemän tarjouksen; kehottaa siksi komissiota ja EUH:ta määrittämään yhdessä Etyjin kanssa, miten EU voi konkreettisesti auttaa Etyjin johtamaa välittäjän tehtävää, ja ilmaisee olevansa itse valmis auttamaan ODIHR:n tulevassa vaalitarkkailutehtävässä Euroopan parlamentin valtuuskunnan avulla;

21. vastustaa jyrkästi Venäjän valtion ja valtiollisten toimijoiden käynnissä olevia toimia ja ulkoista väliintuloa etenkin Valko-Venäjän valtiollisissa tiedotusvälineissä ja turvallisuusjoukoissa; ilmaisee horjumattoman tukensa Valko-Venäjän ja sen kansan itsenäisyydelle, itsemääräämisoikeudelle ja alueelliselle koskemattomuudelle; toteaa jälleen, että Valko-Venäjän protestit ovat luonteeltaan pikemminkin demokratiaa tukevia kuin geopoliittisia; kehottaa Venäjän federaatiota kunnioittamaan kansainvälistä oikeutta, Valko-Venäjän itsemääräämisoikeutta ja sen omaa vetoomusta pidättäytyä kaikesta puuttumisesta Valko-Venäjän asioihin; kehottaa Venäjän federaatiota sen sijaan tukemaan Etyjin käynnistämiä toimia, joilla pyritään auttamaan Valko-Venäjää noudattamaan sen demokratiaa, perusvapauksia ja ihmisoikeuksia koskevia kansallisia ja kansainvälisiä velvoitteita;

22. kehottaa neuvostoa perustamaan nopeasti kattavan ja tehokkaan unionin laajuisen pakotejärjestelmän, jonka avulla vakavista ihmisoikeusloukkauksista vastuussa oleva tai niihin osallistunut henkilö, valtio, muu kuin valtiollinen toimija tai muu yhteisö voidaan ottaa viipymättä pakotteiden kohteeksi;

23. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvostolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle ja Valko-Venäjän viranomaisille.

 

[1] EUVL C 11, 13.1.2020, s. 18.

[2] EUVL C 390, 18.11.2019, s. 100.

[3] EUVL C 224, 27.6.2018, s. 135.

[4] EUVL C 349, 17.10.2017, s. 41.

[5] EUVL L 45, 18.2.2020, s. 3.

Päivitetty viimeksi: 16. syyskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö