Процедура : 2020/2779(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0278/2020

Внесени текстове :

B9-0278/2020

Разисквания :

PV 15/09/2020 - 7
CRE 15/09/2020 - 7

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0231

<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0278/2020</NoDocSe>
PDF 155kWORD 49k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност</TitreSuite>

<TitreRecueil>съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно положението в Беларус</Titre>

<DocRef>(2020/2779(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Петрас Аущревичюс, Влад-Мариус Ботош, Исаскун Билбао Барандика, Дита Харанзова, Клемен Грошел, Бернар Гета, Мориц Кьорнер, Фредерик Рийс, Николае Щефънуца, Рамона Стругариу</Depute>

<Commission>{Renew}от името на групата Renew</Commission>

</RepeatBlock-By>

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0271/2020

B9‑0278/2020

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Беларус

(2020/2779(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид своите резолюции относно Беларус, и по-специално резолюцията от 24 ноември 2016 г. относно положението в Беларус[1], от 6 април 2017 г. относно положението в Беларус[2], от 19 април 2018 г. относно Беларус[3] и от 4 октомври 2018 г. относно влошаването на положението със свободата на медиите в Беларус, и по-специално случая с „Харта 97“[4],

 като взе предвид началото на Източното партньорство, поставено в Прага на 7 май 2009 г. като съвместно усилие на ЕС и неговите шест източноевропейски държави партньори Азербайджан, Армения, Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна,

 като взе предвид съвместните декларации от срещите на високо равнище на Източното партньорство през 2009 г. в Прага, през 2011 г. във Варшава, през 2013 г. във Вилнюс, през 2015 г. в Рига и през 2017 г. в Брюксел,

 като взе предвид изявлението във връзка с президентските избори, което заместник-председателят на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (заместник-председател/върховен представител) направи на 11 август 2020 г. от името на Европейския съюз,

 като взе предвид изявлението на председателя на Европейския парламент от 13 август 2020 г. и това на лидерите на петте политически групи от 17 август 2020 г. относно положението в Беларус след така наречените президентски избори на 9 август 2020 г.,

 като взе предвид извънредното заседание на Съвета по външни работи от 14 август 2020 г. и това на Европейския съвет от 19 август 2020 г. относно положението в Беларус,

 като взе предвид изявлението на заместник-председателя/върховен представител от 7 септември 2020 г. относно произволни и неизяснени арести и задържания по политически причини,

 като взе предвид Глобалната стратегия на ЕС и преразгледаната европейска политика за съседство,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че въпреки многократни опити в Беларус от 2000 г. насам не е регистрирана нито една политическа партия;

Б. като има предвид, че от началото на май в цялата страна са задържани над 650 мирни демонстранти, журналисти и активисти от гражданското общество, участвали в протести срещу режима на Александър Лукашенко;

В. като има предвид, че изборните процеси в Беларус не отговаряха на насоките на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), в които се призовава за зачитане на основните свободи, равенство, универсалност, политически плурализъм, доверие, прозрачност и отчетност;

Г. като има предвид, че по време на изборите бяха докладвани системни нередности и нарушения на международните избирателни стандарти;

Д. като има предвид, че Централната избирателна комисия на Беларус обяви действащия президент Александър Лукашенко за победител на така наречените избори;

Е. като има предвид, че безпрецедентните мирни протести започнаха веднага след обявяването на т.нар. резултати от изборите, като стотици хиляди излязоха на улиците на Беларус;

Ж. като има предвид, че протестите в Беларус са с невиждан досега мащаб, провеждат се в цялата страна и с участието на представители на всички поколения, като начело застават еднозначно жени, както и на представители на различни професионални групи;

З. като има предвид, че силите за сигурност реагират много остро на мирните протести, като често прибягват до прекомерна, ненужна и безразборна употреба на сила;

И. като има предвид, че по данни на Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека през последните седмици над 6700 лица са били задържани при упражняване правото си на свобода на мирни събрания; като има предвид, че експерти са получили сведения за най-малко 450 случая на изтезания и малтретиране на лица, лишени от свобода; като има предвид, че шест души продължават да са в неизвестност (1 септември 2020 г.); като има предвид, че няколко лица, считани за безследно изчезнали, бяха намерени мъртви;

Й. като има предвид, че Светлана Тихановская, изтъкната представителка на опозицията, считана от народа на Беларус за новоизбран председател на парламента, беше принудена да напусне страната наред с други опозиционни политици, лидери на движението на работниците и активисти;

К. като има предвид, че шестима от седемте членове на Президиума на Националния координационен съвет са или лишени от свобода (Лилия Власова, Максим Знак, Сергей Дилевски, Мария Колесникова), или принудени да напуснат Беларус (Павел Латушко, Олга Ковалкова), а са направени и опити за арестуване на Светлана Алексиевич;

1. подчертава, че – в съответствие с позицията на Европейския съвет – не признава резултатите от т.нар. президентски избори, проведени в Беларус на 9 август 2020 г.;

2. решително осъжда продължаващите сплашвания и преследвания на представители на опозицията, мирни демонстранти, активисти от гражданското общество и независими журналисти;

3. призовава за незабавно прекратяване на насилието и за незабавното и безусловно освобождаване на всички лица, задържани по политически причини преди и след изборите от 9 август 2020 г.;

4. осъжда репресивните мерки, предприети от властите на Беларус по отношение на дейността на Националния координационен съвет, по-специално арестите и експулсирането на неговите членове и на други опозиционни активисти от Беларус;

5. призовава за независимо и ефективно разследване на свързаните с протестите смъртни случаи на Александър Тарайковски, Александър Вихор, Артем Паруков, Генадий Шутов и Константин Шишмаков;

6. изразява своята солидарност с народа на Беларус, който настоява за свобода, демокрация и зачитане на правата на човека, както и за правото си да избира своята съдба;

7. подкрепя мирното прехвърляне на властта в резултат на приобщаващ национален диалог при пълно зачитане на демократичните и основните права на народа на Беларус; във връзка с това призовава за организирането на нови, свободни и честни избори, които да отговарят на международно признатите избирателни стандарти и които да бъдат проведени при международен надзор под ръководството на Бюрото на ОССЕ за демократични институции и права на човека;

8. осъжда потискането на медиите и интернет, както и сплашването на журналисти;

9. осъжда хибридната намеса от страна на Руската федерация в Беларус, а именно изпращането на така наречени медийни експерти в държавните медии на Беларус, както и на съветници във военните и правоприлагащите органи, и призовава правителството на Руската федерация да преустанови намесата си и да се въздържа от всякаква по-нататъшна намеса във вътрешните процеси на Беларус; призовава Руската федерация да поеме конструктивна роля за намирането на мирно решение на положението в Беларус;

10. призовава държавите членки да приемат спешно ограничителни мерки срещу лицата, отговорни за фалшифицирането на изборите и за репресиите в Беларус;

11. подчертава необходимостта от цялостно разследване на престъпленията, извършени от режима срещу народа на Беларус;

12. подчертава значението на извършването на цялостен преглед на отношенията между ЕС и Беларус с цел да се окаже подкрепа на народа на Беларус и на неговите демократични стремежи; призовава за увеличаване на финансирането от ЕС за Беларус и за насочване на средствата към гражданското общество на Беларус, като същевременно се замразят всички трансфери на средства от ЕС към настоящото правителство на Беларус;

13. насърчава държавите – членки на ЕС, да улеснят и ускорят процедурите за получаване на визи за лицата, които напускат Беларус по политически причини, или за тези, които се нуждаят от медицинско лечение вследствие на употребено по отношение на тях насилие, и да предоставят необходимата подкрепа на тях и на семействата им;

14. подчертава колко е важно да се противодейства на разпространението в Беларус на дезинформация относно ЕС, неговите държави членки и институции;

15. изразява съжаление по повод на факта, че Беларус вече е заредила ядрено гориво в първия реактор на атомната електроцентрала Островец и планира през ноември 2020 г. да започне производството на енергия, без да е приложила изцяло препоръките от стрес тестовете, което е още по-тревожно в този момент на голяма политическа нестабилност;

16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на органите на Република Беларус.

 

[1] ОВ C 224, 27.6.2018 г., стр. 135.

[2] OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 60.

[3] OВ C 390, 18.11.2019 г., стр. 100.

[4] ОВ C 11, 13.1.2020 г., стр. 18.

Последно осъвременяване: 16 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност