Menettely : 2020/2779(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0275/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0275/2020

Keskustelut :

PV 15/09/2020 - 7
CRE 15/09/2020 - 7

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0231

<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0275/2020</NoDocSe>
PDF 147kWORD 49k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Valko-Venäjän tilanteesta 9. elokuuta 2020 pidettyjen presidentinvaalien jälkeen</Titre>

<DocRef>(2020/2779(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Joanna Kopcińska</Depute>

<Commission>{ECR}ECR-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0271/2020

B9‑0275/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma Valko-Venäjän tilanteesta 9. elokuuta 2020 pidettyjen presidentinvaalien jälkeen

(2020/2779(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Prahassa vuonna 2009, Varsovassa vuonna 2011, Vilnassa vuonna 2013, Riiassa vuonna 2015 ja Brysselissä vuonna 2017 pidettyjen itäisen kumppanuuden huippukokousten yhteiset julkilausumat,

 ottaa huomioon päätöslauselmansa Valko-Venäjästä, erityisesti 24. marraskuuta 2016 Valko-Venäjän tilanteesta[1], 6. huhtikuuta 2017 Valko-Venäjän tilanteesta[2], 19. huhtikuuta 2018 Valko-Venäjästä[3] ja 4. lokakuuta 2018 tiedotusvälineiden vapauden heikentymisestä Valko-Venäjällä ja erityisesti Charter97-verkkosivuston tapauksesta[4] antamansa päätöslauselmat,

 ottaa huomioon Valko-Venäjällä 9. elokuuta 2020 pidetyt presidentinvaalit,

 ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan sekä Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) julkilausumat Valko-Venäjän tilanteesta 9. elokuuta 2020 pidettyjen presidentinvaalien jälkeen,

 ottaa huomioon Euroopan parlamentin puhemiehen 13. elokuuta 2020 antaman julkilausuman ja viiden poliittisen ryhmän johtajien 17. elokuuta 2020 antaman julkilausuman Valko-Venäjän tilanteesta 9. elokuuta 2020 pidettyjen presidentinvaalien jälkeen sekä ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 11. elokuuta 2020 antaman julkilausuman,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Valko-Venäjän kansalla on Euroopan kanssa yhteinen perintö ja kulttuuri; ottaa huomioon, että maa on kolmen EU:n jäsenvaltion rajanaapuri; ottaa huomioon, että Valko-Venäjän tilanteella voi olla suora vaikutus EU:hun;

B. ottaa huomioon, että Lukašenkan 26 vuotta kestänyttä valtakautta ovat leimanneet maan itsemääräämisoikeutta ja itsenäisyyttä sekä identiteettiä, kulttuuriperintöä ja kulttuuria heikentävä politiikka;

C. ottaa huomioon, että vuoden 2020 presidentinvaaleille oli ominaista muihin ehdokkaisiin, riippumattomiin toimittajiin ja bloggaajiin kohdistuva laajamittainen manipulointi, pelottelu ja sorto; ottaa huomioon, että tämä sama kaava on toistunut kaikissa Valko-Venäjällä pidetyissä vaaleissa vuodesta 1994;

D. ottaa huomioon, että vaalipäivää leimasivat lukuisat sääntöjenvastaisuudet, kuten äänestäjien pelottelu, äänioikeuden epääminen ja äänestysluetteloiden väärentäminen, jota tapahtui valtavassa mittakaavassa; ottaa huomioon, että maassa ei ollut paikalla riippumattomia kansainvälisiä tarkkailijoita; ottaa huomioon, että riippumattomia kotimaisia tarkkailijoita, myös niitä, jotka olivat tarkkailleet Valko-Venäjän presidentinvaalien ennakkoäänestystä, on pidätetty eri puolilla maata heidän dokumentoituaan useita vaalilain rikkomisia;

E. ottaa huomioon, että keskusvaalilautakunta julisti Aljaksandr Lukašenkan vaalien voittajaksi ja hänen väitettiin saaneen 80,10 prosenttia äänistä, kun tärkeimmän vastaehdokkaan Svjatlana Tsihanouskajan ääniosuus oli vain 10,12 prosenttia; ottaa huomioon, että riippumattomien tutkimusten, sosiaalisen median kyselyjen ja lukuisilta äänestyspaikoilta saatujen todellisten tietojen mukaan Tsihanouskaja sai noin 60 prosenttia äänistä ja häntä olisi pidettävä vaalien todellisena voittajana;

F. ottaa huomioon, että väärennettyjen tulosten julkaisemisen jälkeen Valko-Venäjän kansa järjesti välittömästi ennennäkemättömän suuria rauhanomaisia mielenosoituksia, joihin turvallisuuspalvelut vastasivat raa’alla voimalla, mikä johti tuhansien mielenosoittajien pidätyksiin, kidutukseen, haavoittumiseen ja jopa kuolemaan, ja ottaa huomioon, että kuolleiden joukossa ovat muun muassa seuraavat henkilöt: Aljaksandr Taraikouski, Konstantin Šišmakov, Alexander Vihor ja Genadz Šutau; ottaa huomioon, että valtion lainvalvontaviranomaiset ovat pelotelleet rauhanomaisia mielenosoittajia ja heille on esimerkiksi soitettu uhkaussoittoja, heidän koteihinsa on yritetty murtautua ja heitä on vainottu, ja tätä harjoittavat myös tuntemattomat hyvin järjestäytyneet kansalaisryhmät; ottaa huomioon, että pääkaupungissa ja muissa pienemmissä kaupungeissa eri puolilla maata on lähes 40 päivän ajan järjestetty mielenosoituksia, joihin on osallistunut tuhansia ihmisiä;

G. ottaa huomioon, että mielenosoituksiin on liittynyt laajoja lakkoja teollisuuslaitoksissa, yrityksissä, kouluissa, yliopistoissa, kaupungeissa ja kylissä ympäri maata; ottaa huomioon, että mielenosoituksiin osallistuvia tai mielenosoituksia virallisesti tukevia henkilöitä on irtisanottu työstä, häädetty työsuhdeasunnoista ja erotettu yliopistoista ja kouluista;

H. ottaa huomioon, että 19. elokuuta 2020 kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti määrätä pakotteita huomattavalle määrälle henkilöitä, jotka ovat vastuussa väkivallasta, tukahduttamisesta ja vaalituloksen väärentämisestä Valko-Venäjällä, ja kieltää heiltä pääsyn EU:hun ja jäädyttää heidän rahoitusvaransa EU:ssa;

I. ottaa huomioon, että vuoden 2010 vaalituloksen vääristelyn ja mielenosoittajiin kohdistetun raa’an tukahduttamisen jälkeen EU, Yhdysvallat ja muut demokraattiset valtiot määräsivät laajoja pakotteita vaalipetoksista, väkivallasta ja yhteyksistä hallintoon vastuussa oleville henkilöille, mukaan lukien Aljaksandr Lukašenka ja yli 160 henkilöä ja yksikköä, jotka edustavat valtion ylempää johtoa, lainvalvontaviranomaisia, oikeuslaitosta, vaalilautakuntaa ja valtion propagandatoimintaa ja yritysmaailmaa; toteaa, että valtaosa kyseisistä pakotteista poistettiin vuonna 2016 ilman että niillä oli saavutettu mitään pysyvää tulosta, mikä on heikentänyt EU:n uskottavuutta Valko-Venäjän demokraattisen opposition silmissä; ottaa huomioon, että nyt ehdotettujen pakotteiden luettelo on hyvin kapea-alainen ja suppea eikä se ole oikeassa suhteessa hallinnon rauhanomaisiin mielenosoittajiin kohdistaman väkivallan ja väkivaltaisuuksien laajuuteen;

J. ottaa huomioon, että viranomaiset ovat rajoittaneet merkittävästi pääsyä internetiin ja vapaisiin tiedotusvälineisiin; ottaa huomioon, että eurooppalainen palveluntarjoaja A1 Telecom Austria Group on väitetysti rajoittanut valkovenäläisten asiakkaidensa pääsyä mobiili-internetiin saatuaan määräyksen Valko-Venäjän viranomaisilta;

1. ei tunnusta Valko-Venäjällä 9. elokuuta 2020 pidettyjen vaalien tulosta eikä Aljaksandr Lukašenkaa Valko-Venäjän legitiimiksi johtajaksi ja presidentiksi; kehottaa siksi Lukašenkaa kunnioittamaan Valko-Venäjän kansan päätöstä ja luopumaan vallasta rauhanomaisesti;

2. kehottaa järjestämään Valko-Venäjällä uudet ja avoimet presidentin- ja parlamenttivaalit, jotka täyttävät demokraattiset normit; kehottaa EU:ta, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöä ja Euroopan neuvostoa käymään vuoropuhelua Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnan kanssa, jotta voidaan käynnistää uusi vaaliprosessi sellaisen uuden vaalilautakunnan valvonnassa, johon kaikki osapuolet ja myös kansainväliset tarkkailijat voivat luottaa, ja tiukan kansainvälisen valvonnan alaisena;

3. onnittelee Valko-Venäjän kansaa rohkeudesta ja päättäväisyydestä ja tukee voimakkaasti sen toiveita demokraattisesta muutoksesta ja vapaudesta ja maan tulevaisuuden rakentamisesta demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien periaatteille; kunnioittaa niiden henkilöiden muistoa, jotka antoivat henkensä vapaan, demokraattisen ja suvereenin Valko-Venäjän puolesta, ilmaisee myötätuntonsa hallinnon harjoittaman kidutuksen ja muiden julmuuksien uhreille ja toivoo uhreille pikaista ja täydellistä toipumista;

4. ilmaisee syvän huolensa siitä, että vielä 2000-luvulla EU:n välittömän rajanaapurin alueella tapahtuu ennennäkemättömän laajaa kidutusta ja valtiollista väkivaltaa; katsoo, että EU:n tiukka ja selkeä kanta Valko-Venäjän tilanteeseen liittyy EU:n ulkopolitiikan uskottavuuteen ja todelliseen sitoutumiseen eurooppalaisiin arvoihin;

5. antaa tunnustusta valkovenäläisten naisten, jotka monesti ovat poliittisten vankien tai pidätettyjen ja kidutettujen mielenosoittajien perheenjäseniä, poikkeukselliselle päättäväisyydelle ja vankkumattomuudelle naisten viikoittaisissa solidaarisuusmarsseissa, joihin valtionhallinto reagoi viikko viikolta aggressiivisemmin;

6. arvostaa toimia, joihin mielenosoituksiin eri tavoin liittyneiden lukuisten tehtaiden ja laitosten työntekijät ovat osallistuneet eri puolilla maata; antaa samoin tunnustusta julkisten tiedotusvälineiden toimittajien ja työntekijöiden toimille, sillä heihin kohdistetusta sorrosta ja uhkailusta huolimatta he ovat pitäneet kiinni journalismin hengestä ja tukeneet demokraattista oppositiota, vaikka heidät sittemmin irtisanottiinkin; antaa tunnustusta riippumattomien tiedotusvälineiden työlle, mukaan lukien Charter97-verekkosivusto, Bielsat, Radio Svoboda ja muut; kehottaa EU:ta käyttämään eurooppalaista demokratiarahastoa (EED) ja muita välineitä tukeakseen kyseisiä mediataloja ja toimittajia, jotka ovat joutuneet hallinnon tukahduttamistoimien kohteeksi;

7. pitää valitettavana opposition koordinointineuvoston jäsenten vainoa ja kehottaa viranomaisia lopettamaan kaiken väkivallan ja sorron; tuomitsee jyrkästi Valko-Venäjällä poliittisin perustein tehdyt mielivaltaiset ja selittämättömät pidätykset, vangitsemiset, pakkosiirrot ja sieppaukset, joiden uhreiksi ovat joutuneet esimerkiksi Maria Kolesnikova, Andrei Jahorau, Irina Suhii, Anton Radniankou ja Ivan Krautsou;

8. vaatii lopettamaan välittömästi rauhanomaisiin mielenosoittajiin kohdistuvan väkivallan ja pelottelun, vapauttamaan kaikki poliittiset vangit ja kaikki kansalaisyhteiskunnan jäsenet, jotka on pidätetty mielivaltaisesti ennen vaaleja, niiden aikana ja niiden jälkeen, sekä palauttamaan täysimääräisesti ihmisoikeudet ja vapaudet, mukaan lukien lehdistönvapaus, kokoontumisvapaus ja muut poliittiset ja kansalaisvapaudet, ja kunnioittamaan niitä Valko-Venäjällä;

9. pitää erittäin valitettavana kauhistuttavia väkivaltaisuuksia ja julmia tukahduttamistoimia sekä kidutusta, joita on kohdistettu rauhanomaisia mielenosoittajia ja pidätettyjä vastaan; kehottaa suorittamaan kattavan kansainvälisen tutkinnan näistä rikoksista ja erityisesti seuraavien henkilöiden kuolemista: Aljaksandr Taraikouski, Konstantin Šišmakov, Alexander Vihor ja Genadz Šutau;

10. varoittaa hallintoa mahdollisista yrityksistä käyttää kansallisia, uskonnollisia, etnisiä ja muita vähemmistöjä sijaiskohteena yhteiskunnan huomion pois ohjaamiseksi vaalivilpistä ja sitä seuranneista massiivisista mielenosoituksista ja tukahduttamistoimista; tuomitsee Valko-Venäjän katolisen kirkon johtajan arkkipiispa Tadeusz Kondrusiewiczin paluun estämisen; varoittaa myös luomasta valheellisia narratiiveja Valko-Venäjään ja sen alueelliseen koskemattomuuteen kohdistuvista ulkoisista uhkista, jotka ovat peräisin EU:sta ja sen jäsenvaltioista; ilmaisee syvän huolensa siitä, että tällaista narratiivia käytetään perusteena sotilaalliselle toiminnalle, mukaan lukien Valko-Venäjän joukkojen liikuttaminen Grodnon alueella kohti Puolan ja Liettuan rajaa;

11. tunnustaa Valko-Venäjän kansan koordinointineuvoston demokraattista muutosta, vapautta ja ihmisarvoa vaativien ihmisten lailliseksi edustukseksi Valko-Venäjällä; tukee osallistavan kansallisen vuoropuhelun tuloksena tapahtuvaa rauhanomaista vallansiirtoa Valko-Venäjän kansan demokraattisia oikeuksia ja perusoikeuksia täysimääräisesti kunnioittaen;

12. pyytää EUH:ta ja Euroopan komissiota laatimaan kattavan katsauksen Valko-Venäjää koskevasta politiikastaan ottaen huomioon maan erilaiset kehitysskenaariot, joihin sisältyy myös EU:n huomattavasti suurempi taloudellinen ja tekninen sitoutuminen, jos demokraattiset muutokset, myös uudet vaalit, toteutuvat;

13. suhtautuu myönteisesti EU:n ulkoministerien ja Eurooppa-neuvoston päätökseen merkitä mustalle listalle presidentinvaalien jälkeiseen väkivaltaan syyllistyneet henkilöt ja määrätä henkilökohtaisia pakotteita, mukaan lukien varojen jäädyttäminen, valkovenäläisille virkamiehille, jotka ovat vastuussa Valko-Venäjän presidentinvaalien tulosten väärentämisestä sekä kansalais- ja ihmisoikeusrikkomuksista tai edesauttaneet niitä; korostaa, että luetteloa olisi päivitettävä jatkuvasti ja tarvittaessa laajennettava ja siihen olisi sisällytettävä Aljaksandr Lukašenka ja hänen läheiset yhteistyökumppaninsa;

