Procedūra : 2020/2779(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0278/2020

Pateikti tekstai :

B9-0278/2020

Debatai :

PV 15/09/2020 - 7
CRE 15/09/2020 - 7

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0231

<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0278/2020</NoDocSe>
PDF 152kWORD 48k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo</TitreSuite>

<TitreRecueil>pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį</TitreRecueil>


<Titre>dėl padėties Baltarusijoje</Titre>

<DocRef>(2020/2779(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Petras Auštrevičius, Vlad‑Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu</Depute>

<Commission>{Renew}Frakcijos „Renew Europe“ vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0271/2020

B9‑0278/2020

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Baltarusijoje

(2020/2779(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo rezoliucijas dėl Baltarusijos, ypač į 2016 m. lapkričio 24 d. rezoliuciją dėl padėties Baltarusijoje[1], 2017 m. balandžio 6 d. rezoliuciją dėl padėties Baltarusijoje[2], 2018 m. balandžio 19 d. rezoliuciją dėl Baltarusijos[3] ir 2018 m. spalio 4 d. rezoliuciją dėl žiniasklaidos laisvės Baltarusijoje pablogėjimo, ypač svetainės „Chartija 97“ atvejo[4],

 atsižvelgdamas į tai, kad 2009 m. gegužės 7 d. Prahoje bendromis ES ir jos šešių Rytų Europos partnerių – Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Sakartvelo, Moldovos Respublikos ir Ukrainos – pastangomis pradėta įgyvendinti Rytų partnerystė,

 atsižvelgdamas į 2009 m. Prahoje, 2011 m. Varšuvoje, 2013 m. Vilniuje, 2015 m. Rygoje ir 2017 m. Briuselyje įvykusių Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimų bendras deklaracijas,

 atsižvelgdamas į 2020 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai deklaraciją Europos Sąjungos vardu dėl prezidento rinkimų,

 atsižvelgdamas į 2020 m. rugpjūčio 13 d. Europos Parlamento pirmininko pareiškimą ir 2020 m. rugpjūčio 17 d. penkių frakcijų vadovų pareiškimą dėl padėties Baltarusijoje po 2020 m. rugpjūčio 9 d. vadinamųjų prezidento rinkimų,

 atsižvelgdamas į 2020 m. rugpjūčio 14 d. neeilinį Užsienio reikalų tarybos posėdį ir 2020 m. rugpjūčio 19 d. neeilinį Europos Vadovų Tarybos susitikimą dėl padėties Baltarusijoje,

 atsižvelgdamas į 2020 m. rugsėjo 7 d. pirmininko pavaduotojo ir vyriausiojo įgaliotinio pareiškimą dėl savavališkų ir nepaaiškinamų suėmimų ir sulaikymų dėl politinių priežasčių,

 atsižvelgdamas į Visuotinę ES strategiją ir persvarstytą Europos kaimynystės politiką,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi nuo 2000 m., nepaisant pakartotinių bandymų, Baltarusijoje neregistruota jokia nauja politinė partija;

B. kadangi nuo gegužės mėn. pradžios visoje šalyje sulaikyta daugiau kaip 650 taikių protestuotojų, žurnalistų ir pilietinių aktyvistų, protestuojančių prieš Aliaksandro Lukašenkos režimą;

C. kadangi Baltarusijos rinkimų procesai neatitiko Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) gairių, kuriose raginama gerbti pagrindines laisves, lygybę, universalumą, politinį pliuralizmą, pasitikėjimą, skaidrumą ir atskaitomybę;

D. kadangi per balsavimą buvo pranešta apie sistemingus pažeidimus ir tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus;

E. kadangi Baltarusijos centrinė rinkimų komisija paskelbė, kad vadinamuosius rinkimus laimėjo dabartinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka;

F. kadangi iš karto po to, kai buvo paskelbti vadinamųjų rinkimų rezultatai, prasidėjo precedento neturintys taikūs protestai, į kuriuos Baltarusijos gatvėse susirinko šimtai tūkstančių žmonių;

G. kadangi baltarusių protestai yra iki šiol neregėto masto, vyksta visoje šalyje ir apima skirtingas kartas, jiems akivaizdžiai vadovauja moterys ir juose dalyvauja įvairių profesijų asmenys;

H. kadangi saugumo pajėgos labai griežtai reagavo į taikius protestus, dažnai naudodamos pernelyg didelę, nereikalingą ir beatodairišką jėgą;

I. kadangi Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras pranešė, kad per pastarąsias savaites buvo sulaikyta daugiau kaip 6 700 asmenų, kurie pasinaudojo savo teise į taikių susirinkimų laisvę; kadangi ekspertai gavo pranešimų apie mažiausiai 450 atvejų, kai laisvės netekę asmenys buvo kankinami ir su jais buvo netinkamai elgiamasi; kadangi šeši asmenys vis dar laikomi dingusiais be žinios (2020 m. rugsėjo 1 d.); kadangi keli dingę asmenys rasti negyvi;

J. kadangi Sviatlana Cichanouskaja, žymi opozicijos figūra, kurią Baltarusijos žmonės laiko išrinktąja prezidente, buvo priversta bėgti iš šalies kartu su kitais opozicijos politikais, darbininkų judėjimo vadovais ir aktyvistais;

K. kadangi šeši iš septynių Nacionalinės koordinacinės tarybos prezidiumo narių buvo arba įkalinti (Lilija Ulasava, Maksimas Znakas, Siarhejus Dyleuskis, Maryja Kalesnikava), arba priversti išvykti iš Baltarusijos (Pavelas Latuška, Volha Kavalkova) ir mėginta sulaikyti Sviatlaną Aleksijevič;

1. pabrėžia, kad, atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos poziciją, nepripažįsta vadinamųjų prezidento rinkimų, įvykusių Baltarusijoje 2020 m. rugpjūčio 9 d., rezultatų;

2. griežtai smerkia tebesitęsiantį opozicijos veikėjų, taikių protestuotojų, pilietinės visuomenės aktyvistų ir nepriklausomų žurnalistų bauginimą ir persekiojimą;

3. ragina nedelsiant sustabdyti smurtą ir kuo skubiau besąlygiškai paleisti visus dėl politinių priežasčių prieš 2020 m. rugpjūčio 9 d. rinkimus ir po jų sulaikytus asmenis;

4. smerkia griežtas priemones, kurių Baltarusijos valdžios institucijos ėmėsi prieš Nacionalinės koordinacinės tarybos veiklą, ypač jos narių ir kitų opozicijos aktyvistų suėmimą ir išsiuntimą iš Baltarusijos;

5. ragina atlikti nepriklausomą ir veiksmingą tyrimą dėl su protestais susijusių Aliaksandro Taraikouskio, Aliaksandro Vichoro, Arciomo Parukovo, Henadzio Šutavo ir Kanstancino Šyšmakovo mirčių;

6. išreiškia solidarumą su Baltarusijos žmonėmis, kurie reikalauja laisvės, demokratijos ir pagarbos jų žmogaus teisėms bei teisei patiems pasirinkti savo likimą;

7. remia taikų valdžios perdavimą po įtraukaus nacionalinio dialogo, visapusiškai atsižvelgiant į Baltarusijos žmonių demokratines ir pagrindines teises; šiuo atžvilgiu ragina surengti naujus, laisvus ir sąžiningus rinkimus, atitinkančius tarptautiniu mastu pripažintus rinkimų standartus, užtikrinant ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro vykdomą tarptautinę priežiūrą;

8. smerkia žiniasklaidos ir interneto slopinimą, taip pat žurnalistų bauginimą;

9. smerkia mišrius intervencinius veiksmus, kurių Rusijos Federacija ėmėsi Baltarusijoje, ypač vadinamųjų žiniasklaidos ekspertų skyrimą Baltarusijos valstybinėje žiniasklaidoje ir kariuomenės bei teisėsaugos institucijų patarėjų skyrimą, ir ragina Rusijos Federacijos Vyriausybę sustabdyti savo intervencinius veiksmus ir susilaikyti nuo bet kokio tolesnio kišimosi į Baltarusijos vidaus procesus; ragina Rusijos Federaciją imtis konstruktyvaus vaidmens ieškant taikaus sprendimo dėl padėties Baltarusijoje;

10. ragina valstybes nares skubiai imtis ribojamųjų priemonių prieš asmenis, atsakingus už rinkimų rezultatų klastojimą ir represijas Baltarusijoje;

11. pabrėžia, kad būtina nuodugniai ištirti režimo padarytus nusikaltimus prieš Baltarusijos žmones;

12. pabrėžia, kad būtina išsamiai persvarstyti ES ir Baltarusijos santykius, siekiant užtikrinti paramą Baltarusijos žmonėms ir jų demokratiniams siekiams; ragina padidinti Baltarusijai skiriamą ES finansavimą ir nukreipti lėšas Baltarusijos pilietinei visuomenei, kartu įšaldant visus ES lėšų pervedimus dabartinei Baltarusijos Vyriausybei;

13. ragina ES valstybes nares palengvinti ir paspartinti vizų išdavimo procedūras tiems, kurie dėl politinių priežasčių bėga iš Baltarusijos, arba tiems, kuriems dėl prieš juos vykdomo smurto reikia medicinos pagalbos, ir pasiūlyti jiems ir jų šeimoms būtiną paramą;

14. pabrėžia, kad svarbu kovoti su dezinformacijos apie ES, jos valstybes nares ir institucijas sklaida Baltarusijoje;

15. apgailestauja dėl to, kad Baltarusija jau aprūpino branduoliniu kuru pirmąjį Astravo atominės elektrinės reaktorių ir planuoja pradėti gaminti energiją 2020 m. lapkričio mėn., visapusiškai neįgyvendindama rekomendacijų dėl testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, o tai kelia dar didesnį susirūpinimą šiais didelio politinio nestabilumo laikais;

16. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Baltarusijos Respublikos valdžios institucijoms.

 

[1] OL C 224, 2018 6 27, p. 135.

[2] OL C 298, 2018 8 23, p. 60.

[3] OL C 390, 2019 11 18, p. 100.

[4] OL C 11, 2020 1 13, p. 18.

Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 16 d.Teisinė informacija - Privatumo politika