Rezolūcijas priekšlikums - B9-0274/2020Rezolūcijas priekšlikums
B9-0274/2020

  REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Baltkrievijā

  14.9.2020 - (2020/2779(RSP))

  iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētājas vietnieka/ Savienības augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
  saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu

  Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser, Robert Biedroń
  S&D grupas vārdā

  Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B9-0271/2020

  Procedūra : 2020/2779(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  B9-0274/2020
  Iesniegtie teksti :
  B9-0274/2020
  Balsojumi :
  Pieņemtie teksti :

  B9-0274/2020

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Baltkrievijā

  (2020/2779(RSP))

  Eiropas Parlaments,

   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Baltkrieviju, jo īpaši 2018. gada 4. oktobra rezolūciju par plašsaziņas līdzekļu brīvības stāvokļa pasliktināšanos[1], 2018. gada 19. aprīļa rezolūciju par Baltkrieviju pēc vietējām vēlēšanām 2018. gada 18. februārī[2], 2016. gada 24. novembra rezolūciju par stāvokli Baltkrievijā pēc parlamenta vēlēšanām 2016. gada 11. septembrī[3] un 2015. gada 8. oktobra rezolūciju par nāvessodu Baltkrievijā[4],

   ņemot vērā Eiropadomes priekšsēdētāja secinājumus pēc Eiropadomes locekļu videokonferences 2020. gada 19. augustā,

   ņemot vērā Eiropas Savienības vārdā pausto augstā pārstāvja 2020. gada 11. augusta deklarāciju par prezidenta vēlēšanām un 2020. gada 11. septembra deklarāciju par vardarbības saasināšanos un pret Koordinācijas padomes locekļiem vērstu iebiedēšanu,

   ņemot vērā augstā pārstāvja / priekšsēdētājas vietnieka paziņojumus, jo īpaši 2020. gada 7. augusta paziņojumu pirms prezidenta vēlēšanām un 2020. gada 14. jūlija paziņojumu par prezidenta kandidātu nereģistrēšanu, augstā pārstāvja / priekšsēdētājas vietnieka un Kanādas ārlietu ministra 2020. gada 26. augusta kopīgo paziņojumu, kā arī augstā pārstāvja / priekšsēdētājas vietnieka un kaimiņattiecību un paplašināšanās komisāra 2020. gada 10. augusta kopīgo paziņojumu par prezidenta vēlēšanām,

   ņemot vērā EĀDD runaspersonas paziņojumus, jo īpaši 2020. gada 19. jūnija paziņojumu par nesenajiem notikumiem pirms prezidenta vēlēšanām un 2019. gada 18. novembra paziņojumu par parlamenta vēlēšanām Baltkrievijā,

   ņemot vērā Padomes 2020. gada 17. februāra lēmumu pagarināt 2004. gadā noteikto ES embargo ieročiem un aprīkojumam, ko var izmantot iekšējām represijām Baltkrievijā[5],

   ņemot vērā ODIHR 2020. gada 15. jūlija paziņojumu par vēlēšanu novērošanas misijas neizvietošanu Baltkrievijā ielūguma trūkuma dēļ,

   ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

  A. tā kā Baltkrievija 2020. gada 9. augustā rīkoja prezidenta vēlēšanas, kuru pirmsvēlēšanu periodu iezīmēja miermīlīgu protestētāju, pilsoniskās sabiedrības aktīvistu, blogu autoru un žurnālistu valsts mēroga apspiešana, politisko aktīvistu stingra iebiedēšana, pastāvīgi šķēršļi kandidātu reģistrācijai un vēlēšanu komisiju izveidei, kandidātu, tostarp kampaņas darbinieku un atbalstītāju, nereģistrēšana un aizturēšana;

  B. tā kā ODIHR vēlēšanu novērošanas misija nevarēja novērot vēlēšanu procesu, jo Baltkrievijas iestādes apzināti nebija izteikušas savlaicīgu ielūgumu, un to papildināja milzīgs skaits ziņojumu par smagiem vēlēšanu procesa pārkāpumiem, kas liecina par tīšu rezultātu viltošanu;

  C. tā kā vēlēšanu kampaņa un prezidenta vēlēšanas notika Covid-19 pandēmijas laikā, kuras ietekmi Baltkrievijas politiskā vadība un iestādes pastāvīgi noliedza, kā rezultātā žurnālistiem, medicīnas darbiniekiem un parastiem cilvēkiem nācās iesaistīties svarīgas informācijas par pandēmiju un nepieciešamajiem piesardzības pasākumiem izplatīšanā, tādā veidā demonstrējot tautas sabiedrisko iesaistīšanos un Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības vitalitāti;

  D. tā kā prezidenta amata kandidāti, kā arī kampaņas darbinieki un atbalstītāji tika arestēti, pamatojoties uz nepatiesām apsūdzībām, savukārt citi prezidenta amata kandidāti saskārās ar to, ka Centrālā vēlēšanu komisija noraidīja lielu skaitu parakstu viņu kandidatūras atbalstam;

  E. tā kā vēlēšanu diena noritēja mierīgi, bet tūlīt pēc tam galvaspilsētā Minskā un daudzās citās valsts pilsētās notika miermīlīgi un sabiedrisko kārtību respektējoši bezprecedenta mēroga un lieluma protesti pret rupjiem vēlēšanu procesa pārkāpumiem un tika saņemti ticami ziņojumi par vēlēšanu rezultātu masveida viltošanu;

  F. tā kā miermīlīgi protestētāji pieprasīja jaunas vēlēšanas, kurām vajadzētu būt brīvām un taisnīgām un kuras būtu jārīko starptautisku vēlēšanu novērotāju klātbūtnē, kā arī pieprasīja savas tiesības uz demokrātisku pārstāvību un politisku līdzdalību;

  G. tā kā saskaņā ar oficiālajiem vēlēšanu rezultātiem, kurus Baltkrievijas Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) paziņoja 10. augustā, Aleksandrs Lukašenko saņēma 80,10 % no tautas balsojumiem un Svetlana Tihanovska saņēma 10,12 %, un vēlētāju aktivitāte bija 84,17 %; tā kā, pamatojoties uz ticamiem valsts mēroga ziņojumiem un vietējā līmeņa sociālo plašsaziņas līdzekļu iniciatīvām, var secināt, ka vēlēšanās ir notikusi plaša mēroga krāpšana par labu Aleksandram Lukašenko; tā kā Eiropas Savienība Padomes 2020. gada 19. augusta secinājumos noraidīja oficiālos vēlēšanu rezultātus;

  H. tā kā Baltkrievijas iestādes reaģēja uz likumīgiem un miermīlīgiem protestiem ar nesamērīgu vardarbību, nepieņemamām represijām un necilvēcīgu izturēšanos, tostarp pret protestu laikā aizturētām personām vērstu spīdzināšanu un seksuālu vardarbību; tā kā simtiem miermīlīgu protestētāju tika piekauti, tūkstošiem tika arestēti un vismaz trīs tika nogalināti; tā kā Baltkrievijas iestādes vēl vairāk mēģināja apslāpēt protestus, pakāpeniski saasinot situāciju saistībā ar protesta līderu aizturēšanu;

  I. tā kā darba ņēmēji Baltkrievijas uzņēmumos, tostarp lielos valsts uzņēmumos dažādās ekonomikas nozarēs, uzsāka kolektīvas darbības un izveidoja streika komitejas, lai atbalstītu tautas protestus pret krāpšanu vēlēšanās, vardarbību un represijām, ko veic valsts iestādes; tā kā daudzi streiku komiteju vadītāji kopš tā laika ir tikuši vajāti, nopratināti vai arestēti un vairāki no viņiem joprojām atrodas apcietinājumā;

  J. tā kā tika izveidota Koordinācijas padome, lai nodrošinātu pagaidu institucionālu partneri valsts dialoga procesam, kura mērķis ir organizēt jaunas vēlēšanas, kas notiktu saskaņā ar starptautiskajiem standartiem un saskaņā ar ODIHR vēlēšanu novērošanu;

  K. tā kā kopš tā laika vairāki tūkstoši cilvēku ir pieteikušies dalībai Koordinācijas padomē vai pauduši atbalstu tās aicinājumiem rīkot jaunas vēlēšanas un visi vadošie Koordinācijas padomes locekļi ir tikuši vajāti, nopratināti vai arestēti; tā kā pašreizējā vajāšana un draudi ir likuši opozīcijas vadošajām loceklēm Svetlanai Tihanovskai un Veronikai Cepkalo meklēt patvērumu Eiropas Savienībā; tā kā vēl vienu līderi Mariju Kaļesņikovu 8. septembrī nolaupīja maskēti vīrieši netrafarētā autofurgonā; tā kā Nobela prēmijas laureāte Svetlana Aleksjeviča ir vienīgā Koordinācijas padomes prezidija locekle, kas ir palikusi Baltkrievijā; tā kā joprojām pastāv nopietnas bažas par viņas drošību;

  L. tā kā 27. augustā Krievijas Federācijas prezidents pauda atbalstu Baltkrievijas iestādēm represijās pret likumīgu pilsonisko neapmierinātību, piedāvājot izvietot īpašus policijas spēkus; tā kā 21. augustā A. Lukašenko paziņoja par valsts plašsaziņas līdzekļos strādājošo streikojošo un no amata atkāpušos žurnālistu aizstāšanu ar Krievijas plašsaziņas līdzekļu speciālistiem; tā kā Krievija, Ķīna un Turcija bija vienas no pirmajām valstīm, kas apsveica A. Lukašenko ar viņa krāpniecisko uzvaru vēlēšanās;

  M. tā kā Baltkrievijas iestādes turpina vardarbīgi apspiest neatkarīgos Baltkrievijas reportierus un pilsoņu žurnālistus un apzināti mēģina kavēt objektīvu ziņošanu, lai kliedētu vietējās un starptautiskās bažas un nosodījumu, tostarp 29. augustā atsaucot vairāk nekā divpadsmit starptautisko reportieru preses akreditāciju;

  N. tā kā galvaspilsētā un visā valstī joprojām notiek plaša mēroga miermīlīgi protesti, neraugoties uz daudziem ievērojamiem politiskās opozīcijas un pilsoniskās protesta kustības locekļu, kā arī parasto iedzīvotāju arestiem, tādējādi parādot vēl nepieredzētu neapmierinātības un mobilizācijas līmeni Baltkrievijas sabiedrībā, kas prasa demokrātiskas tiesības un pamatbrīvību un cilvēktiesību ievērošanu, kā to pauda tās pārstāvji, tostarp Svetlana Tihanovska un citi Koordinācijas padomes locekļi,

  1. stingri nosoda Baltkrievijas iestādes par to vardarbīgajām represijām, pēc krāpnieciskajām 9. augusta prezidenta vēlēšanām apspiežot miermīlīgos protestus, kuros pausta prasība pēc taisnīguma, brīvības un demokrātijas; prasa Baltkrievijas iestādēm nekavējoties pārtraukt spēka pielietošanu, vardarbību un represijas pret saviem līdzpilsoņiem un atturēties no jebkādām darbībām, kas novirzās no neizbēgamā ceļa uz nepieciešamo dialogu starp iedzīvotājiem un viņu likumīgajiem pārstāvjiem, tostarp Koordinācijas padomi, pilsonisko sabiedrību, iestādēm un iestāžu politiskajiem pārstāvjiem;

  2. prasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus politieslodzītos un visas personas, kas aizturētas par piedalīšanos protestos pret vēlēšanu rezultātiem vai pret vardarbību, ko īsteno iestādes, vai aizturētas par atbalsta paušanu šiem protestiem;

  3. noraida 9. augustā notikušo Baltkrievijas prezidenta vēlēšanu rezultātus un atkārto Baltkrievijas tautas aicinājumu pēc iespējas drīzāk rīkot jaunas, brīvas un godīgas vēlēšanas saskaņā ar starptautiskajiem standartiem un ODIHR vēlēšanu novērošanu;

  4. viennozīmīgi atbalsta Baltkrievijas iedzīvotāju likumīgās prasības un vēlmes attiecībā uz jaunām brīvām un taisnīgām vēlēšanām, pamattiesībām, cilvēktiesībām, demokrātisku pārstāvību, politisko līdzdalību, vēlēšanu rezultātu godīgu paziņošanu un autoritāro represiju izbeigšanu; aicina Komisiju, PV/AP un Padomi sniegt palīdzību Baltkrievijas demokrātiskajai opozīcijai, tostarp Svetlanas Tihanovskas vadītajai Koordinācijas padomei kā Baltkrievijas tautas prasību likumīgajiem pārstāvjiem, ja šāda palīdzība tiek lūgta;

  5. prasa ātri un efektīvi izmeklēt un konsekventi saukt pie atbildības visus tos, kas vainojami nepieredzētā brutālā vardarbībā pret protestētājiem, viņu atbalstītājiem un vienkāršiem vērotājiem, tostarp jebkādā vardarbībā, ko veic Baltkrievijas politiskās iestādes, policija un īpašie spēki; pauž satraukumu par ticamiem ziņojumiem par civiliedzīvotāju tērpiem un maskētiem spēkiem nemarķētos formastērpos un neidentificētos transportlīdzekļos, kas darbojas Baltkrievijas teritorijā, piedaloties iekšējās represijās un nolaupīšanās; aicina Baltkrievijas iestādes un citas attiecīgās iestādes nodrošināt faktisku skaidrību par to identitāti, lomu un atrašanos Baltkrievijas teritorijā; nosoda notiekošās represijas pret neatkarīgajiem Baltkrievijas un starptautiskajiem žurnālistiem; aicina Baltkrievijas iestādes nekavējoties atbrīvot visus nelikumīgi aizturētos žurnālistus un pilsoņu reportierus un atjaunot pilnīgu preses akreditāciju tiem, kuriem tā atņemta; uzsver Baltkrievijas iedzīvotāju tiesības objektīvi ziņot par notikumiem, kas notiek viņu valstī; nosoda Krievijas plašsaziņas līdzekļu speciālistu norīkošanu darbā Baltkrievijas valsts plašsaziņas līdzekļos;

  6. mudina Baltkrievijas iestādes ievērot valsts starptautiskās saistības, jo īpaši tās kā EDSO dalībvalsts saistības rīkot patiesi demokrātiskas vēlēšanas, un gan tiesību aktos, gan praksē ievērot vārda brīvību un miermīlīgas pulcēšanās brīvību;

  7. uzsver savu stingro apņemšanos cieši sadarboties ar Baltkrievijas tautu cīņā par brīvību, demokrātiju un cilvēktiesību ievērošanu;

  8. pauž atzinību par Baltkrievijas drosmīgo sieviešu, kuras vada Svetlana Tihanovska, Veronika Cepkalo un Maria Kaļesņikova, un viņu atbalstītāju nozīmīgo ieguldījumu Baltkrievijas tautas leģitīmo prasību paušanā un pārstāvēšanā; norāda, ka daudzi Baltkrievijas iedzīvotāji uzskata Svetlana Tihanovsku par prezidenta vēlēšanu uzvarētāju; uzsver sieviešu, studentu un jauniešu būtisko nozīmi notiekošajos tautas politiskajos protestos;

  9. ar bažām norāda, ka, izņemot Svetlanu Aleksijeviču, visi Koordinācijas padomes prezidija locekļi ir nelikumīgi arestēti vai piespiedu kārtā atrodas trimdā; prasa nekavējoties atbrīvot Maksimu Znaku, Mariju Kaļesņikovu, Sergeju Duļevski un Liliju Ulasovu; uzstāj, ka jebkādam nacionālam dialogam jānotiek, pilnībā un netraucēti piedaloties Koordinācijas un netraucēti piedaloties Koordinācijas padomei; atzinīgi vērtē ES dalībvalstu pārstāvju paplašināto aizsardzību Svetlanai Aleksjevičai;

  10. atzīst, ka pašreizējo protesta kustību Baltkrievijā nevada viena persona vai konkrēta personu grupa, kas pieder politiskajai opozīcijai, bet tās pamatā ir vispārēja opozīcija pret pašreizējo režīmu un leģitīma prasība, ka Baltkrievijas tautai ir jābūt tādām pašām demokrātijas un brīvības pamattiesībām kā visiem pārējiem Eiropas kontinenta iedzīvotājiem;

  11. pauž pilnīgu atbalstu Baltkrievijas iedzīvotājiem, kuri, uzreiz pēc prezidenta vēlēšanām dodoties ielās, nav atteikušies no protestiem, neraugoties uz Baltkrievijas varas iestāžu acīmredzamiem vardarbības, represiju un necilvēcīgas izturēšanās aktiem, un ir turpinājuši gājienus Minskas un daudzu citu pilsētu ielās visā valstī kopš vēlēšanām;

  12. norāda uz daudzu darba ņēmēju izšķirošo ieguldījumu dažādu ekonomikas nozaru valsts uzņēmumos, kuri uzsāka kolektīvas darbības un izveidoja streika komitejas, tādējādi riskējot arestu, atlaišanu un īstermiņa līgumu neatjaunošanu; atbilstīgi SDO konvencijai Nr. 87 un 98 prasa ievērot Baltkrievijas darba ņēmēju tiesības streikot bez riska tikt atlaistiem, arestētiem vai citādi represētiem; pievienojas Eiropas Arodbiedrību konfederācijas paustajai solidaritātei un atbalsta Starptautiskās Arodbiedrību konfederācijas aicinājumu Starptautiskajai Darba organizācijai steidzami iejaukties streiku komiteju vadītāju un neatkarīgo arodbiedrību aktīvistu apcietināšanā un notiesāšanā, lai aizsargātu viņu pulcēšanās un biedrošanās brīvību; pauž atbalstu Baltkrievijas Demokrātisko arodbiedrību kongresa koordinējošajai lomai;

  13. mudina Padomi un augsto pārstāvi saglabāt stingru un principiālu nostāju pret Baltkrievijas iestādēm, pamatojoties uz ES apņemšanos aizstāvēt demokrātijas un tiesiskuma principus, starptautisko tiesību, vispārējo cilvēktiesību un pamatbrīvību, piemēram, vārda, pulcēšanās un biedrošanās brīvības, ievērošanu, kā arī pamatojoties uz izlēmīgu rīcību pret tiem, kas ir atbildīgi par šo principu, vērtību un tiesību pārkāpumiem;

  14. aicina Padomi, Komisiju un augsto pārstāvi turpināt cieši uzraudzīt situāciju pamatbrīvību un cilvēktiesību jomā Baltkrievijā; aicina tos izmantot katru iespēju, lai mudinātu Baltkrievijas iestādes nekavējoties izbeigt vardarbību, represijas un necilvēcīgu izturēšanos, atbrīvot visus politiskos ieslodzītos un visas pēdējo mēnešu un nedēļu laikā patvaļīgi aizturētās personas, izmeklēt un saukt pie atbildības personas, kas atbildīgas par krāpšanu vēlēšanu jomā, vardarbību, represijām un spīdzināšanu, un pēc iespējas drīzāk rīkot jaunas vēlēšanas saskaņā ar starptautiskajiem standartiem un saskaņā ar ODIHR vēlēšanu novērošanu; aicina EDSO sadarboties ar starptautiskajām cilvēktiesību NVO un Baltkrievijas neatkarīgo pilsonisko sabiedrību, dokumentējot katru atsevišķu cilvēktiesību pārkāpumu gadījumu, lai veicinātu visu vainīgo pilnīgu kriminālvajāšanu nākotnē;

  15. aicina dalībvalstis un to konsulāros birojus Baltkrievijā atbalstīt vardarbībā un represijās cietušās personas un viņu ģimenes, piešķirot vīzas humānu un izglītības apsvērumu dēļ; šajā sakarībā aicina Komisiju ātri turpināt efektīvi īstenot ES finansiālo palīdzību, lai atbalstītu represijās cietušos un pilsonisko sabiedrību, un mobilizēt lielākus resursus viņu fiziskajam, psiholoģiskajam un materiālajam atbalstam;

  16. aicina Padomi nekavējoties un ciešā sadarbībā ar starptautiskajiem partneriem īstenot plašas un efektīvas sankcijas pret visiem tiem Baltkrievijas likumpārkāpējiem krāpšanā ar vēlēšanām, vardarbībā un represijās, kuru skaits ir vismaz līdzvērtīgs to personu skaitam, kas 2016. gada 25. februārī svītrotas no sankciju saraksta; prasa, lai to personu vidū, kurām piemēro sankcijas, būtu Aleksandrs Lukašenko; aicina Padomi sekot vairāku Baltkrievijas kaimiņos esošo dalībvalstu piemēram, kuras savā sankciju sarakstā iekļāva A. Lukašenko, paplašinot sākotnēji ierosināto to personu grupu, pret kurām vērstas sankcijas, lai iekļautu ievērojamu skaitu augsta un vidēja līmeņa amatpersonu, kā arī uzņēmējus, par kuriem ir zināms, ka viņi atbalsta režīmu vai atlaiž savus darbiniekus par piedalīšanos streikos; aicina Padomi piemērot sankcijas jebkurai personai vai struktūrai, kas atbildīga par ārēju iejaukšanos Baltkrievijā; mudina visus Padomes locekļus, pieņemot lēmumu par sankciju piemērošanu, par prioritāti noteikt Baltkrievijas tautas demokrātiskās tiesības, nevis atsevišķus drošības apsvērumus; aicina Komisiju un PV/AP ātri ieviest un īstenot ES cilvēktiesību sankciju režīmu;

  17. atzinīgi vērtē PV/AP pausto ES gatavību vajadzības gadījumā īstenot turpmākus ierobežojošus pasākumus; aicina Padomi gadījumā, ja mērķtiecīgas sankcijas pret personām, kas vainojamas krāpšanā, vardarbībā un represijās, nesniedz pietiekamus rezultātus, apsvērt plašāku ekonomisko sankciju piemērošanu Baltkrievijai, jo īpaši attiecībā uz valsts uzņēmumiem, kas ir visciešāk saistīti ar valsts iestāžu uzņēmējdarbības interesēm; atkārtoti pauž nostāju, ka šādas sankcijas nekādā gadījumā nedrīkst negatīvi ietekmēt Baltkrievijas tautu un demokrātiskas pilsoniskās sabiedrības attīstību;

  18. aicina Komisiju, EĀDD un augsto pārstāvi pārskatīt ES un Baltkrievijas attiecības un pāriet no “kritiskas iesaistīšanās” uz “kritisku atkārtotu novērtēšanu”, tostarp atkārtoti novērtējot Baltkrievijas lomu Austrumu partnerībā, tādējādi ņemot vērā šādus aspektus: koordinācija ar starptautiskajiem partneriem, dialogs par nepieciešamajām reformām, sociāli ekonomiskais atbalsts iedzīvotājiem, pilsoniskās sabiedrības spēju veidošana, pastāvīgi cilvēku savstarpējie kontakti; atkārtoti pauž apņemšanos sniegt pilnīgu politisko, tehnisko un finansiālo atbalstu, kas nepieciešams, lai veicinātu Baltkrievijas politisku pāreju uz demokrātiju, ja šāds atbalsts tiek lūgts, tostarp izmantojot ciešākas tirdzniecības attiecības, starptautiski koordinētu palīdzību ekonomikas reformām un pilnīgu atbalstu Baltkrievijas neatkarīgās pilsoniskās sabiedrības turpmākai attīstībai;

  19. uzsver, ka jebkādai ES finansiālajai palīdzībai būtu jāsniedz labums tikai Baltkrievijas tautai, bet ne pašreizējam režīmam, un tai būtu jāpalīdz mazināt Covid-19 pandēmijas sociālekonomiskās sekas iedzīvotājiem, jāsniedz ārkārtas humānā palīdzība vardarbībā un represijās cietušajiem un viņu ģimenes locekļiem, jāstiprina pilsoniskā sabiedrība un jāveicina cilvēku savstarpējie kontakti; mudina Komisiju nekavējoties pārtraukt jebkādu tiešu finansiālā atbalsta izmaksu Baltkrievijas iestādēm un novirzīt visu finansiālo atbalstu Baltkrievijas iedzīvotājiem, kā arī neatkarīgajiem žurnālistiem, NVO un starptautiskajām organizācijām;

  20. uzsver Baltkrievijas pilsoņu un starptautiskās sabiedrības aicinājumus īstenot iekļaujošu nacionālā dialoga procesu, kas novestu pie jaunām vēlēšanām un patiesi demokrātiskas pārstāvības; aicina Krievijas Federāciju izmantot savas ciešās politiskās saites ar Baltkrievijas vadību un mudināt to iesaistīties brīvā, taisnīgā un iekļaujošā dialoga procesā, nodrošinot Baltkrievijas iedzīvotāju demokrātisko tiesību pilnīgu ievērošanu saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, lai pēc iespējas drīzāk organizētu jaunas vēlēšanas saskaņā ar starptautiskajiem standartiem un saskaņā ar ODIHR vēlēšanu novērošanu; ļoti atzinīgi vērtē EDSO priekšsēdētāja priekšlikumu sadarbībā ar viņa pēcteci palīdzēt Baltkrievijai organizēt dialoga procesu un atzinīgi vērtē arī ODIHR gatavību palīdzēt Baltkrievijas iestādēm veikt steidzamas reformas, kas nepieciešamas, lai Baltkrievijas tiesību aktus un praksi saskaņotu ar starptautiskajiem demokrātiskajiem standartiem un saistībām cilvēktiesību jomā; stingri prasa, lai Baltkrievijas iestādes pieņemtu gan pašreizējā, gan nākamā priekšsēdētāja piedāvājumu; tādēļ aicina Komisiju un EĀDD kopā ar EDSO noteikt konkrētu palīdzību, ko ES varētu sniegt EDSO vadītai vidutāja lomai, un pauž savu gatavību sniegt ieguldījumu gaidāmajā ODIHR vēlēšanu novērošanas misijā ar EP delegāciju;

  21. stingri iebilst pret pašreizējiem Krievijas valsts un ar valsti saistīto dalībnieku intervences pasākumiem un ārējo iejaukšanos, jo īpaši Baltkrievijas valsts plašsaziņas līdzekļos un drošības spēkos; pauž nelokāmu atbalstu Baltkrievijas neatkarībai, suverenitātei un teritoriālajai integritātei, kā arī Baltkrievijas tautai; atgādina, ka Baltkrievijas protesti būtībā atbalsta demokrātiju un nav ģeopolitiski; mudina Krievijas Federāciju ievērot starptautiskās tiesības, Baltkrievijas suverenitāti un tās aicinājumu atturēties no jebkādas iejaukšanās Baltkrievijā; aicina Krievijas Federāciju tā vietā atbalstīt EDSO ierosinātos centienus, kuru mērķis ir palīdzēt Baltkrievijai ievērot valsts un starptautiskās saistības attiecībā uz demokrātiju, pamatbrīvībām un cilvēktiesībām;

  22. aicina Padomi nekavējoties izveidot visaptverošu, efektīvu ES mēroga sankciju režīmu, kas dotu iespēju vērsties pret ikvienu personu, valsts vai nevalstisku dalībnieku un citām struktūrām, kas ir atbildīgas par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem vai iesaistītas šādos pārkāpumos;

  23. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētājas vietniekam/ Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Eiropas Padomei, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijai, ANO augstajam cilvēktiesību komisāram un Baltkrievijas iestādēm.

  Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 16. septembris
  Juridisks paziņojums - Privātuma politika