Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0275/2020Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0275/2020

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Baltarusijoje po 2020 m. rugpjūčio 9 d. prezidento rinkimų

14.9.2020 - (2020/2779(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Joanna Kopcińska
ECR frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0271/2020

Procedūra : 2020/2779(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B9-0275/2020
Pateikti tekstai :
B9-0275/2020
Balsavimas :
Priimti tekstai :

B9‑0275/2020

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Baltarusijoje po 2020 m. rugpjūčio 9 d. prezidento rinkimų

(2020/2779(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į 2009 m. Prahoje, 2011 m. Varšuvoje, 2013 m. Vilniuje, 2015 m. Rygoje ir 2017 m. Briuselyje įvykusių Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimų bendras deklaracijas,

 atsižvelgdamas į savo rezoliucijas dėl Baltarusijos, ypač į 2016 m. lapkričio 24 d. rezoliuciją dėl padėties Baltarusijoje[1], 2017 m. balandžio 6 d. rezoliuciją dėl padėties Baltarusijoje[2], 2018 m. balandžio 19 d. rezoliuciją dėl Baltarusijos[3] ir 2018 m. spalio 4 d. rezoliuciją dėl žiniasklaidos laisvės Baltarusijoje pablogėjimo, ypač svetainės „Chartija 97“ atvejo[4],

 atsižvelgdamas į 2020 m. rugpjūčio 9 d. Baltarusijoje įvykusius prezidento rinkimus,

 atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) viešus pareiškimus dėl padėties Baltarusijoje po 2020 m. rugpjūčio 9 d. prezidento rinkimų,

 atsižvelgdamas į 2020 m. rugpjūčio 13 d. Europos Parlamento pirmininko pareiškimą, 2020 m. rugpjūčio 17 d. penkių politinių frakcijų pirmininkų pareiškimus dėl padėties Baltarusijoje po 2020 m. rugpjūčio 9 d. prezidento rinkimų ir į 2020 m. rugpjūčio 11 d. Užsienio reikalų komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo pareiškimą,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Baltarusijos tautos paveldas ir kultūra yra bendro Europos paveldo ir kultūros dalis; kadangi Baltarusija yra tiesioginė trijų ES valstybių narių kaimynė; kadangi padėtis Baltarusijoje gali tiesiogiai paveikti ES;

B. kadangi 26 metus trukęs A. Lukašenkos buvimo valdžioje laikotarpis pasižymėjo šalies suvereniteto ir nepriklausomumo menkinimu ir Baltarusijos identiteto, paveldo ir kultūros silpninimu;

C. kadangi per 2020 m. prezidento rinkimus būta plataus masto manipuliacijų, kitų kandidatų, nepriklausomų žurnalistų ir tinklaraštininkų bauginimo ir prieš juos buvo vykdytos represijos; kadangi toks pat elgsenos modelis kartojosi per visus ankstesnius nuo 1994 m. Baltarusijoje vykusius rinkimus;

D. kadangi rinkimų dieną buvo užfiksuota daugybė pažeidimų, tarp jų – rinkėjai buvo bauginami, jiems nebuvo leidžiama pasinaudoti balsavimo teise, buvo masiškai klastojami rinkimų apygardų protokolai; kadangi šalyje nebuvo nepriklausomų tarptautinių stebėtojų; kadangi nepriklausomi vidaus stebėtojai, tarp jų ir tie, kurie stebėjo išankstinį balsavimą Baltarusijos prezidento rinkimuose, dokumentavus daugkartinius rinkimų įstatymo pažeidimus, buvo visoje šalyje sulaikomi;

E. kadangi Vyriausioji rinkimų komisija paskelbė, kad rinkimus laimėjo Aliaksandras Lukašenka, esą surinkęs 80,10 proc. balsų, o jo pagrindinė oponentė Sviatlana Cichanouskaja surinko tik 10,12 proc. balsų; kadangi, remiantis nepriklausomu tyrimu, visuomenės nuomonės apklausomis ir realiais duomenimis iš įvairių balsavimo punktų, S. Cichanouskaja surinko apie 60 proc. balsų ir turėtų būti laikoma tikrąja rinkimų nugalėtoja;

F. kadangi po suklastotų rezultatų paskelbimo Baltarusijos žmonės iš karto surengė taikius precedento neturinčio masto protestus, o prieš juos buvo panaudota brutali saugumo tarnybų jėga ir tūkstančiai protesto dalyvių buvo areštuoti, kankinami, sužeisti, o kai kurie iš jų – Aliaksandras Taraikouskis, Kanstancinas Šyšmakovas, Aliaksandras Vichoras ir Henadzis Šutavas, net žuvo; kadangi taikūs protestuotojai buvo bauginami, pavyzdžiui, sulaukė grasinančių skambučių, bandymų įsilaužti ir buvo persekiojami ne tik valstybės teisėsaugos institucijų, bet ir nenustatytų gerai organizuotų civilių asmenų grupių; kadangi jau beveik 40 dienų tūkstančiai žmonių telkiasi ne tik sostinėje, bet ir mažesniuose visos šalies miestuose ir miesteliuose;

G. kadangi vyksta ne tik protestai, bet ir daugelyje visos šalies gamyklų, įmonių, mokyklų, universitetų, miestų, miestelių ir kaimų rengiami streikai; kadangi protestuose dalyvaujantys arba juos oficialiai remiantys asmenys buvo atleisti iš darbo, neteko valstybinio būsto, buvo pašalinti iš universitetų arba mokyklų;

H. kadangi 2020 m. rugpjūčio 19 d. Europos Vadovų Taryba nusprendė nemažam skaičiui už smurtą, represijas ir Baltarusijos rinkimų rezultatų klastojimą atsakingų asmenų nustatyti sankcijas, uždrausti jiems atvykti į ES ir užšaldyti ES esantį jų finansinį turtą;

I. kadangi po 2010 m. rinkimų rezultatų suklastojimo ir po to, kai prieš protestuotojus buvo panaudotos brutalios ir griežtos priemonės, ES, JAV ir kitos demokratinės šalys nustatė plačias sankcijas už rinkimų klastojimą ir smurtą atsakingiems su režimu susijusiems asmenims, įskaitant Aliaksandrą Lukašenką ir daugiau negu 160 aukštesnio rango valstybės valdymo, teisėsaugos, teisminių institucijų, rinkimų komisijos, valstybės propagandos aparato ir verslo sektoriaus asmenų bei subjektų; kadangi sankcijos iš esmės buvo panaikintos 2016 m. nepasiekus ilgalaikių rezultatų ir tai susilpnino ES patikimumą demokratinės Baltarusijos opozicijos akyse; kadangi neseniai pasiūlytų sankcijų sąrašas yra labai siauras, ribotas ir neproporcingas režimo prieš taikius protestuotojus panaudoto smurto ir brutalumo mastui;

J. kadangi valdžios institucijos smarkiai apribojo prieigą prie interneto ir laisvos žiniasklaidos; kadangi Europos įmonė paslaugų teikėja „A1 Telekom Austria Group“, tariamai gavusi Baltarusijos valdžios institucijų nurodymus, Baltarusijos vartotojams nutraukė prieigą prie mobiliojo interneto;

1. nepripažįsta 2020 m. rugpjūčio 9 d. Baltarusijoje įvykusių rinkimų rezultatų, o Aliaksandro Lukašenkos legitimiu vadovu ir Baltarusijos prezidentu; todėl ragina A. Lukašenką gerbti Baltarusijos žmonių sprendimą ir taikiai pasitraukti;

2. ragina Baltarusijoje surengti naujus, skaidrius, demokratinius standartus atitinkančius prezidento ir parlamento rinkimus; ragina ES, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizaciją ir Europos Tarybą užmegzti dialogą su Baltarusijos pilietine visuomene, kad būtų pradėtas naujas, tarptautinių stebėtojų akylai stebimas ir naujos Rinkimų komisijos – institucijos, kuria visos šalys, įskaitant tarptautinius stebėtojus, galėtų pasitikėti, prižiūrimas rinkimų procesas;

3. sveikina Baltarusijos žmones už drąsą ir ryžtą ir tvirtai remia jų norą įgyvendinti demokratines permainas, siekti laisvės ir savo šalies ateitį kurti vadovaujantis demokratijos, teisinės valstybės ir žmogaus teisių principais; reiškia pagarbą tiems, kurie paaukojo savo gyvybes vardan laisvos, demokratiškos ir suverenios Baltarusijos, taip pat reiškia užuojautą asmenims, nukentėjusiems nuo režimo vykdytų kankinimų ir kitų formų brutalių veiksmų ir linki jiems greitai ir visiškai atgauti jėgas;

4. reiškia didžiausią susirūpinimą dėl to, kad XXI a. tiesiogiai su ES besiribojančioje teritorijoje vyksta precedento neturinčio masto žmonių kankinimai ir valstybės inicijuotas smurtas; laikosi nuomonės, kad tvirta ir aiški ES pozicija dėl padėties Baltarusijoje parodys ES užsienio politikos patikimumą ir tikrąjį ryžtą ginti europines vertybes;

5. pripažįsta išskirtinį Baltarusijos moterų, kurių ne vienos šeimos nariai yra įkalinti kaip politiniai kaliniai arba dalyvavo protestuose ir buvo sulaikyti bei kankinami, ryžtą ir tvirtybę kiekvieną savaitę rengiant moterų solidarumo eisenas, prieš kurias kiekvieną savaitę nukreipiamas vis agresyvesnis valstybės aparato atsakas;

6. palaiko daugybės gamyklų ir institucijų darbuotojų, visoje šalyje įvairiais būdais prisijungusių prie protestuotojų, veiksmus; taip pat palaiko žurnalistus ir viešosios žiniasklaidos priemonių darbuotojus, kurie, nepaisydami jiems daromo spaudimo ir grasinimų, išsaugojo žurnalisto etosą ir toliau rėmė demokratinę opoziciją, nors galiausiai buvo atleisti; pripažįsta nepriklausomos žiniasklaidos, „Chartija 97“, „Bielsat“, „Radio Svoboda“, ir kitų nepriklausomų žiniasklaidos priemonių atliekamą darbą; ragina ES panaudoti Europos demokratijos fondą ir kitas priemones bei paremti žiniasklaidos priemones ir žurnalistus, prieš kuriuos režimas vykdo represijas;

7. apgailestauja dėl opozicinės Koordinacinės tarybos narių persekiojimo ir ragina valdžios institucijas nutraukti smurtą ir represijas; griežtai smerkia Baltarusijoje politiniais motyvais vykdytus, pavyzdžiui, prieš Maryją Kalesnikavą, Andrejų Jahoravą, Iryną Suchij, Antoną Radniankovą ir Ivaną Kraucovą, nepagrįstus ir nepaaiškinamus areštus, sulaikymus, priverstinę deportaciją ir pagrobimus;

8. reikalauja nedelsiant nutraukti prieš taikius protestuotojus naudojamą smurtą ir bauginimą, paleisti į laisvę visus politinius kalinius ir visus pilietinės visuomenės narius, kurie buvo nepagrįstai sulaikyti iki rinkimų, per rinkimus ir po jų, Baltarusijoje visapusiškai atkurti žmogaus teises ir laisves, įskaitant spaudos laisvę, susirinkimų laisvę, kitas politines ir pilietines laisves ir gerbti šias teises ir laisves;

9. kuo griežčiausiai smerkia siaubingą smurtą ir žiaurias represijas, panaudotas prieš taikius protestuotojus ir sulaikytus asmenis, ir tų asmenų kankinimą; ragina atlikti išsamų tarptautinį šių nusikaltimų tyrimą, ypač Aliaksandro Taraikouskio, Kanstancino Šyšmakovo, Aliaksandro Vichoro ir Henadzio Šutavo žūties atvejus;

10. įspėja režimą niekaip nebandyti naudotis nacionalinėmis, religinėmis, etninėmis ir kitomis mažumomis kaip papildomu taikiniu siekiant nukreipti visuomenės dėmesį nuo rinkimų klastojimo ir po jų vykusių masinių protestų ir represijų; smerkia tai, kad į šalį trukdoma grįžti Baltarusijos katalikų bažnyčios vadovui arkivyskupui Tadeušui Kondrusievičiui; taip pat įspėja neskleisti melo apie ES ir jos valstybių narių keliamą išorės grėsmę Baltarusijai ir jos teritorijos vientisumui; reiškia didžiausią susirūpinimą dėl to, kad tokiu melu yra naudojamasi siekiant pateisinti karinius veiksmus, įskaitant Baltarusijos pajėgų judėjimą Gardino rajone link Lenkijos ir Lietuvos sienų;

11. pripažįsta, kad Baltarusijos tautos Koordinacinė taryba yra legitimi institucija, atstovaujanti demokratinių permainų, laisvės ir orumo reikalaujančiai Baltarusijos tautai; remia taikų valdžios perdavimą, kuris turėtų įvykti po įtraukaus nacionalinio dialogo, visapusiškai gerbiant Baltarusijos tautos demokratines ir pagrindines teises;

12. prašo EIVT ir Europos Komisijos parengti išsamią jų vykdomos politikos Baltarusijos atžvilgiu apžvalgą, atsižvelgiant į įvairius įvykių šalyje scenarijus ir numatant gerokai didesnę finansinę ir techninę ES pagalbą, jeigu šalyje įvyktų demokratinių permainų, tarp jų – būtų surengti nauji rinkimai;

13. sveikina ES užsienio reikalų ministrų ir Europos Vadovų Tarybos sprendimą sudaryti asmenų, atsakingų už smurtą po prezidento rinkimų, juodąjį sąrašą ir nustatyti asmenines sankcijas, tarp jų – įšaldyti Baltarusijos pareigūnų, kurie yra atsakingi už Baltarusijos prezidento rinkimų rezultatų klastojimą ir pilietinių bei žmogaus teisių pažeidimus arba prie to prisidėjo, turtą; pabrėžia, kad šis sąrašas turėtų būti nuolat atnaujinamas, prireikus papildomas ir kad į jį reikėtų įtraukti Aliaksandrą Lukašenką ir artimiausius jo bendrininkus;

14. prašo ES institucijų ir valstybių narių aktyviai tiesiogiai remti Baltarusijos nevyriausybines organizacijas ir bendruomenę, suteikti Baltarusijos piliečiams ir žmogaus teisių gynėjams visą reikalingą paramą, sustabdyti bet kokią finansinę ar kitokią paramą Baltarusijos valstybinėms institucijoms, sustiprinti paramos pilietinei visuomenei, NVO ir žurnalistams programas, baltarusiams skirtą Europos stipendijų programą ir paskolų konkrečioms reformoms programas, taip įgyvendinant partnerystės prioritetus ir užtikrinant visapusišką bendradarbiavimą pagal Rytų partnerystės iniciatyvą;

15. nepritaria Rusijos Federacijos kišimuisi į Lukašenkos režimą ir šio režimo rėmimui ir smerkia Kremliaus hibridinį karą prieš Baltarusijos žmones; yra labai susirūpinęs dėl to, kad viešosios žiniasklaidos priemonėse, slaptosiose ir saugumo tarnybose ir valstybės valdžios institucijose, įskaitant prezidentūrą, yra giliai įsiskverbę Rusijos patarėjai ir agentai; ragina Tarybą palaikyti Baltarusijos tautos valią ir riboti Kremliaus kišimąsi, be kita ko, užblokuoti Rusijos prieigą prie SWIFT sistemos ir įvesti kitas konkrečias sankcijas;

16. ragina Rusijos Federaciją nesiimti jokių veiksmų, kurie keltų grėsmę Baltarusijos suverenitetui ir teritoriniam vientisumui, ir pažymi, kad nepripažins jokių galimų valdžios institucijų veiksmų, jei jie nebus leigitimūs, jais bus pažeidžiamos tarptautinės teisės normos, jie bus vykdomi prieš Baltarusijos žmonių valią, Lukašenkos režimui bendradarbiaujant su Rusijos Federacija, ir dėl jų būtų apribotas Baltarusijos suverenitetas ir nepriklausomumas;

17. pažymi vertingą Rusijos demokratinės pilietinės visuomenės solidarumą su Baltarusijos aktyvistais; įspėja nebandyti imtis karinių veiksmų ir neprovokuoti įtampos su kaimyninėmis šalimis;

18. sveikina Serbijos Respublikos sprendimą pasitraukti iš pratybų „Slavų brolija“;

19. pripažįsta, kad Strateginės komunikacijos Rytų kaimynystės šalyse darbo grupė yra reikalinga ir kad ES valstybių narių žiniasklaida turi plačiau ir nuodugniau nušviesti padėtį Baltarusijoje; ragina Europos demokratijos fondą padidinti paramą Baltarusijos pilietinei visuomenei;

20. ragina valstybes nares supaprastinti ir paspartinti vizų išdavimo asmenims, kurie bėga iš Baltarusijos dėl politinių priežasčių, procedūras ir suteikti šiems asmenims ir jų šeimų nariams visą reikalingą paramą ir pagalbą;

21. reiškia didžiausią susirūpinimą dėl „A1 Telekom Austria Group“ veiksmų; ragina šią įmonę suteikti savo Baltarusijos vartotojams neribotą prieigą prie mobiliojo interneto, laikantis demokratijos vertybių, teisinės valstybės ir žodžio laisvės principų;

22. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Baltarusijos Respublikos valdžios institucijoms.

Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 16 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika