Procedūra : 2020/2779(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0274/2020

Pateikti tekstai :

B9-0274/2020

Debatai :

PV 15/09/2020 - 7
CRE 15/09/2020 - 7

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0231

<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0274/2020</NoDocSe>
PDF 159kWORD 50k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo</TitreSuite>

<TitreRecueil>pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį</TitreRecueil>


<Titre>dėl padėties Baltarusijoje</Titre>

<DocRef>(2020/2779(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser, Robert Biedroń</Depute>

<Commission>{S&D}S&D frakcijos vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0271/2020

B9‑0274/2020

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Baltarusijoje

(2020/2779(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Baltarusijos, ypač 2018 m. spalio 4 d. dėl žiniasklaidos laisvės Baltarusijoje pablogėjimo[1], 2018 m. balandžio 19 d. dėl Baltarusijos po 2018 m. vasario 18 d. įvykusių vietos rinkimų[2], 2016 m. lapkričio 24 d. dėl padėties Baltarusijoje po 2016 m. rugsėjo 11 d. įvykusių parlamento rinkimų[3] ir 2015 m. spalio 8 d. dėl mirties bausmės Baltarusijoje[4],

 atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos pirmininko išvadas po 2020 m. rugpjūčio 19 d. Europos Vadovų Tarybos narių vaizdo konferencijos,

 atsižvelgdamas į vyriausiojo įgaliotinio deklaracijas, padarytas Europos Sąjungos vardu 2020 m. rugpjūčio 11 d. dėl prezidento rinkimų ir 2020 m. rugsėjo 11 d. dėl smurto eskalavimo ir Koordinavimo tarybos narių bauginimo,

 atsižvelgdamas į vyriausiojo įgaliotinio ir Komisijos pirmininko pavaduotojo pareiškimus, ypač 2020 m. rugpjūčio 7 d. prieš prezidento rinkimus ir 2020 m. liepos 14 d. dėl kandidatų į prezidentus neregistravimo, į 2020 m. rugpjūčio 26 d. vyriausiojo įgaliotinio ir Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Kanados užsienio reikalų ministro bendrą pareiškimą, taip pat į 2020 m. rugpjūčio 10 d. vyriausiojo įgaliotinio ir Komisijos pirmininko pavaduotojo ir už kaimynystę ir plėtrą atsakingo Komisijos nario bendrą pareiškimą dėl prezidento rinkimų,

 atsižvelgdamas į EIVT atstovo spaudai pareiškimus, ypač 2020 m. birželio 19 d. dėl pastarojo meto įvykių prieš prezidento rinkimus ir 2019 m. lapkričio 18 d. dėl parlamento rinkimų Baltarusijoje,

 atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimą pratęsti 2004 m. ES ginklų ir įrangos, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, embargą Baltarusijai[5],

 atsižvelgdamas į 2020 m. liepos 15 d. Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro (angl. ODIHR) pareiškimą dėl rinkimų stebėjimo misijos nesiuntimo į Baltarusiją negavus kvietimo,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2020 m. rugpjūčio 9 d. Baltarusijoje įvyko prezidento rinkimai, o prieš rinkimus visoje šalyje buvo panaudotos brutalios ir griežtos priemonės nukreiptos prieš taikius protestuotojus, pilietinės visuomenės aktyvistus, tinklaraštininkus ir žurnalistus, buvo smarkiai bauginami politiniai aktyvistai, nuolat daromos kliūtys kandidatų registracijai ir rinkimų komisijų sudarymui, neregistruojami ir sulaikomi kandidatai, įskaitant jų kampanijų darbuotojus ir rėmėjus;

B. kadangi ODIHR rinkimų stebėjimo misija negalėjo stebėti rinkimų proceso, nes Baltarusijos valdžios institucijos tyčia neišsiuntė kvietimo laiku, ir jam vykstant buvo itin daug pranešimų apie šiurkščius rinkimų proceso pažeidimus, bylojančius apie tyčia klastojamus rezultatus;

C. kadangi rinkimų kampanija ir prezidento rinkimai vyko per COVID-19 pandemiją, kurios poveikį Baltarusijos politiniai lyderiai ir valdžios institucijos nuolat neigė, ir dėl to teko įsikišti žurnalistams, medikams ir paprastiems žmonėms ir dalytis itin svarbia informacija apie pandemiją ir būtinas atsargumo priemones, taip pademonstruojant žmonių norą dalyvauti visuomenės gyvenime ir Baltarusijos pilietinės visuomenės gyvybingumą;

D. kadangi kandidatai į prezidentus kartu su jų kampanijų darbuotojais ir rėmėjais buvo areštuojami jiems pareiškiant sufabrikuotus kaltinimus, o kitų kandidatų atveju Centrinė rinkimų komisija atmetė daugelį jų kandidatūrą remiančių piliečių parašų;

E. kadangi rinkimų diena praėjo taikiai, bet iš karto po jos sostinėje Minske ir daugelyje kitų miestų visoje šalyje prasidėjo taikūs ir tvarkingi neregėto masto ir dydžio protestai prieš šiurkščius rinkimų proceso pažeidimus ir buvo patikimų pranešimų apie masinį rinkimų rezultatų klastojimą;

F. kadangi gindami savo teisę į demokratinį atstovavimą ir dalyvavimą politikoje taikūs protestuotojai reikalavo surengti naujus rinkimus, kurie turėtų būti laisvi ir sąžiningi bei vykti dalyvaujant tarptautiniams rinkimų stebėtojams;

G. kadangi, remiantis oficialiais rinkimų rezultatais, kuriuos rugpjūčio 10 d. paskelbė Baltarusijos centrinė rinkimų komisija (CRK), Aliaksandras Lukašenka surinko 80,10 proc. piliečių balsų, Sviatlana Cichanouskaja –10,12 proc., o dalyvavimas rinkimuose buvo 84,17 proc.; kadangi iš patikimų visoje šalyje teikiamų pranešimų ir paprastų žmonių iniciatyvų socialinėje žiniasklaidoje matyti, kad Aliaksandro Lukašenkos naudai vyko didelio masto rinkimų klastojimas; kadangi 2020 m. rugpjūčio 19 d. Tarybos išvadose ES atmetė oficialius rinkimų rezultatus;

H. kadangi Baltarusijos valdžios institucijos į teisėtus ir taikius protestus reagavo neproporcingomis smurto priemonėmis, vykdė nepriimtinas represijas ir elgėsi nežmoniškai, įskaitant per protestus sulaikytų asmenų kankinimą ir seksualinį smurtą; kadangi šimtai taikių protestuotojų buvo sumušti, tūkstančiai buvo areštuoti ir mažiausiai trys buvo nužudyti; kadangi Baltarusijos valdžios institucijos toliau bandė nuslopinti protestus sulaikydami vis daugiau protestų lyderių;

I. kadangi Baltarusijos įmonių darbuotojai, įskaitant dideles valstybines įvairių ūkio sektorių įmones, ėmėsi kolektyvinių veiksmų ir įsteigė streikų komitetus siekdami paremti žmonių protestus prieš valdžios institucijų vykdomą rinkimų klastojimą, smurtą ir represijas; kadangi per šį laiką daugelis streikų komitetų vadovų patyrė priekabiavimą, buvo tardomi ar areštuojami ir keli iš jų vis dar yra sulaikyti;

J. kadangi buvo įsteigta Koordinavimo taryba, tapusi laikina institucine partnere nacionaliniame dialogo procese, kurio tikslas – organizuoti naujus rinkimus, kurie vyktų pagal tarptautinius standartus ir dalyvaujant ODIHR rinkimų stebėjimo misijai;

K. kadangi per šį laiką keli tūkstančiai žmonių pateikė prašymus dėl narystės Koordinavimo taryboje arba išreiškė paramą jos raginimams surengti naujus rinkimus ir visi vadovaujantys Koordinavimo tarybos nariai patyrė priekabiavimą, buvo tardomi ar areštuojami; kadangi dėl vykdomo priekabiavimo ir grasinimų vadovaujančios opozicijos narės Sviatlana Cichanouskaja ir Veranika Capkala buvo priverstos ieškoti prieglobsčio Europos Sąjungoje; kadangi dar vieną lyderę Maryją Kalesnikavą rugsėjo 8 d. pagrobė kaukėti vyrai furgone be atpažinimo ženklų; kadangi Nobelio premijos laureatė Sviatlana Aleksijevič yra vienintelė Koordinavimo tarybos prezidiumo narė, kuri lieka Baltarusijoje ir nėra sulaikyta; kadangi vis dar kyla didelis susirūpinimas dėl jos saugumo;

L. kadangi rugpjūčio 27 d. Rusijos Federacijos prezidentas išreiškė paramą Baltarusijos valdžios institucijoms, kurios slopina teisėtą piliečių nepasitenkinimą, ir pasiūlė sutelkti specialiąsias policijos pajėgas; kadangi rugpjūčio 21 d. A. Lukašenka paskelbė, kad streikuojantys ir atsistatydinę valstybinių žiniasklaidos priemonių žurnalistai bus pakeisti Rusijos žiniasklaidos specialistais; kadangi Rusija, Kinija ir Turkija vienos iš pirmųjų pasveikino A. Lukašenką laimėjus suklastotus rinkimus;

M. kadangi Baltarusijos valdžios institucijos ir toliau smurtauja susidorodamos su nepriklausomais Baltarusijos žurnalistais ir piliečiais žurnalistais bei tyčia bando kliudyti rengti objektyvius reportažus, siekdamos nuslopinti vidaus ir tarptautinio lygmens susirūpinimą ir smerkimą, be kita ko, rugpjūčio 29 d. spaudos žurnalistų akreditacija buvo atimta iš daugiau nei dešimties tarptautinių žurnalistų;

N. kadangi sostinėje ir visoje šalyje, nepaisant daugelio svarbių politinės opozicijos narių, piliečių protestų judėjimo lyderių ir paprastų piliečių areštų, ir toliau vyksta didelio masto taikūs protestai ir tai byloja apie neregėtą Baltarusijos visuomenės, reikalaujančios demokratinių teisių bei pagrindinių laisvių ir žmogaus teisių paisymo, kuriai atstovauja, be kita ko, Sviatlana Cichanouskaja ir kiti Koordinavimo tarybos nariai, nepasitenkinimo ir susitelkimo lygį;

1. itin griežtai smerkia Baltarusijos valdžios institucijas už smurtą ir represijas prieš taikius protestuotojus, kovojančius už teisingumą, laisvę ir demokratiją rugpjūčio 9 d. įvykus suklastotiems prezidento rinkimams; reikalauja, kad Baltarusijos valdžios institucijos nedelsdamos liautųsi naudoti jėgą, smurtą ir represijas prieš savo piliečius ir susilaikytų nuo bet kokių veiksmų, nukrypstančių nuo neišvengiamo ir būtino dialogo tarp žmonių ir jų teisėtų atstovų, įskaitant Koordinavimo tarybą, pilietinę visuomenę, valdžios institucijas ir jų politinius atstovus;

2. ragina nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus politinius kalinius ir visus asmenis, kurie buvo sulaikyti už dalyvavimą protestuose prieš rinkimų rezultatus ar prieš valdžios institucijų naudojamą smurtą arba už šiems protestams išreikštą paramą;

3. atmeta rugpjūčio 9 d. Baltarusijos prezidento rinkimų rezultatus ir pakartoja Baltarusijos piliečių raginimą kuo greičiau surengti naujus laisvus ir sąžiningus rinkimus, atitinkančius tarptautinius standartus, dalyvaujant ODIHR rinkimų stebėtojams;

4. išreiškia nedviprasmišką paramą Baltarusijos žmonėms ir jų teisėtiems reikalavimams ir tikslams surengti naujus laisvus ir sąžiningus rinkimus, kovoti už pagrindines laisves ir žmogaus teises, demokratinį atstovavimą, politinį dalyvavimą, sąžiningus reportažus apie rinkimų rezultatus ir autoritarinių represijų nutraukimą; ragina Komisiją, vyriausiąjį įgaliotinį ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Tarybą padėti Baltarusijos demokratinei opozicijai, įskaitant Koordinavimo tarybą, kuriai vadovauja Sviatlana Cichanouskaja, kaip teisėtiems Baltarusijos piliečių reikalavimų atstovams, jeigu tokios pagalbos bus prašoma;

5. ragina greitai ir veiksmingai atlikti tyrimą dėl visų pažeidėjų, demonstruojančių neregėtą žiaurumą prieš protestuotojus, jų rėmėjus ar tiesiog praeivius, įskaitant visas smurtines priemones, kurias taiko Baltarusijos politinės valdžios institucijos, policija ir specialiosios pajėgos, ir nuosekliai juos persekioti; išreiškia susirūpinimą dėl patikimų pranešimų apie pajėgų atstovus civilių drabužiais ir kaukėtus pajėgų atstovus, vilkinčius uniformas be atpažinimo ženklų ir esančius transporto priemonėse be atpažinimo ženklų, kurie veikia Baltarusijos teritorijoje ir dalyvauja vidaus represijose ir pagrobimuose; ragina Baltarusijos ir visas kitas svarbias valdžios institucijas aiškiai teikti faktinę informaciją apie jų tapatybę, vaidmenį ir buvimą Baltarusijos teritorijoje; smerkia vykdomas nepriklausomų Baltarusijos ir tarptautinių žurnalistų represijas; ragina Baltarusijos valdžios institucijas nedelsiant paleisti visus neteisėtai sulaikytus žurnalistus ir piliečius pranešėjus ir grąžinti visateisę spaudos žurnalistų akreditaciją asmenims, iš kurių ji buvo atimta; atkreipia dėmesį į Baltarusijos piliečių teisę gauti objektyvią informaciją apie jų šalyje vykstančius įvykius; smerkia Rusijos žiniasklaidos specialistų įdarbinimą Baltarusijos valstybinėse žiniasklaidos priemonėse;

6. ragina Baltarusijos valdžios institucijas vykdyti šalies tarptautinius įsipareigojimus, visų pirma jos kaip ESBO dalyvaujančios valstybės įsipareigojimus rengti iš tikrųjų demokratiškus rinkimus ir gerbti žodžio laisvę ir teisę į taikius susirinkimus ir pagal įstatymą, ir praktiškai;

7. pabrėžia savo tvirtą apsisprendimą aktyviai remti Baltarusijos piliečius jų kovoje už laisvę, demokratiją ir pagarbą žmogaus teisėms;

8. vertina svarbų drąsių Baltarusijos moterų, kurioms vadovauja Sviatlana Cichanouskaja, Veranika Capkala ir Maryja Kalesnikava, ir jų rėmėjų indėlį išreiškiant teisėtus Baltarusijos piliečių reikalavimus ir jiems atstovaujant; pažymi, kad daugelis baltarusių laiko Sviatlaną Cichanouskają prezidento rinkimų laimėtoja; pabrėžia itin svarbų moterų, studentų ir jaunų žmonių vaidmenį vykstančiuose politiniuose piliečių protestuose;

9. su susirūpinimu konstatuoja, kad, išskyrus Sviatlaną Aleksijevič, visi Koordinavimo tarybos prezidiumo nariai buvo neteisėtai areštuoti ar priversti išvykti; reikalauja nedelsiant paleisti Maksimą Znaką, Maryją Kalesnikavą, Siarhejų Dyleuskį ir Liliją Ulasavą; atkakliai tvirtina, kad nacionalinis dialogas turi vykti visapusiškai ir nekliudomai dalyvaujant Koordinavimo tarybai; palankiai vertina ES valstybių narių atstovų užtikrinamą Sviatlanos Aleksijevič apsaugą;

10. pripažįsta, kad dabartiniam Baltarusijos protestų judėjimui vadovauja ne vienas politinei opozicijai atstovaujantis asmuo arba tam tikra asmenų grupė; jis grindžiamas bendru pasipriešinimu esamam režimui ir teisėtu reikalavimu, kad Baltarusijos piliečiai turi turėti tokias pat pagrindines demokratines teises ir laisves, kaip visi kiti piliečiai Europos žemyne;

11. išreiškia visapusišką paramą Baltarusijos piliečiams, išėjusiems į gatves iš karto po prezidento rinkimų, nenutraukusiems savo protestų nepaisant niekingo Baltarusijos valdžios institucijų vykdomo smurto, represijų ir nežmoniško elgesio ir toliau žygiuojantiems Minsko ir daugelio kitų miestų gatvėmis visoje šalyje nuo pat rinkimų;

12. atkreipia dėmesį į ryžtingus daugelio valstybinių įmonių darbuotojų, dirbančių įvairiuose ūkio sektoriuose, veiksmus, kurie ėmėsi kolektyvinių veiksmų ir įsteigė streikų komitetus, rizikuodami, kad juos areštuos ar atleis arba kad jų trumpalaikės sutartys nebus pratęstos; ragina gerbti Baltarusijos darbuotojų pagrindines teises streikuoti nerizikuojant būti atleistiems ar areštuotiems arba tapti kitų represijų taikiniu, kaip numatyta TDO konvencijose Nr. 87 ir Nr. 98; prisijungia prie Europos profesinių sąjungų konfederacijos išreikšto solidarumo ir pritaria dėl Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos raginimo Tarptautinei darbo organizacijai skubiai imtis intervencinių priemonių dėl streikų komitetų vadovų ir nepriklausomų profesinių sąjungų aktyvistų areštų ir nuteisimo siekiant apsaugoti jų susirinkimų ir asociacijų laisvę; remia Baltarusijos demokratinių profesinių sąjungų kongreso atliekamą koordinuojamąjį vaidmenį;

13. ragina Tarybą ir vyriausiąjį įgaliotinį ir toliau laikytis tvirtos ir principingos pozicijos Baltarusijos valdžios institucijų atžvilgiu remiantis ES įsipareigojimu ginti demokratijos ir teisinės valstybės, tarptautinės teisės, visuotinių žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, žodžio, susirinkimų ir asociacijų laisvės principus bei ryžtingais veiksmais prieš tuos, kas yra atsakingas už tų principų, vertybių ir teisių pažeidimus;

14. ragina Tarybą, Komisiją ir vyriausiąjį įgaliotinį ir toliau įdėmiai stebėti padėtį Baltarusijoje, susijusią su pagrindinėmis laisvėmis ir žmogaus teisėmis; siūlo jiems išnaudoti visas galimybes raginti Baltarusijos valdžios institucijas nedelsiant nutraukti smurtą, represijas ir nežmonišką elgesį, paleisti visus politinius kalinius ir visus asmenis, savavališkai sulaikytus per pastaruosius mėnesius ir savaites, tirti ir persekioti asmenis, atsakingus už rinkimų klastojimą, smurtą, represijas ir kankinimą, ir kuo greičiau surengti naujus rinkimus pagal tarptautinius standartus ir dalyvaujant ODIHR rinkimų stebėtojams; ragina ESBO dirbti su tarptautinėmis žmogaus teisių NVO ir Baltarusijos nepriklausoma pilietine visuomene dokumentuojant kiekvieną konkretų žmogaus teisių pažeidimų atvejį, kad ateityje būtų galima visapusiškai persekioti visus pažeidėjus;

15. ragina valstybes nares ir jų konsulatus Baltarusijoje remti nukentėjusiuosius nuo smurto ir represijų ir jų šeimas išduodant jiems vizas dėl humanitarinių priežasčių ir studijoms; šiuo požiūriu ragina Komisiją skubiai pradėti veiksmingai teikti ES finansinę pagalbą siekiant paremti represijų aukas ir pilietinę visuomenę bei sutelkti didesnius išteklius jų fizinei, psichologinei ir materialinei paramai;

16. ragina Tarybą nedelsiant ir bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais nustatyti veiksmingas didelio masto sankcijas visiems Baltarusijos piliečiams, vykdžiusiems pažeidimus, susijusius su rinkimų klastojimu, smurtu ir represijomis, kurių turėtų būti bent tiek pat, kiek jų buvo išbraukta iš sankcijų sąrašo 2016 m. vasario 25 d.; reikalauja, kad tarp asmenų, kuriems bus nustatytos sankcijos, privalo būti Aliaksandras Lukašenka; ragina Tarybą sekti kelių valstybių narių, esančių šalia Baltarusijos pavyzdžiu, kurios įtraukė A. Lukašenką į sankcijų sąrašą, ir išplėsti iš pradžių pasiūlytą asmenų, kuriems reikia skirti sankcijas, grupę į ją įtraukiant daug aukšto ir vidutinio rango pareigūnų ir verslininkų, kurie, kaip žinoma, rėmė režimą arba atleido savo darbuotojus dėl dalyvavimo streikuose; ragina Tarybą nustatyti sankcijas visiems asmenims ar subjektams, atsakingiems už išorinį kišimąsi į Baltarusijos reikalus; ragina visus Tarybos narius priimant sprendimą dėl sankcijų nustatymo teikti pirmenybę Baltarusijos piliečių demokratinėms teisėms, o ne konkretiems saugumo sumetimams; ragina Komisiją ir vyriausiąjį įgaliotinį ir Komisijos pirmininko pavaduotoją skubiai nustatyti ir įgyvendinti ES sankcijų režimą žmogaus teisių srityje;

17. palankiai vertina ES pasirengimą, apie kurį pranešė vyriausiasis įgaliotinis ir Komisijos pirmininko pavaduotojas, prireikus imtis tolesnių ribojamųjų priemonių; ragina Tarybą tuo atveju, jeigu tikslinės sankcijos, skirtos už sukčiavimą, smurtą ir represijas atsakingiems pažeidėjams, būtų nepakankamai veiksmingos, apsvarstyti galimybę nustatyti Baltarusijai didesnio masto ekonomines sankcijas, ypač valstybinėms įmonėms, glaudžiai susijusioms su valdžios institucijų verslo interesais; pakartoja savo poziciją, kad tokios sankcijos jokiu būdu negali daryti neigiamo poveikio Baltarusijos piliečiams ir demokratinės pilietinės visuomenės vystymuisi;

18. ragina Komisiją, EIVT ir vyriausiąjį įgaliotinį peržiūrėti ES ir Baltarusijos santykius ir pereiti nuo „kritiško įsipareigojimo“ prie „kritiško pakartotinio vertinimo“, be kita ko, pakartotinai įvertinant Baltarusijos vaidmenį Rytų partnerystėje ir atsižvelgiant į šiuos aspektus: koordinavimą su tarptautiniais partneriais, dialogą apie būtinas reformas, socialinę ekonominę paramą gyventojams, pilietinės visuomenės pajėgumų didinimą, tolesnius žmonių tarpusavio santykius; dar kartą pabrėžia, kad įsipareigoja teikti būtiną visapusišką politinę, techninę ir finansinę paramą, kad prireikus sudarytų palankesnes sąlygas Baltarusijos politinei pertvarkai, be kita ko, stiprinant prekybos santykius, tarptautiniu lygmeniu koordinuojant paramą ekonomikos reformoms ir visapusiškai remiant tolesnį Baltarusijos nepriklausomos pilietinės visuomenės vystymąsi;

19. atkakliai tvirtina, kad bet kokia ES finansine pagalba turėtų naudotis tik Baltarusijos piliečiai, bet ne dabartinis režimas, ir kad teikiant tokią pagalbą bus švelninamos COVID-19 pandemijos socialinės ir ekonominės pasekmės gyventojams, teikiama skubi humanitarinė pagalba nukentėjusiesiems nuo smurto ir represijų ir šeimos nariams, stiprinama pilietinė visuomenė ir skatinami žmonių tarpusavio santykiai; ragina Komisiją nedelsiant nutraukti tiesiogines finansinės paramos išmokas Baltarusijos valdžios institucijoms ir nukreipti visą finansinę paramą Baltarusijos piliečiams, taip pat nepriklausomiems žurnalistams, NVO ir tarptautinėms organizacijoms;

20. atkreipia dėmesį į Baltarusijos piliečių ir tarptautinės bendruomenės prašymus surengti įtraukų nacionalinio dialogo procesą, kuris baigtųsi naujais rinkimais ir tikru demokratiniu atstovavimu; ragina Rusijos Federaciją išnaudoti savo glaudžius politinius ryšius su Baltarusijos lyderiais ir skatina ją dalyvauti laisvo, sąžiningo ir įtraukaus dialogo procese, užtikrinant, kad būtų visiškai paisoma Baltarusijos piliečių demokratinių teisių pagal tarptautinę teisę, siekiant kuo greičiau organizuoti naujus rinkimus pagal tarptautinius standartus ir dalyvaujant ODIHR rinkimų stebėtojams; labai palankiai vertina ESBO pirmininko pasiūlymą, suderintą su jo pareigas perimančiu asmeniu, padėti Baltarusijai organizuoti dialogo procesą ir taip pat palankiai vertina ODIHR pasirengimą padėti Baltarusijos valdžios institucijoms skubiai imtis reformų, kurios yra būtinos, kad Baltarusijos įstatymai ir praktinės priemonės atitiktų tarptautinius demokratinius standartus ir žmogaus teisių srities įsipareigojimus; primygtinai ragina Baltarusijos valdžios institucijas priimti pasiūlymą, kurį joms pateikė dabartinis ir būsimasis ESBO pirmininkai; todėl ragina Komisiją ir EIVT kartu su ESBO apsispręsti dėl konkrečios pagalbos, kurią ES galėtų suteikti remdama ESBO atliekamą tarpininkavimo vaidmenį, ir pareiškia, kad yra pasiruošęs dalyvauti būsimoje ODIHR rinkimų stebėjimo misijoje ir siųsti į rinkimus EP delegaciją;

21. tvirtai atmeta Rusijos valstybės ir valstybinių subjektų vykdomą intervenciją ir išorinį kišimąsi, visų pirma į Baltarusijos valstybinės žiniasklaidos ir saugumo pajėgų veiklą; išreiškia tvirtą paramą Baltarusijos nepriklausomybei, suverenitetui ir teritoriniam vientisumui bei Baltarusijos piliečiams; primena, kad Baltarusijos protestai yra už demokratiją, o ne geopolitinio pobūdžio; ragina Rusijos Federaciją gerbti tarptautinę teisę, Baltarusijos suverenitetą ir savo pačios raginimą susilaikyti nuo kišimosi į Baltarusijos reikalus; vietoj to ragina Rusijos Federaciją remti ESBO inicijuotas pastangas padėti Baltarusijai vykdyti jos nacionalinius ir tarptautinius įsipareigojimus, susijusius su demokratija, pagrindinėmis laisvėmis ir žmogaus teisėmis;

22. ragina Tarybą nebedelsiant sukurti išsamų ir veiksmingą ES masto sankcijų mechanizmą, kuriuo naudojantis sankcijas būtų galima taikyti visiems asmenims, valstybiniams ir nevalstybiniams subjektams bei kitiems subjektams, atsakingiems už sunkius žmogaus teisių pažeidimus arba su jais susijusiems;

23. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Europos Tarybai, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai, Jungtinių Tautų vyriausiajam žmogaus teisių komisarui ir Baltarusijos valdžios institucijoms.

 

[1] OL C 11, 2020 1 13, p. 18.

[2] OL C 390, 2019 11 18, p. 100.

[3] OL C 224, 2018 6 27, p. 135.

[4] OL C 349, 2017 10 17, p. 41.

[5] OL L 45, 2020 2 18, p. 3.

Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 16 d.Teisinė informacija - Privatumo politika