14. pyytää EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita antamaan aktiivista ja suoraa tukea valkovenäläisille valtiosta riippumattomille järjestöille ja yhteisöille, antamaan kaiken tarvittavan avun Valko-Venäjän kansalaisille ja ihmisoikeuksien puolustajille, keskeyttämään kaiken taloudellisen tai muun tuen Valko-Venäjän valtion instituutioille, vahvistamaan kansalaisyhteiskunnan, kansalaisjärjestöjen ja toimittajien tukiohjelmia, valkovenäläisille tarkoitettua unionin apurahaohjelmaa ja erityisiä uudistusohjelmia varten tarkoitettuja lainoja, millä saadaan täysi hyöty kumppanuuden painopisteistä ja varmistetaan täysimääräinen yhteistyö itäisen kumppanuuden puitteissa;

15. pitää valitettavana Venäjän federaation osallistumista Lukašenkan hallintoon ja sille antamaa tukea ja tuomitsee Kremlin Valko-Venäjän kansaa vastaan käymän hybridisodan; on erittäin huolissaan siitä, että venäläiset neuvonantajat ja edustajat soluttautuvat syvästi julkisiin tiedotusvälineisiin, salaisiin palveluihin ja turvallisuuspalveluihin sekä hallituksen osastoihin, presidentin kanslia mukaan lukien; kehottaa neuvostoa tukemaan Valko-Venäjän kansan tahtoa ja rajoittamaan Kremlin puuttumista, muun muassa estämällä Venäjän pääsyn SWIFT-järjestelmään ja ottamalla käyttöön uusia kohdennettuja pakotteita;

16. kehottaa Venäjän federaatiota pidättäytymään ryhtymästä mihinkään toimiin, jotka uhkaisivat Valko-Venäjän itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta, ja epäämään hyväksyntänsä mahdollisilta toimilta, joita viranomaiset toteuttavat ilman legitiimiyttä, vastoin kansainvälistä oikeutta ja vastoin Valko-Venäjän kansan tahtoa Lukašenkan hallinnon ja Venäjän federaation välisissä suhteissa, mikä johtaisi Valko-Venäjän itsemääräämisoikeuden ja itsenäisyyden rajoittamiseen;

17. panee arvostaen merkille Venäjän demokratiaa tukevan kansalaisyhteiskunnan ilmaiseman solidaarisuuden valkovenäläisiä aktivisteja kohtaan; varoittaa mahdollisista yrityksistä militarisoida tilanne ja aiheuttaa jännitteitä naapurimaiden kanssa;

18. panee tyytyväisenä merkille Serbian tasavallan päätöksen vetäytyä slaavilaisen veljeskunnan harjoituksista;

19. toteaa, että East StratCom -työryhmän ja EU:n jäsenvaltioiden tiedotusvälineiden on raportoitava Valko-Venäjän tilanteesta laajemmin ja yksityiskohtaisemmin; kehottaa lisäämään eurooppalaisen demokratiarahaston (EED) tukea Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnalle;

20. kannustaa jäsenvaltioita helpottamaan ja nopeuttamaan Valko-Venäjältä poliittisista syistä pakenevien viisumimenettelyjä ja antamaan heille ja heidän perheilleen kaiken tarvittavan tuen ja avun;

21. on erittäin huolissaan A1 Telekom Austria Groupin toimista; kehottaa yritystä tarjoamaan valkovenäläisille asiakkailleen rajoittamattoman pääsyn mobiili-internetiin demokratian, oikeusvaltion ja sananvapauden arvojen mukaisesti;

22. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä Valko-Venäjän tasavallan viranomaisille.

[1] EUVL C 224, 27.6.2018, s. 135.

[2] EUVL C 298, 23.8.2018, s. 60.

[3] EUVL C 390, 18.11.2019, s. 100.

[4] EUVL C 11, 13.1.2020, s. 18.

Päivitetty viimeksi: 16. syyskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö