Postup : 2020/2779(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0274/2020

Predkladané texty :

B9-0274/2020

Rozpravy :

PV 15/09/2020 - 7
CRE 15/09/2020 - 7

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0231

<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0274/2020</NoDocSe>
PDF 159kWORD 51k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o situácii v Bielorusku</Titre>

<DocRef>(2020/2779(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser, Robert Biedroń</Depute>

<Commission>{S&D}v mene skupiny S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0271/2020

B9-0274/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Bielorusku

(2020/2779(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Bielorusku, najmä uznesenia zo 4. októbra 2018 o zhoršovaní slobody médií v Bielorusku[1], z 19. apríla 2018, po komunálnych voľbách 18. februára 2018, o Bielorusku [2], z 24. novembra 2016, po parlamentných voľbách 11. septembra 2016, o situácii v Bielorusku[3] a z 8. októbra 2015 o treste smrti v Bielorusku[4],

 so zreteľom na závery predsedu Európskej rady v nadväznosti na videokonferenciu s členmi Európskej rady, ktorá sa konala 19. augusta 2020,

 so zreteľom na vyhlásenia vysokého predstaviteľa v mene Európskej únie z 11. augusta 2020 o prezidentských voľbách a z 11. septembra 2020 o stupňovaní násilia a zastrašovaní členov koordinačnej rady,

 so zreteľom na vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa, najmä vyhlásenia zo 7. augusta 2020 pred prezidentskými voľbami a zo 14. júla 2020 o nezaregistrovaní prezidentských kandidátov, na spoločné vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa a ministra zahraničných vecí Kanady z 26. augusta 2020, ako aj na spoločné vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa a komisára pre susedstvo a rozšírenie z 10. augusta 2020 o prezidentských voľbách,

 so zreteľom na vyhlásenia hovorcu ESVČ, najmä vyhlásenia z 19. júna 2020 o najnovšom vývoji pred prezidentskými voľbami a z 18. novembra 2019 o parlamentných voľbách v Bielorusku,

 so zreteľom na rozhodnutie Rady zo 17. februára 2020 o predĺžení embarga EÚ uvalené na Bielorusko v roku 2004 týkajúceho sa zbraní a vybavenia, ktoré by sa mohli použiť na vnútornú represiu v Bielorusku[5],

 so zreteľom na vyhlásenie ODIHR z 15. júla 2020 o nevyslaní volebnej pozorovateľskej misie do Bieloruska z dôvodu chýbajúceho pozvania,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže 9. augusta 2020 sa v Bielorusku konali prezidentské voľby, pred ktorými dochádzalo k celoštátnym zásahom proti pokojným demonštrantom, aktivistom občianskej spoločnosti, blogerom a novinárom, ako aj vážnemu zastrašovaniu politických aktivistov, pretrvávajúcim prekážkam pri registrácii kandidátov a vytváraní volebných komisií, nezaregistrovaniu kandidátov a ich zadržiavaniu vrátane pracovníkov vo volebnej kampani a podporovateľov kampane;

B. keďže volebná pozorovateľská misia ODIHR nemohla pozorovať volebný proces, pretože bieloruské orgány zámerne nevydali včas pozvanie,, a keďže v súvislosti s týmto procesom sa objavoval veľký počet správ o hrubom porušovaní volebného procesu, čo svedčí o zámernom falšovaní výsledkov;

C. keďže volebná kampaň a prezidentské voľby sa uskutočnili počas pandémie COVID-19, ktorej dôsledky bieloruské politické vedenie a orgány neustále popierali, čo viedlo k tomu, že novinári, zdravotnícky personál a bežní ľudia si začali vymieňať kľúčové informácie o pandémii a potrebných preventívnych opatreniach, čím preukázali spoločenskú angažovanosť a životaschopnosť bieloruskej občianskej spoločnosti;

D. keďže prezidentskí kandidáti spolu s pracovníkmi podieľajúcimi sa na kampani a podporovateľmi boli zatknutí na základe vykonštruovaných obvinení a ústredná volebná komisia zamietla v prípade iných prezidentských kandidátov vysoký počet podpisov na podporu ich kandidatúr;

E. keďže volebný deň prebehol pokojne, ale bezprostredne po ňom nasledovali v hlavnom meste Minsk a v mnohých ďalších mestách v celej krajine pokojné a usporiadané protesty bezprecedentného rozsahu proti hrubému porušovaniu volebného procesu a dôveryhodným správam o masívnom falšovaní volebných výsledkov;

F. keďže pokojní demonštranti požadovali nové voľby, ktoré by mali byť slobodné a spravodlivé a ktoré by sa konali pod medzinárodným volebným dohľadom, pričom sa dovolávali práva na demokratické zastúpenie a politickú účasť;

G. keďže podľa oficiálnych výsledkov volieb, ktoré 10. augusta oznámila Ústredná volebná komisia Bieloruska, získal Alexander Lukašenko 80,10 % hlasov a Sviatlana Cichanovská získala 10,12 %,  pričom celková volebná účasť bola 84,17 %; keďže dôveryhodné správy z celej krajiny a informácie šírené na sociálnych médiách radovými občanmi poukazujú na rozsiahly volebný podvod v prospech Alexandra Lukašenka; keďže EÚ v záveroch Rady z 19. augusta 2020 odmietla oficiálne výsledky volieb;

H. keďže bieloruské orgány reagovali na legitímne a pokojné protesty neprimeraným násilím, neprijateľnými represiami a neľudským zaobchádzaním vrátane mučenia a sexuálneho násilia voči osobám zadržaným počas protestov; keďže stovky pokojných demonštrantov boli zbité, tisíce boli zatknuté a najmenej traja demonštranti boli zabití; keďže bieloruské orgány sa ďalej pokúšali potlačiť protesty tým, že zatýkali čoraz viac lídrov protestov;

I. keďže zamestnanci bieloruských spoločností vrátane veľkých štátnych podnikov v rôznych hospodárskych odvetviach začali kolektívne akcie a zriadili štrajkové výbory na podporu ľudových protestov proti volebným podvodom, násiliu a represiám zo strany štátnych orgánov; keďže mnohí lídri štrajkových výborov boli odvtedy zastrašovaní, vypočúvaní alebo zatknutí a niektorí z nich sú naďalej zadržiavaní;

J. keďže koordinačná rada bola zriadená ako dočasný inštitucionálny partner v národnom dialógu zameranom na organizovanie nových volieb, ktoré by sa konali v súlade s medzinárodnými normami a za prítomnosti volebnej pozorovateľskej misie ODIHR;

K. keďže odvtedy požiadalo niekoľko tisíc ľudí o členstvo v koordinačnej rade alebo vyjadrilo podporu jej výzvam na usporiadanie nových volieb a keďže všetci vedúci členovia koordinačnej rady museli čeliť zastrašovaniu či vypočúvaniu alebo boli zatknutí; keďže pokračujúce zastrašovanie a hrozby viedli vedúcich členov opozície Sviatlanu Cichanovskú a Veroniku Cepkalovú k hľadaniu útočiska v Európskej únii; keďže ďalšiu líderku, Maria Kalesniková, 8. septembra uniesli maskovaní muži v neoznačenej dodávke; keďže laureátka Nobelovej ceny Svetlana Alexievičová je jedinou členkou predsedníctva koordinačnej rady, ktorá je stále v Bielorusku a na slobode; keďže pretrvávajú vážne obavy o jej bezpečnosť;

L. keďže 27. augusta prezident Ruskej federácie vyjadril podporu bieloruským orgánom pri potláčaní legitímnej občianskej nespokojnosti tým, že ponúkol nasadenie špeciálnych policajných síl; keďže 21. augusta Lukašenko oznámil, že štrajkujúcich a odstupujúcich novinárov pracujúcich v štátnych médiách nahradia ruskí odborníci na médiá; keďže Rusko, Čína a Turecko boli medzi prvými štátmi, ktoré zablahoželali Lukašenkovi k jeho nečestnému víťazstvu vo voľbách;

M. keďže bieloruské orgány pokračujú v násilných zásahoch proti nezávislým bieloruským spravodajcom a občianskym novinárom a úmyselne sa pokúšajú o obmedzenie objektívneho spravodajstva s cieľom zabrániť domácim a medzinárodným obavám a odsúdeniu, a to aj odňatím tlačovej akreditácie viac ako tuctu medzinárodných spravodajcov 29. augusta;

N. keďže v hlavnom meste a v celej krajine stále dochádza k rozsiahlym pokojným protestom napriek početným zatknutiam popredných členov politickej opozície a občianskeho protestného hnutia, ako aj bežných občanov, čím sa preukazuje bezprecedentná úroveň nespokojnosti a mobilizácie bieloruskej spoločnosti, ktorá žiada demokratické práva a dodržiavanie základných slobôd a ľudských práv, ako vyjadrili jej zástupcovia vrátane Sviatlany Cichanovskej a ostatných členov koordinačnej rady;

1. čo najdôraznejšie odsudzuje bieloruské orgány za násilné potláčanie pokojných protestov za spravodlivosť, slobodu a demokraciu po zmanipulovaných prezidentských voľbách, ktoré sa konali 9. augusta; žiada, aby bieloruské orgány okamžite zastavili používanie sily, násilia a represií voči svojim spoluobčanom a aby sa zdržali akýchkoľvek krokov, ktoré sa odchyľujú od nevyhnutnej cesty k potrebnému dialógu medzi obyvateľmi a ich legitímnymi zástupcami vrátane koordinačnej rady, občianskej spoločnosti, orgánov a politických predstaviteľov orgánov;

2. vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých politických väzňov a všetkých osôb zadržiavaných za účasť na protestoch proti výsledkom volieb alebo proti násiliu orgánov alebo za vyjadrenie podpory týmto protestom;

3. odmieta výsledky bieloruských prezidentských volieb z 9. augusta a opakuje výzvu bieloruského ľudu, aby sa čo najskôr uskutočnili nové, slobodné a spravodlivé voľby v súlade s medzinárodnými normami a za prítomnosti volebnej pozorovateľskej misie ODIHR;

4. vyjadruje jednoznačnú podporu bieloruskému ľudu v jeho legitímnych požiadavkách a snahách o nové slobodné a spravodlivé voľby, základné slobody a ľudské práva, demokratické zastúpenie, politickú účasť, čestné informovanie o volebných výsledkoch a ukončenie autoritárskych represií; vyzýva Komisiu, PK/VP a Radu, aby poskytli pomoc bieloruskej demokratickej opozícii vrátane koordinačnej rady pod vedením Sviatlany Cichanovskej ako legitímnym zástupcom požiadaviek bieloruského ľudu, ak o to požiadajú;

5. vyzýva na rýchle a účinné vyšetrenie a dôsledné stíhanie všetkých páchateľov nevídanej brutality voči demonštrantom, ich podporovateľom a bežným prizerajúcim sa občanom vrátane  vyšetrenia všetkého násilia, ktoré páchali bieloruské politické orgány, polícia a špeciálne sily; vyjadruje znepokojenie nad dôveryhodnými správami o ozbrojených silách v civilnom oblečení alebo zamaskovaných v neoznačených uniformách a neidentifikovaných vozidlách, ktoré pôsobia na bieloruskom území a zúčastňujú sa na vnútorných represiách a únosoch; vyzýva bieloruské a akékoľvek iné príslušné orgány, aby objasnili svoju totožnosť, úlohu a prítomnosť na bieloruskom území; odsudzuje pokračujúce represie voči nezávislým bieloruským a medzinárodným novinárom; vyzýva bieloruské orgány, aby okamžite prepustili všetkých nelegitímne zadržiavaných novinárov a občianskych spravodajcov a obnovili úplnú tlačovú akreditáciu tých, ktorým bola odňatá; zdôrazňuje právo bieloruského ľudu na objektívne spravodajstvo o udalostiach v krajine; odsudzuje nasadenie ruských mediálnych odborníkov v bieloruských štátnych médiách;

6. naliehavo vyzýva bieloruské orgány, aby dodržiavali medzinárodné záväzky krajiny, najmä jej záväzky ako členského štátu OBSE usporiadať skutočne demokratické voľby a dodržiavať slobodu prejavu a pokojného zhromažďovania v právnych predpisoch aj v praxi;

7. zdôrazňuje svoje silné odhodlanie stáť pevne po boku obyvateľov Bieloruska v ich boji za slobodu, demokraciu a dodržiavanie ľudských práv;

8. vyjadruje svoje uznanie za významný prínos odvážnych žien Bieloruska pod vedením Sviatlany Cichanovskej, Veroniky Cepkalovej a Marie Kalesnikovej a ich stúpencov pri vyjadrovaní a zastupovaní legitímnych požiadaviek bieloruského ľudu; konštatuje, že mnohí Bielorusi považujú Sviatlanu Cichanovskú za víťazku prezidentských volieb; zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú ženy, študenti a mladí ľudia v prebiehajúcich politických protestoch na miestnej úrovni;

9. s obavami konštatuje, že okrem Svetlany Alexievičovej boli všetci členovia predsedníctva koordinačnej rady nezákonne zatknutí alebo nútení opustiť krajinu; žiada okamžité prepustenie Maxima Znaka, Marie Kalesnikovej, Siarheja Dyleuského a Lilije Ulasovej; trvá na tom, že každý národný dialóg si vyžaduje úplnú a neobmedzenú účasť koordinačnej rady; víta skutočnosť, že zástupcovia členských štátov EÚ poskytli ochranu aj Svetlane Alexievičovej;

10. berie na vedomie, že súčasné protestné hnutie v Bielorusku nevedie jedna osoba alebo konkrétna skupina osôb hlásiacich sa k politickej opozícii, ale je založené na všeobecnej opozícii voči súčasnému režimu a na legitímnej požiadavke, aby obyvatelia Bieloruska mali rovnaké základné práva na demokraciu a slobodu ako všetci ostatní obyvatelia európskeho kontinentu;

11. vyjadruje úplnú podporu bieloruskému ľudu, ktorý vyšiel do ulíc bezprostredne po prezidentských voľbách, neprestal protestovať napriek odsúdeniahodným násilným činom, represiám a neľudskému zaobchádzaniu zo strany bieloruských orgánov a od volieb pokračuje v pochodoch v uliciach Minska a mnohých ďalších miest v celej krajine;

12. berie na vedomie rozhodujúci prínos mnohých pracovníkov štátnych podnikov v rôznych hospodárskych odvetviach, ktorí začali kolektívne akcie a zriadili štrajkové výbory, čím riskovali zatknutie, prepustenie a nepredĺženie krátkodobých pracovných zmlúv; požaduje dodržiavanie základných práv bieloruských pracovníkov na štrajk  v súlade s dohovormi MOP č. 87 a 98 bez toho, aby im hrozilo prepustenie, zadržanie alebo iné odvetné kroky; pripája sa k prejavom solidarity Európskej konfederácie odborových zväzov a podporuje výzvu Medzinárodnej konfederácie odborových zväzov adresovanú Medzinárodnej organizácii práce, aby bezodkladne zasiahla proti zatýkaniu a odsúdeniu vedúcich predstaviteľov štrajkových výborov a nezávislých odborových aktivistov s cieľom chrániť ich slobodu zhromažďovania a združovania; vyjadruje svoju podporu koordinačnej úlohe, ktorú zohráva bieloruský Kongres demokratických odborových zväzov;

13. naliehavo vyzýva Radu a vysokého predstaviteľa, aby zachovávali pevnú a zásadovú pozíciu voči bieloruským orgánom založenú na záväzku EÚ obhajovať zásady demokracie a právneho štátu, dodržiavanie medzinárodného práva, všeobecných ľudských práv a základných slobôd, ako je sloboda prejavu, zhromažďovania a združovania, a na rozhodných krokoch proti tým, ktorí sú zodpovední za porušovanie týchto zásad, hodnôt a práv;

14. vyzýva Radu, Komisiu a vysokého predstaviteľa, aby naďalej pozorne monitorovali situáciu v Bielorusku, pokiaľ ide o základné slobody a ľudské práva; vyzýva ich, aby využili každú príležitosť a naliehali na bieloruské orgány, aby okamžite ukončili násilie, represie a neľudské zaobchádzanie, prepustili všetkých politických väzňov a všetky osoby, ktoré boli svojvoľne zadržiavané v posledných mesiacoch a týždňoch, aby vyšetrili a stíhali osoby zodpovedné za volebné podvody, násilie, represie a mučenie a čo najskôr usporiadali nové voľby v súlade s medzinárodnými normami a za účasti volebných pozorovateľských misií ODIHR; vyzýva OBSE, aby spolupracovala s medzinárodnými MVO v oblasti ľudských práv a nezávislou občianskou spoločnosťou Bieloruska pri dokumentovaní každého individuálneho prípadu porušovania ľudských práv s cieľom uľahčiť úplné stíhanie všetkých páchateľov v budúcnosti;

15. vyzýva členské štáty a ich konzulárne úrady v Bielorusku, aby podporovali obete násilia a represie a ich rodiny udeľovaním víz na humanitárne a vzdelávacie účely; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby urýchlene pristúpila k účinnému vykonávaniu finančnej pomoci EÚ na podporu obetí represií a občianskej spoločnosti a aby uvoľnila viac zdrojov na ich fyzickú, psychologickú a materiálnu podporu;

16. vyzýva Radu, aby bezodkladne a v úzkej spolupráci s medzinárodnými partnermi zaviedla rozsiahle a účinné sankcie voči všetkým bieloruským páchateľom volebných podvodov, násilia a represií, pričom počet týchto sankcií bude zodpovedať aspoň počtu osôb, ktoré boli 25. februára 2016 vyradené zo zoznamu sankcií; žiada, aby k osobám, na ktoré budú uvalené sankcie, pribudol Alexander Lukašenko; vyzýva Radu, aby sa riadila príkladom niekoľkých členských štátov susediacich s Bieloruskom, ktoré do zoznamu sankcií zahrnuli Lukašenka, a rozšírila pôvodne navrhovanú skupinu osôb, na ktorú sa vzťahujú sankcie, o značný počet vysokopostavených aj stredných úradníkov, ako aj podnikateľov, ktorí sú známi svojou podporou režimu alebo prepúšťaním zamestnancov pre účasť na štrajkoch; vyzýva Radu, aby uložila sankcie každému jednotlivcovi alebo subjektu zodpovednému za vonkajšie zasahovanie v Bielorusku; naliehavo vyzýva všetkých členov Rady, aby vo svojom rozhodnutí o uložení sankcií uprednostnili demokratické práva bieloruského ľudu pred bezpečnostnými obavami, ktoré sú inej povahy; vyzýva Komisiu a PK/VP, aby urýchlene zaviedli a vykonávali sankčný režim EÚ v oblasti ľudských práv;

17. víta pripravenosť EÚ, ktorú vyjadril PK/VP, prijať podľa potreby ďalšie reštriktívne opatrenia; vyzýva Radu, aby v prípade, že cielené sankcie voči páchateľom podvodov, násilia a represií neprinesú dostatočné výsledky, zvážila uloženie širších hospodárskych sankcií Bielorusku, najmä pokiaľ ide o štátne podniky, ktoré sú najviac prepojené s obchodnými záujmami orgánov; opakuje svoj postoj, že takéto sankcie nesmú mať za žiadnych okolností nepriaznivý vplyv na bieloruský ľud a rozvoj jeho demokratickej občianskej spoločnosti;

18. vyzýva Komisiu, ESVČ a vysokého predstaviteľa, aby preskúmali vzťahy medzi EÚ a Bieloruskom a prešli od „kritickej angažovanosti“ ku „kritickému prehodnoteniu“, a to aj na základe prehodnotenia úlohy Bieloruska vo Východnom partnerstve, pričom zohľadnia tieto aspekty: koordinácia s medzinárodnými partnermi, dialóg o potrebných reformách, sociálno-ekonomická podpora obyvateľstva, budovanie kapacít občianskej spoločnosti, pokračovanie medziľudských kontaktov; opätovne potvrdzuje svoj záväzok poskytovať úplnú politickú, technickú a finančnú podporu, ktorá je potrebná na uľahčenie demokratického politického prechodu Bieloruska, ak o to bude požiadaný, a to aj prostredníctvom posilnených obchodných vzťahov, medzinárodne koordinovanej pomoci pri hospodárskych reformách a plnej podpory ďalšieho rozvoja bieloruskej nezávislej občianskej spoločnosti;

19. zdôrazňuje, že akákoľvek finančná pomoc EÚ by mala byť prospešná len pre bieloruský ľud, ale nie pre súčasný režim a mala by prispievať k zmierneniu sociálno-ekonomických dôsledkov pandémie COVID-19 pre obyvateľstvo, poskytovať núdzovú humanitárnu pomoc obetiam násilia a represií a ich rodinným príslušníkom, posilňovať občiansku spoločnosť a podporovať medziľudské kontakty; naliehavo vyzýva Komisiu, aby okamžite zastavila akékoľvek priame vyplácanie finančnej podpory bieloruským orgánom a presmerovala všetku finančnú podporu tak, aby ju dostávali bieloruskí občania, ako aj nezávislí novinári, mimovládne organizácie a medzinárodné organizácie;

20. zdôrazňuje výzvy bieloruských občanov a medzinárodného spoločenstva na inkluzívny proces národného dialógu, ktorý povedie k novým voľbám a skutočnému demokratickému zastúpeniu; vyzýva Ruskú federáciu, aby využila svoje úzke politické väzby s bieloruským vedením a nabádala ju, aby začala slobodný, spravodlivý a inkluzívny dialóg, ktorým sa zabezpečí úplné dodržiavanie demokratických práv bieloruského ľudu podľa medzinárodného práva, s cieľom čo najskôr zorganizovať nové voľby v súlade s medzinárodnými normami a za účasti volebných pozorovateľov ODIHR; rozhodne víta návrh úradujúceho predsedu OBSE v koordinácii s jeho nástupcom pomôcť Bielorusku pri organizovaní dialógu a víta tiež pripravenosť Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva pomáhať bieloruským orgánom pri uskutočňovaní naliehavých reforiem potrebných na zosúladenie bieloruských zákonov a postupov s medzinárodnými demokratickými normami a záväzkami v oblasti ľudských práv; trvá na tom, aby bieloruské orgány prijali ponuku, ktorú im poskytol úradujúci aj nadchádzajúci predseda OBSE; vyzýva preto Komisiu a ESVČ, aby spoločne s OBSE rozhodli o konkrétnom spôsobe, akým by EÚ mohla pomáhať pri sprostredkovateľskej úlohe pod vedením OBSE, a vyjadruje svoju pripravenosť prispieť k budúcej volebnej pozorovateľskej misii ODIHR s delegáciou EP;

21. dôrazne odmieta prebiehajúce intervencie a vonkajšie zasahovanie ruského štátu a aktérov spojených so štátom, najmä v bieloruských štátnych médiách a bezpečnostných silách; vyjadruje neochvejnú podporu nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Bieloruska a bieloruského ľudu; pripomína, že bieloruské protesty majú skôr prodemokratický než geopolitický charakter; naliehavo vyzýva Ruskú federáciu, aby rešpektovala medzinárodné právo, zvrchovanosť Bieloruska a svoju vlastnú výzvu zdržať sa akýchkoľvek zásahov v Bielorusku; vyzýva Ruskú federáciu, aby namiesto toho podporila úsilie iniciované OBSE zamerané na pomoc Bielorusku pri dodržiavaní jeho vnútroštátnych a medzinárodných záväzkov v oblasti demokracie, základných slobôd a ľudských práv;

22. vyzýva Radu, aby bezodkladne vytvorila komplexný, účinný celoúnijný mechanizmus sankcií, ktorý by umožnil zamerať sa na jednotlivcov, štátne a neštátne subjekty a ďalšie subjekty, ktoré sú zodpovedné za závažné porušovanie ľudských práv alebo sa na ňom podieľajú;

23. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Rade Európy, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a bieloruským orgánom.

 

[1] Ú. v. EÚ C 11, 13.1.2020, s. 18.

[2] Ú. v. EÚ C 390, 18.11.2019, s. 100.

[3] Ú. v. EÚ C 224, 27.6.2018, s. 135.

[4] Ú. v. EÚ C 349, 17.10.2017, s. 41.

[5] Ú. v. EÚ L 45, 18.2.2020, s. 3.

Posledná úprava: 16. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia